Skip to content

Skip to table of contents

Te i ta lei taa i lobi wotowan, nöö a ta da de taanga

Te i ta lei taa i lobi wotowan, nöö a ta da de taanga

„Lobi hën . . . ta tja heepi ko da sëmbë.”​—1 KOLENTI 8:1.

KANDA: 109, 121

1. Fuun soni Jesosi bi taki a di lasiti ndeti di a bi dë ku dee bakama fëën?

A DI lasiti ndeti di Jesosi bi dë ku dee bakama fëën, hën a bi taki soni u lobi, söwan 30 pasi. A bi piki dee bakama fëën taa de musu ’lobi de na de’ (Johanisi 15:12, 17). Dee bakama u Jesosi bi musu ta lobi deseei sö gaanfa taa sëmbë bi musu si taa de da bakama u Keesitu tuutuu (Johanisi 13:34, 35). Di lobi di Jesosi bi taki aki, an dë wan soni di wan sëmbë ta fii nöö, ma a dë wan gaan bunu fasi di sëmbë musu ko abi, u de sa ta lei taa de lobi wotowan möön fa de lobi deseei. Jesosi bi taki taa: „Biga na wan sëmbë sa lobi sëmbë ku sö wan gaan lobi kuma di sëmbë di o lasi ën libi fëën mati hedi. Un si? Nöö mi ku unu o dë mati, ee un ta du dee soni dee mi ta manda unu fuun ta du.”​—Johanisi 15:13, 14.

2. (a) Andi sëmbë sabi u dee dinima u Gadu? (b) Un hakisi woo piki a di woto aki?

 2 A di ten aki, sëmbë ta si taa dee dinima u Jehovah lobi wotowan tuutuu, söseei taa de ta libi fiifii makandi (1 Johanisi 3:10, 11). Di soni aki dë sö, aluwasi de dë sëmbë u peipei nasiön nasö u peipei köndë, aluwasi de ta fan peipei töngö, nasö aluwasi ka de kiija de. A hii së u goonliba, i sa si taa dee dinima u Jehovah lobi deseei tuutuu. Ma faandi mbei u musu ta lobi wotowan? Unfa di lobi di Jehovah ku Jesosi lobi u ta da u taanga? Nöö unfa u sa da wotowan taanga ku kötöhati ku di fasi fa u ta lei taa u lobi de?​—1 Kolenti 8:1.

FAANDI MBEI A DË FANÖUDU FUU TA LOBI WOTOWAN?

3. Andi di „tumisi hogi ten” di u ta libi aki ta du ku sëmbë?

3 U ta libi a wan „tumisi hogi ten”, nöö „bookohedi ku fuka tö u ta abi” a di libi (2 Timoteo 3:1-5; Psalöm 90:10). Fuka ta möön sömëni sëmbë tee taa de an ta kë libi möön. Möön leki 800.000 sëmbë ta kii deseei hiniwan jaa. Hën da hiniwan 40 sekonde, wan sëmbë ta kii hënseei. U di fuka bi möön so u dee baaa ku dee sisa fuu mbei de bi kii deseei tu. Di soni aki da wan tjali soni seei.

4. Ambë ku ambë bi fii bookosaka sö tee taa de an bi kë libi möön?

4 So u dee dinima u Gadu fu awooten seei an bi kë dë a libi möön, u di fuka bi ta möön de. Jöpu da wan u dee sëmbë aki. A bi ta tja pen tee taa a bi taki taa: „Ma abi peesa u di libi aki möön” (Jöpu 7:16; 14:13). Jona bi booko saka sö tee taa a bi taki taa: „Jehovah, gaantangi, be mi dëdë, biga a möön bunu u mi dëdë ka u mi dë a libi” (Jona 4:3). Di tjabukama u Gadu de kai Elia bi lasi hati sö tee taa a bi taki taa: „A tjika awaa! Ke Jehovah, be mi dëdë” (1 Könu 19:4). Ma Jehovah bi lobi dee dinima fëën, nöö an bi kë u de dëdë. An bi tei de u hogi u dee soni di de bi taki. Ma a bi heepi de u de an fii bookosaka möön, sö taa de bi sa dini ën ku hii de hati go dou.

5. Faandi mbei u musu ta lei dee baaa ku dee sisa fuu taa u lobi de?

5 Sömëni u dee baaa ku dee sisa fuu ta abi bookohedi a di ten aki. Fëën mbei u musu ta lei de taa u lobi de. Sëmbë ta mbei so u de fa, ta du ku de a wookope. Nasö so u de ko ta wei u di de musu ta wooko sömëni juu longi nasö u di di wooko u de ta da de bookohedi. Wotowan ta abi bookohedi a di wosudendu libi u de. Kandë de tööu ku wan sëmbë di an ta dini Jehovah, nöö di sëmbë an ta libi bunu ku de. U hii dee soni aki mbei sömëni u de ta ko wei, nöö de ta fii kuma de an dë na wan wojo soni. Ambë sa heepi de?

DI LOBI DI JEHOVAH TA LEI U TAA A LOBI U TA DA U TAANGA

6. Unfa di lei di Jehovah ta lei dee dinima fëën taa a lobi de, ta da de taanga?

6 Jehovah ta lei dee dinima fëën taa a lobi de, söseei taa a o ta lobi de u nöömö. Buta pakisei a di fasi fa dee Isaëli sëmbë bi fii di Jehovah bi piki de taa: „U di mi ta si unu kuma wan gudu, mbei mi ta lesipeki unu, söseei hën mbei mi lobi unu. . . . Wan fëëë e, biga mi dë ku unu” (Jesaaja 43:4, 5). U sabi taa Jehovah ta si hiniwan  fuu kuma wan gudu. * (Luku di pisi a basu.) Di Bëibel ta piki u taa: „A o ko heepi unu kuma wan Fetima di abi degihati. A o wai ku unu seei te na soni.”​—Sefanja 3:16, 17.

7. Faandi mbei u sa taki taa di lobi di Jehovah lobi u dë kuma di lobi di wan mujëë ta lobi di mii fëën? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

7 Jehovah ta paamusi dee dinima fëën taa a o ta da de taanga, söseei taa a o ta da de kötöhati, aluwasi un fuka de abi. A bi taki taa: „Woon bebe hën bobi. A o tja unu a bandja, nöö a o buta unu a futu liba ta ganjan. Mi o ta da unu kötöhati hiniwan juu baka, leti kumafa wan mama ta da di womi mii fëën kötöhati hiniwan juu baka” (Jesaaja 66:12, 13). Pakisei fa wan mii ta fii te hën mama ta tjëën nasö te a ta pëë ku ën! Jehovah lobi i gaanfa, nöö a kë fii ta fii taa a ta tjubi i. Wë i sa dë seiki taa i dii nëën wojo gaanfa.​—Jelemia 31:3.

8, 9. Unfa di lobi di Jesosi lobi u ta da u taanga?

8 Luku wan woto soni di di Bëibel ta taki, di ta lei u taa Jehovah lobi u. A ta taki taa: „ Wë biga Masa Gadu lobi libisëmbë sö tee a da de di wan kodo Womi Mii fëën di a abi. Nöö ee wan sëmbë i ta biibi a di Mii fëën aki liba, nöö ja o lasi go kaba a sösö möönsö, ma i abi di libi u teego kaa” (Johanisi 3:16). Di dëdë di Jesosi ko dëdë paka zöndu da u ta lei u taa hënseei lobi u tu, nöö di soni aki ta da u taanga. Di Bëibel ta taki taa ’toobi ku fuka’ seei an „sa paati u ku [Masa Jesosi] Keesitu, puu u a di gaan lobi di u dë aki”.​—Loomë 8:35, 38, 39.

 9 So juu soni ta miti u di ta mbei u ko abi wan pei suwaki, nasö so juu soni ta miti u di ta mbei u fii bookosaka. Ma te u ta pakisei fa Keesitu lobi u tjika, nöö di soni dë sa da u taanga fuu hoi dou. (Lesi 2 Kolenti 5:14, 15.) Di lobi di Jesosi lobi u, ta da u taanga fuu kë dë a libi fuu sa dini Jehovah. A sa heepi u tu fuu kë dë a libi go dou, aluwasi soni ta miti u, aluwasi sëmbë ta du ku u, aluwasi soni an ta waka kumafa u kë, nasö aluwasi u ta dë ku bookohedi.

A DË FANÖUDU SEEI FUU TA LEI DEE BAAA KU DEE SISA FUU TAA U LOBI DE

Te i ta lei soni u Jesosi, nöö di soni dë o heepi i fii da wotowan taanga ku di lei di i ta lei taa i lobi de (Luku palaklafu 10, 11)

10, 11. Konda ambë abi di faantiwöutu u da dee baaa ku dee sisa taanga.

10 Jehovah ta tei dee sëmbë u di kemeente u lei u fa a lobi u tjika. Te u ta lei taa u lobi dee baaa ku dee sisa fuu, nöö u ta lei taa u lobi Jehovah. U ta du hii soni di u sa du u lei dee baaa ku dee sisa fuu taa u lobi de, söseei taa Jehovah lobi de (1 Johanisi 4:19-21). Apösutu Paulosu bi taki taa: „Wë nöö di un sabi sö kaa, dee sëmbë, nöö be un ta da unu seei degihati ta heepi unu na unu fuun nango fesi nöömö, leti kumafa un ta du dë kaa” (1 Tesalonika 5:11). Na dee gaanwomi wanwan nöö sa du di soni aki. Ma hiniwan fuu sa ta djeesi Jehovah ku Jesosi, ta da dee baaa ku dee sisa fuu kötöhati.​—Lesi Loomë 15:1, 2.

11 Kandë so u dee baaa ku dee sisa u di kemeente o abi data fanöudu, u di de abi wan pei siki di ta mbei de ta fii bookosaka gaanfa (Lukasi 5:31). Dee gaanwomi ku dee woto baaa ku dee sisa u di kemeente sabi taa aluwasi de na data, tökuseei di kötöhati di de sa da dee baaa ku dee sisa aki,  ku di heepi di de ta heepi de, dë fanöudu seei. Hii sëmbë u di kemeente sabi taa ’ee wan fuu dë fëëëfëëë, nöö u musu fan ku ën be a kisi degihati. Ee wan fuu dë suwakisuwaki, nöö u musu heepi ën be a ko taanga. U musu abi pasensi ku hii sëmbë’ (1 Tesalonika 5:14). U musu ta mbei möiti fuu ko sabi unfa dee baaa ku dee sisa fuu ta fii. U musu ta hoi pasensi da de, söseei u musu ta fan ku de a wan fasi di ta da de kötöhati, te de lasi hati. I ta mbei möiti fii ta da wotowan taanga u? Andi i sa du möön u da wotowan taanga ku kötöhati?

12. Konda unfa wan sëmbë bi feni taanga u di dee baaa ku dee sisa u di kemeente ka a dë bi lei taa de lobi ën.

12 Wan sisa di ta libi a Europa bi taki taa: „So juu mi ta mëni u kii miseei, ma wan soni dë di ta heepi mi gaanfa. Dee baaa ku dee sisa u di kemeente ka mi dë, bi heepi mi u ma du di soni di mi bi kë du dë. Dee baaa ku dee sisa ta da mi taanga seei, nöö de ta lei mi taa de lobi mi tu. Hii fa na hii sëmbë sabi taa mi abi wan pei siki di ta mbei mi ta fii bookosaka gaanfa, tökuseei hii juu dee sëmbë u di kemeente ta dë kabakaba u heepi mi. Wan baaa ku hën mujëë tei mi kuma miii u de. De ta heepi mi seei, nöö hiniwan juu u di daka de ta dë kabakaba u heepi mi.” Na hii sëmbë sa heepi wotowan a di lö fasi aki. Ma hiniwan fuu sa du sömëni soni u heepi dee baaa ku dee sisa fuu. * (Luku di pisi a basu.)

UNFA U SA DA SËMBË TAANGA KU DI LEI DI U TA LEI TAA U LOBI DE?

13. Andi u musu du ee u kë da wotowan kötöhati?

13 Haika bunu te de ta fan (Jakobosi 1:19). U ta lei taa u lobi wotowan te u ta haika de te de ta konda dee fuka u de da u. Hakisi di baaa nasö di sisa fii soni di sa heepi i fii ko fusutan unfa a ta fii. A o si taa i ta booko i hedi ku ën tuutuu. A o sa si ën tu te a ta luku unfa i ta buta fesi. Te a ta fan ku i, nöö i musu ta haikëën ku pasensi söndö fii koti hën buka. Te i ta haika bunu andi di sëmbë ta taki, nöö joo sa ko sabi unfa a ta fii, söseei di soni dë sa mbei a ko ta futoou i. Te i du soni a di lö fasi aki, nöö an o taanga dëën faa haika andi i kë piki ën. Te i ta booko i hedi tuutuu ku wotowan, nëën ufö joo sa da de kötöhati.

14. Faandi mbei wa musu kuutu wotowan?

14 Na kuutu de. Ee wan sëmbë di ta fii bookosaka gaanfa ta si kuma u ta kuutu ën, nöö di soni dë sa mbei a ko ta möön fii bookosaka. Nöö a o möön taanga da u fuu heepi ën. Di Bëibel ta taki taa: „Te sëmbë ta taki soni söndö u pakisei, nöö a dë kuma tjökö de ta tjökö wotowan ku wan feti ufangi, ma dee soni köni sëmbë ta taki, ta kula wotowan” (Nöngö 12:18). Hii fa wa o kë taki soni ku useei kë u hati wan sëmbë di ta fii bookosaka gaanfa, tökuseei di soni aki sa pasa ee wa ta buta pakisei a dee soni dee u ta taki. Ee u kë da wan baaa nasö wan sisa kötöhati, nöö u musu mbei möiti faa ko si taa u kë fusutan tuutuu unfa soni dë dëën.​—Mateosi 7:12.

15. Un buku u sa tei u da wan sëmbë kötöhati?

 15 Tei di Wöutu u Gadu u da de degihati. (Lesi Loomë 15:4, 5.) U di Gadu da di Sëmbë di ta heepi sëmbë u de hoi dou, söseei u di hën ta da sëmbë kötöhati, mbei an ta foondo u taa di Wöutu fëën ta da u kötöhati. U abi di buku Ondrosuku Bijbel moro fini-Gi Yehovah Kotoigi tu. Di buku aki sa heepi u fuu feni tëkisi a di Bëibel, ku woto buku, di u sa tei u da wan baaa nasö wan sisa kötöhati.

16. Un fasi u musu abi fuu sa da wan sëmbë kötöhati te a ta fii bookosaka?

16 Lei taa i ta booko i hedi ku de, söseei lei taa i ta fii ku de. Jehovah „da u Tata . . . , nöö a abi tjalihati fuu. Nëën hii kötöhati ta kumutu”. (Lesi 2 Kolenti 1:3-6; Lukasi 1:78; Loomë 15:13) Paulosu da wan sëmbë di u sa djeesi a di fasi fa a bi abi tjalihati u sëmbë, u di a bi ta djeesi Jehovah. A bi taki taa: „U bi dë a unu mindi leti kuma wan mama ta kiija dee piki mii fëën. U bi lobi unu tee na soni, hën mbei u bi ta wai seei taa u sa paati di Buka u Masa Gaangadu da unu. Nöö na di buka wanwan u bi paati da unu e, dee sëmbë, ma di libi fuu seei tu. Sö un ko dë wan hati soni da u tjika” (1 Tesalonika 2:7, 8). Te u ta lei taa u ta booko u hedi ku sëmbë kumafa Jehovah ta du ën, nöö woo sa da wan baaa nasö wan sisa di kötöhati di a bi ta suku!

17. Unfa u musu ta si dee baaa ku dee sisa fuu, fuu sa da de taanga?

17 Na hoi taa di baaa ku di sisa fii an o mbei föutu. Na suku fini a sëmbë poi. Ee i ta hoi taa dee baaa ku dee sisa fii an o mbei föutu, nöö di soni dë sa mbei i lasi hati (Peleikima 7:21, 22). Hoi a pakisei taa Jehovah an ta suku fini a u. Fëën mbei u musu ta hoi pasensi da useei (Efeise 4:2, 32). Nöiti u kë u dee baaa ku dee sisa fuu fii kuma de an ta mbei möiti tjika, söseei nöiti u musu tei de maaka ku wotowan. Ka fuu du di soni dë, nöö u musu da de taanga, nöö u piki de be de sabi andi da dee bunu soni di de ta du. Di soni aki sa heepi de u de dini Jehovah waiwai go dou.​—Galasia 6:4.

18. Faandi mbei u musu ta da wotowan taanga ku di lei di u ta lei taa u lobi de?

18 Jehovah lobi hii dee dinima fëën gaanfa, nöö Jesosi seei lobi de tu (Galasia 2:20). U lobi dee baaa ku dee sisa fuu gaanfa. Fëën mbei u musu lei taa u ta fii ku de. U musu ta „biinga ku dee soni dee sa mbei u dë fiifii ku u seei, ku dee soni dee sa heepi u fuu ko a fesi a di biibi” (Loomë 14:19). U ta wakiti seei fuu libi a di Paladëisi ka na wan soni o dë di o sa mbei sëmbë fii bookosaka! Na wan sëmbë o ta siki möön, söseei gaan feti an o dë möön tu. Zöndu an o ta mbei sëmbë ta dëdë möön, sëmbë an o ta du ku wotowan möön, sëmbë an o ta abi bookohedi a di wosudendu libi u de möön, söseei soni an o dë di o ta mbei sëmbë lasi hati. Te di Dusu Jaa pasa kaa, nöö na wan sëmbë o ta du zöndu möön. Dee sëmbë dee o hoi deseei a Jehovah Gadu te Didibi o ko pooba u di lasiti pasi, de Jehovah o tei ko miii fëën, nöö de o ’feni di gaan waiti u de di de musu abi’ (Loomë 8:21). Fëën mbei be hii u tuu da useei taanga ku di lei di u ta lei taa u lobi useei, söseei boo ta heepi useei fuu sa pasa go a di njunjun goonliba.

^ pal. 6 Luku kapitë 24 u di buku Kon krosibei na Yehovah.

^ pal. 12 Ee u kë heepi wan sëmbë di ta mëni faa kii hënseei, nöö u musu luku di woto „Heeft het nog zin?” di dë a di Ontwaakt! u piki-deewei-liba 2014, ku di woto „Als je het leven niet meer ziet zitten” di dë a di Ontwaakt! u jailiba 2012, söseei u musu luku di woto „Het leven is de moeite waard” di dë a di Ontwaakt! u 22 u tinimu-liba 2001.