Skip to content

Privacybeleid

Privacybeleid

BELANGRIJK: DOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN DOOR HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS STEMT U ER UITDRUKKELJK IN TOE DAT ALLE PERSOONSGEGEVENS DIE U VERSTREKT DOOR ONS KUNNEN WORDEN VERWERKT OP DE WIJZE EN VOOR HET DOEL ZOALS OMSCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID EN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE WET- EN REGELGEVING INZAKE PERSOONSGEGEVENS.

 RESPECT VOOR UW PRIVACY

We zetten ons in om uw privacy te respecteren en te beschermen. In dit beleid wordt uiteengezet op welke grond de persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, worden verwerkt via de website. We bewaren bepaalde basisgegevens wanneer u onze website bezoekt. We vinden het belangrijk dat deze informatie veilig blijft en dat we u informeren wat we ermee doen. U kunt ervoor kiezen informatie aan ons te verstrekken die als persoonsgegevens wordt beschouwd. De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in dit beleid heeft betrekking op informatie zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, en alle andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken voor het gebruik van de openbare gedeelten van de website. De term ‘website’ omvat deze website en onze verwante sites zoals apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org en wol.jw.org.

 INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSVERANWOORDELIJKE

Deze website is eigendom van de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (‘Watchtower’), een non-profitorganisatie in de Amerikaanse staat New York die de activiteiten van Jehovah’s Getuigen en hun Bijbelse onderwijzingswerk ondersteunt. Als u vrijwillig besluit een account te openen, een donatie te doen, een gratis Bijbelcursus aan te vragen of een andere actie te ondernemen waarbij u persoonsgegevens verstrekt, stemt u in met dit beleid, de opslag van uw gegevens op servers in de Verenigde Staten van Amerika en het verzamelen, verwerken, doorgeven en opslaan van uw persoonsgegevens door Watchtower en door de gelieerde organisaties die Jehovah’s Getuigen in verschillende landen ondersteunen, voor zover dit noodzakelijk is om de door u gevraagde actie uit te voeren. De religieuze organisatie van Jehovah’s Getuigen is wereldwijd werkzaam via verschillende lokale rechtspersonen. Met het oog op gegevensbescherming kunnen plaatselijke gemeenten, bijkantoren en andere vergelijkbare gelieerde organisaties van Jehovah’s Getuigen hiervan deel uitmaken.

Wie de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is, hangt af van de aard van uw interactie met de website. Als u bijvoorbeeld een donatie doet aan een rechtspersoon in een specifiek land, worden uw naam en contactgegevens verzonden naar die rechtspersoon, zoals dit tijdens het donatieproces wordt vermeld. En als u bijvoorbeeld een Bijbelcursus aanvraagt, worden uw naam en contactgegevens verzonden naar een plaatselijk bijkantoor en een gemeente van Jehovah’s Getuigen, zodat aan uw verzoek kan worden voldaan.

Als er in het land waar u woont toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming van kracht is, kunt u de contactinformatie voor het land waar u woont vinden op de pagina Contactinformatie gegevensbescherming.

 GEGEVENSBEVEILIGING EN -VERTROUWELIJKHEID

We nemen de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens heel serieus. We gebruiken actuele opslag- en beveiligingstechnieken om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik of onjuiste verstrekking, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies. Alle verwerkers van persoonsgegevens en derden die we betrekken bij de verwerking van uw persoonsgegevens zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de duur die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke rapportageplicht of vereisten op het gebied van bewaartermijnen van documenten.

Wij beschermen uw persoonsgegevens tijdens de verzending met encryptieprotocollen, bijvoorbeeld met Transport Layer Security (TLS). Wij gebruiken computersystemen met beperkte toegangsprotocollen op locaties waar de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die u naar ons verzendt met behulp van fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen worden beschermd. We hanteren strenge beveiligingsstandaarden om elke vorm van ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 MINDERJARIGEN

Als u minderjarig bent in het land waarin u onze website gebruikt, kunt u uw persoonsgegevens alleen met toestemming van uw ouder(s) of uw voogd via de website verstrekken. Als u een ouder of voogd bent en u geeft toestemming aan een minderjarige om persoonsgegevens via de website te verstrekken, stemt u in met dit beleid wat betreft het gebruik van de website door de minderjarige.

 EXTERNE DIENSTVERLENERS

Deze website omvat links naar websites van externe dienstverleners die namens ons diensten mogen verrichten (bijvoorbeeld bij het invullen van online formulieren). U herkent websites van externe dienstverleners doordat ze er anders uitzien en het adres in de adresbalk van uw browser verandert. Wij controleren op het moment dat wij externe dienstverleners selecteren en periodiek daarna het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van deze dienstverleners om er zeker van te zijn dat ze aan dezelfde normen voldoen. Als u vragen hebt over het beleid van een externe dienstverlener, verwijzen wij u naar de website van deze dienstverlener.

 MELDING VAN BELEIDSWIJZIGINGEN

We zijn voortdurend bezig deze website te verbeteren, nieuwe functies en opties toe te voegen, en onze bestaande diensten te verbeteren en uit te breiden. Vanwege deze constante veranderingen en ook de veranderingen in de wetgeving en de aard van technologie zal de manier waarop wij omgaan met gegevens van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer het nodig blijkt ons beleid aan te passen zullen we de betreffende veranderingen op deze pagina vermelden zodat u er altijd van op de hoogte bent welke gegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken.

 ACTIEVE SCRIPTS OF JAVASCRIPT

Er worden scripts uitgevoerd om de functionaliteit van onze site te verbeteren. Scripttechnologie maakt het mogelijk u sneller van informatie te voorzien. Scripts worden nooit gebruikt om software op uw computer te installeren of om zonder toestemming informatie over u te verzamelen.

Sommige onderdelen van de site werken alleen correct als actieve scripts of JavaScript in uw browser zijn ingeschakeld. Bij de meeste browsers kunt u deze functies voor specifieke sites in- en uitschakelen. Zie de helpdocumentatie van uw browser voor instructies.