Skip to content

Hakisi u lei soni u Bëibel söndö u paka

I bi o kë ko sabi möön soni u Bëibel ö? Ee i bi o kë, nöö u sa ko a i pisi ko lei i soni u Bëibel söndö fii paka. Sikifi i në a di pisi di dë a basu aki.