Skip to content

Skip to table of contents

 WOTO 38

’Ko a mi, . . . nöö mi o mbei i ko dë bööböö”

’Ko a mi, . . . nöö mi o mbei i ko dë bööböö”

„Haika e, dee sëmbë, ee wan sëmbë i dë fukafuka, i ko wei u dee lai dee i ta tja, nöö be i ko a mi e. Nöö mi o mbei i ko dë bööböö.”​—MAT. 11:28.

KANDA 17 „Wë mi kë”

WANTU SONI U DI WOTO *

1. Andi Jesosi bi paamusi sëmbë, te u luku Mateosi 11:28-30?

JESOSI bi paamusi wanlö gaan hia sëmbë di bi taanpu ta haikëën taa: ’Ko a mi, . . . nöö mi o mbei i ko dë bööböö’. (Lesi Mateosi 11:28-30.) Wë di soni di Jesosi bi taki aki, dë sö tuutuu. Pakisei di soni di Jesosi bi du da wan mujëë di bi ta suwaki gaanfa seei.

2. Andi Jesosi bi du da wan mujëë di bi dë ku suwaki?

2 Di mujëë bi abi heepi fanöudu gaanfa seei. A bi go a sömëni data, u di a bi ta si kuma de bi o kulëën. Baka 12 jaa seei di mujëë aki an bi feni heepi möönsö. Di wëti di Jehovah bi da Mosesi bi ta lei taa sö wan mujëë an bi dë limbolimbo (Leif. 15:25). Di mujëë bi ko jei taa Jesosi sa kula sëmbë di bi dë ku suwaki. Fëën mbei a bi go suku Jesosi baka. Di a feni ën, hën a panjan dee jëkëjëkë u di koosu u Jesosi, nöö hën wantewante dë a ko bëtë! Ma na kula nöö Jesosi bi kula di mujëë, ma a bi hei ën tu, u di a bi lei ën taa a ta lesipeki ën, söseei taa a lobi ën. A bi lei taa a ta lesipeki ën u di a kai ën „mma o”. A musu u dë sö taa di mujëë aki bi feni taanga!​—Luk. 8:43-48, NW.

3. Un hakisi woo piki?

3 Buta pakisei a di soni aki. Di mujëë bi go a Jesosi. Hënseei bi mbei möiti faa go miti Jesosi. Wë sö nöö a dë a di ten fuu aki tu, taa u musu mbei möiti fuu go a Jesosi. Ma a di ten aki, Jesosi an o kula u a wan foombo fasi te u ko nëën. Ma tökuseei a ta piki u taa: ’Ko a mi, . . . nöö mi o mbei i ko dë bööböö.’ A di  woto aki, woo piki dee feifi hakisi aki: Andi u musu du fuu sa go a Jesosi? Andi Jesosi bi kë taki di a bi taki taa: „Un saka unu seei da mi”? Andi u sa lei a Jesosi? Faandi mbei u sa taki taa di wooko di a da u fuu du ta mbei u dë bööböö? Nöö unfa u sa ta feni taanga a Jesosi hii juu?

„KO A MI”

4-5. Andi da wantu fasi fa u sa lei taa u ta „ko” a Jesosi?

4 Wan fasi fa u sa go a Jesosi, hën da te u ta mbei möiti u ko sabi dee soni dee a bi taki, ku dee soni dee a bi du (Luk. 1:1-4). Na wan sëmbë sa du di soni aki da u. Useei hën abi di faantiwöutu u lei soni a Bëibel di ta taki soni u Jesosi. Wan fasi fa u ta lei taa u nango a Jesosi tu, hën da te u tei dopu fuu ko dë wan bakama u Keesitu.

5 Wan woto fasi fa u ta lei taa u nango a Jesosi, hën da te u nango suku heepi a dee gaanwomi te a dë fanöudu. Jesosi ta wooko ku dee womi aki u heepi dee sikapu fëën (Ef. 4:7, 8, 11; Joh. 21:16; 1 Pet. 5:1-3). Useei musu mbei möiti fuu go suku heepi a dee gaanwomi. Wa sa ta hoi taa dee gaanwomi o sabi andi dë a u pakisei, nasö andi ta du u. Wan baaa de kai Julian bi taki taa: „Mi bi musu kumutu a Bëtëli u di mi bi ko dë ku suwaki, nöö wan u dee mati u mi bi piki mi taa a bi o bunu u mi hakisi dee gaanwomi u de ko da mi taanga. Bigibigi ma bi ta si kuma a bi dë fanöudu u de ko a mi. Ma bakaten, mi bi go suku heepi a de, nöö di fan di de bi fan ku mi di daka dë, bi dë wan u dee möön gaan kado di sëmbë bi da mi.” Gaanwomi dee dë kuma dee tu gaanwomi dee bi go luku Julian, sa heepi u fuu ko ta si soni kumafa Keesitu ta si soni. Hën da de sa heepi u fuu ko fusutan di fasi fa Keesitu ta si soni ku di fasi fa a ta du soni, sö taa u sa djeesi ën (1 Kol. 2:16; 1 Pet. 2:21). Te dee gaanwomi ta heepi u a di lö fasi aki, nöö a dë wan u dee möön gaan kado di de sa da u.

„UN SAKA UNU SEEI DA MI”

6. Andi Jesosi bi kë taki, di a bi taki taa: „Un saka unu seei da mi”?

6 Di Jesosi bi taki taa „un saka unu seei da mi”, nöö a kan taa a bi kë taki taa u musu ta „piki hën buka kumafa u bi o piki wan tiima buka”. Ma a kan tu taa a bi kë taki taa: „Ko boo go du di wooko makandi, boo wooko makandi da Jehovah”. Wë te u luku ën bunu, te Jesosi bi ta taki u di saka di u musu saka useei dëën, nöö a bi nama ku wooko.

7. Un wooko de da u fuu du te u luku Mateosi 28:18-20, nöö fuun soni u sa dë seiki?

7 U ta lei taa u nango a Jesosi, te u buta u libi a Jehovah maun, nöö u tei dopu. Hii sëmbë sa du di soni aki. Jesosi o tei hii sëmbë di kë ko dini Gadu tuutuu (Joh. 6:37, 38). Hii dee bakama u Jesosi abi di gaandi u heepi Jesosi du di wooko di Jehovah dëën faa du. U sa dë seiki taa hii juu Jesosi o ta heepi u fuu du di wooko aki.​—Lesi Mateosi 28:18-20.

„BE MI TA TII UNU TA LEI UNU SONI”

Da wotowan kötöhati kumafa jesosi bi ta du ën (Luku palaklafu 8-11) *

8-9. Faandi mbei sëmbë di bi abi sakafasi bi nango a Jesosi, nöö un soni u musu hakisi useei?

8 Sakafasi sëmbë bi ta ko a Jesosi (Mat. 19:13, 14; Luk. 7:37, 38). Faandi mbei u taki sö? Luku unfa Jesosi bi tooka ku dee Faliseima. Dee Hedima u keiki aki an bi lo’ sëmbë, nöö de bi ta si deseei hei möön wotowan (Mat. 12:9-14). Jesosi hën a bi lo’ sëmbë, nöö a bi abi sakafasi. Dee Faliseima bi lobi nëbai, nöö de bi lobi te sëmbë ta hei de. Jesosi bi lei dee bakama fëën taa de an musu dë sö. A bi piki de taa de bi musu abi sakafasi, söseei taa de bi musu ta heepi wotowan a soni (Mat. 23:2, 6-11). Dee Faliseima bi ta basi wotowan, u di sëmbë bi ta fëëë andi bi sa miti de ee de an bi ta piki dee Faliseima buka (Joh. 9:13, 22). Jesosi hën a bi ta mbei wotowan fii bunu, u di a bi ta heepi de, söseei a bi ta fan suti ku de.

 9 I ta djeesi Jesosi a dee soni aki ö? Hakisi iseei dee soni aki: ’Sëmbë sabi mi kuma wan sëmbë di abi saapifasi ku sakafasi ö? Mi ta dë kabakaba u du wooko di wotowan ta si kuma lagi wooko u? Mi a’ bunu fasi ö?’

10. Unfa soni bi ta dë da dee sëmbë dee bi ta wooko makandi ku Jesosi?

10 Jesosi bi ta mbei dee bakama fëën fii bunu te de bi dë makandi ku ën, söseei a bi lobi di lei di a bi ta lei de soni (Luk. 10:1, 19-21). Di fasi fa Jesosi bi dë, bi ta mbei dee bakama fëën an bi ta fëëë u ko hakisi ën soni, nöö so juu a bi ta hakisi de soni faa bi sa ko sabi unfa de ta pakisei (Mat. 16:13-16). Leti kumafa wan sëmbë di ta paandi soni, ta luku dee soni di a paandi u de sa göö bunu, sö nöö Jesosi bi ta du soni a wan fasi di sa mbei dee bakama fëën göö go a fesi a di biibi. Dee bakama u Jesosi bi ta buta pakisei a dee soni di Jesosi bi ta lei de, nöö dee soni dë bi ta heepi de u de du soni a wan bunu fasi.

Na mbei a taanga da wotowan u de ko fan ku i

I musu dë fajafaja a di dini di i ta dini jehovah

I musu abi sakafasi, nöö i musu lo’ wooko *

11. Un soni u musu ta hakisi useei?

11 I da wan sëmbë di abi taki a wotowan liba u? Ee sö a dë, nöö hakisi iseei dee soni aki: ’Unfa mi ta libi ku dee sëmbë dee mi ku de ta wooko makandi, nasö ku dee sëmbë dee mi ku de ta libi a wan wosu? Mi ta mbei de fii bunu te de dë makandi ku mi ö? Di fasi fa mi ta dë ta mbei sëmbë ta kë ko hakisi mi soni ö? Mi ta kë haika de te de ta konda da mi unfa de ta pakisei ö? Nöiti u musu ko dë kuma dee Faliseima. Dee Faliseima hati bi ta boonu te wotowan an bi ta biibi dee soni di de bi ta taki, söseei de bi ta du hogi ku sëmbë di an bi ta si soni kuma de.​—Maik. 3:1-6; Joh. 9:29-34.

JOO „KO DË BÖÖBÖÖ”

12-14. Faandi mbei u sa taki taa di wooko di Jesosi da u fuu du, ta mbei u dë bööböö?

12 Faandi mbei u ta dë bööböö te u ta du di wooko di Jesosi da u fuu du? Sömëni soni dë di mbei u ta dë bööböö te u ta du di wooko di Jesosi bi da u. Ma woo taki u wantu u de nöö.

13 U abi dee möön bunu fesima. Jehovah di Möön hei Fesima fuu, an dë wan Gadu di an ta fii ku wotowan, nasö wan fesima di an ta lei taa a ta tei dee soni di dee futuboi fëën ta du u bigi (Heb. 6:10). Jehovah ta da u di kaakiti di u abi fanöudu fuu sa du di wooko di a da u fuu du (2 Kol. 4:7; Gal. 6:5). Jesosi di Könu fuu, lei u a di möön bunu fasi unfa u musu ta libi ku wotowan (Joh. 13:15). Nöö dee gaanwomi dee ta luku u, ta mbei möiti u djeesi Jesosi, di „Bumbuu Sikafuma” (Heb. 13:20; 1 Pet. 5:2). Dee gaanwomi ta mbei hii möiti u de ta libi bunu ku wotowan, söseei de ta mbei hii möiti u de ta da wotowan taanga. De ta lei tu taa de abi degihati te de ta lei u soni.

14 U abi dee möön bunu mati. Sëmbë an dë di abi mati di lobi de kumafa u lobi useei, söseei sëmbë an dë di ta du wan wooko di bunu kuma di wooko di u ta du aki. Pakisei di soni aki: U ta wooko makandi ku baaa ku sisa di ta tja deseei a di möön bunu fasi, ma de an ta si kuma de bunu möön wotowan. De sa’ u du sömëni soni, ma de ta si wotowan hei möön de. De an ta si u kuma sëmbë di ta wooko makandi ku de nöö a kaba, ma de ta si u kuma mati u de. De lobi u sö tee taa de dë kabakaba u dëdë da u seei!

15. Unfa u musu ta si di wooko di u ta du?

15 U abi di möön bunu wooko. U ta lei sëmbë soni u Jehovah, söseei u ta mbei sëmbë ko sabi dee mindimindi woto u Didibi (Joh. 8:44). Saatan ta ganjan sëmbë sö tee taa de an ta sabi andi de musu biibi möön. A kë fuu biibi taa Jehovah an o da u paadon u dee zöndu fuu, söseei a kë fuu biibi taa wa dë a fa u Gadu lobi u. Dee soni aki da mindimindi woto di ta mbei sëmbë fii bookosaka gaanfa seei. Te u ta ko a Keesitu, nöö Gadu ta da u paadon u dee zöndu fuu. Boiti di dë, Jehovah lobi hii u tuu gaanfa  seei (Lom. 8:32, 38, 39). U ta wai seei u heepi sëmbë u de ko ta futoou Jehovah, söseei u ta wai te u ta si unfa de ta tooka soni a de libi!

MBEI MÖITI GO DOU FII TA FENI TAANGA A JESOSI HII JUU

16. Unfa di wooko di Jesosi da u fuu du, tooka ku dee woto wooko dee u ta du?

16 Di lai di Jesosi ta hakisi u fuu tja, tooka ku dee woto lai dee u musu tja. Gaansë sëmbë ta wei seei te de kumutu a wooko, nöö de an ta dë waiwai. Ma te u du wan wooko da Jehovah ku Keesitu, nöö u ta fii bunu seei. Kandë so juu u ta wei seei te u kumutu a wooko, nöö a ta dë fuu mbei taanga möiti fuu go a komakandi di daka dë. Ma te u go a di komakandi ko, u ta fii bunu seei, nöö u ta feni taanga. Di wan seei soni ta pasa te u ta du di peleikiwooko, söseei te u ta lei soni u Bëibel. Te u ta mbei möiti fuu du dee soni aki, nöö u ta fii bunu seei, söseei u ta feni taanga tu!

17. Un soni u musu ko fusutan, nöö ku un soni u musu ta köni?

17 Ma a bunu fuu fusutan taa na hii sëmbë sa du soni a di wan seei fasi. Fëën mbei a bunu fuu luku fosu andi u sa du ku andi wa sa du. A sa pasa taa u ta lasi kaakiti u di u ta biinga a gudu baka. Ma luku andi Jesosi bi piki wan womi di bi gudu seei. Di womi aki bi hakisi Jesosi taa: „Andi seei mi sa du u mi feni di libi u teego a Gadu?” Di womi bi ta hoi di Wëti kaa, söseei a musu u dë sö taa a bi ta tja hënseei a wan bunu fasi, u di di Bëibel buku de kai Maikusi bi taki taa Jesosi bi „lobi ën seei”. Jesosi bi piki di womi aki faa du wan soni. Jesosi piki ën taa: „Go, nöö i sei hii dee gudu fii dee i abi te i kaba. . . . Nöö ko fika ku mi ta waka a mi baka.” Wë di womi aki bi kë waka a Jesosi baka, ma a bi abi „gudu te a hia”, nöö an bi kë disa de (Maik. 10:17-22). Te u kaba fëën, di womi an tei di wooko di Jesosi bi dëën faa du, hën a bi toona go fëën ta biinga a dee „gudu u goonliba aki baka” (Mat. 6:24). Andi ii bi o du?

18. Andi u musu ta toona hakisi useei, nöö faandi mbei a bunu fuu ta du di soni aki?

18 A bunu fuu ta toona hakisi useei ee andi u ta buta a di fosu kamian a u libi. Faandi mbei u taki sö? Wë a sö wan fasi u sa luku ee u ta wooko ku di kaakiti fuu a wan köni fasi. Luku andi wan njönku kijoo de kai Mark bi taki. A bi taki taa: „Sömëni jaa longi mi bi ta mëni taa mi bi ta buta di Könuköndë a di fosu kamian a mi libi. Mi bi ta du di pioniliwooko, ma hii juu mi bi ta pakisei unfa mi sa wooko möön hia möni, u mi sa bai dee soni dee mi kë. Mi bi ta hakisi miseei ee faandi mbei ma bi ta dë tifeedi ku di fasi fa di libi u mi bi ta waka. Bakaten mi bi ko fusutan taa mi bi ta du u miseei soni fosu, nöö di kaakiti di bi ta fika, hën mi bi ta tei u du soni da Jehovah.” Mark bi mbei möiti faa ko ta si soni woto fasi, sö taa a bi sa du möön soni da Jehovah. Mark bi taki taa: „So juu mi ta booko mi hedi ku möni soni jeti, ma u di Jehovah ku Jesosi ta heepi mi, mbei mi sa buta hii mi pakisei a di dini di mi ta dini Jehovah.”

19. Faandi mbei a dë fanöudu fuu ta si soni a di soifi fasi?

19 Woo ta feni kötöhati a Jesosi go dou, ee u ta hoi dee dii soni dee woo taki u de aki a pakisei. Di fosu soni di u musu ta hoi a pakisei, hën da u musu ta si soni a di soifi fasi. U di u ta wooko da Jehovah, mbei u musu ta du di wooko u Jehovah kumafa a kë. U da dee wookoma, nöö Jehovah da di Masa fuu (Luk. 17:10). Ee u ta suku u du di wooko u Jehovah kumafa useei kë, nöö woo mbei soni ko taanga da useei. Ee wan sëmbë abi wan kau di taanga tuutuu, hën a tai wan soni hoi a di kau hedi faa sa ta tii ën, ma tökuseei di kau ta suku nömönömö faa go ka a kë, nöö di soni dë sa mbei di kau kisi makei, söseei a sa ko wei ee hii juu a ta suku u go ka a kë. Ma ee u ta du di wooko u Jehovah kumafa  Jehovah kë fuu du ën, nöö woo sa du soni di u bi ta si kuma wa bi o sa du. Hoi a pakisei taa na wan sëmbë sa tapa Jehovah faa du di soni di a abi a pakisei u du!​—Lom. 8:31; 1 Joh. 4:4.

20. Andi musu mbei u kë waka a Jesosi baka?

20 Di u tu soni di u musu ta hoi a pakisei, hën da u musu ta du di wooko di Jesosi da u fuu du, u di u kë tja gafa ko da Jehovah. Dee sëmbë dee bi ta waka a Jesosi baka, dee bi ta suku u du soni di sa tja wini ko da deseei, an bi ko ta dë waiwai möön, nöö te u kaba fëën de an bi ta waka a Jesosi baka möön (Joh. 6:25-27, 51, 60, 66; Fil. 3:18, 19). Ma dee sëmbë dee bi ta waka a Jesosi baka u di de lobi Gadu ku hii de hati, söseei u di de lobi woto sëmbë ku hii de hati, bi waka a Jesosi baka hii de libi longi, nöö de bi ta biibi tu taa de bi o go tii makandi ku Keesitu a liba ala. Wë sö nöö a dë taa ee useei ta waka a Jesosi baka u di u lobi ën, nöö woo ta dë waiwai hii juu.

21. Andi u sa biibi taa Jehovah o du da u, te u luku Mateosi 6:31-33?

21 Di u dii soni di u musu ta hoi a pakisei, hën da wa musu dë ku di mëni taa hii soni o ta waka kumafa u kë. U buta taa woo ta dini Jehovah, ta du soni dëën kumafa a kë. Jesosi bi piki u taa sëmbë bi o ta du ku u. Ma a u sa biibi taa Jehovah o da u di kaakiti di u abi fanöudu fuu hoi dou. Möön u ta hoi dou, möön woo ko taanga (Jak. 1:2-4). U sa biibi tu taa Jehovah o ta da u dee soni dee u abi fanöudu, taa Jesosi o ta tii u, söseei taa dee baaa ku dee sisa fuu o ta da u taanga. (Lesi Mateosi 6:31-33; Joh. 10:14; 1 Tes. 5:11.) U abi hii soni di u abi fanöudu fuu sa hoi dou, aluwasi un fuka ta miti u!

22. Andi u musu ta tei u bigi?

22 Di mujëë di Jesosi bi kula, bi feni kaakiti baka a di seei daka di Jesosi bi kulëën. Ma a bi o sa ta dë bööböö u nöömö ee a bi ko dë wan bakama u Keesitu, di ta dini ën ku hii hën hati. Andi i si kuma di mujëë aki bi du? Wë ee di mujëë aki bi waka a Jesosi baka, nöö kandë a bi o sa tii makandi ku Jesosi a liba ala! Di soni aki bi o bigi möön hiniwan soni di di mujëë aki bi o disa faa bi sa waka a Jesosi baka. Aluwasi ee woo libi a liba ala nasö a goonliba aki, tökuseei u sa tei ën u bigi taa Jesosi kai u ko nëën.

KANDA 13 U kë dë kuma Keesitu

^ pal. 5 Jesosi ta kai u fuu ko nëën. Andi u musu du fuu sa go a Jesosi? Wë a di woto aki woo piki di hakisi aki, nöö a o heepi u fuu ko si unfa u sa ko dë bööböö te u ta wooko makandi ku Keesitu.

^ pal. 60 DEE SONI DI DEE PEENTJE KË TAKI: Jesosi bi du peipei soni u da sëmbë kötöhati.

^ pal. 66 DEE SONI DI DEE PEENTJE KË TAKI: Wan baaa ta da wotowan kötöhati a peipei fasi tu.