Skip to content

Skip to table of contents

Pakisei fundu u di lobi u Jehovah di an ta kaba möönsö

Pakisei fundu u di lobi u Jehovah di an ta kaba möönsö

„Mi o sindo pakisei fundu u hii dee soni dee i ta du.”​—PSALÖM 77:12.

KANDA: 18, 61

1, 2. (a) Faandi mbei i dë seiki taa Jehovah lobi dee sëmbë fëën? (b) Ku un fii Gadu mbei libisëmbë?

FAANDI MBEI i dë seiki taa Jehovah lobi dee sëmbë fëën? Bifö u taki faandi mbei, boo go luku wan tu woto. Sömëni jaa longi dee baaa ku sisa bi ta da wan sisa de kai Taylene degihati. De bi ta piki ën taa an bi musu ta booko hën hedi tumisi. Di sisa bi taki taa: „Ee Jehovah an bi lobi mi, nöö an bi o ta da mi lai hii juu sö.” Brigitte da wan mujëë di kiija tu mii hën wanwan di hën manu dëdë. A taa: „Wan u dee möön taanga soni di wan mama nasö wan tata musu du hën wanwan, da u kiija miii a di goonliba u Saatan aki. Ma mi dë seiki taa Jehovah lobi mi, u di a bi ta heepi mi ku dee bookohedi dee mi bi abi. Nöiti a bi da pasi u wan soni miti mi di ma bi sa tja” (1 Kolenti 10:13). Wan mujëë de kai Sandra abi wan siki di data an sa kula. A wan könklësi wan sisa bi hakisi ën unfa a nango ku ën. Di manu u Sandra bi taki taa: „Hii fa wa bi sabi di mujëë aki, ma di fasi fa a bi lei taa a ta booko hën hedi ku u bi bigi da u seei. Te ku dee pikipiki soni di dee baaa ku sisa ta du da mi, ta lei m’ fa Jehovah lobi u tjika.”

2 Jehovah mbei libisëmbë a sö wan fasi taa de sa lobi wotowan,  söseei u de sa fii taa wotowan lobi de. Ma hesihesi seei u sa lasi hati te u abi wan siki, te u abi möni fuka, nasö te soni an nango sö bunu a di peleikiwooko. Ee u bigi ta fii kuma Jehovah an lobi u möön, nöö u musu hoi a pakisei taa a ta si u kuma apaiti sëmbë fëën, söseei taa a dë a u bandja ta panjan u a u letisë maun ta heepi u. Nöiti a o fëëkëtë u, ee u hoi useei nëën.​—Jesaaja 41:13; 49:15.

3. Andi sa mbei u dë möön seiki taa Jehovah an ta kaba u lobi u möönsö?

3 Dee Kotoigi dee u taki soni u de djunsu dë, bi dë seiki taa Gadu bi ta heepi de di de bi dë ku fuka. Useei sa dë seiki taa Gadu o heepi u tu (Psalöm 118:6, 7). A di woto aki woo taki u fö soni di Jehovah da u, di ta lei taa a lobi u. Dee soni aki da (1) dee soni dee a mbei, (2) di Bëibel, (3) di begi di u sa begi ën, ku (4) di lusupaima. Te u ta pakisei fundu u dee soni Jehovah ta du da u, nöö woo ta tei ën u bigi taa Jehovah an ta kaba u lobi u möönsö.​—Lesi Psalöm 77:11, 12.

PAKISEI FUNDU U DEE SONI JEHOVAH MBEI

4. Andi u ta lei a dee soni Jehovah mbei?

4 Te u ta luku dee soni Jehovah mbei, nöö de ta lei u taa a lobi u seei (Loomë 1:20). Jehovah an mbei di goonliba da u fuu sa libi nëën nöö a kaba. Ma a da u hii soni di u abi fanöudu fuu sa ta piizii u di libi tu. Na di njanjan di u abi fanöudu nöö Jehovah ta da u, ma a ta da u peipei soni u njan di ta suti da u seei (Peleikima 9:7). Wan sisa de kai Catherine lobi dee soni Gadu mbei, nöö a möön lobi di pisiten u di jaa te dee pau ta toona buta uwii a di köndë de kai Kanada. Di sisa aki bi taki taa: „A dë wan foombo soni seei u si fa hii soni ta ko a libi baka. I ta si fa dee folo ta toona ta göö kumutu a goon basu. Dee fou dee bi buwa go a woto köndë ta toona ko baka, kuma di fou de kai vunvun. Di fou aki lo’ u ko njan dee soni mi ta buta dëën a di fënsë buka u di boiwosu u mi. A musu u dë taa Jehovah lobi u, u di a da u sömëni soni di ta da u piizii.” Di Tata fuu lobi dee soni dee a mbei, nöö a kë fuu ta wai ku de tu.​—Tjabukama 14:16, 17.

5. Unfa u ta si taa Jehovah lobi u te u luku di fasi fa a mbei u?

5 Jehovah mbei u a sö wan fasi taa u sa du bumbuu wooko, söseei fuu sa lobi di wooko di u ta du (Peleikima 2:24). A da libisëmbë di wooko u pai miii fuu di goonliba, u seeka di goonliba ko hanse, söseei u luku dee fisi, dee fou, ku dee woto soni dee ta libi a goonliba (Kenesesi 1:26-28). Nöö a mbei u ku dee waiti fasi dee a abi, fuu sa djeesi ën!​—Efeise 5:1.

DI WÖUTU U GADU DA WAN GAAN GUDU

6. Faandi mbei u musu si di Wöutu u Gadu kuma wan gaan soni?

6 Jehovah da u di Bëibel u di a lobi u gaanfa. Di Bëibel ta konda soni u Jehovah da u, söseei a ta konda da u unfa a lobi sëmbë tjika. Wan u dee soni a ta konda da u, da di fasi fa Jehovah bi fii di dee Isaëli sëmbë bi ta pasa hën buka. Psalöm 78:38 taki taa: „A bi abi tjalihati u de. A bi ta da de paadon u dee zöndu u de, nöö an bi ta kii hii de tuu. A bi ta hoi ënseei u na puu hatiboonu a de liba.” Te i ta pakisei fundu u di tëkisi aki, nöö a sa heepi i fii ko si unfa Jehovah lobi i ku unfa a ta booko hën hedi ku i tjika. U sa dë seiki taa Jehovah ta booko hën hedi ku u seei!​—Lesi 1 Petuisi 5:6, 7.

7. Faandi mbei u musu si di Bëibel kuma wan gaan gudu?

7 U musu ta si di Bëibel kuma wan gaan gudu. Faandi mbei u musu ta si ën sö? Wë ku di Bëibel Jehovah ta fan ku u. Te mama ku tata ku miii an ta tjubi soni da deseei, ma de ta konda hii soni da deseei, nöö de o ta möön lobi deseei, söseei de o ta möön futoou deseei. Jehovah da wan lobihati  Tata. Hii fa wa si ën wan daka, ku hii fa wa jei hën töngö wan daka, tökuseei a ta fan ku u ku di Bëibel. Hii juu u musu ta haikëën (Jesaaja 30:20, 21). Te u ta lesi di Wöutu u Gadu, nöö u ta ko sabi Jehovah, söseei u ta ko abi futoou nëën. Hën da di sëmbë di ta lei u andi u musu du, nöö hën ta tjubi u tu.​—Lesi Psalöm 19:7-11; Nöngö 1:33.

Hii fa Jehu bi musu go piki Josafati taa an bi du wan bunu soni, tökuseei Jehovah bi feni „bunu soni” a Josafati (Luku palaklafu 8, 9)

8, 9. Andi Jehovah kë fuu sabi? Konda wan woto di dë a Bëibel.

8 Jehovah kë fuu sabi taa a lobi u, nöö an ta si u kuma zöndu libisëmbë nöö. A ta buta mëni a dee bunu soni dee u ta du (2 Kloniki 16:9). Boo go luku unfa Jehovah bi ta si dee bunu soni di Könu Josafati u Juda bi ta du. Josafati bi du wan hogi soni di a bi go makandi ku Könu Akab u Isaëli u go feti ku dee Silia sëmbë a Lamötu-Giliati. Dee 400 poipoi tjabukama bi piki di takuhati Könu Akab taa a o wini di feti. Ma Mikaaja di bi dë di tuutuu tjabukama u Jehovah bi piki Josafati ku Akab taa ee de go a di feti de o lasi ën. Nöö sö a pasa kumafa Mikaaja bi taki. Akab ko dëdë a di feti, nöö a bi fika piki nöö Josafati seei bi dëdë a di feti tu. Di de kumutu a di feti, hën Jehovah manda Jehu faa go piki Josafati taa an bi du wan bunu soni. Ma Jehu piki ën tu taa: „Gadu si bunu soni a i.”​—2 Kloniki 18:4, 5, 18-22, 33, 34; 19:1-3.

 9 Wan tu jaa a fesi Josafati bi piki hii dee gaama, hii dee Leifi sëmbë, ku hii dee mindima u go a hii dee foto u Juda, u go lei dee sëmbë dee Wëti u Jehovah. Soni bi waka bunu seei taa sëmbë u woto köndë seei bi ko lei soni u Jehovah (2 Kloniki 17:3-10). Ma hii fa Josafati bi du wan hogi soni bakaten, tökuseei Jehovah an bi fëëkëtë dee bunu soni dee a bi du bigibigi. Di woto aki ta da u kötöhati seei, u di so juu useei ta mbei föutu. Ma ee u ta mbei möiti u dini Jehovah, nöö a o ta lobi u hii juu, söseei an o fëëkëtë dee bunu soni dee u bi du.

TEI DI BEGI DI U SA BEGI JEHOVAH U BIGI

10, 11. (a) Faandi mbei di begi di u sa begi Jehovah da wan apaiti soni di a da u? (b) Unfa Gadu sa piki dee begi fuu? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

10 Wan tata di lobi dee mii fëën ta tei hën ten u haika dee mii fëën te de kë konda wan soni dëën. A ta kë sabi unfa de ta fii, u di a ta booko hën hedi ku de gaanfa. Di wan seei soni di lobihati Tata fuu Jehovah ta du. A ta haika u te u ta begi ën. Di fan di u sa fan ku di Tata fuu da wan apaiti gaandi di u abi!

11 Hiniwan juu u sa begi Jehovah. Hën da u mati, nöö hii juu a ta dë kabakaba u haika dee begi fuu. Taylene di u bi taki fëën a bigi u di woto, taki taa: „Hii soni seei i sa piki ën.” Te u ta konda hii dee soni dee dë a u hati da Jehovah, nöö a o sa piki u ku wan Bëibel tëkisi, wan woto di dë a dee buku fuu, nasö ku wan degihati di wan baaa nasö wan sisa o da u. Jehovah ta jei dee soni dee u ta hakisi ën ku hii u hati, nöö a ta fusutan u, aluwasi woto sëmbë an ta fusutan u. Di piki di a ta piki dee begi fuu ta lei taa an ta kaba u lobi u möönsö.

12. Faandi mbei u musu lei soni u dee begi dee dë a Bëibel?

12 U sa lei bumbuu soni a dee begi dee dë a Bëibel. So juu a bi o bunu fuu öndösuku dee begi aki te u ta du di Wosudendu Dini fuu. Woo sa begi Gadu möön bunu te u ta pakisei fundu u dee fasi fa dee dinima fëën bi ta begi ën a di ten di pasa. I sa luku fa Jona bi begi ku sakafasi di a bi dë a di fisi bëë dendu (Jona 1:17–2:10). Luku fa Salumon bi begi ku hii hën hati di de bi da Jehovah di Wosu di de bi mbei dëën (1 Könu 8:22-53). Pakisei fundu u di nëbai begi u Jesosi (Mateosi 6:9-13). Di möön fanöudu soni, hën da hii juu „i musu ta tja hii dee fuka fii nango ta konda dëën [Gadu]”. Te i du sö „nöö a o da i kötöhati. Nöö di kötöhati di a o da i dë o bigi pasa hii sëmbë fusutan, nöö a hoi hii pakisei fii ku i hati tuu.” Di soni dë o mbei taa möönmöön woo ta tei di lobi di Jehovah ta lobi u u bigi seei.​—Filipi 4:6, 7.

LEI TAA I TA TEI DI LUSUPAIMA U BIGI

13. Unfa di lusupaima sa mbei u ku Gadu ko dë?

13 Jehovah da u di lusupaima kuma wan kado „fuu sa feni di teego libi” (1 Johanisi 4:9). Apösutu Paulosu bi taki u di gaan soni di Gadu bi du u lei taa a lobi u. A taa: „Keesitu dëdë da u. A di ten dë wa bi a’ kaakiti u du na wan kodo soni di bunu nëën wojo. Gaan takulibima u bi dë, ma tökuseei Masa Jesosi dëdë da u e. Wë nöö un pakisei ën bunu. Ee wan sëmbë i ta libi leti seei, ma a sa taanga fu wan oto sëmbë musu mëni faa dëdë da i. Na sö nö? Ee i abi bunuhati, nöö a kandë de sa kë dëdë da i fu di i abi bunuhati hedi. Ma nöö Gadu lei u taa di lobi fëën pasa di dë gaanduwe. Biga na bumbuu sëmbë a manda Keesitu ko dëdë da e, ma u dee takulibima [zöndu sëmbë] aki wë” (Loomë 5:6-8). Ku di lusupaima Gadu lei fa a lobi u tjika. Nöö di soni dë hën mbei libisëmbë sa ko dë mati ku Gadu.

14, 15. Andi di lusupaima du da (a) dee salufu Keesitu sëmbë (b) dee sëmbë dee o libi a goonliba?

14 Wan piki kulupu u Keesitu sëmbë ta si taa Jehovah lobi de a wan apaiti fasi (Johanisi 1:12, 13; 3:5-7). Gadu salufu dee sëmbë aki ku santa jeje, nöö di soni aki mbei de ko dë miii  fëën nöunöu (Loomë 8:15, 16). Paulosu bi taki taa: „U ku ën dë makandi ala [Gadu Köndë] kaa e. Biga u ku Masa Jesosi dë di wan” (Efeise 2:6). Faandi mbei Paulosu bi taki di soni dë, hii fa so u dee salufuwan dë a goonliba aki jeti? Wë u di Jehovah da de di okasi u de sa libi u teego a Gadu Köndë.​—Efeise 1:13, 14; Kolosën 1:5.

15 Hii dee sëmbë dee an dë salufuwan sa ko dë mati ku Gadu ee de abi biibi a di lusupaima. De seei abi di gaandi u ko dë miii di Gadu tei ko fëën, söseei u libi u teego a wan paladëisi a goonliba. Di lusupaima ta lei fa Jehovah lobi hii libisëmbë tjika (Johanisi 3:16). A dë wan piizii soni da u seei u di u sabi taa ee u ta dini Gadu ku hii u hati, nöö a di njunjun goonliba a o da u di möön bunu libi di dë! Fëën mbei boo lei taa u ta tei di lusupaima u bigi, u di a dë di möön gaan soni di Gadu du u lei taa an kaba u lobi u möönsö.

LEI TAA I LOBI JEHOVAH

16. Andi woo du te u go pakisei fundu u di fasi fa Gadu lobi u tjika?

16 Wa sa konda hii dee peipei fasi fa Jehovah ta lei taa a lobi u. Könu Dafiti bi kanda taa: „Dee pakisei fii bigi da mi seei! Tuutuu, mi Gadu, de hia seei! Ee mi bi o pooba u konda de, nöö de bi o hia möön sandu” (Psalöm 139:17, 18). Te u ta pakisei fundu u dee peipei fasi fa Jehovah lei taa a lobi u, nöö useei lobi ën tu, söseei woo du hii soni di u sa du dëën.

17, 18. Andi da wan tu u dee peipei fasi fa u sa lei taa u lobi Gadu?

17 Peipei fasi dë fa u sa lei Jehovah taa u lobi ën. U sa lei taa u lobi Jehovah te u ta paaja di bunu buka u di Könuköndë fajafaja da wotowan (Mateosi 24:14; 28:19, 20). U sa lei taa u lobi Gadu tu, te u ta hoi dou te tesi ta miti u a di biibi. (Lesi Psalöm 84:11; Jakobosi 1:2-5.) Aluwasi dee tesi dee ta miti u hebi, tökuseei u sa dë seiki taa Jehovah ta si dee fuka dee ta miti u, nöö a o heepi u u di a ta si u kuma wan gaan gudu di a abi.​—Psalöm 56:8.

18 Di lobi di u lobi Jehovah ta mbei u pakisei fundu u dee gaan waiti soni dee a mbei. U ta lei taa u lobi Jehovah ku di Wöutu fëën te u ta lei soni a di Bëibel hii juu. U ta begi Jehovah hii juu u di u lobi ën, söseei u di u kë fuu ku ën ko dë möön gaan mati. Te u ta pakisei fundu u di lusupaima di Gadu da u kuma wan kado, nöö woo ko lobi ën möön gaanfa seei (1 Johanisi 2:1, 2). Dee soni aki da wan tu u dee peipei fasi nöö fa u sa lei Jehovah taa u ta tei ën u bigi u di an ta kaba u lobi u möönsö.