Skip to content

Skip to table of contents

 WOTO 35

Jehovah lobi te dee dinima fëën abi sakafasi

Jehovah lobi te dee dinima fëën abi sakafasi

„Jehovah . . . ta buta pakisei a dee sëmbë dee abi sakafasi.” ​—PS. 138:6.

KANDA 48 Waka ku Jehovah hiniwan daka

WANTU SONI U DI WOTO *

1. Unfa Jehovah ta si dee sëmbë dee abi sakafasi?

JEHOVAH lobi sëmbë di abi sakafasi. Dee sëmbë dee abi tuutuu sakafasi wanwan nöö sa ko dë gaan mati u Jehovah. Ma Jehovah „an kë sabi na wan soni u dee sëmbë dee abi gaanfasi” (Ps. 138:6). Hii u tuu kë u Jehovah wai ku u, söseei u kë fuu ku ën dë gaan mati. Fëën mbei u musu ko abi sakafasi.

2. Fuun soni woo taki a di woto aki?

2 A di woto aki woo taki u dii hakisi: (1) Andi da sakafasi? (2) Faandi mbei u musu ko abi di fasi dë? (3) Na un ten a sa ta taanga da u fuu lei taa u abi sakafasi? Woo si a di woto aki taa te u mbei möiti fuu ko abi sakafasi, nöö woo mbei Jehovah wai ku u, söseei woo ta feni wini fëën tu.​—Nöng. 27:11; Jes. 48:17.

ANDI DA SAKAFASI?

3. Andi da sakafasi?

3 Wan sëmbë di abi sakafasi, an ta si kuma a hei möön wotowan. An ta fii hënseei. Di Bëibel ta lei u taa wan sëmbë di abi sakafasi ta fusutan taa Jehovah hei möön hën gaanfa, söseei a ta fusutan taa hiniwan sëmbë abi wan soni di a sa’ u du möön hën.​—Fil. 2:3, 4.

4-5. Faandi mbei an abi fu dë taa wan sëmbë di ta djei kuma a abi sakafasi, abi sakafasi tuutuu?

4 Te i luku so sëmbë, nöö a sa ta djei kuma de abi sakafasi, ma an abi fu dë sö. Kandë de lo’ u dë piii sö. Nasö kandë de  abi lesipeki, nasö de abi bunu manii, u di de mama ku de tata kiija de sö. Ma tökuseei a kan taa dee lö sëmbë aki ta fii deseei gaanfa. Te u kaba fëën, sëmbë o ko si ambë de dë tuutuu.​—Luk. 6:45.

5 Ma so juu wan sëmbë di an ta fëëë u du soni nasö di an ta fëëë u taki unfa a ta pakisei, an abi fu dë wan sëmbë di abi gaanfasi nömönömö (Joh. 1:46, 47). Ma tökuseei dee lö sëmbë aki musu ta köni u de an ta futoou deseei. Aluwasi unfa u dë, tökuseei hii u tuu musu mbei möiti fuu ko abi sakafasi.

Apösutu Paulosu bi abi sakafasi, nöö an bi ta si hënseei hei möön wotowan (Luku palaklafu 6) *

6. Andi u sa lei a di woto u apösutu Paulosu, te u luku 1 Kolenti 15:10?

6 Pakisei di woto u apösutu Paulosu. Jehovah bi heepi ën faa seti wantu njunjun kemeente a sömëni foto. A kan taa a bi du möön hia soni möön dee woto apösutu u Jesosi Keesitu. Ma tökuseei Paulosu an bi ta si kuma a hei möön dee baaa fëën. A bi taki taa: „Fa mi dë aki mi dë di möön lagi wan a dee tjabukama u Masa Jesosi mindi. Ma bumbuu tjika u de kai mi wan tjabukama fëën seei, biga mi bi du hogi ku dee biibima u Gadu a fesi” (1 Kol. 15:9). Bakaten Paulosu bi taki taa hën ku Jehovah bi dë gaan mati u di Jehovah bi abi bunuhati fëën, ma na u di a bi dë wan apaiti sëmbë nasö u di a bi du hia soni da Jehovah. (Lesi 1 Kolenti 15:10.) Paulosu bi dë wan sëmbë di wotowan bi sa djeesi a di sakafasi di a bi abi. Di a sikifi di biifi manda da dee Keesitu sëmbë u Kolenti, nöö an bi njan buka fa a du soni tjika, hii fa so baaa ku sisa u di kemeente bi ta taki hogi fëën!​—2 Kol. 10:10.

Baaa Karl F. Klein, bi dë wan baaa di bi abi sakafasi, nöö a bi dë wan baaa u di Tii Kulupu (Luku palaklafu 7)

7. Konda wan woto di ta lei unfa so baaa di bi abi gaangaan faantiwöutu, bi lei taa de abi sakafasi.

7 Di woto u Baaa Karl F. Klein, bi heepi sömëni sëmbë u Jehovah. Di baaa aki bi dë wan baaa u di Tii Kulupu. Baaa Klein bi taki a di  woto fëën u sömëni u dee suwaki fasi dee a bi abi, ku dee fuka dee bi ta miti ën a di libi. A di jaa 1922, hën a bi go peleiki a sëmbë pisi u di fosu pasi. A bi taanga dëën sö tee taa tu jaa longi an bi go peleiki möön. Bakaten di a bi ta wooko a Bëtëli, hën wan baaa bi fan ku ën u wan soni, hën hati fëën bi boonu, nöö wan hii pisiten a bi hoi di baaa dë a bëë. Boiti di dë, a bi ko dë ku suwaki u di a bi ta booko hën hedi gaanfa, ma bakaten a bi ko kisi hënseei. Baaa Klein bi ko abi sömëni gaangaan faantiwöutu tu a di ölganisaasi u Jehovah. An dë u taki taa Baaa Klein bi abi sakafasi, u di a bi taki u dee suwaki fasi fëën, hii fa a bi dë wan baaa di bi abi sömëni faantiwöutu! Sömëni baaa ku sisa sabi Baaa Klein ku di woto fëën. *

FAANDI MBEI U MUSU KO ABI SAKAFASI?

8. Unfa 1 Petuisi 5:6 ta heepi u fuu si taa Jehovah ta wai ku sëmbë di abi sakafasi?

8 Di möön gaan soni di mbei u musu ko abi sakafasi, hën da u di u kë u Jehovah wai ku u. Apösutu Petuisi bi taki u di soni aki. (Lesi 1 Petuisi 5:6.) Di buku ’Kon, èn tron wan bakaman fu mi’ bi taki wan soni di nama ku di soni di Petuisi bi taki. Di buku dë bi taki taa: „Gaanfasi dë kuma wan soni di sa kii i. A sa tja hogi ko da i. Ee wan sëmbë abi gaanfasi, nöö Gadu an o sa tei ën faa wooko dëën, aluwasi ee a sa’ u du te a hia soni. Ma Jehovah sa tei wan sëmbë di abi sakafasi faa wooko dëën, hii fa wotowan ta si ën kuma wan lagilagi sëmbë. Ku piizii seei Jehovah o mbei i feni gaan bunu, ee i abi sakafasi.” * Di mbei di u sa mbei Jehovah wai ku u, da di möön bunu soni di u sa du a u libi!​—Nöng. 23:15.

9. Faandi mbei wotowan o ta kë dë makandi ku u te u abi sakafasi?

9 Boiti di wai di u ta mbei Jehovah ta wai te u abi sakafasi, u ta feni sömëni woto wini tu te u ta mbei möiti fuu ko abi di fasi aki. Te u abi sakafasi, nöö sëmbë o ta kë nama ku u. Faandi mbei di soni aki dë sö? Wë pakisei luku un pei sëmbë i ta kë möön abi kuma mati (Mat. 7:12). Wa ta lo’ u dë makandi ku sëmbë di lo’ duwengi sëmbë u de du andi de kë, söseei di an ta haika woto sëmbë fan. Ma u ta lobi te u ta dë makandi ku baaa ku sisa di ta lei taa de ta ’fii ku dee otowan u de, ta lobi de na de kuma baaa ku baaa’. Söseei u ta lobi de te de ta ’abi tjalihati da de na de, ta libi ku sakafasi’ (1 Pet. 3:8). U ta fii bunu te u dë makandi ku sëmbë di abi sakafasi, nöö ee useei abi sakafasi tu, nöö sëmbë o ta fii bunu te de dë makandi ku u.

10. Faandi mbei a dë sö taa u sa ta möön tei di libi kumafa a dë te u abi sakafasi?

 10 Te u abi sakafasi, nöö a ta heepi u tu fu wa ta booko u hedi tumisi. So juu woo ta si unfa sëmbë an ta du soni a wan leti fasi. Könu Salumon bi dë wan köni womi, nöö a bi taki taa: „Mi si futuboi ta waka ku hasi, ma mi si gaama di ta waka ku futu kuma de da futuboi tu” (Peleik. 10:7). Na hii juu de ta gafa sëmbë di abi wan apaiti köni u du soni. Ma a sa pasa taa de ta gafa wan sëmbë gaanfa, hii fa an sa’ u du soni wan apaiti. Salumon bi ko fusutan taa u musu ta tei di libi kumafa a dë, ma wa musu ta dë tjalitjali hii juu u di soni an nango kumafa u kë (Peleik. 6:9). Ee u abi sakafasi, nöö an o taanga da u sö fuu tei di libi kumafa a dë.

NA UN TEN A SA TA TAANGA DA U FUU LEI TAA U ABI SAKAFASI?

Faandi mbei a sa ta taanga da u fuu lei taa u abi sakafasi te soni dë kumafa u ta si aki? (Luku palaklafu 11-12) *

11. Andi u musu du te de da u wan lai?

11 Hiniwan daka sömëni soni ta pasa ka u musu lei taa u abi sakafasi. Luku na un ten a sa ta taanga da u fuu lei taa u abi sakafasi. Te de ta da u wan lai. U musu hoi a pakisei taa te wan sëmbë mbei möiti u ko fan ku u, nöö a sa dë taa di föutu di u mbei bigi möön fa u bi ta mëni. Te a dë sö, nöö a sa ta taanga da u fuu tei di soni di di sëmbë taki. Kandë woo ta kuutu di sëmbë di da u di lai, nasö woo ta kuutu di fasi fa a bi da u di lai. Ma ee u abi sakafasi, nöö woo mbei möiti fuu du soni a wan bunu fasi.

12. Faandi mbei u musu tei ën u bigi te wan sëmbë da u wan lai, te u luku Nöngö 27:5, 6? Konda wan woto.

12 Wan sëmbë di abi sakafasi ta tei ën u bigi te de dëën wan lai. Pakisei taa i dë a wan komakandi. Baka di i fan ku sömëni sëmbë, hën wan sëmbë kai i go a wan së, nöö hën a piki i taa wan soni peka a i tanda. An dë u taki taa joo fii wan fasi. Ma joo tei ën u bigi taa a piki i. Kandë i bi o ta pakisei taa a bi o möön bunu ee wan sëmbë bi piki i gaanduwe! Sö nöö u musu ta tei ën u bigi te wan baaa nasö wan sisa fuu tei degihati ko da u wan lai, a wan ten di u bi abi ën fanöudu. U musu si di sëmbë dë kuma wan mati fuu, ma na kuma wan felantima fuu.​—Lesi Nöngö 27:5, 6; Gal. 4:16.

Faandi mbei u musu lei taa u abi sakafasi te de ta da wotowan faantiwöutu? (Luku palaklafu 13-14) *

13. Unfa u sa lei taa u abi sakafasi te de ta da wotowan faantiwöutu a di kemeente?

13 Te de da wotowan gaandi a di ölganisaasi u Jehovah. Wan gaanwomi de kai Jason bi taki taa: „Te mi ta si de ta da wotowan gaandi, nöö so juu mi ta pakisei taa ee faandi mbei na mi de bi da”. I bi fii sö wan daka kaa u? Wë an föutu ee i kë du möön soni a di dini di i ta dini Jehovah (1 Tim. 3:1). Ma tökuseei u musu ta köni ku di fasi fa u ta pakisei. Ee wa ta köni, nöö u sa ko abi gaanfasi. Kandë wan baaa sa bigi ko ta pakisei taa hën wanwan nöö sa du  wan u dee wooko a di kemeente. Nasö wan sisa sa ta pakisei taa: ’Mi manu bi o du di wooko dë bunu möön sö wan baaa!’ Ma ee u abi sakafasi tuutuu, nöö woo köni fu wa ko ta pakisei sö.

14. Andi u ta lei a di fasi fa Mosesi bi du soni, di de bi da wotowan gaandi?

14 U sa lei soni a di fasi fa Mosesi bi du soni, di de bi da wotowan gaandi. Mosesi bi lobi di wooko di Gadu bi dëën faa tii dee Isaëli sëmbë. Ma andi Mosesi bi du di Jehovah bi da wotowan pasi u de bi sa wooko makandi ku ën? Wë an bi haun ku de (Nöb. 11:24-29). A bi lei taa a abi sakafasi, nöö a bi da wotowan pasi u de heepi ën kuutu soni da dee Isaëli sëmbë (Ëki. 18:13-24). Dee Isaëli sëmbë bi ko abi möön hia womi di bi o ta kuutu soni da de, nöö de an bi o ta wakiti sö longi möön u de kuutu soni da de. A sö wan fasi Mosesi bi lei taa a ta möön booko hën hedi ku di feni di woto sëmbë bi musu feni heepi, möön fa a bi ta booko hën hedi ku dee sömëni gaandi dee a bi abi. U ta lei wan bunu soni a di woto aki seei! U ta lei taa ee u kë u Jehovah tei u fuu du wooko dëën, nöö u musu möön booko u hedi fuu ko abi sakafasi, möön fa u musu booko u hedi fuu ko sa’ u du wan apaiti wooko. Hii fa „Jehovah hei, tökuseei a ta buta pakisei a dee sëmbë dee abi sakafasi”.​—Ps. 138:6.

15. Unfa soni bi ko tooka a di libi u sömëni baaa ku sisa?

15 Te soni ko tooka. A dee jaa dee pasa, sömëni baaa ku sisa di bi dini Jehovah sömëni jaa longi, bi kisi wan woto wooko u de du a di ölganisaasi u Jehovah. A di jaa 2014, di ölganisaasi bi taki taa pisiwata gaanwomi an o dë möön. Fëën mbei de bi hakisi dee baaa dee bi ta du di wooko aki, ku dee mujëë u de, u de du wan woto wooko a di ölganisaasi. A di wan seei jaa dë, hën di ölganisaasi taki taa ee wan baaa dou 70 jaa, nöö an o du di keling-wooko möön. Söseei ee wan baaa dou 80 jaa, nöö an sa dë fesima u dee gaanwomi u kemeente  möön. A dee jaa dee pasa aki seei, de bi manda sömëni u dee baaa ku dee sisa dee bi dë a Bëtëli, u de go du di pioniliwooko. So baaa ku sisa bi musu disa di hii-ten diniwooko tu, u di de bi ko suwaki, u di de bi musu sölugu dee sëmbë u de wosudendu, nasö u woto soni hedi.

16. Unfa dee baaa ku dee sisa fuu bi lei taa de abi sakafasi, di de bi da de wan woto wooko u de du a di ölganisaasi u Jehovah?

16 A bi taanga da sömëni baaa ku sisa di soni bi ko tooka a de libi. Sömëni u dee baaa ku dee sisa di de bi da wan woto wooko u de du a di ölganisaasi, bi lobi di wooko di de bi ta du. So u de bi tjali gaanfa seei di de bi puu de a di wooko di de bi ta du fosu. Ma baka wan pisiten, de bi ko guwenti di njunjun wooko di de bi da de. Unfa a du waka? Di soni di bi heepi de möön gaanfa, hën da di lobi di de bi lobi Jehovah. De bi sabi taa de an paamusi Jehovah taa de o dini ën ee de feni wan apaiti gaandi, nasö wan apaiti faantiwöutu a di ölganisaasi u Jehovah (Kol. 3:23). De ta wai u dini Jehovah aluwasi un pei wooko de da de. De ta „tuwë hii dee fuka” u de da Jehovah, u di de sabi taa a o heepi de.​—1 Pet. 5:6, 7.

17. Faandi mbei u ta wai taa di Wöutu u Gadu ta da u taanga fuu ko abi sakafasi?

17 U ta wai seei taa di Wöutu u Gadu ta da u taanga fuu ko abi sakafasi. Te u mbei möiti fuu ko abi di fasi aki, nöö u ku wotowan tuu o ta fii bunu. Woo sa hoi dou tu te soni ta taanga da u a di libi. Ma di möön fanöudu soni, hën da u ku di Tata fuu di dë a liba ala o ko dë möön gaan mati. U ta wai seei gaanfa taa „di Möön Heiwan” u hii di mundu lobi dee dinima fëën dee abi sakafasi!​—Jes. 57:15.

KANDA 45 Dee soni dee mi ta pakisei fundu a mi hati

^ pal. 5 Wan u dee möön fanöudu fasi di u musu ko abi, hën da sakafasi. Andi da sakafasi? Faandi mbei u musu ko abi ën? Faandi mbei a sa ta taanga da u fuu lei taa u abi sakafasi te soni ko tooka a di libi fuu? Wë woo piki dee hakisi aki a di woto aki.

^ pal. 7 Luku di woto „Jehovah heeft mij op een belonende wijze bejegend”, di dë a di Wachttoren u 15 u baimatu-liba u di jaa 1989.

^ pal. 8 Luku kapitë. 3, pal. 23.

^ pal. 53 DEE SONI DI DEE PEENTJE KË TAKI: Apösutu Paulosu dë a wan baaa pisi, nöö a ta fan ku wanlö sëmbë, te kisi dee piki mii tu.

^ pal. 57 DEE SONI DI DEE PEENTJE KË TAKI: Wan baaa di ko gaandi kaa ta tei di lai di wan möön njönku baaa ta dëën.

^ pal. 59 DEE SONI DI DEE PEENTJE KË TAKI: Di baaa di ko gaandi kaa an ta haun ku di möön njönku baaa di abi wan faantiwöutu a di kemeente.