Skip to content

Skip to table of contents

Futoou Jehovah hii juu!

Futoou Jehovah hii juu!

„Dee sëmbë o, un buta futoou a Gadu hii juu e.”​—PSALÖM 62:8.

1-3. Faandi mbei Paulosu bi dë seiki taa a bi sa futoou Jehovah? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

EE I bi dë wan Keesitu sëmbë di bi ta libi a Loomë a di fosu jaahöndö, nöö i bi o libi a wan ten ka hogi bi sa miti i. Dee Loomë sëmbë bi ta du hogi soni ku dee Keesitu sëmbë seei. Dee Loomë sëmbë bi feni taa dee Keesitu sëmbë bi tjökö di gaan faja di bi tjuma Loomë, nöö de bi taki söseei taa de bi ta buuse sëmbë. De bi kisi sömëni u dee baaa ku sisa fuu di dë bakama u Keesitu buta a dunguwosu. De bi tja so u de go da mbeti njan tënë pisipisi. De bi peka wotowan a posu, tjuma libilibi, kuma soni u sëndë faja a ndeti. I bi o dë ku di mëni taa hiniwan daka wan u dee soni aki bi sa pasa ku i.

2 A di taanga pisiten dë, de bi buta apösutu Paulosu a dunguwosu. Sonte a bi sa hakisi ënseei ee dee baaa ku sisa fëën a di biibi bi o heepi ën, u di a ta mëni jeti taa na wan sëmbë bi heepi ën wan pisiten di a bi abi heepi fanöudu. Ma Jehovah bi mbei Masa Jesosi heepi Paulosu. A bi sikifi  taa: „Masa hën an disa mi e. A taanpu ku mi, nöö hën a da mi kaakiti te mi fan seei a wan limbolimbo fasi.” Jesosi bi da Paulosu di kaakiti di a bi abi fanöudu. Paulosu bi sikifi seei taa Jesosi ’puu ën a lëun buka seei fu de an feni ën kii’.​—2 Timoteo 4:16, 17. * (Luku di pisi a basu.)

3 Paulosu bi sabi jeti unfa Jehovah bi heepi ën. Fëën mbei a bi dë seiki taa Jehovah bi o dëën di kaakiti di a bi abi fanöudu u hoi dou a dee soni di bi ta pasa ku ën a di ten dë, söseei a dee soni dee bi o pasa ku ën bakaten. A bi dë seiki u di soni dë, nöö fëën mbei a bi sikifi taa: ”Hiniwan ten sö nöö [Masa] o ta heepi mi tu, ta puu mi a hogi maun nöömö” (2 Timoteo 4:18). Paulosu bi sabi taa aluwasi dee baaa fëën an bi o sa heepi ën a wan soni di bi ta pasa ku ën, tökuseei hii juu a bi sa abi futoou taa Jehovah ku Jesosi bi o sa heepi ën.

OKASI KA U SA LEI TAA U TA FUTOOU JEHOVAH

4, 5. (a) Ambë sa heepi i hii juu? (b) Andi sa heepi i fii ko dë möön gaan mati ku Jehovah?

4 I bi fii wan daka kaa taa ja bi abi na wan sëmbë u heepi i di i bi dë ku wan fuka u? A sa dë sö taa i lasi wooko nasö tesi ta miti i a siköö. Kandë i dë ku siki nasö i dë ku wan woto fuka. Kandë i bi hakisi woto sëmbë u heepi i, ma i ta fii bookosaka u di de an heepi i kumafa i bi kë. A dë sö tuu taa libisëmbë an sa puu so fuka di u abi. Ma nöö andi o heepi i? Di Bëibel ta piki u taa u musu „buta futoou a Jehovah” (Nöngö 3:5, 6). Ma i sa dë seiki taa a o heepi i ö? Aai! U sa lesi sömëni woto a Bëibel di ta mbei u biibi taa Jehovah ta heepi dee sëmbë fëën tuutuu.

U musu si di tesi kuma wan okasi di u abi u „futoou Jehovah” ku hii u hati

5 Hati fii an musu boonu te sëmbë an heepi i kumafa i bi o kë. Ma i musu dë kuma Paulosu. I musu si di tesi kuma wan okasi di i abi u futoou Jehovah ku hii i hati. A dë wan okasi di i abi tu u si fa a ta heepi i a i libi. Joo ko ta futoou Jehovah möön gaanfa, nöö joo ko dë möön gaan mati ku ën tu.

U MUSU TA FUTOOU JEHOVAH

6. Faandi mbei a sa taanga u futoou Jehovah te u dë ku wan fuka?

6 Kandë i dë ku wan fuka di ta da i bookohedi. I du hii soni di i bi sa du u puu di fuka fii, nöö i begi Jehovah faa heepi i. Hati fii sa kötö u di i ta biibi taa a o heepi i ö? Aai, a sa! (Lesi Psalöm 62:8; 1 Petuisi 5:7). Ee i kë dë wan bunu mati u Jehovah, nöö i musu lei u futoou ën. Ma a sa taanga so juu u du di soni aki. Faandi mbei? Wan u dee soni mbei, hën da a sa pasa taa Jehovah an piki di begi fii wantewante.​—Psalöm 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Habaki 1:2.

Jehovah, di Tata fuu di dë a liba ala lobi u seei, nöö a sabi andi u abi fanöudu

7. Faandi mbei Jehovah an ta piki so u dee begi fuu wantewante?

7 Faandi mbei Jehovah an ta piki so u dee begi fuu wantewante? Di Bëibel taki  taa Jehovah da u Tata, nöö u da miii fëën (Psalöm 103:13). Wan tata an ta da wan mii fëën hii soni di a hakisi ën nasö an ta dëën wan soni wantewante. Wan tata sabi taa wan mii sa kë wan soni wan pisiten, ma te wan pisi nöö a kë ën möön. Wan tata sabi tu andi möön bunu da di mii fëën, söseei a sabi unfa di soni dë o mbei wotowan fii. A sabi andi di mii abi fanöudu, söseei a sabi na un ten a musu dëën di soni. Ee di tata da di mii hii soni di a hakisi ën wantewante, nöö di tata o ko dë kuma futuboi u di mii. Jehovah, di Tata fuu di dë a liba ala lobi u seei. Hën da di köni Gadu di mbei u, nöö a sabi andi u abi fanöudu, söseei hën ta taki na un ten a möön bunu faa da u dee soni dee u ta hakisi ën. A bi o bunu taa u wakiti u si fa Jehovah o piki dee begi fuu.​—Luku Jesaaja 29:16; 45:9.

8. Andi Jehovah paamusi u te a nama ku fuka di u sa tja?

8 Hoi a pakisei tu taa Jehovah sabi un fuka hiniwan sëmbë sa tja ku un fuka an sa tja (Psalöm 103:14). Fëën mbei a ta da u di kaakiti di u abi fanöudu. A dë sö tuu taa so juu u sa ta fii kuma wa sa hoi dou möön. Ma Jehovah paamusi u taa ee di fuka hebi da u poi u tja, nöö a o ’mbei wan baaku da u nöömö fuu pasa be wa kai’ (Lesi 1 Kolenti 10:13). A ta da u kötöhati seei u sabi taa u sa biibi taa Jehovah sabi un fuka u sa tja.

9. Andi u musu du ee u begi Jehovah faa heepi u, ma an piki u wantewante?

9 Boo hoi pasensi te u begi Jehovah faa heepi u, ee an piki u wantewante. Hoi a pakisei taa Jehovah kë heepi u seei, ma a ta wakiti u di möön bunu ten dou faa sa da u andi u abi fanöudu. Di Bëibel ta piki u taa: „Jehovah o ta wakiti unu, u di a kë da unu bunu. A o hopo du wan soni u lei unu taa a abi tjalihati. Biga Jehovah da wan Gadu di ta kuutu soni a wan leti fasi. Hii dee sëmbë dee ta wakiti ën, o wai seei.”​—Jesaaja 30:18.

„A PUU MI A LËUN BUKA”

10-12. (a) Andi sa mbei taa a taanga u heepi wan famii fii di siki? (b) Unfa i ku Jehovah o ko dë mati tjika te i ta futoou ën te i dë ku fuka?

10 Wan soni sa pasa a i libi di taanga da i sö tee taa i ta fii kumafa Paulosu bi fii, taa a dë fanöudu taa sëmbë ko puu i a „lëun buka” (2 Timoteo 4:17). A dee taanga ten u ta libi aki a dë fanöudu seei taa u ta futoou Jehovah. Kandë a dë sö taa i musu heepi wan famii fii di siki. I begi Jehovah faa heepi i fii sa du soni a wan fasi di kai ku ën, söseei fii sa dë taangataanga a di biibi. * (Luku di pisi a basu.) I sa fii bunu pikisö te i hoi a pakisei taa Jehovah ta luku i, söseei taa a ta fusutan i ku di soni di ta miti i. A o heepi i fii sa hoi dou, söseei fii sa hoi iseei nëën.​—Psalöm 32:8.

Biibi tuutuu taa di Tata fii di dë a liba ala o da i di kaakiti u hoi iseei a dee wëti fëën

 11 So juu a sa dë kuma Jehovah an ta heepi i. Kandë dee data seei an saandi de musu du u heepi i. Nasö i bi mëni taa dee famii fii bi o da i kötöhati, ma a sa dë kuma de ta mbei di soni ko möön hogi. Abi futoou a Jehovah hii juu taa a o da i kaakiti. Mbei möiti nöömö u ta ko möön zuntu ku ën (Lesi 1 Samuëli 30:3, 6). Bakaten, te i ko si taa Jehovah bi heepi i, nöö di soni dë o mbei i ku ën ko dë möön bunu mati.

12 Sö wan mujëë de kai Linda * (Luku di pisi a basu.) bi ta fii. A bi ta heepi hën mama ku hën tata di bi siki wan longi pisiten ufö de dëdë. A taki taa: „Di mi bi ta heepi de, a bi taanga da mi manu, mi baaa ku miseei u saandi u musu du u heepi de. So juu u bi ta fii kuma na wan soni bi sa heepi u. Ma te u luku unfa soni bi pasa, nöö u ta si gbelingbelin fa Jehovah bi heepi u. A bi da u taanga, söseei a bi da u dee soni dee u bi abi fanöudu, hii fa a bi dë kuma saanfa-u-du fuu bi kaba.”

13. Unfa di futoou di Rhonda bi ta futoou Jehovah bi heepi ën faa hoi dou hii fa sömëni fuka bi miti ën?

13 Di futoou di u ta futoou Jehovah ku hii u hati o heepi u fuu hoi dou te u dë ku fuka. Di soni dë wan sisa de kai Rhonda bi ko si. Hën manu di an bi dë wan Jehovah Kotoigi bi seeka soni u booko di toou u de. A di wan seei pisiten, hën baaa ko jei taa a bi abi wan taku siki de kai lupus. Baka wan tu liba, hën wë hën baaa mujëë dëdë. Di Rhonda ko kisi ënseei, hën a bigi du di pioniliwooko. Ma bakaten hën mama ko dëdë tu. Andi bi heepi Rhonda u hoi dou hii fa dee soni aki bi miti ën? A taki taa: „Mi bi ta fan hii daka ku Jehovah, aluwasi mi bi musu du wan piki soni seei. Di soni dë bi mbei mi ko ta si Jehovah kuma wan tuutuu sëmbë. A bi heepi mi u ko fusutan taa mi bi musu futoou Jehovah ka u mi futoou miseei nasö woto sëmbë. Nöö di soni dë bi heepi mi tuutuu seei. A bi da mi hii soni di mi bi abi fanöudu. Te u kaba fëën, di soni dë bi heepi mi u wooko makandi ku Jehovah.”

Soni di ta pasa a di famii fii sa poi di dë di i ku Jehovah dë mati (Luku palaklafu 14-16)

14. Unfa Jehovah sa heepi i te de puu wan famii fii di dë Kotoigi a di kemeente?

14 Luku wan woto soni di sa mbei a taanga da i u hoi dou. Kandë de puu wan famii fii di dë Kotoigi a di kemeente. I saandi di Bëibel ta taki u di fasi fa u musu libi ku wan sëmbë di de puu a di kemeente (1 Kolenti 5:11; 2 Johanisi 10). Ma u di i lobi di sëmbë dë, i sa si kuma a taanga seei u hoi dee wëti u Bëibel nasö taa ja o sa hoi de seepiseepi. Joo biibi tuutuu taa di Tata fii di dë a liba ala o da i di kaakiti u hoi iseei a dee wëti fëën u? Joo si di soni dë kuma wan okasi u ko dë möön zuntu ku Jehovah u?

15. Faandi mbei Adam pasa Jehovah buka?

 15 Unfa di soni aki dë kuma di soni di bi pasa ku di fosu womi Adam? A bi dë sö taa a bi biibi taa a bi sa pasa Jehovah buka, nöö a libi tökuseei go dou ö? Wë nönö, biga „di sindeki, na Adam a feni ganjan e” (1 Timoteo 2:14). Wë nöö faandi mbei a pasa Jehovah buka? Adam bi njan di fuuta di hën mujëë bi dëën u di a bi lobi di mujëë fëën möön Jehovah. A bi haika hën mujëë ka faa bi haika andi Jehovah bi piki ën.​—Kenesesi 3:6, 17.

16. Ambë u musu möön lobi, nöö faandi mbei a dë fanöudu?

16 Di soni di Adam bi du ta lei taa u musu lobi Jehovah möön hii woto sëmbë (Lesi Mateosi 22:37, 38). Nöö te u lobi Jehovah a sö wan fasi, nöö woo sa heepi dee famii fuu a wan bunu fasi, aluwasi de ta dini Jehovah nasö ee de an ta dini ën seei. Fëën mbei, i musu mbei di lobi di i lobi Jehovah ko möön taanga, nöö i musu ko ta futoou ën möön gaanfa tu. Ee i ta booko i hedi ku wan famii fii di de puu a di kemeente, nöö begi Jehovah nöö i konda dëën unfa i ta fii * (Luku di pisi a basu.) (Loomë 12:12; Filipi 4:6, 7). Hii fa di soni dë ta hati i, tökuseei i musu si ën kuma wan okasi di i abi u ko dë möön gaan mati ku Jehovah. Di soni dë o heepi i fii sa futoou ën, söseei a o heepi i fii fusutan taa soni o waka möön bunu te i ta piki hën buka.

 SONI DI U SA DU TE U TA WAKITI JEHOVAH

Lei Jehovah taa i ta futoou ën u di i ta mbei taanga möiti u du di peleikiwooko (Luku palaklafu 17)

17. Andi u sa biibi taa Jehovah o du, te u ta mbei taanga möiti u du di peleikiwooko?

17 Faandi mbei Jehovah bi puu Paulosu a „lëun buka”? Paulosu taki taa: „U di Buka sa feni pasi paaja seei” (2 Timoteo 4:17). Jehovah da u di wooko u paaja di bunu buka, nöö a taki taa „u ku ën ta wooko makandi” (1 Tesalonika 2:4; 1 Kolenti 3:9). Ee u ta mbei taanga möiti u du di wooko aki, nöö u sa biibi taa Jehovah o da u hii soni di u abi fanöudu (Mateosi 6:33). Nöö an o taanga da u sö, te u ta wakiti u Jehovah piki dee begi fuu.

18. Andi sa heepi i fii ta möön futoou Jehovah, nöö di o mbei taa i ku ën ko dë möön bunu mati?

18 Mbei möiti hiniwan daka u ko dë möön bunu mati ku Jehovah. Te wan soni miti i di ta da i bookohedi, nöö i musu si di soni dë kuma wan okasi u ko möön zuntu ku Jehovah. Lesi di Wöutu u Gadu, di Bëibel, lei soni nëën, nöö pakisei fundu fëën tu. I musu ta begi Jehovah hii juu, nöö i musu ta abi hia soni ta du a di dini fëën. Ee i ta du dee soni dë, nöö i sa biibi taa Jehovah o heepi i u hoi dou aluwasi un tesi ta miti i nöunöu, söseei di sa miti i a di ten di ta ko.

^ pal. 2 A sa dë sö taa Jesosi bi puu Paulosu a lëun buka tuutuu nasö a puu ën a wan soni di bi sa kii ën.

^ pal. 10 Woto dë a dee buku fuu di sa heepi Keesitu sëmbë di abi wan siki, söseei da dee sëmbë dee ta heepi de. Luku di Waktitoren u 1 u bakajailiba u 2013, bladsëidë 10-12; di Waktitoren u 15 u gaanliba u 2014, bladsëidë 28, palaklafu 12-18; di Waktitoren u 15 u tuwalufumu-liba u 2011, bladsëidë 27.

^ pal. 12 Dee në tooka.

^ pal. 16 Woto dë a dee buku fuu di sa heepi u te wan famii fuu di dë Kotoigi go disa Jehovah. Luku di Waktitoren u 1 u wajamaka-liba u 2006, bladsëidë 17-21 ku di Waktitoren u 15 u jailiba u 2007, bladsëidë 17-20.