Skip to content

Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

De organisatie van Jehovah’s Getuigen respecteert ieders recht op privacy. Voor informatie over het wereldwijde gegevensbeschermingsbeleid van de organisatie, klik hier.

In het gegevensbeschermingsbeleid wordt uiteengezet hoe de organisatie van Jehovah’s Getuigen omgaat met persoonsgegevens. Daarnaast hebben we specifieke richtlijnen gemaakt die van toepassing zijn op deze website. Deze staan hieronder.

Deze website is eigendom van de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (‘Wachttoren’), een organisatie zonder winstoogmerk in New York, die de activiteiten van Jehovah’s Getuigen en Bijbels onderwijs ondersteunt. Een aantal servers die de website hosten, bevinden zich in de Verenigde Staten van Amerika.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die op de website worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel dat bij het indienen aan je is opgegeven.

We verstrekken je persoonsgegevens aan niemand tenzij dat nodig is om je de gevraagde dienst te verlenen, we je dit uitdrukkelijk hebben gemeld, of als we te goeder trouw van mening zijn dat het doorgeven van dergelijke gegevens redelijkerwijs nodig is ter naleving van relevante wet- en regelgeving of in het kader van een reactie op een verzoek van wetshandhavingsautoriteiten, om fraude te signaleren en te voorkomen, of uit technische of veiligheidsoverwegingen. Door deze website te gebruiken, stem je ermee in dat wij je gegevens alleen voor deze doeleinden openbaar maken aan derden. Persoonsgegevens die je verstrekt, zullen in geen geval verkocht, uitgewisseld of verhandeld worden.

Derden. Het komt voor dat deze website links bevat naar websites van derden die diensten mogen verrichten namens ons (bijvoorbeeld bij het invullen van online formulieren). Je zult merken wanneer je op de website van derden bent omdat de website er anders uit zal zien en de adresbalk in je internetbrowser verandert. Bij het selecteren van derden, en ook regelmatig daarna, kijken we nauwkeurig naar hun privacy- en gegevensbeschermingsbeleid om er zeker van te zijn dat zij dezelfde standaarden hanteren als wij. Als je vragen hebt over het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van derden, kijk dan op hun website om hun beleid te lezen.

Beveiliging

We nemen de beveiliging van je persoonsgegevens heel serieus. We beschermen je persoonsgegevens tijdens de verzending door middel van encryptieprotocollen, zoals Transport Layer Security (TLS). We maken gebruik van computersystemen met beperkte toegang die zijn ondergebracht op locaties waar fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid te beschermen van de informatie die aan ons wordt verzonden.

Accounts

Het e-mailadres dat je opgeeft wanneer je een account op deze website maakt, zal gebruikt worden om contact met je op te nemen in verband met je account. Als je bijvoorbeeld je gebruikersnaam of wachtwoord vergeet en hulp vraagt bij het aanmelden, ontvang je hulp door middel van een bericht dat verzonden wordt naar het e-mailadres uit je gebruikersprofiel.

Donaties

Om online een geldelijke donatie te doen, hebben we je naam en contactgegevens nodig. Om donaties via creditcard te accepteren, gebruiken we erkende online betaaldiensten met een uitstekend beveiligings- en privacybeleid. We hebben geen toegang tot je creditcardinformatie, bankrekeningnummers of andere gegevens die naar deze betaaldiensten zijn verzonden, noch slaan we deze gegevens op. De gegevens van de financiële transacties worden ten minste tien jaar bewaard door de ontvanger van de donaties. Deze gegevens omvatten de datum van de donatie, het bedrag en de wijze waarop is gedoneerd. Hierdoor voldoen we aan de boekhoudnormen en zijn we in staat om antwoord te geven op je vragen over die periode. We zullen je niet benaderen om je te vragen nogmaals te doneren.

Overige informatie

Je kunt persoonsgegevens invoeren (zoals je naam, adres en telefoonnummer) voor andere doeleinden dan het doen van een donatie of aanmaken van een account — bijvoorbeeld om een gratis Bijbelcursus aan te vragen. Deze informatie wordt alleen door ons verzameld, opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden waarvoor jij deze hebt doorgegeven en alleen zolang dit nodig is.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Bepaalde informatie wordt automatisch verzameld wanneer je onze website bezoekt. We verzamelen deze informatie door middel van ‘cookies’, ‘webbeacons’ en vergelijkbare technologieën. Het gebruik van de term ‘cookie’ in dit privacybeleid heeft een brede betekenis en omvat vergelijkbare technologieën, zoals ‘lokale opslag’.

Cookies. Wanneer je onze website bezoekt, kan het zijn dat er, zoals op de meeste websites, een kleine hoeveelheid informatie (een ‘cookie’) wordt opgeslagen op je mobiele telefoon, tablet of de harde schijf van je computer. Er zijn verschillende typen cookies die elk verschillende taken uitvoeren. In het algemeen zorgen ze ervoor dat de gebruikerservaring van de website verbetert. We kunnen cookies gebruiken om te zien of je de website eerder hebt bezocht of om de gebruikersvoorkeuren die je eerder hebt geselecteerd op onze website op te slaan. Zo kan bijvoorbeeld de door jou gekozen taal worden opgeslagen in een cookie, zodat deze taal automatisch wordt geselecteerd wanneer je de website opnieuw bezoekt. We gebruiken geen cookies voor reclamedoeleinden.

De typen cookies die op deze website worden gebruikt, kunnen worden ingedeeld in een van de volgende drie categorieën:

  1. Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het gebruik van bepaalde functies van de website, zoals het inloggen of het indienen van formulieren op de website. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar je om verzoekt, zoals het doen van een donatie, niet worden verleend. Onder deze categorie vallen ook de cookies die toestaan dat we een dienst verlenen die expliciet door jou is aangevraagd tijdens een browsersessie. Dit soort cookies verzamelt geen informatie over je die kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om te traceren welke webpagina’s je hebt bezocht.

  2. Functionele cookies: Deze cookies worden gebruikt zodat de website bepaalde keuzes die je maakt kan opslaan, zoals je gebruikersnaam, taal of de regio waar je je bevindt. Deze cookies zorgen ook voor betere functies zodat de gebruikerservaring van de website verbetert.

  3. Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe gebruikers de website gebruiken; bijvoorbeeld het aantal keer dat de site wordt bezocht of de gemiddelde tijd van een bezoek aan de website. De informatie wordt alleen gebruikt om de functionaliteit van de website te verbeteren.

Sommige cookies zijn van onszelf (first-party cookies) en worden door onze eigen website geplaatst. Andere cookies zijn cookies van derden (third-party cookies). Deze worden geplaatst door een ander domein. We gebruiken alleen onze eigen cookies, met uitzondering van de third-party cookies van Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen menselijke gebruikers en computers. Hierdoor wordt automatische spam voorkomen. Ga naar https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ voor het privacybeleid van Google.

Webbeacons. Pagina’s van onze website kunnen kleine elektronische bestanden bevatten, zogenaamde webbeacons. Door middel van deze webbeacons kunnen we activiteit op de website registreren, zoals wanneer je een bepaalde pagina bezoekt. Webbeacons worden gebruikt om het gebruik van de website bij te houden en de prestaties ervan te monitoren.

Gebruik van IP-adressen. Een IP-adres is een numerieke code waarmee jouw computer op internet wordt geïdentificeerd. We gebruiken je IP-adres en browsertype bij het analyseren van gebruikspatronen. Ook gebruiken we het om problemen op te sporen op de website en om de aangeboden diensten te verbeteren.

Je keuzemogelijkheden. De meeste browsers bieden de mogelijkheid om cookies uit te schakelen of om een melding te ontvangen voordat een cookie op je apparaat wordt geïnstalleerd. Raadpleeg hiervoor de instructies van je browser. Zonder cookies kun je echter misschien niet volledig gebruikmaken van alle functies van de website.

Actief uitvoeren van scripts of JavaScript

Er worden scripts uitgevoerd om de functionaliteit van de site te verbeteren. Hierdoor kan de website sneller informatie aan je verstrekken. Het uitvoeren van scripts wordt door de site nooit gebruikt om software op je computer te installeren of om informatie van je te verzamelen zonder je toestemming.

Actief uitvoeren van scripts of JavaScript moet ingeschakeld zijn in de browser om bepaalde gedeelten van de site goed te laten functioneren. De meeste browsers hebben de mogelijkheid deze functie voor specifieke sites in en uit te schakelen. Raadpleeg de Helpfunctie van de browser over het inschakelen scripts uitvoeren voor geselecteerde sites.

Je rechten

Het gebruik van deze website, met inbegrip van het downloaden van publicaties, video’s of audioprogramma’s, is gratis. Je bent niet verplicht om een account aan te maken, een donatie te doen of op een andere manier je persoonsgegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van deze website. Mocht je echter vrijwillig beslissen om een account aan te maken, een donatie te doen, een gratis Bijbelcursus aan te vragen of op een andere manier je persoonsgegevens via de website te verstrekken, dan stem je in met dit privacy- en cookiebeleid, met de opslag van informatie op de servers in de Verenigde Staten van Amerika en met de verzameling, verwerking, uitwisseling en opslag van je persoonsgegevens door Wachttoren en organisaties die Jehovah’s Getuigen ondersteunen in verschillende landen, in zoverre dit noodzakelijk is voor het verwerken van de door jou gevraagde handeling. De ontvanger van je informatie varieert naargelang de aard van je handeling op de website. Wanneer je bijvoorbeeld een donatie doet aan een rechtspersoon in een bepaald land, worden je naam en contactgegevens verstrekt aan deze rechtspersoon, welke aan jou wordt bekendgemaakt bij het doen van de donatie. Vraag je bijvoorbeeld een Bijbelcursus aan, dan worden je naam en contactgegevens verschaft aan een bijkantoor van Jehovah’s Getuigen. Het bijkantoor zorgt ervoor dat je verzoek wordt beantwoord.

Wanneer je niet de persoonsgegevens invoert die nodig zijn om een account te openen, een donatie te doen of om iets anders op de website te bereiken wat dergelijke persoonsgegevens vergt, kunnen we niet aan je verzoek voldoen.

Mocht het ooit nodig blijken ons privacy- en cookiebeleid te wijzigen, dan zullen we de wijzigingen op deze pagina vermelden zodat je altijd weet welke gegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken.

Op grond van wettelijke vereisten kan het zijn dat je aanvullende rechten hebt met betrekking tot je persoonsgegevens. Hiertoe zou kunnen behoren het recht op toegang tot, wijziging van, of verwijdering van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt via de website. Als dat in jouw land het geval is, vind je hier de contactgegevens daartoe. Als de navraag over je persoonsgegevens verband houdt met een donatie, neem dan contact op met de ontvanger van de gift. Deze is aan je bekendgemaakt bij het doen van de donatie en staat vermeld op het ontvangstbewijs van je donatie.