Skip to content

Skip to table of contents

Djeesi Jehovah a di fii di a ta fii da sëmbë

Djeesi Jehovah a di fii di a ta fii da sëmbë

„Di sëmbë di ta heepi dee pooti sëmbë dë waiwai.”​—PSALÖM 41:1.

KANDA: 130, 107

1. Unfa dee dinima u Jehovah ta lei taa de lobi de na de?

HII dee dinima u Jehovah dee dë a hii së u goonliba, ta libi kuma wan famii. De dë baaa ku sisa di lobi de na de (1 Johanisi 4:16, 21). So juu de ta du gaangaan soni da dee baaa ku dee sisa u de, ma möön gaanfa de ta du pikipiki soni da de u lei de taa de lobi de. A sa dë taa de taki wan soni di da dee baaa ku dee sisa u de taanga, nasö de du wan bunu soni da de. Te u ta fii da wotowan, nöö a sö wan fasi u ta djeesi di Tata fuu di dë a liba ala.​—Efeise 5:1.

2. Unfa Jesosi bi djeesi hën Tata a di lobi di a lobi sëmbë?

2 Jesosi bi djeesi hën Tata a wan bunu fasi seei. Hii juu a bi ta libi bunu ku wotowan. A bi taki taa: „Ee wan sëmbë i dë fukafuka, i ko wei u dee lai dee i ta tja, nöö be i ko a mi e. Nöö mi o mbei i ko dë bööböö” (Mateosi 11:28, 29). Te u ta djeesi Jesosi, u di u ta lei taa u ta fii da „dee pooti sëmbë”, nöö Jehovah o ta wai ku u, söseei woo ta dë waiwai tu (Psalöm 41:1). A di  woto aki, woo luku fa u sa lei taa u ta fii da dee sëmbë fuu wosudendu, dee baaa ku dee sisa fuu, ku dee sëmbë dee u ta miti a di peleikiwooko.

I MUSU TA FII DA DEE SËMBË FII WOSUDENDU

3. Unfa wan womi sa lei taa a ta fii da hën mujëë? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

3 Wan womi di tööu, musu libi bunu ku dee sëmbë fu hën wosudendu a sö wan fasi taa de sa ta djeesi ën (Efeise 5:25; 6:4). Di Bëibel ta taki taa wan womi di tööu musu ta fii da di mujëë fëën, söseei a musu ta fusutëën (1 Petuisi 3:7). Wan womi di ta fusutan hën mujëë sabi taa aluwasi hën ku hën mujëë tooka a so soni, tökuseei di soni dë an ta lei taa a bunu möön hën mujëë (Kenesesi 2:18). A o ta fii da hën mujëë, söseei a o ta lesipeki ën. Wan mujëë di ta libi a Kanada, bi taki wan soni fu hën manu. A bi taki taa: „An sösö mi wan daka. Söseei nöiti a piki mi taa: ’Ja musu pakisei sö.’ Hii juu a ta haika mi. A ta fan a wan suti fasi ku mi te a musu heepi mi u mi tooka di fasi fa mi ta si soni.”

Wan womi o ta hoi hënseei a di mujëë fëën hii juu, u di a lobi ën, u di a lobi Jehovah, söseei u di a buuse hogidu

4. Unfa wan womi sa lei taa a ta fii da hën mujëë, ku di fasi fa a ta tja hënseei ku mujëë sëmbë?

4 Wan womi di ta fii da hën mujëë an o ta kai lobi ku woto mujëë, söseei an o ta buta pakisei a woto mujëë a wan fasi di na fiti. An o ta du ën aluwasi ee hën ku wan mujëë dë a wan kamian ta fan, nasö ee a Internet a ta fan ku ën (Jöpu 31:1). An o ta kai lobi ku woto mujëë a Internet, söseei an o ta luku fanafiti soni a Internet tu. Hii juu a o ta hoi hënseei a di mujëë fëën, u di a lobi ën, u di a lobi Jehovah, söseei u di a buuse hogidu.​—Lesi Psalöm 19:14; 97:10.

5. Unfa wan mujëë sa lei taa a ta fii da hën manu?

5 Te wan womi ta djeesi Jesosi Keesitu, di dë di hedima fëën, nöö an o taanga da di mujëë fëën faa ta „lespeki” ën (Efeise 5:22-25, 33). Nöö te di mujëë ta lesipeki hën manu, nöö a o ta mbei möiti faa fusutan unfa di womi ta fii, söseei a o ta hoi ën a pakisei te a musu du soni di nama ku di kemeente, nasö te a dë ku wan bookohedi. Wan womi di ta libi a Ingisiköndë taki taa: „So juu di mujëë u mi ta si taa wan soni ta toobi mi, nöö a ta du di soni di sikifi a Nöngö 20:5. A ta du ën aluwasi ee a dë taa a musu wakiti wan pikisö u te mi piki ën andi ta toobi mi, ee a dë wan soni di mi sa taki ku ën.”

6. Unfa hiniwan fuu sa da wan mii taanga faa sa pakisei wotowan, söseei faa sa ta libi bunu ku wotowan? Nöö un wini fëën a o feni?

6 Te wan womi ku hën mujëë ta libi bunu ku deseei, nöö dee mii u de o sa djeesi de. De musu ta lei dee mii u de tu taa de musu ta pakisei wotowan, söseei taa de musu ta libi bunu ku wotowan. Mama ku tata sa lei dee mii u de taa de an musu ta kule a di Könuköndë zali. Nasö te de dë a wan piizii makandi ku wotowan, nöö de sa piki dee mii u de taa de musu wakiti be de gaan sëmbë fosu puu soni u njan tei. Hii sëmbë u di kemeente sa heepi dee mama ku dee tata a di kiija di de ta kiija dee mii u de. Fëën mbei u musu  gafa wan mii te a du wan bunu soni. A sa dë taa wan döö a jabi da u nasö da wan woto sëmbë. Te u du sö, nöö di mii o fii bunu, söseei a o ko si taa „dee sëmbë ta da sëmbë soni, de dë waiwai möön leki dee sëmbë ta feni”.​—Tjabukama 20:35.

I MUSU TA FII DA WOTOWAN A DI KEMEENTE

7. Unfa Jesosi bi lei taa a bi ta fii da wan bookojesima, nöö andi u sa lei a di fasi fa Jesosi bi du soni?

7 Wan daka, Jesosi bi dë a di pisiwata de kai Dekapolisi, di sëmbë bi tja ’wan womi ko nëën di an ta jei soni, söseei di an ta fan bunu’ (Maikusi 7:31-35). Jesosi bi kula di womi, ma an bi du ën a sëmbë fesi. Faandi mbei? Wë u di di womi an bi ta jei soni, mbei kandë an bi ta fii bunu a dee gaan hia sëmbë dendu. Jesosi bi fusutan unfa a bi ta fii, hën a „tjëën go a wan së” ka sëmbë an bi dë, hën a kulëën. Wa sa du foombo wooko, ma u musu ta pakisei andi ku andi dee baaa ku dee sisa fuu abi fanöudu, söseei u musu ta pakisei unfa de ta fii, nöö u libi bunu ku de. Apösutu Paulosu bi sikifi taa: „Boo buta mëni a di fa u sa du heepi u seei fuu libi bunu ta lobi u seei makandi” (Hebelejën 10:24). Jesosi bi fusutan unfa di bookojesima bi ta fii, nöö a bi hoi ën a pakisei. U sa djeesi Jesosi a di lö fasi dë!

Te u lobi sëmbë, nöö woo ta du hii soni di u sa du fuu heepi dee baaa ku dee sisa fuu di ko gaandi kaa, nasö di dë ku suwaki

8, 9. Unfa u sa lei taa u ta booko u hedi ku dee baaa ku dee sisa dee ko gaandi kaa, nasö dee dë ku suwaki?

8 I musu ta fii da sëmbë di ko gaandi kaa, söseei da sëmbë di dë ku suwaki. Di lobi di Keesitu sëmbë abi hën ta mbei sëmbë ko sabi de, ma na dee hia soni di de ta du (Johanisi 13:34, 35). Te u lobi sëmbë, nöö woo ta du hii soni di u sa du fuu heepi dee baaa ku dee sisa fuu di ko gaandi kaa, nasö di a ta taanga da u ko a komakandi, nasö u go a di peleikiwooko. Woo heepi de aluwasi wa bi dë ku di mëni fëën di daka dë, nasö aluwasi wa bi o sa du hia soni möön kumafa u bi naa, söseei aluwasi deseei an bi o sa du hia möön (Mateosi 13:23). Wan baaa de kai Michael, di ta sindo a suwakima sutuu, ta wai seei taa dee famii fëën ku dee baaa ku dee sisa u di kemeente ta heepi ën. A taki taa: „U di de ta heepi mi a sö wan fasi, mbei mi sa nango a gaansë u dee komakandi, söseei mi sa nango a di peleikiwooko hii juu. Mi möön lobi te u ta peleiki a kamian ka hia sëmbë ta waka pasa.”

9 A sömëni Bëtëli, baaa ku sisa dë di ta dini Jehovah ku hii de hati. So u de ko gaandi kaa, nöö wotowan dë ku suwaki. Baaa di ta tei fesi, di ta lei taa de ta booko de hedi ku wotowan, ta seti soni sö taa dee lö baaa ku sisa aki sa peleiki ku biifi nasö ku tëlëfön. Wan baaa de kai Bill di abi 86 jaa, di ta sikifi biifi da sëmbë di ta libi a longi kamian, bi taki taa: „U ta tei ën u bigi seei taa u sa ta sikifi biifi u peleiki da sëmbë.” Wan sisa de kai Nancy, di abi bëina 90 jaa, bi taki taa: „Ma ta si di sikifi di u ta sikifi biifi kuma pampia di u ta manda da sëmbë nöö a kaba. Ma mi ta si taa mi dë a di peleikiwooko tuutuu. Sëmbë musu ko sabi soni u di tuutuu lei!” Wan sisa de kai Ethel, di de pai a di jaa 1921, bi taki taa: „Hiniwan daka mi ta fii  pen. So daka soni seei ta taanga da mi u bisi.” Hii fa a ta taanga dëën, tökuseei a lo’ di peleiki di a ta peleiki ku tëlëfön, nöö a ko feni sëmbë di a sa nango ta luku. Wan woto sisa de kai Barbara, di abi 85 jaa, bi taki taa: „U di ma ta dë gösöntu, mbei na hii juu mi sa nango a di peleikiwooko. Ma di seti di dee baaa seti soni fuu sa ta peleiki ku tëlëfön, ta da mi pasi u mi ta peleiki da wotowan. Mi ta da i tangi, Jehovah!” An bi dou wan jaa seei, hën wanlö baaa ku sisa di ko gaandi kaa bi peleiki 1228 juu longi, de bi sikifi 6265 biifi, söseei de bi bëli sëmbë dou 2000 pasi, nöö de bi paati 6315 buku da sëmbë! U sa dë seiki taa Jehovah bi wai seei ku di möiti di de bi mbei!​—Nöngö 27:11.

10. Unfa u sa heepi dee baaa ku dee sisa fuu u de feni wini u dee komakandi?

10 I musu ta fii da sëmbë te i dë a komakandi. Te u ta fii da wotowan, nöö woo ta heepi dee baaa ku dee sisa fuu u de sa feni wini u dee komakandi. Na un fasi? Wan u dee fasi, hën da u musu ta dou fuuku sö taa wa puu de pakisei a dee komakandi. So juu wan soni sa pasa di sa mbei taa u dou lati. Ma ee u abi di guwenti u ta ko lati, nöö u musu pakisei unfa di soni aki sa toobi dee baaa ku dee sisa fuu tjika, nöö u musu luku andi u sa du fuu lei taa u ta booko u hedi ku de. Hoi a pakisei tu taa Jehovah ku di Womi Mii fëën, de ta kai u ko a dee komakandi (Mateosi 18:20). U musu ta lei taa u ta lesipeki de, u di woo ta dou fuuku!

11. Faandi mbei dee baaa dee abi wan pisi a di komakandi musu du di soni di sikifi a 1 Kolenti 14:40?

11 Ee u ta fii da dee baaa ku dee sisa fuu, nöö woo du di soni di di Bëibel ta taki. A taa: „Be hii soni waka ku lesipeki fasi kumafa a fiti” (1 Kolenti 14:40). Dee baaa dee musu hoi wan pisi a di komakandi ta du soni a di lö fasi aki te de an ta pasa di juu di de da de u hoi di pisi u de. A sö wan fasi de ta hoi di baaa di o ko a de baka a pakisei, söseei de ta hoi hii dee sëmbë u di kemeente a pakisei  tu. Pakisei unfa soni sa waka da wotowan te di komakandi kaba lati. So u dee baaa ku dee sisa musu lëi longi ufö de dou a de pisi. Wotowan musu tei besi nasö de musu waka ku futu go a de pisi. Nöö so u dee baaa ku dee sisa fuu abi mujëë nasö manu di an dë a di biibi, nöö de abi wan juu di de ta hoi taa de mujëë nasö de manu o dou a wosu.

12. Faandi mbei a fiti taa u ta lesipeki dee gaanwomi ta lei de taa u lobi de? (Luku di pisi „ I musu ta fii da dee baaa dee ta tei fesi”.)

12 Dee gaanwomi ta wooko taanga a di kemeente, söseei a di peleikiwooko. Fëën mbei a fiti fuu ta lesipeki de, ta lei taa u lobi de. (Lesi 1 Tesalonika 5:12, 13.) U sabi taa i ta tei hii dee soni dee de ta du da i, u bigi. I sa lei di soni aki te i ta dë kabakaba u piki de buka, söseei te i ta heepi de, u di de „ta luku unu fu hati fuunu dë a Gadu nöömö, nöö te wan daka de o piki Gadu soni fëën”.​—Hebelejën 13:7, 17.

I MUSU TA LEI TAA I TA FII DA SËMBË A DI PELEIKIWOOKO

13. Andi u sa lei a di fasi fa Jesosi bi ta libi ku sëmbë?

13 Jesaaja bi taki wan soni u Jesosi a wan tjabukama woto. A bi taki taa: „An o booko wan kambalua di de booko fika tëkëë, söseei an o tapa wan faja di ta tapa nango njöiin” (Jesaaja 42:3). U di Jesosi bi lobi sëmbë, mbei a bi ta fii da de. A bi ta fusutan unfa wan sëmbë di lasi hati ta fii, u di a dë kuma „wan kambalua di de booko fika tëkëë”, nasö kuma „wan faja di ta tapa nango njöiin”. Fëën mbei a bi ta fan ku de a wan suti fasi, söseei a bi ta lei taa a abi pasensi ku de. Piki mii seei bi ta kë dë ku Jesosi (Maikusi 10:14). A dë sö tuu taa wa sa fusutan wotowan kumafa Jesosi bi ta fusutan de, söseei wa sa lei sëmbë soni kuma hën tu! Ma u sa lei taa u ta fii da dee sëmbë u di kamian ka u ta peleiki, a di fasi fa woo ta fan ku de te u dë a di peleikiwooko, a di ten di woo ta fan ku de, söseei un longi woo ta fan ku de.

Dee soni dee u ta taki, ku di fasi fa u ta fan, musu lei taa u abi sutifasi, söseei taa u ta booko u hedi ku wotowan

14. Faandi mbei u musu buta pakisei a di fasi fa u ta fan ku sëmbë?

14 Unfa u musu ta fan ku sëmbë? Milionmilion sëmbë a di ten aki „dë fukafuka weiwei” u di dee seisonima, dee politikima, ku dee hedima u keiki u di goonliba aki ta ganjan de, söseei u di de ta libi hogi ku de (Mateosi 9:36). Di soni aki mbei sömëni sëmbë an ta futoou wotowan möön, söseei de an ta biibi möön taa soni o waka bunu a di ten di ta ko. U di soni aki mbei dee soni dee woo ta taki, ku di fasi fa woo ta fan, musu lei taa u abi sutifasi, söseei taa u ta booko u hedi ku de! Sömëni sëmbë ta kë haika di bosikopu fuu u di u ta lei taa u ta booko u hedi ku de, söseei u di u ta lesipeki de.

15. Andi da wantu fasi fa u sa lei taa u ta fii da dee sëmbë dee u ta miti a di peleikiwooko?

15 Sömëni fasi dë fa u sa lei taa u ta fii da dee sëmbë dee u ta miti a di peleikiwooko. Te u ta hakisi de wan soni, nöö u musu ta fan suti ku de, söseei u musu ta du ën a wan lesipeki fasi. Wan pionili bi ta peleiki a wan kamian ka sömëni sëmbë ta sen u fan ku wotowan.  Fëën mbei an bi ta hakisi de soni di bi o mbei de fii wan fasi, ee a bi ko dë taa de an bi saandi de bi musu piki. An bi ta hakisi de taa: „I sabi di në u Gadu ö?” Söseei an bi ta hakisi de taa: „I sabi andi da di Könuköndë u Gadu ö?” Ma a bi ta piki de taa: „Mi lei a di Bëibel taa Gadu abi wan në. I bi o kë u mi lei i di në fëën u?” Na a hii kamian u musu u ta fan sö, u di na hii sëmbë kiija a di wan seei fasi, nöö na hii föluku ta du soni a di wan seei fasi tu. Ma hii juu u musu ta fan suti ku dee sëmbë dee u ta miti a di peleikiwooko, söseei u musu ta lesipeki de tu. Ee u kë du di soni aki, nöö u musu sabi de bumbuu.

16, 17. Unfa u sa lei taa u abi sutifasi te u musu luku (a) na un ten woo go a wan sëmbë pisi? (b) un longi woo fan ku wan sëmbë te u go luku ën?

16 Na un ten u musu nango peleiki da sëmbë a de pisi? Te u nango peleiki a sëmbë pisi, nöö dee sëmbë an ta dë ku u mëni, biga de an bi kai u ko a de pisi. Fëën mbei a dë fanöudu seei fuu go luku de a wan ten ka de bi o kë möön fan ku u (Mateosi 7:12). Dee sëmbë u di pisiwata fii lo’ u weki möön lati a sata ku sonde u? Ee a dë sö, nöö kandë i sa bigi peleiki a sitaati, a kamian ka hia sëmbë ta waka pasa, nasö i sa toona go luku wan sëmbë di i bi go luku kaa, di o dë kabakaba fii ku ën fan di pisiten dë.

17 Un longi u musu dë a di sëmbë pisi? Sëmbë lo’ u abi hia soni u du a di ten aki. Fëën mbei a bi o bunu fu wa dë longi poi, möönmöön te a dë di fosu pasi di woo go a di sëmbë pisi. A bi o möön bunu fu wa fan ku di sëmbë longi poi (1 Kolenti 9:20-23). Te sëmbë ta si taa u ta fusutan taa de abi hia soni u du, nöö di soni dë sa mbei de o kë möön haika u di woto pasi te woo go a de. Te u ta lei taa u abi dee fasi di di santa jeje u Gadu ta da sëmbë, nöö woo ko dë sëmbë di ta „heepi [Gadu] a di wooko”. Jehovah sa mbei u heepi wan sëmbë u ko sabi soni u di tuutuu lei!​—1 Kolenti 3:6, 7, 9.

18. Un gaan bunu u sa dë ku di mëni taa woo feni te u ta lei taa u ta fii da wotowan?

18 Fëën mbei boo du hii soni di u sa du u lei taa u ta fii da dee sëmbë fuu wosudendu, dee baaa ku dee sisa fuu, söseei dee sëmbë dee u ta miti a di peleikiwooko. Te u du sö, nöö woo feni gaan bunu nöunöu kaa, söseei a di ten di ta ko. Psalöm 41:1, 2 ta taki taa: „Di sëmbë di ta heepi dee pooti sëmbë dë waiwai. Jehovah o heepi ën te fuka ta miti ën. Jehovah seei o tjubi ën, nöö a o mbei a dë a libi. Sëmbë a hii së u goonliba o taki taa a dë bunu.”