Skip to content

Skip to table of contents

Lobi​—wan apaiti fasi di u musu abi

Lobi​—wan apaiti fasi di u musu abi

JEHOVAH bi mbei apösutu Paulosu taki soni u aiti fasi di wan sëmbë ta ko abi te di santa jeje ta tii ën. * (Luku di pisi a basu.) (Galasia 5:22, 23) Dee fasi aki seei wan Keesitu sëmbë ta abi te a ko toon wan „njunjun” sëmbë (Kolosën 3:10). Leti kumafa wan fuuta pau o ta pai njanjan te a ta feni di wata di a abi fanöudu, sö nöö wan sëmbë o abi dee fasi aki te di santa jeje ta tii di libi fëën.​—Psalöm 1:1-3.

Di fosu fasi di Paulosu bi kai da lobi. Unfa lobi dë fanöudu tjika? Paulosu bi taki taa ee an ta lobi di wotowan fëën, nöö an dë ’na wan wojo soni’ (1 Kolenti 13:2). Ma andi da lobi? Unfa u sa ko abi ën? Nöö unfa u sa lei taa u abi ën?

ANDI DA LOBI?

Hii fa a taanga u taki gbelingbelin andi da di soni de kai lobi, tökuseei di Bëibel ta piki u unfa wan sëmbë di abi lobi, ta pakisei, söseei unfa a ta du soni. Sö wan sëmbë „ta hoi pasensi” da wotowan, a ta „fii” ku wotowan, söseei a ta „wai” ku wotowan te de „du soni a pasi”. Te wan sëmbë lobi wotowan, nöö ’a o ta tjubi ën fu an kisi sen a lanti, a o ta suku di bunu pisi fëën nöömö, a o a’ di mëni taa na sö nöö a o dë, te wan ten seei a o ko bunu nöömö, söseei an o lasi hati nëën möönsö’. Di sëmbë dë ta fii da wotowan, a ta booko hën hedi ku de tuutuu, söseei an nango disa dee mati fëën. Ma te wan sëmbë an lobi wotowan, nöö a ta haun ku wotowan, a ta njan buka ta mbei hënseei hei, a ta du fanafiti soni, a ta suku bunu fu hënseei wanwan nöö a kaba, söseei a ta hoi wotowan a bëë. Wa kë lei taa u abi dee fasi aki dee na bunu, ma u kë lei wotowan taa u lobi de ku hii u hati. Te u lobi wotowan a sö wan fasi, nöö ’wa o ta suku bunu fuu seei wanwan nöö a kaba’.​—1 Kolenti 13:4-8.

JEHOVAH KU JESOSI LEI U A DI MÖÖN BUNU FASI UNFA U MUSU LOBI WOTOWAN

Di Bëibel taa: „Masa Gadu, hën hatiböö da lobi” (1 Johanisi 4:8). Hii dee soni dee a bi du ku dee soni dee a ta du ta lei taa sö a dë tuutuu. Di möön gaan soni di a du da libisëmbë da di manda di a bi manda Jesosi ko a goonliba aki ko tja sitaafu da u, u tefa a dëdë da u tu. Apösutu Johanisi bi taki taa: „U si taa Masa Gadu lobi u tuu. Biga a tei di wan kodo Womi Mii fëën tö di a abi, manda ko a di goonliba aki fuu sa feni di teego libi u Masa Gadu. Dee sëmbë o, ee i kë saandi da lobi, nöö ja musu luku a di fa u lobi Gadu e, ma i musu luku a di fa Gadu lobi u. Biga a tei di wan kodo Womi Mii fëën manda ko a di goonliba aki ko tei di dëdë fuu dëdë fu an hoi dee hogidu fuu nëën bëë möön” (1 Johanisi 4:9, 10). U di Gadu lobi u, mbei a sa da u paadon u dee zöndu fuu, nöö u sa dë ku di mëni taa woo feni wan bunu libi a di ten di ta ko.

Jesosi bi lei taa a lobi libisëmbë, u di a bi ko dëdë sö taa di kë u Gadu pasa. Apösutu Paulosu ta piki u taa: „Hën a ko e, hën a dëdë paka dee hogi du fuu da u ku ën seei sinkii di wan pasi dë fu nöömö. Hën wë da di soni Gadu bi kë e, dee sëmbë. Nöö hën mbei u sa ko dë gbelingbelin a Gadu wojo söndö föutu awaa” (Hebelejën 10:9, 10). Na wan sëmbë bi sa lei taa a lobi wotowan möön fa Jesosi bi du ën. Jesosi bi taki taa: „Na wan sëmbë sa lobi sëmbë ku  sö wan gaan lobi kuma di sëmbë di o lasi ën libi fëën mati hedi” (Johanisi 15:13). Zöndu libisëmbë sa djeesi Jehovah ku Jesosi a di fasi fa de lei taa de abi lobi ö? Aai! Boo luku unfa u sa du ën.

„UN MUSU LOBI UNU SEEI GAANFA E”

Paulosu bi taki taa: „Unu da dee lobi mii u Masa Gadu, nöö un musu mbei möiti be un ko kuma hën, kumafa wan mii kë djeesi ën tata a soni. Un musu lobi unu seei gaanfa e, kumafa Keesitu lobi u tefa a tuwë hën libi da u” (Efeise 5:1, 2). Ma unfa u sa ’lobi useei gaanfa’? Hën da u musu ta lei taa u lobi wotowan hii juu. Na piki nöö u musu ta piki wotowan taa u lobi de. Ma u musu ta du soni di ta lei taa u lobi de. Johanisi bi sikifi taa: „Wë nöö dee mii u mi dë, wan musu ta lobi sëmbë ku buka wanwan e, ma a musu dë u si a i libi tuutuu” (1 Johanisi 3:18). U ta paaja di „bunu buka u di Njunjun Tii u Gadu”, u di u lobi Jehovah ku di wotowan fuu (Mateosi 24:14; Lukasi 10:27). Söseei u ta lei taa u ’lobi useei gaanfa’, te u abi pasensi, te u ta libi bunu ku wotowan, söseei te u ta da de paadon. U ta du di soni di sikifi a Bëibel, di ta taki taa: ’Ee i ku sëmbë a’ soni, nöö ja musu hoi ën a bëë, leti kumafa Jehovah an ta hoi i a bëë.’​—Kolosën 3:13.

Ma te u ta da wotowan lai, nasö te u ta bai de a soni, nëën da wa lobi de. Te so u dee mama ku dee tata kë u di mii u de an këë möön, nöö de ta da di mii di soni di a kë. Ma wan mama nasö wan tata di lobi di mii fëën tuutuu, an o dëën di soni, hii fa a ta këë. A di wan seei fasi, hii fa Gadu da lobi, tökuseei a ta ’sitaafu di sëmbë di a lobi’ (Hebelejën 12:6). Wan sëmbë di ta sitaafu wan wotowan te a dë fanöudu, ta lei taa a lobi ën (Nöngö 3:11, 12). Ma hoi a pakisei taa hii u tuu da zöndu libisëmbë, nöö so juu wa ta lobi wotowan kumafa u musu lobi de. Hën da hiniwan fuu sa lei u lobi wotowan möön gaanfa. Wë unfa u sa du ën? Boo taki u dii fasi fa u sa du ën.

UNFA U SA KO TA LOBI WOTOWAN MÖÖN GAANFA?

Di fosu soni, hën da i musu begi Jehovah faa da i di santa jeje fëën, di ta heepi sëmbë u de ko abi lobi. Jesosi bi taki taa Jehovah ta „da sëmbë di santa jeje fëën, te de ta hakisi ën” (Lukasi 11:13, NW). Fëën mbei u sa dë seiki taa ee u begi Jehovah faa da u di santa jeje fëën, söseei ee u da di santa jeje pasi faa heepi u, nöö woo ko ta lobi wotowan möön gaanfa (Galasia 5:16). Ee i da wan gaanwomi u wan kemeente, nöö i sa begi Gadu faa da i di santa jeje fëën, fii sa lei taa i lobi wotowan te i ta da de Bëibel lai. Ee i da wan mama nasö wan tata, nöö i sa begi Gadu faa da i di santa jeje fëën, fii sa kiija dee mii fii ku lobi, ma na ku hatiboonu.

Di u tu soni, hën da i musu pakisei fundu u di fasi fa Jesosi bi lei taa a lobi wotowan te de bi ta libi hogi ku ën (1 Petuisi 2:21, 23). Ee wan sëmbë taki wan soni nasö du wan soni di hati i, nasö ee de an libi bunu ku i, nöö hakisi iseei di soni aki: ’Andi Jesosi bi o du?’ Wan sisa de kai Leigh bi si taa te a ta hakisi hënseei di soni aki, nöö a ta heepi ën faa pakisei ufö a du wan soni. A taa: „Wan daka, wan mujëë di mi ku ën ta wooko bi manda wan e-mail da dee wotowan ka a bi taki hogi u mi, ku di fasi fa mi bi ta du di wooko u mi. Di soni bi hati mi gaanfa seei. Ma nöö hën mi hakisi miseei taa: ’Unfa mi sa djeesi Jesosi a di fasi fa mi o libi ku di sëmbë aki?’ Baka di mi pakisei luku ee andi Jesosi bi o du, hën wë mi disa di taki. Bakaten, hën mi ko jei taa di mujëë aki bi dë ku wan siki di ta toobi ën gaanfa seei, nöö a bi dë ku gaan bookohedi. Hën mi bi taki taa kandë na dee soni dee a bi sikifi u mi, a bi ta pakisei tuutuu. Di pakisei di mi bi pakisei fundu u di fasi fa Jesosi bi lobi wotowan, bi heepi mi u mi lei taa mi lobi di mujëë aki, hii fa a bi suku mi a toobi.” Ee u ta djeesi Jesosi, nöö woo ta lei hiniwan juu taa u lobi wotowan.

Di u dii soni, hën da u musu ko ta lobi wotowan söndö u pakisei useei nöö. Te u lobi wotowan a di lö fasi aki, nöö sëmbë o ko sabi ambë da dee tuutuu bakama u Jesosi (Johanisi 13:34, 35). Jesosi seei bi lobi sëmbë a sö wan fasi, nöö a lei u a di möön bunu fasi unfa u musu lobi wotowan. Unfa a bi du ën? Wë a bi kumutu a liba ala, hën „a bazia ko a goonliba aki” fuu hedi, „teefa i si a dëdë” (Filipi 2:5-8). Te u ta djeesi Jesosi a di fasi fa a lobi wotowan söndö faa pakisei hënseei nöö, nöö woo ta pakisei kumafa a bi ta pakisei, söseei woo ta fii kumafa a bi  ta fii. Boiti di dë, woo ta du soni da wotowan möön fa u ta du da useei.

DEE WINI DEE U TA FENI TE U LOBI WOTOWAN

U ta feni wini seei te u lobi wotowan. Boo luku tu u dee wini dë:

Un wini u ta feni te u ta lei wotowan taa u lobi de?

  • U TA FENI BAAA KU SISA A HII SË U GOONLIBA: U di u lobi u na u, mbei u sabi taa aluwasi na un kemeente u goonliba u go, woo feni baaa ku sisa di o tei u ku wai. A dë wan gaan bunu seei, te i sabi taa i abi baaa ku sisa di lobi i a dee „kamiankamian a di goonliba aki”! (1 Petuisi 5:9). A dee sëmbë u Gadu mindi nöö u sa feni sëmbë di lobi deseei a sö wan fasi.

  • U TA LIBI FIIFII KU WOTOWAN: Te u ’ta tei di otowan fuu kumafa a dë, u di u lobi ën hedi’, nöö woo ta ’libi fiifii ku useei ku wan hati’ (Efeise 4:2, 3). U ta libi fiifii ku useei te u dë a dee komakandi fuu, a dee keling-komakandi fuu, söseei a dee könklësi fuu. Ja si kuma di soni aki da wan apaiti soni, hii fa u ta libi a di goonliba aki di ta paati sëmbë ku sëmbë u? (Psalöm 119:165; Jesaaja 54:13). Te u ta libi fiifii ku wotowan, nöö u ta lei de taa u lobi de tuutuu, nöö di soni aki ta mbei di Tata fuu a liba ala ta wai ku u.​—Psalöm 133:1-3; Mateosi 5:9.

„LOBI . . . TA TJA HEEPI KO DA SËMBË”

Paulosu bi sikifi taa: „Lobi hën da di gaan soni biga hën ta tja heepi ko da sëmbë” (1 Kolenti 8:1). Andi di soni aki kë taki? A kapitë 13 u di buku 1 Kolenti, Paulosu ta taki unfa lobi ta tja heepi ko da sëmbë tjika. Te wan sëmbë lobi wotowan, nöö a ta suku bunu u di sëmbë dë. Söseei a o ta booko hën hedi ku andi wotowan abi fanöudu (1 Kolenti 10:24; 13:5). Wan sëmbë di lobi wotowan, ta buta mëni a de, a ta hoi pasensi da de, söseei a ta libi bunu ku de. Fëën mbei a ta heepi dee sëmbë u wan wosudendu, ku dee sëmbë u dee kemeente, u de sa ta libi makandi ku deseei.​—Kolosën 3:14.

Sömëni fasi dë fa u sa lei wotowan taa u lobi de, ma di lobi di u lobi Gadu da di möön gaan lobi di u abi, nöö hën ta tja di möön gaan heepi ko da sëmbë. Faandi mbei u taki sö? Wë u di di lobi di u lobi ën, ta mbei u ko dë kuma wan famii! Sëmbë u hii pei föluku, u hii pei lö, di ta fan hii pei töngö, ta dini Jehovah „makandi” (Sefanja 3:9). Boo dë kabakaba u lei hiniwan daka taa u lobi di apaiti fasi aki di di santa jeje u Gadu ta mbei sëmbë ko abi.

^ pal. 2 Disi da di fosuwan u nëigi woto di o taki u hiniwan u dee fasi di wan sëmbë ta abi te di santa jeje ta tii ën.