Skip to content

Faandi mbei u musu lei soni u Bëibel?—Di langa wan

Faandi mbei u musu lei soni u Bëibel?—Di langa wan

Ko sabi unfa di Bëibel sa heepi i u feni piki u dee möön fanöudu hakisi u di libi.