pikin-nengre

TRON WAN MATI FU YEHOVAH

LUKU ALA SANI

Tron wan preikiman di no dopu ete

Kaleb leri san a musu du fu man tron wan preikiman di no dopu ete.

TRON WAN MATI FU YEHOVAH

LUKU ALA SANI

Yu warti gi Yehovah

Zoe leri taki a kan warti na ini Yehovah ai neleki Yesus.

SANI DI YU KAN DU NANGA YU PIKIN

SUKU YU EIGI PROJECT FU DOWNLOAD NOSO PRINT