Skip to content

Skip to table of contents

Da Jehovah tangi nöö joo feni bunu

Da Jehovah tangi nöö joo feni bunu

„Da Jehovah tangi, biga a abi bunuhati.”​—PSALÖM 106:1.

1. Faandi mbei u ta da Jehovah tangi?

JEHOVAH ta da u „hii bumbuu kado ku hii soni di bunu seei” (Jakobosi 1:17, NW). Hën da di lobihati Sikapuma fuu, nöö a wan lobihati fasi a ta da u hii soni di u abi fanöudu (Psalöm 23:1-3). Awa, fëën mbei Jehovah hën da di sëmbë di u musu ta da tangi. Hën da „di tjubi kamian fuu, söseei hën ta da u kaakiti”, möönmöön te u dë ku fuka (Psalöm 46:1). U ta fii leti kuma di psalöm sikifima, di bi taki taa: „Da Jehovah tangi, biga a abi bunuhati. Di bunuhati fëën dë u teego.”​—Psalöm 106:1.

Di tëkisi u di jaa 2015 da: „Da Jehovah tangi, biga a abi bunuhati.”​—Psalöm 106:1

2, 3. (a) Un hogi sa miti u ee u ko dë sëmbë di an ta da wotowan tangi? (b) Un hakisi woo go luku a di woto aki?

2 Faandi mbei u musu ta da Jehovah tangi? Kumafa Bëibel bi taki a fesi, dee sëmbë dee ta libi a dee lasiti daka aki, an bi o ta da sëmbë tangi (2 Timoteo 3:2). Sömëni sëmbë an ta tei dee soni dee Jehovah ta du da de u bigi. U ta libi  a wan goonliba di ta da sëmbë taanga u biinga a gudu baka, nöö a ta da milionmilion sëmbë taanga u bai soni di de an abi fanöudu tuutuu. Nöö di soni dë ta mbei sëmbë an ta dë tifihedi ku dee soni di de abi kaa. Leti kumafa a bi pasa ku dee Isaëli sëmbë u awooten, sö nöö useei sa ko dë sëmbë di an ta da wotowan tangi. U sa ko dë sëmbë di an ta tei dee bunu dee u ta feni u bigi, söseei a sa ko pasa taa u ku Jehovah an dë mati möön tu.​—Psalöm 106:7, 11-13.

3 Pakisei andi sa pasa tu te fuka ta miti u. Dee fuka fuu sa möön u sö tee taa ku de wanwan nöö u ta booko u hedi, ka fuu buta pakisei a dee bunu dee u ta feni (Psalöm 116:3). Andi sa heepi u fuu sa ta dë ku tangi a hati hii juu? Andi sa heepi u fuu sa ta si soni a wan bunu fasi hii fa fuka ta miti u? Boo go luku.

„I DU GAAN HIA SONI SEEI O, JEHOVAH”

4. Andi sa heepi u fuu sa ta dë ku tangi a hati hii juu da dee soni Jehovah ta du da u?

4 U musu ta mbei möiti u ta da Jehovah tangi hii juu. Di fosu soni di u musu du, hën da hiniwan fuu musu ko sabi na un fasi Jehovah bi du bunu da u. Baka di dë, nöö u musu go pakisei fundu unfa dee bunu dee Jehovah du da u, ta lei u fa a lobi u tjika. Di di psalöm sikifima bi du di soni dë, hën a bi foondo seei u dee gaan bunu soni dee Jehovah bi du dëën.​—Lesi Psalöm 40:5; 107:43.

5. Andi u sa lei u apösutu Paulosu u di fasi fa a bi ta da sëmbë tangi?

5 U sa ko sabi unfa u sa ta da Jehovah tangi te u luku fa apösutu Paulosu bi ta du ën. U sabi taa a bi ta pakisei fundu u dee bunu soni Gadu bi ta du dëën, u di hii juu a bi ta dëën tangi te a bi ta begi ën. Paulosu bi taki taa ’a bi dë gaan hogisonima, a bi ta sösö Masa Jesosi taa an dë u Gadu, söseei a bi ta sitaafu dee sëmbë dee ta biibi nëën [Masa Jesosi] liba gaanfa seei’. Hii fa a bi dë sö wan sëmbë, a bi dë ku tangi a hati taa Gadu ku Keesitu bi abi tjalihati fëën, söseei taa de bi dëën di gaandi u peleiki da woto sëmbë (Lesi 1 Timoteo 1:12-14). Paulosu bi dë ku tangi a hati tu taa a bi  abi baaa ku sisa a di biibi, nöö a bi lo’ u da Jehovah tangi u dee bunu fasi di de bi abi ku di dini di de bi ta dini Jehovah ku hii de hati (Filipi 1:3-5, 7; 1 Tesalonika 1:2, 3). Paulosu an bi ta biabia u da Jehovah tangi u hii dee soni di dee baaa ku sisa bi ta du dëën te tesi bi ta miti ën (Tjabukama 28:15; 2 Kolenti 7:5-7). An ta foondo u seei taa Paulosu bi ta da dee baaa ku sisa fëën taanga, taa: „Un musu ta da Gadu tangi nöömö e. . . . Un musu ta lei unu seei dee soni u Masa Gadu ta fan ku unu na unu ku fusutan ta kanda dee kanda dee dë a Gadu Buku ku dee di Akaa [jeje] u Gadu ta da unu. Un musu ta gafëën ku hii unu hati ta dëën tangi nöömö fu dee soni dee a du da unu.”​—Kolosën 3:15-17.

WOO SA TA DË KU TANGI TE U TA PAKISEI SONI FUNDU KU TE I TA BEGI

6. Faandi mbei i kë da Jehovah tangi?

6 Unfa u sa waka a Paulosu baka? U sa go pakisei fundu u dee bunu soni Jehovah du da hiniwan fuu apaiti (Psalöm 116:12). Unfa i bi o piki ee wan sëmbë hakisi i taa: „Un bunu soni Jehovah du da i di i dë ku tangi a hati fëën?” I bi o taki u di ko di i ku Jehovah ko dë gaan mati ö? Nasö u di da di a da i paadon u dee zöndu fii ku di lusupaima u Keesitu ö? Ee nasö i bi o taki unfa dee baaa ku sisa a di biibi heepi i di tesi bi ta miti i ö? I bi o taki taa i ta da Gadu tangi u di a da i di sëmbë di i ku ën toou ö, naa u di a da i miii ö? Tei ten u ta pakisei fundu u dee bunu soni Gadu du da i. Di soni aki o mbei joo ta kë dëën tangi hiniwan daka.​—Lesi Psalöm 92:1, 2.

Djeesi Hana ku Esikia di bi abi di guwenti u ta da tangi, nöö da Jehovah tangi u dee soni a du da i

7. (a) Faandi mbei u musu ta da Jehovah tangi te u ta begi ën? (b) Un wini joo feni te i ta da Jehovah tangi te i ta begi ën?

7 Te u ta pakisei fundu u dee bunu soni Jehovah ta du da u, nöö woo ta kë dëën tangi te u ta begi ën (Psalöm 95:2; 100:4, 5). So sëmbë ta begi Gadu te de abi wan soni fanöudu nöö. Ma Jehovah ta wai te u ta begi ën u dëën tangi u dee soni dee u abi kaa. Di Bëibel seei ta konda sömëni woto u sëmbë di bi ta dini Jehovah, nöö di bi dëën tangi di de bi begi ën. A ta taki u sëmbë kuma Hana ku Esikia (1 Samuëli 2:1-10; Jesaaja 38:9-20). Fëën mbei djeesi de a di fasi di de bi abi dë, nöö da Jehovah tangi u dee soni a du da i (1 Tesalonika 5:17, 18). Te i ta du sö, nöö joo ta fii bunu seei, joo ko ta lobi Gadu möön gaanfa, söseei joo ko dë wan sëmbë di o dë wan mati fëën hii juu.​—Jakobosi 4:8.

Un bunu soni Jehovah du da i di i dë ku tangi a hati fëën? (Luku palaklafu 6, 7)

8. Andi sa mbei taa u ko dë sëmbë di an ta da wotowan tangi?

8 Ee wa luku bunu, a sa pasa taa wa o ta tei dee bunu soni Jehovah ta da u bigi möön. Faandi mbei? U di u da zöndu libisëmbë, nöö di fosu mama ku di fosu tata fuu mbei u ko dë sëmbë di an abi di guwenti u ta da wotowan tangi. Jehovah bi buta Adam ku Eva u libi a wan  paladëisi, nöö a bi da de hii soni di de bi abi fanöudu. De bi o sa libi u teego (Kenesesi 1:28). Ma de an tei dee bunu soni Gadu bi da de u bigi. De bi abi langawojo, nöö de bi kë abi möön hia soni. Te u kaba fëën de bi ko lasi hii soni (Kenesesi 3:6, 7, 17-19). U ta libi a wan goonliba ka sëmbë an ta kë da wotowan tangi, nöö a sa pasa taa useei an ta da Jehovah tangi u hii dee soni dee a du da u. A sa pasa taa wa o ta tei di dë di u ku Gadu dë mati u bigi möön, nasö di gaandi di u abi u dë baaa ku sisa a hii goonliba. Dee soni u di goonliba aki sa puu u pakisei a di dini di u ta dini Gadu (1 Johanisi 2:15-17). Ee wa kë u di soni dë pasa ku u, nöö u musu ta pakisei fundu u dee sömëni bunu soni Jehovah ta du da u, söseei u musu ta dëën tangi hii juu u di gaandi di u abi u dë sëmbë fëën.​—Lesi Psalöm 27:4.

TE TESI TA MITI U

9. Te dee lö tesi aki ta miti u, nöö faandi mbei u musu go pakisei fundu u dee bunu soni Jehovah du da u?

9 Te u ta dë ku tangi a hati hii juu, nöö woo sa hoi dou te tesi ta miti u. Te wan hogi soni miti u vou sö, di mbei soni tooka a u libi, nöö u sa fii kuma a taanga da u u pasa. Di hogi di sa miti u, sa dë taa di sëmbë di u ku ën toou waka da u, kandë u siki, kandë wan sëmbë di u lobi dëdë, nasö soni kuma gaan ventu nasö gaan wata ko booko di kamian ka u ta libi. Te u ta pakisei fundu u dee bunu soni Jehovah du da u, nöö a o da u kötöhati, söseei a o da u taanga u hoi dou. Boo go luku wanlö tesi di bi miti baaa ku sisa.

10. Un wini Irina bi feni u di a bi ta pakisei fundu u dee bunu soni Jehovah bi du dëën?

10 Irina wan kowoonu pionili di ta libi na Amëëkanköndë, bi toou ku wan gaanwomi di bi go disëën ku dee mii, u wan woto mujëë hedi. * (Luku di pisi a basu.) Andi bi heepi Irina u ta dini Jehovah ku hii ën hati go dou? A bi taa: „Mi ta da Jehovah tangi u di mi bi si fa a bi heepi mi seei. U di mi bi buta taa mi o ta da Jehovah tangi hiniwan daka u dee bunu soni a ta du da mi, mbei mi bi ko si di gaandi di mi bi abi u bi dë wan sëmbë di di lobihati Tata fuu a liba ala sabi, söseei di a lobi. Mi sabi taa an o disa mi nöiti.” Hii fa sömëni soni bi ta miti Irina nëën libi, tökuseei a bi ta dë waiwai, nöö di soni dë bi heepi ën faa hoi dou, söseei faa bi ta da wotowan degihati tu.

11. Andi bi heepi Kyung-sook u hoi dou hii fa a bi ta siki?

11 Kyung-sook, di ta libi a di pisiwata u Asia bi ta pionili ku hën manu söwan 20 jaa longi. Te wan pisi hën kankël ko kisi ën nëën fuköfukö. Hën data piki ën taa dii liba te go miti sikisi liba nöö a o libi jeti. Hii fa hën ku hën manu bi miti sömëni tesi kaa, tökuseei de an bi siki  wan daka sö jeti. A taa: „Di siki di mi ko siki aki bi ta du ku mi seei, mi bi ta fii kuma mi bi lasi hii soni, nöö mi bi ta fëëë seei.” Andi bi heepi Kyung-sook u hoi dou? A taa: „Hiniwan ndeti ufö m’ bi go duumi, nöö mi bi nango a di wosu fuu liba, u da Jehovah tangi u feifi soni di a du da mi di daka dë. Nöö te mi bi ta begi ën, mi bi ta fan taanga seei. Nöö ma bi ta booko mi hedi sö möön, nöö mi bi ta kisi taanga u piki Jehovah fa mi lobi ën tjika.” Un wini Kyung-sook bi feni u di begi di a bi ta begi hiniwan ndeti? A taa: „Mi bi ko si taa Jehovah hën ta heepi u te tesi ta miti u, söseei taa dee gaan hia bunu soni Jehovah ta du da u, ta hia möön dee tesi dee ta miti u.”

Sheryl, ku di piki baaa fëën John di fika a libi (Luku palaklafu 13)

12. Unfa Jason bi feni kötöhati baka di hën mujëë bi ko dëdë?

12 Jason ta wooko a wan u dee bëikantoo na Afiikanköndë, nöö a ta du di hii-ten diniwooko möön leki 30 jaa kaa. A taa: „Di mujëë u mi dëdë seibi jaa kaa, nöö so juu mi ta fii ën jeti. Te mi pakisei hii dee pen dee a bi njan u di a bi abi kankël, nöö a ta hati mi seei.” Andi bi da Jason kötöhati? A taa: „Wan daka mi mëni wan u dee bunu ten mi ku m’ mujëë bi abi makandi, hën mi begi Jehovah u dëën tangi u di a mbei mi mëni di ten dë baka. A bi da mi kötöhati seei. Fëën mbei mi bi bigi ta da Jehovah tangi hiniwan ten u di a ta mbei mi ta toona mëni dee bunu ten dë. U di mi dë ku tangi a hati, mbei mi ko ta si soni woto fasi. A ta hati mi jeti taa di mujëë u mi dëdë, ma mi ta da Jehovah tangi u di a bi mbei mi bi abi wan bunu toou libi. Mi ta dëën tangi tu u di mi bi abi di gaandi u dini ën makandi ku wan sëmbë di bi lobi ën ku hii ën hati. Di soni dë heepi mi u ko ta si soni woto fasi.”

„Mi dë ku tangi a hati seei taa Jehovah da di Gadu u mi.”​—Sheryl

13. Andi bi heepi Sheryl u hoi dou hii fa gaansë u dee sëmbë fëën bi dëdë?

13 Di di gaan wata de kai Typhoon Haiyan bi ko a Filipijnen a di jaa 2013, hën Sheryl di bi abi 13 jaa a di ten dë bi lasi bëina hii soni. A taa: „Hii di wosu fuu booko, nöö gaansë u dee sëmbë u mi dëdë.” Hën mama ku ën tata ku tu  piki sisa ku wan piki baaa fëën bi dëdë a di gaan wata. Andi bi heepi Sheryl u hoi dou di sö wan gaan hogi miti ën? Nöö faandi mbei hati fëën an bi boonu ku Gadu? Sheryl ta da Jehovah tangi jeti u di a ta pakisei fundu u hii dee bunu soni a du dëën. A taa: „Mi si hii dee soni di dee baaa ku sisa du da u u heepi u, söseei di taanga di de da dee sëmbë di bi abi ën fanöudu. Mi bi sabi taa baaa ku sisa a hii di goonliba bi ta begi da mi.” A taki söseei taa: „Mi dë ku tangi a hati seei taa Jehovah da di Gadu u mi. Hii juu a ta da u andi u abi fanöudu.” Awa te u dë ku tangi a hati u dee bunu soni u ta feni, nöö wa o ta tjali tumisi. Di soni aki o heepi u u hoi dou fuu sa pasa hiniwan fuka di sa miti u.​—Efeise 5:20; lesi Filipi 4:6, 7.

„MI O TA PIIZII U JEHOVAH HEDI”

14. Un houpu u abi di ta da u piizii? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

14 Sensi di sëmbë bigi ta dini Jehovah kaa, de bi dë ku tangi u hii dee bunu soni a bi du da de. Baka di Gadu bi puu dee Isaëli sëmbë a Falao ku dee sodati fëën maun a di Bë Ze, hën de bi ta piizii ta kanda ta gafa Jehovah ta dëën tangi (Ëkisodesi 15:1-21). A di ten aki wan u dee möön gaan bunu di Jehovah da u, hën da di ko di u ko sabi taa abiti möön pena ku fuka an o dë möön (Psalöm 37:9-11; Jesaaja 25:8; 33:24). Pakisei fa woo fii te Jehovah o kii hii dee felantima fëën, söseei fa a o tei u ku wai a wan njunjun goonliba ka bööböö libi ku letilibi nöö o dë. Woo da Jehovah tangi seei di daka dë!​—Akoalimbo 20:1-3; 21:3, 4.

Wan u dee möön gaan bunu di Jehovah da u, hën da di ko di u ko sabi taa abiti möön pena ku fuka an o dë möön

15. Andi u musu dë kabakaba u du hii di jaa 2015?

15 A di jaa 2015 aki, u ta wakiti sömëni bunu soni di Jehovah o du da u. A dë sö tuu taa tesi o miti u. Ma aluwasi un tesi o miti u, u sabi taa Jehovah an o disa u nöiti (Detolonomi 31:8; Psalöm 9:9, 10). Hii juu a o ta da u andi u abi fanöudu fuu sa dini ën ku hii u hati. Boo dë kabakaba u djeesi di tjabukama Habaki, di bi taa: „Kandë dee figapau an o buta folo, söseei dee doloifipau an o ta da doloifi. Kandë dee olëifipau an o ta da bumbuu njanjan, söseei di goondoti an o ta ko soni. Kandë dee sikapu an o dë a dee wosu u de möön, söseei dee kau an o dë a dee kau wosu u de möön tu. Ma mi, mi o ta piizii u Jehovah hedi. Mi o piizii ku di Gadu di o tjubi mi” (Habaki 3:17, 18). Boo ta pakisei fundu hii di jaa aki u hii dee bunu soni di Jehovah du da u. Söseei boo tei di lai di di tëkisi u di jaa 2015, di ta da u taanga u: „Da Jehovah tangi, biga a abi bunuhati.”​—Psalöm 106:1.

^ pal. 10 So u dee në u di woto aki tooka.