Skip to content

Skip to table of contents

 DI WOTO DI NAMA KU DI KAFITI | NAASË I SA FENI KÖTÖHATI?

Feni kötöhati te fuka ta miti i

Feni kötöhati te fuka ta miti i

Peipei fuka ta miti sëmbë. Wa sa taki u hii dee fuka dee ta miti u, ma boo taki finifini u dee fö soni dee u bi taki u de kaa. Luku unfa Gadu bi da sömëni sëmbë kötöhati, di de bi miti peipei fuka.

TE DE PUU I A WOOKO

Wan womi de kai Seth * taki taa: „De bi puu mi ku mi mujëë a wooko a di wan seei ten. Tu jaa longi dee famii fuu bi musu ta heepi u, nöö u bi musu ta du pikipiki wooko fuu bi sa libi. Te u kaba fëën, mi mujëë ko lasi hati gaanfa seei, nöö a bi ta fii kuma an dë na wan wojo soni.

„Andi bi heepi u? Hii juu Priscilla bi ta mëni di soni di Jesosi bi taki a Mateosi 6:34. A bi taki taa wa musu ta booko u hedi ku di amanjan fuu, u di amanjan abi fëën bookohedi. Nöö dee begi di a bi ta begi fajafaja, bi ta dëën taanga faa hoi dou. Psalöm 55:22 hën bi ta da mi kötöhati. Mi bi tuwë dee hebi u mi da Jehovah, leti kumafa di psalöm sikifima bi du ën, nöö mi bi si taa Jehovah bi heepi mi. Hii fa mi ko feni wan wooko nöunöu, tökuseei wa ta suku gaan soni, kumafa Jesosi bi da u di lai a Mateosi 6:20-22. Di möön gaan soni di u feni tu, hën da di ko di u ko dë möön gaan mati ku Jehovah, söseei ku di ko di u ko dë möön gaan mati ku useei.”

Wan womi de kai Jonathan taki taa: „Mi bi ta fëëë seei taa soni an bi o waka bunu da u, di di famii wookope fuu bi ko bangulutu, u di möni soni u di köndë an bi ta waka bunu. Hii dee 20 jaa dee u wooko taanga bi ko dë u sösö. Mi ku mi mujëë bi bigi ta buja u möni hedi. Wa bi sa go bai soni ku kaita seei, u di u bi ta fëëë taa de an bi o kë wooko ku di kaita fuu.

„Ma di Wöutu u Gadu, ku di santa jeje fëën ta heepi u fuu du soni a wan bunu fasi. Mi bi ko lei u ta tei hiniwan wooko di de bi da mi, söseei wa bi ta bai soni di an dë fanöudu tu. U da Jehovah Kotoigi, nöö u abi baaa ku sisa a di biibi di bi ta heepi u tu. De bi da u degihati, söseei de bi ta heepi u te soni bi ta taanga da u seei.”

TE SËMBË BOOKO TÖÖU

Raquel taki taa: „Di mi manu tuwë mi, nöö a bi hati mi seei, söseei hati u mi bi ta boonu. Mi bi ko ta tjali gaanfa seei. Ma mi suku heepi a Gadu, hën a da mi kötöhati. Di kötöhati u Gadu bi tjubi mi hati, u di mi bi ta begi ën hiniwan daka. A bi ta djei kuma a ta kula di hati u mi.”

„Di Wöutu u Gadu bi heepi mi, u hati u mi an ta boonu möön, söseei u ma hoi di tuwë manu u mi a bëëë möön. Mi bi hoi di soni di apösutu Paulosu bi taki a Loomë 12:21, a pakisei. A bi taki taa: ’Na da hogi pasi faa wini i e, ma i musu wini hogidu ku bunulibi.’

„Wan bunu mati u mi bi da mi wan köni lai, di bi heepi mi u ma ta booko mi hedi ku di soni dë tumisi. A bi lei mi di tëkisi u Peleikima 3:6, nöö a wan suti fasi a piki mi taa wan ten dë ka u musu si wan soni kuma ’soni di u lasi’. A bi dë wan lai di taanga u tei, ma di soni dë hën mi bi abi fanöudu. Nöunöu mi abi njunjun maaka di mi kë dou a mi libi.”

Wan mujëë de kai Elizabeth, bi taki taa: „Te di tööu fii booko, nöö i ta abi sëmbë fanöudu u heepi i. Mi bi abi wan gaan mati u mi di bi ta heepi mi hiniwan daka. A bi ta këë ku mi, a bi ta da mi kötöhati, nöö a bi ta mbei mi ta fii taa sëmbë lobi mi. Mi dë seiki taa Jehovah hën mbei a da mi kötöhati, di mi bi ta fii booko saka.”

TE WAN SËMBË SIKI GAANFA NASÖ TE A KO GAANDI

Luis, di u bi taki fëën a di fosu woto, abi wan siki nëën hati, nöö bëina tu pasi di siki aki kii ën. Nöunöu 16 juu longi a wan daka de musu ta dëën ventu ku wan masini faa sa dë a libi. Di womi aki taki taa: „Mi ta begi Jehovah hii juu. Nöö baka te mi begi ën, nöö mi ta fii taa di santa jeje fëën ta da mi kaakiti. Di begi di mi ta begi ta da mi di taanga u hoi dou, u di mi  ta biibi ën, söseei u di mi sabi taa a ta booko hën hedi ku mi.”

Wan mujëë de kai Petra, di pasa 80 jaa kaa, taki taa: „Sömëni soni dë di mi ta kë du, ma ma sa ta du de. A ta taanga da mi u si taa ma ko abi kaakiti sö möön. Mi ta fii booko saka seei, nöö ku deesi mi ta libi. Mi lo’ u pakisei di soni di Jesosi hakisi hën Tata. A hakisi ën ee a bi sa puu di fuka di bi ta miti ën. Ma Jehovah bi da Jesosi taanga, söseei a ta da mi taanga tu. Di begi di mi ta begi hiniwan daka dë kuma wan deesi da mi. Mi ta fii möön bunu, te mi begi Gadu.”—Mateosi 26:39.

Di womi de kai Julian di u bi taki fëën kaa, abi wan siki di mbei a lan söwan 30 jaa kaa, nöö a ta fii di wan seei fasi tu. A taki taa: „Mi bi ta sindo a kantoo sutuu fosu, ma nöunöu mi ta sindo a sikima sutuu. Ma di libi u mi an dë u sösö, u di mi ta heepi wotowan. Te i ta da sëmbë soni, nöö ja ta fii di fuka fii sö möön, u di Jehovah ta da u taanga te u abi ën fanöudu, kumafa a paamusi u. Leti kumafa apösutu Paulosu bi taki, sö nöö miseei sa taki taa: „Mi sa du hii soni, u di di sëmbë di ta heepi mi ta da mi kaakiti.’”—Filipi 4:13, NW.

TE WAN SËMBË FII DËDË

„Wan womi de kai Antonio taki taa: Di wagi bi naki mi tata kii, nöö a bi taanga da mi u biibi. A bi hati mi seei. Waka wë i si a bi ta waka, hën di wagi ko naki ën. Ma ma bi sa du na wan soni. Feifi daka longi de hoi ën a hatiwosu, nöö an bi sabi na wan soni fëën seei möön. Ma bi ta këë a mi mama fesi, ma te mi bi dë mi wanwan, nöö mi bi ta këë te a bigi. Mi bi ta hakisi mi seei ee faandi mbei mi di soni aki ta miti sö.

„Di pisiten di soni bi ta taanga da mi, mi bi ta hakisi Jehovah faa heepi mi u mi hoi miseei, söseei faa da mi kötöhati. Nöö te u kaba fëën, mi bi ko ta fii möön bunu seei. Mi bi ta hoi a pakisei taa di Bëibel ta taki taa ’soni ta miti hiniwan fuu a wan juu di wa bi mëni’. U di Gadu an sa ganjan sëmbë, mbei mi dë seiki taa mi o toona si mi tata, te Gadu o toona weki ën ko a libi baka.”—Peleikima 9:11; Johanisi 11:25; Titusi 1:2.

“Hii fa di womi mii fuu dëdë di di opolani bi kai, tökuseei u ta pakisei dee bunu soni dee u bi ta du makandi.”—Robert

Robert, di u bi taki fëën a di fosu woto, ta pakisei di wan seei fasi. A taki taa: „Mi ku di mujëë u mi bi ko sabi andi da di kötöhati di sikifi a di tëkisi u Filipi 4:6, 7. Di begi di u bi ta begi bi mbei u feni di kötöhati aki. A bi heepi u fuu piki wanlö njunsuma taa Gadu o toona weki sëmbë ko a libi baka. Hii fa di womi mii fuu dëdë di di opolani bi kai, tökuseei u ta pakisei dee bunu soni dee u bi ta du makandi. U ta pooba u buta pakisei a dee soni dë.

„Di dee woto Kotoigi piki u taa de bi si unfa u bi ta konda soni u di biibi fuu a wan saapi fasi a teefei, hën u piki de taa a musu u dë sö taa dee sömëni begi di de bi begi da u, de bi heepi u fuu sa fan a sö wan fasi. Mi ta biibi tuutuu taa Jehovah bi ta heepi u ku hii dee bosikopu di dee sëmbë bi manda da u u da u kötöhati.”

Dee woto u dee sëmbë aki ta lei u taa Gadu sa da sëmbë kötöhati, aluwasi un pei fuka ta miti de. I si kuma a sa heepi i tu ö? Aluwasi un fuka sa miti i, tökuseei i sa feni kötöhati di sa heepi i fii sa pasa dee fuka dee ta miti i. * Wë a bi o dë wan bunu soni fii go suku heepi a Jehovah. Hën da di Gadu ka „hii kötöhati ta kumutu”.—2 Kolenti 1:3.

^ pal. 5 So u dee në u di woto aki tooka.

^ pal. 23 Ee i kë ko zuntu ku Jehovah, söseei ee i kë feni di kötöhati di a ta da sëmbë, nöö gaantangi, mbei möiti fii miti dee Jehovah Kotoigi dee ta libi a di pisiwata ka i ta libi, nasö i sa manda wan biifi go a di bëikantoo di dë möön zuntu ku ka i ta libi.