Skip to content

Skip to table of contents

Unfa i ku Jehovah dë mati tjika?

Unfa i ku Jehovah dë mati tjika?

„Pusa go a Gadu e, nöö Gadu seei o pusa ko a i tu.”​—JAKOBOSI 4:8.

1. Faandi mbei u musu mbei hii möiti u ko dë gaan mati ku Jehovah?

EE I da wan Kotoigi u Jehovah di dopu, hën da i abi wan gaan dii soni seei. Ju ku Jehovah ko dë mati. Ma di goonliba u Saatan ta mbei möiti u poi di mati di i ku Jehovah dë mati, söseei dee zöndu fii fuu sa mbei u ku Jehovah an dë bunu mati möön. Fëën mbei hii u tuu musu mbei hii möiti u ko dë möön gaan mati ku Jehovah.

2. Andi u sa du fuu u ku Jehovah ko dë möön gaan mati?

2 I ta si Jehovah kuma wan tuutuu sëmbë u? I ta si ën kuma i mati ö? I bi o kë fii ku ën ko dë möön gaan mati ö? Jakobosi 4:8 ta piki u andi u musu du: „Pusa go a Gadu e, nöö Gadu seei o pusa ko a i tu.” Ee i ta mbei möiti u ko zuntu ku Jehovah, nöö hënseei o ko zuntu ku i tu. Möön i ta mbei möiti u ko zuntu ku ën, möönmöön joo ko ta si ën kuma wan tuutuu sëmbë. Nöö ju ku ën o ko dë gaan mati sö tee taa joo kë taki di soni di Jesosi bi  taki, di a bi taa: ’Di Sëmbë di manda mi ko an ta ganjan sëmbë [dë tuutuu, NW], nöö mii sabi ën’ (Johanisi 7:28, 29). Ma andi ku andi i sa du u pusa go zuntu ku Jehovah?

Unfa i sa fan ku Gadu? (Luku palaklafu 3)

3. Unfa u sa fan ku Jehovah?

3 Ee i kë pusa go zuntu ku Jehovah, nöö i musu ta fan hii juu ku Jehovah. Ma unfa i sa du di soni dë? Wë, pakisei unfa i bi o sa fan ku wan mati fii di ta libi a wan longi kamian. Un sa manda biifi da unuseei hii juu, söseei un sa fan a tëlëfön. I ta fan ku Jehovah te i ta begi ën hii juu (Lesi Psalöm 142:2). Ma unfa i sa mbei Jehovah fan ku i? I sa mbei Jehovah fan ku i te i ta lesi di Wöutu fëën hii juu, söseei te i ta pakisei fundu fëën (Lesi Jesaaja 30:20, 21). Boo luku unfa di fan di i ku Jehovah ta fan sa mbei i ku ën ko dë möön gaan mati, söseei unfa a sa heepi i fii ta si ën kuma wan tuutuu Mati.

BE JEHOVAH FAN KU I TE I TA LEI SONI U BËIBEL

4, 5. Unfa Jehovah ta fan ku i te i ta lei soni u Bëibel?

4 U sabi taa dee soni dee sikifi a Bëibel da di bosikopu di Gadu abi da hii sëmbë. Ma di Bëibel sa heepi i u pusa ko zuntu ku Jehovah u? Aai! Hii juu te i ta lesi di Bëibel ta lei soni nëën, nöö buta mëni a di fasi fa i ta si dee soni dee i ta lesi. Nöö pakisei unfa i sa fiti dee soni i ta lei. Te i ta du di soni aki, nöö a sö wan fasi i ta mbei Jehovah fan ku i. A o kë dë wan gaan Mati di ta heepi i, nöö joo ko dë möön zuntu ku ën.​—Hebelejën 4:12; Jakobosi 1:23-25.

5 Jesosi bi taki taa: „Wë nöö mi taki möön e, dee sëmbë, taa wan musu biinga fuun abi hia gudu a goonliba aki.” Wë unfa i feni di soni di a bi taki aki? Te i ta mbei möiti u buta Jehovah a di fosu kamian a i libi, nöö joo si taa a feni i bunu. Ma kandë fa i lesi dee soni Jesosi taki aki, hën i ko fusutan taa i musu tooka soni a i libi fii sa buta möön pakisei a di dini u Gadu. Ee sö a dë, nöö Jehovah o heepi i u fusutan andi i sa du u ko zuntu ku ën.​—Mateosi 6:19, 20.

6, 7. (a) Andi ta pasa ku di lobi di u lobi Jehovah, söseei ku di lobi di a lobi u, te u ta lei soni u Bëibel? (b) Un maaka u musu kë dou te u ta lei soni u Bëibel?

 6 A dë sö tuu taa te u ta lei soni a Bëibel, nöö u ta lei unfa u sa tooka soni a u libi fuu sa dini Jehovah möön bunu. Söseei u ta lei dee soni a ta du u di a lobi u, ku dee fasi fëën dee ta mbei u möön lobi ën. Möön u ta ko lobi ën, möön hënseei o ko lobi u tu, nöö u ku ën o ko dë möön gaan mati seei.​—Lesi 1 Kolenti 8:3.

7 Ee u kë ko zuntu ku Jehovah, nöö a dë fanöudu u hoi a pakisei faandi mbei u ta lei soni u Bëibel. Jesosi bi taki taa: „Nöö andi da di libi u teego? Hën da u de ko sabi i, di wan kodo tuutuu Gadu u mundu ku mi, Jesosi Keesitu, di i manda ko a goonliba aki” (Johanisi 17:3). U sa lei sömëni njunjun soni di woo lobi te u ta lesi di Bëibel. Ma di maaka di u kë dou te u ta du ën, hën da u kë ko sabi di sëmbë di Jehovah dë möön bunu.​—Lesi Ëkisodesi 33:13; Psalöm 25:4.

8. (a) Andi so sëmbë sa pakisei u di fasi fa Jehovah bi sitaafu Könu Azalia? (b) Ee i sabi Jehovah bunu, nöö unfa joo feni di fasi fa a ta du soni?

8 Te u ta si Jehovah kuma wan gaan Mati, nöö wa o ta booko u hedi tumisi ee di Bëibel an piki u faandi mbei Jehovah du wan soni. Luku wan woto aki. Di Azalia bi dë könu u Juda, nöö dee sëmbë bi ta dini poipoi gadu. Ma Azalia an bi ta dini de. „A bi ta du soni di bunu a Jehovah wojo” (2 Könu 15:1-5). Ma Jehovah bi mbei kököbë kisi Azalia. Wë faandi mbei? Wë di pisi u di Bëibel woto aki an ta piki u faandi mbei. Unfa i feni di soni di Jehovah du dë? I feni taa Jehovah an bi du soni a wan leti fasi u di a sitaafu Azalia u? Wë nönö. Ee i sabi Jehovah bunu, nöö i sabi taa an ta sitaafu sëmbë u sösö. Hii juu a ta da wan sëmbë di sitaafu „di a musu kisi” (Jelemia 30:11). Fëën mbei ee ja sabi faandi mbei Jehovah bi sitaafu Azalia seei, tökuseei i sa dë seiki taa Jehovah bi du soni a wan leti fasi.

9. Andi heepi u fuu ko fusutan faandi mbei Jehovah bi mbei kököbë kisi Könu Azalia?

9 Di Bëibel ta konda möön soni u di libi u Könu Azalia da u, nöö u sabi ën kuma Könu Usia tu (2 Könu 15:7, 32). Di woto pisi u di woto di sikifi a 2 Kloniki 26:3-5, 16-21 ta piki u taa a bi ta du „soni di bunu a Jehovah wojo”. Ma a ta lei u tu taa bakaten ’a bi ko abi gaanfasi, nöö fëën mbei soni an waka bunu dëën’. Di könu bi pooba u du soni di dee mindima wanwan nöö bi musu du. Aititeni-ku-wan mindima bi piki ën taa an bi bunu u du di soni dë, nöö de bi pooba u tapëën tu. Ma andi a bi du? Di gaanfasi di a bi ko abi bi mbei hati fëën boonu ku de! Dee soni dee u ko sabi aki heepi u fuu ko fusutan faandi mbei Jehovah bi mbei kököbë kisi di könu.

Möön i ko sabi Jehovah, möönmöön joo ta futoou ën taa a ta du soni a wan leti fasi

10. Faandi mbei an dë fanöudu taa u sabi faandi mbei Jehovah ta du hii dee soni dee a ta du? Andi sa heepi u fuu ko abi möön futoou taa Jehovah ta du soni a wan leti fasi hii juu?

10 Un fanöudu soni u ta lei u di woto aki? Di woto u Könu Azalia ta lei u sömëni soni di ta heepi u fuu ko fusutan  faandi mbei Jehovah bi sitaafu ën. Ma andi u musu du te di Bëibel an konda hii soni u wan woto da u? Joo hakisi iseei ee Jehovah bi du soni a wan leti fasi ö? Naa joo feni taa di Bëibel ta taki soni hia tjika di ta mbei u biibi taa Gadu ta du soni a wan leti fasi hii juu? (Detolonomi 32:4). Möön i ko sabi di sëmbë di Jehovah dë, möönmöön joo ko lobi ën, söseei möönmöön joo ta futoou ën tu. Nöö an o dë fanöudu fii sabi faandi mbei a ta du hii dee soni a ta du. Te i ta lei soni u Bëibel, nöö joo ta si Jehovah kuma wan tuutuu sëmbë, söseei joo ko zuntu ku ën.​—Psalöm 77:12, 13.

I TA FAN KU JEHOVAH TE I TA BEGI ËN

11-13. Unfa i du sabi taa Jehovah ta haika te sëmbë ta begi ën? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

11 Te u ta begi Jehovah, nöö u ta ko möön zuntu ku ën. U ta gafëën, u ta dëën tangi, nöö u ta hakisi ën faa heepi u tu (Psalöm 32:8). Ma ee i kë dë gaan mati ku Jehovah, nöö i musu ta biibi tuutuu taa a ta jei te i ta begi ën.

12 So sëmbë ta taki taa Gadu an ta haika te sëmbë ta begi ën, ma begi dë wan soni di ta mbei sëmbë ta fii möön bunu. De ta biibi taa di begi di sëmbë ta begi ta heepi de u pakisei fundu u dee bookohedi di de abi, u de sa feni wan fasi u heepi deseei. A dë sö tuu taa di begi di i ta begi sa heepi i a dee fasi aki. Ma te i ta begi Jehovah, nöö a  ta haika i tuutuu. Unfa i sa dë seiki taa sö a dë tuu?

I seei sa dë seiki taa Jehovah ta haika dee begi fii

13 Pakisei di soni aki: Ufö Jesosi bi ko a goonliba, a bi ta si taa Jehovah ta piki dee begi u dee dinima fëën a goonliba aki. Nöö di Jesosi bi ko a goonliba, a bi ta begi hën Tata di dë a liba ala, u piki ën unfa a ta pakisei ku unfa a ta fii. Wan pasi a bi begi wan hii ndeti seei (Lukasi 6:12; 22:40-46). I si kuma Jesosi bi o du di soni dë ee a bi si kuma Jehovah an bi ta haika te a bi ta begi ën u? Jesosi bi lei dee bakama fëën unfa de musu begi Jehovah. A bi o du di soni dë ee a bi si kuma Jehovah an ta haika te sëmbë ta begi ën u? U ta fusutan gbelingbelin taa Jesosi bi sabi taa Jehovah ta haika tuutuu te sëmbë ta begi ën. A bi taki wan pasi taa: „Taata o, gaantangi fii e, fu di a dë taa i ta jei mi kaa. Mi sabi tu taa hiniwan ten te mi ta fan ku i nöö i ta jei mi.” U seei sa dë seiki taa Jehovah ta haika te u ta begi ën.​—Johanisi 11:41, 42; Psalöm 65:2.

14, 15. (a) Un wini u ta feni te u ta piki Jehovah gbelingbelin andi u abi fanöudu? (b) Unfa dee begi di Kathy bi ta begi Jehovah bi heepi ën faa ko möön zuntu ku Jehovah?

14 Kandë na hii juu joo sa si gbelingbelin fa Jehovah piki dee begi fii. Ma te i ta piki ën gbelingbelin andi i abi fanöudu, nöö joo sa si möön bunu fa Jehovah ta piki dee begi fii, nöö di soni dë o mbei joo ta möön si ën kuma wan tuutuu sëmbë. Ee i ta piki Jehovah andi ku andi ta da i bookohedi, nöö a o ko möön zuntu ku i.

15 Luku di woto u wan sisa de kai Kathy. * (Luku di pisi a basu.) A bi nango  a di peleikiwooko, ma an bi lobi ën. A bi taa: „Ma bi lobi di peleikiwooko. Ma bi lobi ën seepiseepi.” Di a bi kisi pensu, hën wan gaanwomi bi dëën taanga faa du di kowoonu pioniliwooko. Kathy taa: „A bi da mi di pampia u mi hakisi u toon wan kowoonu pionili. Mi bigi pionili, ma hiniwan daka mi bi ta begi u Jehovah heepi mi u mi ko lobi di peleikiwooko.” Wë Jehovah bi piki dee begi fëën u? A du di pioniliwooko dii jaa longi, hën a bia ko taki taa: „Fa mi ko ta du peleikiwooko möön hia, söseei di mi ko ta lei soni a dee woto sisa, hën pikipiki mi ko sa’ u du ën möön bunu. Nöunöu na du nöö mi ta du di peleikiwooko, ma mi ko lobi ën seei. Di möön gaan soni, hën da mi ku Jehovah ko dë möön gaan mati möön leki fa u bi dë.” Di begi di Kathy bi ta begi Jehovah heepi ën faa ko möön zuntu ku ën.

Mbei möiti nöömö (Luku palaklafu 16 ku 17)

DU DI SONI DI I MUSU DU

16, 17. (a) Andi u musu du fuu sa ko dë möön gaan mati ku Jehovah? (b) Andi woo luku a di woto di ta ko?

16 Di ko di u sa ko möön zuntu ku Jehovah, da wan soni di u sa du u teego. Fëën mbei boo ta haikëën te u ta lei soni a Bëibel hii juu, söseei boo ta begi ën hii juu. Ee u du di soni aki, nöö u ku Jehovah o ko dë möön gaan mati, söseei a o heepi u fuu sa hoi dou te tesi ta miti u.

Di ko di u sa ko möön zuntu ku Jehovah, da wan soni di u sa du u teego

17 Ma so juu fuka ta miti u, hii fa u ta begi Jehovah hii juu seei. A dee pisiten dë a sa pasa taa wa ko ta futoou Jehovah sö möön. U sa bigi pakisei taa Jehovah an ta jei dee begi fuu, nöö kandë u ta hakisi useei ee u ku ën dë mati tuutuu. Andi i sa du ee i bigi ta pakisei sö? Di woto di ta ko o heepi i.

^ pal. 15 Di në fëën tooka.