Skip to content

Skip to table of contents

Dee sëmbë dee ta dini „di piizii Gadu” ta dë waiwai

Dee sëmbë dee ta dini „di piizii Gadu” ta dë waiwai

„Dee sëmbë dee abi Jehovah kuma Gadu u de, ta dë waiwai!”​—PSALÖM 144:15.

KANDA: 44, 125

1. Faandi mbei dee Jehovah Kotoigi da sëmbë di ta dë waiwai? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

DEE JEHOVAH KOTOIGI da sëmbë di ta dë waiwai. Aluwasi ka de dë makandi, ee a zali, ee a dee gaan komakandi, nasö te de ta piizii makandi, de ta da woto ta lafu ku deseei. Faandi mbei de ta dë waiwai sö? Di soni di ta möön mbei de ta dë waiwai, da di sabi di de sabi Jehovah, „di piizii Gadu”. De ta dini ën, söseei de ta mbei möiti u djeesi ën (1 Timoteo 1:11, NW; Psalöm 16:11). Jehovah hën ta mbei sëmbë ta dë waiwai tuutuu. Fëën mbei a kë fuu ta dë waiwai, nöö a ta da u sömëni soni di ta mbei u ta dë waiwai.​—Detolonomi 12:7; Peleikima 3:12, 13.

2, 3. (a) Andi a kë taki fuu ta dë waiwai? (b) Faandi mbei a sa taanga da u fuu ta dë waiwai?

2 Unfa a dë ku i? I ta dë waiwai ö? Te i ta dë waiwai, hën da i ta fii bunu, i dë tifihedi ku di libi fii, nasö di libi ta suti da i seei. Di Bëibel taa lei u taa dee sëmbë dee Jehovah ta da gaan bunu, ta dë waiwai tuutuu. Ma faandi mbei a sa ta taanga da u fuu ta dë waiwai a di ten aki?

 3 Te wan sëmbë fuu lasi libi nasö te wan sëmbë fuu go disa Jehovah, te di tööu fuu booko, nasö te u lasi wooko, nöö a sa taanga da u fuu ta dë waiwai. Söseei a sa taanga da u fuu dë ku piizii te soni an nango bunu a di wosudendu, te dee sëmbë dee u ku de ta wooko nasö te dee mii a siköö ta mbei u fa, nasö te sëmbë ta du ku u, nasö te de buta u a dunguwosu u di u ta dini Jehovah. A sa pasa taa wa dë sö gösöntu möön, nasö taa u abi wan siki di data an sa kula, nasö taa u ta fii bookosaka. Ma hoi a pakisei taa Jesosi Keesitu, „di wan kodo Tiima, di ta dë waiwai”, lo’ u kötö sëmbë hati, söseei a ta mbei de dë waiwai (1 Timoteo 6:15, NW; Mateosi 11:28-30). A di taki di Jesosi bi hoi a di kuun liba, a bi kai wanlö fasi di u musu abi, di sa heepi u fuu sa ta dë waiwai aluwasi u ta abi sömëni bookohedi u di u ta libi a di goonliba u Saatan.

WA SA TA DË WAIWAI EE U KU JEHOVAH AN DË MATI

4, 5. Andi u sa du fuu sa ta dë waiwai nöömö?

4 Di fosu soni di Jesosi bi kai di a bi ta taki andi sa mbei wan sëmbë ta dë waiwai, da wan fanöudu soni seei. A bi taki taa: ’Un dë bunu e, ee un ta fii taa söndö Gadu wan dë wan wojo soni. Biga dee sëmbë ta fii sö, nöö de dë a dendu u di Tii u Gadu kaa’ (Mateosi 5:3). Ee u ta si taa u abi Gadu fanöudu, nöö woo ta mbei möiti fuu ko sabi ën, söseei woo ta suku heepi nëën. Unfa u sa du di soni aki? Wë u sa du ën te u ta lei soni a di Bëibel, te u ta piki Gadu buka, ku te u ta lei taa di dini di u ta dini Gadu da di möön fanöudu soni a u libi. Te u ta du dee soni aki, nöö woo ta dë waiwai. Woo ko ta biibi möön gaanfa taa dee soni dee Gadu paamusi u, o pasa tuutuu. Nöö dee soni dee sikifi a di Bëibel, dee u ta biibi taa woo feni, o ta da u taanga.​—Titusi 2:13.

5 Ee u kë ta dë waiwai, aluwasi fa soni dë da u a di libi, nöö u musu ta mbei möiti nöömö fuu ku Jehovah ko dë möön gaan mati. Apösutu Paulosu bi sikifi taa: „Fa un ta biibi a Masa Jesosi liba dë, nöö sösö wai nöö fuun ta wai e. Mi o taki ën da unu wan pasi möön taa un musu ta wai nango nöömö” (Filipi 4:4). Ee u kë dë wan gaan mati u Jehovah, nöö u musu ko abi di köni di a ta da sëmbë. Di Wöutu u Gadu ta taki taa: „Bunu dë da di sëmbë di kisi köni, söseei bunu dë da di sëmbë di abi di köni u si soni a wan bunu fasi. Ee wan sëmbë ta panjëën hoi gingin, nöö a o dë kuma wan pau di ta da di sëmbë dë libi. Di sëmbë di ta panjëën hoi gingin o ta dë waiwai.”​—Nöngö 3:13, 18.

Ee u kë ta dë waiwai nöömö, nöö u musu ta du dee soni dee u ta lei

6. Andi u musu du möön fuu sa ta dë waiwai?

6 Ee u kë ta dë waiwai nöömö, nöö u musu ta du dee soni dee u ta lei a di Bëibel. Jesosi bi lei unfa di soni aki dë fanöudu tjika, di a bi taki taa: „Te un ko sabi dee soni mi ta lei unu aki ta du de kaa, nöö Gadu o ta dë ku unu.” (Johanisi 13:17; lesi Jakobosi 1:25.) U musu ta du di soni aki ee u kë ta dë waiwai hii juu. Ma unfa u sa ta dë waiwai, hii fa sömëni soni dë di sa mbei wa ta dë waiwai möön? Boo luku andi Jesosi bi taki möön a di taki di a bi hoi a di kuun liba.

 DEE FASI DEE U MUSU ABI, DI SA HEEPI U FUU TA DË WAIWAI

7. Unfa sëmbë di ta tjali, sa ta dë waiwai?

7 „Un dë bunu e, dee sëmbë, ee un ta [tjali]. Gadu o mbei hati fuunu ko kötö wan daka nöömö” (Mateosi 5:4). Kandë i ta hakisi iseei taa: ’Unfa sëmbë sa ta dë waiwai ee de ta tjali?’ Jesosi an bi ta taki aki u hii sëmbë di ta tjali. Sömëni hogihati sëmbë ta tjali u di soni ta miti de a „dee lasiti daka u di goonliba aki”, di dë „wan tumisi hogi ten” (2 Timoteo 3:1). Dee sëmbë aki ta pakisei deseei nöö, nöö de an ta pakisei soni u Jehovah. Fëën mbei de ku ën an ta ko dë mati, nöö de an sa ta dë waiwai. Jesosi bi konda soni u sëmbë di sabi taa de abi Gadu fanöudu. Dee sëmbë aki ta tjali u di de ta si fa sömëni sëmbë an kë u Gadu heepi de, u de libi kumafa a kë. De ta fusutan taa de da zöndu libisëmbë, nöö de ta si dee hogi soni dee ta pasa a di goonliba aki. Jehovah ta si dee sëmbë dee ta tjali tuutuu. A ta kötö de hati ku di Wöutu fëën, a ta heepi de u de ta dë waiwai, söseei a o da de teego libi.​—Lesi Ezekiëli 5:11; 9:4.

8. Unfa a du ko taa i sa ta dë waiwai te i abi sakafasi?

8 „Un dë bunu e, dee sëmbë, ee un abi saka fasi. Biga a bakaten di goonliba aki o ko fuunu nöömö” (Mateosi 5:5). Unfa sakafasi sa heepi i fii sa ta dë waiwai? Sömëni sëmbë a di ten aki ta saanti wotowan ta fan goofu ku wotowan, nöö di soni dë ta mbei de ta kisi toobi ku wotowan. Ma te de ko sabi soni u di tuutuu lei, nöö de ta tooka, söseei de ta ko dë ’wan njunjun sëmbë’. De ta ko ’abi tjalihati u otowan, de ta libi ku wotowan ku bunuhati, ku saka fasi, nöö de ta abi sapifasi ta mëni di otowan u de ta hoi pasensi dëën’ (Kolosën 3:9-12). Te u kaba fëën, de ta ko abi wan bööböö libi, de ku wotowan ta ko dë mati, söseei de ta dë waiwai tu. Boiti di dë, di Wöutu u Gadu ta paamusi de taa de o „feni di goonliba”.​—Psalöm 37:8-10, 29.

9. (a) Andi Jesosi bi kë taki, di a bi taki taa ’dee sakafasi sëmbë o feni di goonliba’? (b) Faandi mbei dee sëmbë dee „ta kë fu hii soni musu ta waka tololoo a Gadu wojo” sa ta dë waiwai?

9 Andi Jesosi bi kë taki di a bi taki taa ’dee sakafasi sëmbë o feni di goonliba bakaten’? Wë dee salufuwan o feni di goonliba te de o dë könu ta tii ën, söseei te de o ta du di mindima wooko u de (Akoalimbo 20:6). Milionmilion woto sëmbë di an o go libi a liba ala o feni di goonliba, te Gadu o da de pasi u de libi a goonliba aki u teego. De an o abi zöndu möön, de o abi wan bööböö libi, söseei de o ta dë waiwai. Dee sëmbë aki da dee sëmbë dee Jesosi bi taki u de taa: „Un dë bunu e, dee sëmbë, ee un ta kë fu hii soni musu ta waka tololoo a Gadu wojo” (Mateosi 5:6). De o si fa sëmbë o ta libi a wan leti fasi a Jehovah wojo, te a o puu hogidu a goonliba (2 Petuisi 3:13). A di njunjun goonliba, dee sëmbë dee ta libi bunu a Gadu wojo o ta dë waiwai seei, nöö de an o ta tjali möön, u di sëmbë an o ta du hogi möön.​—Psalöm 37:17.

10. Ambë da wan sëmbë di abi tjalihati u sëmbë?

10 „Un dë bunu e, dee sëmbë, ee un abi tjalihati u sëmbë. Biga Gadu o abi tjalihati fuunu tu” (Mateosi 5:7). Wan sëmbë di abi tjalihati u sëmbë, ta libi bunu ku wotowan, a abi sutifasi, söseei a ta fii da de, te de ta tja fuka. Ma na fii nöö sö wan sëmbë ta fii da wotowan. Di Bëibel ta lei u taa wan sëmbë di abi tjalihati u sëmbë ta du soni u heepi wotowan tu.

11. Andi u ta lei a di woto u di Samalia womi?

 11 Lesi Lukasi 10:30-37. Di woto di Jesosi bi konda u di Samalia womi di bi libi bunu ku di womi di fufuuma bi fon, ta lei ambë da wan sëmbë di abi tjalihati u wotowan. Di Samalia womi bi ta fii da di womi di hogiduma bi du ku ën, nöö fëën mbei a bi heepi ën. Baka di Jesosi bi konda di woto aki, hën a bi taki taa: „Nöö i go e, nöö i libi kumafa di womi dë libi dë.” Fëën mbei u musu hakisi useei dee soni aki: ’Mi ta du di wan seei soni ö? Mi ta du di soni di di Samalia womi bi du ö? Andi mi sa du u heepi wotowan te de ta tja fuka? Mi sa heepi dee baaa ku dee sisa dee ko gaandi kaa u? Mi sa heepi sisa di manu u de dëdë kaa nasö miii di an abi mama ku tata di ta dini Jehovah u? Mi sa fan ku wan sëmbë di ta fii bookosaka be a kisi degihati ö?’​—1 Tesalonika 5:14; Jakobosi 1:27.

Du soni u heepi wotowan, nöö joo si fa i ku de tuu o ta dë waiwai (Luku palaklafu 12)

12. Faandi mbei u ta dë waiwai te u abi tjalihati u wotowan?

12 Faandi mbei u ta dë waiwai te u abi tjalihati u sëmbë? Te u ta lei taa u abi tjalihati u sëmbë, hën da u ta du soni da de, nöö Jesosi bi taki taa u ta dë waiwai te u ta da wotowan soni. Wan woto soni di ta mbei u ta dë waiwai, hën da di sabi di u sabi taa Jehovah ta feni u bunu. (Tjabukama 20:35; lesi Hebelejën 13:16.) Könu Dafiti bi taki u wan sëmbë di abi tjalihati taa: „Jehovah seei o tjubi ën, nöö a o mbei a dë a libi. Sëmbë o ta taki a goonliba taa a dë bunu” (Psalöm 41:1, 2). Ee u ta lei wotowan taa u abi tjalihati u de, söseei taa u ta fii da de, nöö Jehovah seei o lei u taa a abi tjalihati fuu tu, nöö woo ta dë waiwai u teego.​—Jakobosi 2:13.

FAANDI MBEI DI SËMBË DI ’HATI FËËN DË LIMBOLIMBO A GADU WOJO’ TA DË WAIWAI?

13, 14. Faandi mbei ’hati fuu musu ta dë limbolimbo a Gadu wojo’?

13 Jesosi bi taki taa: „Un dë bunu e, dee sëmbë, ee hati fuunu dë limbolimbo a Gadu wojo. Biga a a’ wan daka unu ku Gadu o miti nöömö” (Mateosi 5:8). Ee u kë u hati fuu ta dë limbolimbo a Gadu wojo, nöö u musu ta pakisei soni di fiti, söseei u musu ta kë du soni di fiti tu. A dë taanga fanöudu u du dee soni aki ee u kë u Jehovah wai ku di dini di u ta dini ën.​—Lesi 2 Kolenti 4:2; 1 Timoteo 1:5.

 14 Dee sëmbë dee hati u de dë limbolimbo a Gadu wojo sa dë mati u Jehovah. A bi taki taa: „Kölöku u di sëmbë di ta wasi ën koosu fa a ta dë limbolimbo” (Akoalimbo 22:14). Andi a kë taki taa a „wasi ën koosu fa a ta dë limbolimbo”? Di soni aki kë taki taa Jehovah ta si dee salufu bakama u Keesitu kuma sëmbë di dë limbolimbo nëën wojo, nöö a o mbei de libi u teego a liba ala. De an o dëdë möönsö, söseei de o ta dë waiwai u nöömö. A kë taki tu taa Jehovah tei dee sëmbë u di gaan hipi di o libi a goonliba aki, ko dë mati fëën, u di a ta si de kuma sëmbë di ta libi a wan leti fasi. Di Bëibel ta taki taa dee sëmbë aki da „dee sëmbë [di] bi tei di paima di di Sikafumii bi paka da de, di a dëdë tuwëën buuu a goon. Hën wë mbei i si de ko dë limbolimbo faan sö”.​—Akoalimbo 7:9, 13, 14.

15, 16. Na un fasi dee sëmbë dee hati u de dë limbolimbo a Gadu wojo sa ’si Gadu’?

15 Jehovah bi taki taa: „Na wan sëmbë sa si mi ku wojo, nöö a fika a libi” (Ëkisodesi 33:20). Wë nöö unfa dee sëmbë dee hati u de dë limbolimbo sa ’si Gadu’? Di Giiki wöutu di de puu ko „si” sa kë taki pakisei, fusutan nasö sabi. Hën da wan sëmbë di ta ’si Gadu’ da wan sëmbë di ta fusutan un pei sëmbë Gadu dë, nöö a sa lobi dee fasi dee a abi tu (Efeise 1:18). Jesosi bi ta djeesi Gadu a dee fasi dee a abi, nöö fëën mbei a bi sa taki taa: „Di sëmbë di si mi, nöö mi Tata a si naandë kaa.”​—Johanisi 14:7-9.

16 Boiti di dë, u ta ’si Gadu’ te u ta si fa a ta heepi u a di libi (Jöpu 42:5). Wan woto soni di u sa „si” nasö di u sa buta pakisei nëën, da dee waiti soni di Jehovah paamusi u taa a o du da dee sëmbë dee dë limbolimbo nëën wojo, söseei dee ta dini ën ku hii de hati. Boiti di dë, dee salufuwan o si Jehovah tuutuu te a o weki de u de go libi ku ën a liba ala.​—1 Johanisi 3:2.

U SA TA DË WAIWAI HII FA U DË KU BOOKOHEDI

17. Faandi mbei dee sëmbë dee ta libi fiifii ku wotowan ta dë waiwai?

17 Baka di dë, hën Jesosi taki taa: „Un dë bunu e, dee sëmbë, ee un lo’ u mbei sëmbë ku sëmbë ko fii ku deseei” (Mateosi 5:9). Te u fosu ta du soni fuu ku wotowan ko fii ku useei, nöö di soni dë sa mbei u ta dë waiwai. Apösutu Jakobosi bi sikifi taa: „Dee sëmbë dee lo’ u libi fiifii ku sëmbë ta heepi otowan u de libi fiifii ku de na de tu, nöö dee lö sëmbë dë o ta tja di bunu libi u Gadu ko a sëmbë dendu te a hia” (Jakobosi 3:18). Fëën mbei ee a ta taanga da i fii ta libi bunu ku wan sëmbë a di kemeente ka i dë nasö ku wan famii fii, nöö begi Jehovah faa heepi i fii libi fiifii ku di sëmbë dë. Nöö Jehovah o da i di santa jeje fëën, di o heepi i fii lei taa i abi dee fasi di wan Keesitu sëmbë musu abi, nöö a sö wan fasi joo ta dë waiwai. Jesosi bi lei fa a dë fanöudu tjika fuu fosu mbei möiti fuu libi fiifii ku wotowan, di a bi taki taa: „Nöö mi taki möön e,  taa ee i [ta] tja soni go da Gadu nöö hën i ko mëni taa wan sëmbë ta hoi i a bëë a wan sondi, nöö i musu disa di paima fii leti dë, nöö i go a di otowan go seeka di taki te i kaba bifö nöö i toona ko da Gadu di soni di i bi o dëën awaa.”​—Mateosi 5:23, 24.

Di santa jeje u Jehovah o heepi i fii lei taa i abi dee fasi di wan Keesitu sëmbë musu abi, nöö a sö wan fasi joo ta dë waiwai

18, 19. Faandi mbei bakama u Keesitu sa ta dë waiwai, hii fa sëmbë ta du ku de?

18 „Un dë bunu e, dee sëmbë, ee sëmbë ta kosi unu ta toobi unu ta mindi hii sootu pei hogi ta buta a unu hedi fu di un ta waka a mi baka hedi.” Andi Jesosi bi kë taki ku di soni aki? A bi taki bakaten taa: „Un musu ta wai da di dë e. Un musu ta piizii seei, biga a Masa Gadu Köndë ala woon feni wan gaan paima. Biga leti sö nöö wë de bi du ku dee tjabukama u Gadu dee bi dë bifö unu” (Mateosi 5:11, 12). De bi fon dee apösutu, hën de bi piki de taa de an bi musu peleiki möön. Ma de bi „kumutu a di kuutu [wosu u dee Dju] seei ku wai”. De an bi ta wai u di de bi fon de, ma „fu di Masa Gadu bi si taa de bumbuu tjika u de tja sen fu Masa Jesosi në hedi”.​—Tjabukama 5:41.

19 A di ten aki, dee sëmbë u Jehovah ta hoi dou tu ku wai a hati te sëmbë ta du ku de, u di de dë bakama u Jesosi. (Lesi Jakobosi 1:2-4.) Leti kuma dee apösutu, wa lobi te u ta tja fuka nasö te sëmbë ta du ku u. Ma ee u ta hoi useei a Jehovah, nöö a o da u di degihati di u abi fanöudu fuu sa hoi dou. Luku di soni di bi pasa ku Henryk Dornik ku hën baaa. A di jaa 1944, hën de bi manda de go a wan sitaafuma kampu. Dee sëmbë dee bi ta du ku de, bi taki taa: „Sëmbë an bi sa mbei de du andi u bi kë u de du. De bi ta dë waiwai, te sëmbë bi ta du ku de u di biibi u de hedi.” Henryk bi taki taa: „Hii fa ma bi kë dëdë, tökuseei mi bi ta tja di sitaafu ku degihati, nöö mi bi ta dë waiwai u di mi bi sabi taa mi bi ta hoi miseei a Jehovah.” A bi taki tu taa: „Mi ku Jehovah bi ko dë möön gaan mati u di mi bi ta begi ën fajafaja, nöö a bi lei mi taa a bi ta heepi mi tuutuu.”

20. Faandi mbei u ta dë waiwai te u ta dini „di piizii Gadu”?

20 Te Jehovah, „di piizii Gadu” ta wai ku u, nöö u sa ta dë waiwai aluwasi sëmbë ta du ku u, aluwasi dee famii fuu ta du ku u, aluwasi u dë ku wan siki, nasö aluwasi u ta ko gaandi (1 Timoteo 1:11). U sa ta dë waiwai tu u di di Gadu fuu, di „an sa ganjan sëmbë”, o du dee gaan soni dee a paamusi u (Titusi 1:2, NW). Te Jehovah du dee soni dë kaa, nöö wa o ta pena mëni dee bookohedi dee u bi abi möön. Te u luku ën bunu, wa sa sabi tuutuu unfa di libi o suti a di Paladëisi tjika, söseei wa sa sabi unfa woo ta dë waiwai tjika! Awa, woo „piizii seei biga bööböö libi o dë pasa maaka”.​—Psalöm 37:11.