Skip to content

Skip to table of contents

 WOTO 15

Djeesi Jesosi, nöö joo ta dë bööböö

Djeesi Jesosi, nöö joo ta dë bööböö

„Di kötöhati u Gadu di bigi pasa hii sëmbë fusutan o tjubi unu hati.”​—FIL. 4:7, NW.

KANDA 113 Jehovah o mbei u ta libi fiifii

WANTU SONI U DI WOTO *

1-2. Faandi mbei Jesosi bi dë ku fuka a hati?

JESOSI bi dë ku fuka a hati a di lasiti daka di a bi dë a goonliba aki. An bi o tei longi möön, nöö wanlö hogihati womi bi o kii ën. Ma na di soni dë wanwan bi ta toobi Jesosi. A bi lobi hën Tata gaanfa seei, nöö a bi kë du soni di ta kai ku ën. Jesosi bi sabi taa ee a bi hoi dou te tesi bi o miti ën, nöö a bi o sa heepi u mbei di në fëën Tata ko santa. Jesosi bi lobi libisëmbë, nöö a bi sabi taa ee a bi hoi hënseei a Jehovah u te a dëdë, nöö a bi o jabi pasi da de u de sa libi u teego.

2 Hii fa soni bi ta hebi da Jesosi, tökuseei an bi ta booko hën hedi poi. A bi piki dee apösutu fëën taa: „Di soni di mi ta disa da unu aki, hën da kötöhati” (Joh. 14:27). Jesosi bi abi „di kötöhati u Gadu”. Di kötöhati aki da di fii di wan sëmbë ta fii bööböö nëën hati, u di hën ku Jehovah dë gaan mati. Di kötöhati aki bi heepi Jesosi fu an ta booko hën hedi ku soni pasa maaka.​—Fil. 4:6, 7.

3. Andi woo luku a di woto aki?

3 Soni an o hebi da na wan fuu kumafa a bi hebi da Jesosi, ma fuka o miti hii dee sëmbë dee ta waka a Jesosi baka (Mat. 16:24, 25; Joh. 15:20). Nöö so juu useei o ta dë ku fuka a hati kumafa Jesosi seei bi dë ku fuka a hati. Andi u sa du sö taa soni an möön u te nöö u ko lasi di kötöhati di ta tjubi u fusutan? Boo luku dii soni di Jesosi bi du di a bi ta du di diniwooko fëën a goonliba aki, nöö woo si unfa u sa djeesi ën te fuka ta miti u tu.

 JESOSI BI LO’ U BEGI

Woo ta dë bööböö te u ta begi (Luku palaklafu 4-7)

4. Hoi di soni di sikifi a 1 Tesalonika 5:17 a pakisei, nöö konda unfa Jesosi bi begi tjika a di lasiti daka di a bi dë a goonliba aki.

4 Lesi 1 Tesalonika 5:17. Jesosi bi begi sömëni pasi a di lasiti daka di a bi dë a goonliba aki. Di a bi lei dee bakama fëën unfa de bi musu ta mëni di dëdë fëën, hën a bi begi ufö a paati di bëëë ku di win (1 Kol. 11:23-25). Jesosi bi begi makandi ku dee bakama fëën ufö de ku ën kumutu a di kamian ka de bi hoi di Pasika Piizii (Joh. 17:1-26). Di Jesosi ku dee bakama fëën bi dou a di Oleifi Kuun di seei ndeti dë, hën a bi toona begi sömëni pasi (Mat. 26:36-39, 42, 44). Di Jesosi taki dee lasiti wöutu ufö a dëdë, nöö begi a bi ta begi (Luk. 23:46). Wë u ta si taa Jesosi bi begi Jehovah sömëni pasi a di daka di a dëdë.

5. Faandi mbei dee apösutu an bi ko abi degihati möön di tesi bi miti de?

5 Wan u dee soni di mbei Jesosi bi sa hoi dou di tesi bi ta miti ën, hën da u di a bi ta futoou hën Tata, ta begi ën faa heepi ën. Ma dee apösutu de de an bi du di soni dë. Te u kaba fëën, de an bi ko abi degihati möön di wan tesi bi miti de (Mat. 26:40, 41, 43, 45, 56). Woo sa hoi dou te tesi ta miti u, te u abi di guwenti u „begi taanga”, leti kumafa Jesosi bi ta du ën. Ma andi u sa ta taki te u ta begi?

6. Unfa biibi sa heepi u fuu ta dë bööböö?

6 Te u ta begi, nöö u sa hakisi Jehovah faa mbei „di biibi fuu ko möön taanga” (Luk. 17:5; Joh. 14:1). U musu ko abi wan taanga biibi u di Saatan o pooba hiniwan u dee bakama u Jesosi (Luk. 22:31). Unfa biibi ta heepi u fuu ta dë bööböö hii fa kandë fuka ta miti u baka-na-baka? Te u du hii soni di u sa du te  wan fuka miti u, nöö biibi o heepi u fuu disa di fuka fuu a Jehovah maun. U di u dë seiki taa Jehovah sa heepi u möön fa u bi o sa heepi useei, mbei hati fuu ta dë bööböö.​—1 Pet. 5:6, 7.

7. Andi u ta lei a dee soni di Robert bi taki?

7 Begi ta heepi u u hati fuu ta dë bööböö, aluwasi un tesi ta miti u. Boo luku di woto u wan baaa di dë gaanwomi u kemeente. Di baaa aki de kai Robert, nöö a pasa 80 jaa kaa. A bi taki taa: „Di soni di sikifi a Filipi 4:6, 7 bi heepi mi u mi hoi dou, hii fa sömëni fuka bi ta miti mi. Mi bi abi möni fuka, söseei mi bi lasi di gaandi di mi bi abi u dë gaanwomi u kemeente.” Andi bi heepi Robert faa bi sa dë bööböö hii fa dee soni dë bi miti ën? A bi taki taa: „Te mi bi ta si taa mi bi ta booko mi hedi tumisi, nöö mi bi ta begi wantewante. Mi bi ta si taa möön mi bi ta begi, möön mi bi ta dë bööböö.”

JESOSI BI TA PELEIKI FAJAFAJA

Woo ta dë bööböö te u ta du di peleikiwooko (Luku palaklafu 8-10)

8. Te u luku di soni di sikifi a Johanisi 8:29, nöö andi da wan woto soni di mbei Jesosi bi ta dë bööböö?

8 Lesi Johanisi 8:29. Jesosi bi ta dë bööböö, hii fa sëmbë bi ta du ku ën, u di a bi sabi taa a bi ta mbei hën Tata wai ku ën. A bi ta piki hën Tata buka a soni, hii fa so juu soni bi ta mbei a ta taanga dëën faa du ën. Jesosi bi lobi hën Tata, nöö di dini di a bi ta dini Jehovah bi dë di möön fanöudu soni dëën. Ufö Jesosi ko a goonliba aki, nöö a bi dë wan „gaan bunu wookoma” u Gadu a liba ala (Nöng. 8:30). Nöö di a bi dë a goonliba aki, a bi ta konda soni fëën Tata da wotowan (Mat. 6:9; Joh. 5:17). Di soni dë bi ta mbei Jesosi ta piizii seei.​—Joh. 4:34-36.

9. Unfa di du di u ta du di peleikiwooko ta heepi u fuu ta dë bööböö?

 9 U sa djeesi Jesosi te u ta piki Jehovah buka a soni, söseei te u ta „biinga hiniwanten a di wooko u Masa” (1 Kol. 15:58). Te u ta peleiki, ta du di „wooko u Masa Gadu ku telu”, nöö u ta ko möön sa’ u libi ku dee fuka fuu (Tjab. 18:5). A lo’ u pasa taa möön gaan fuka ta miti dee sëmbë dee u ta peleiki da, möön fa de ta miti u. Ma te de ko ta lobi Jehovah, ta hoi dee wëti fëën, nöö soni ta waka möön bunu da de, söseei de ta ko dë waiwai möön gaanfa. Hiniwan juu te u ta si fa di soni aki ta pasa, nöö u ta ko dë möön seiki taa Jehovah o ta heepi u. Nöö di dë di u ta ko dë seiki u di soni dë, ta mbei u ta dë bööböö. Wan sisa di abi wan siki di ta mbei a ta fii bookosaka, söseei di ta mbei a ta fii taa an dë wan bumbuu sëmbë, bi ko si taa sö di soni aki dë tuu. Di sisa aki bi taki taa: „Te mi ta peleiki, nöö mi ta möön fii bunu, söseei mi ta dë waiwai, u di mi ta fii taa mi ku Jehovah ta ko dë möön gaan mati.”

10. Andi i lei a dee soni dee Brenda bi taki?

10 Boo luku di woto u wan sisa de kai Brenda. Di sisa aki ku di mujëë mii fëën tuu bi abi wan siki di bi ta mbei soni ta taanga da de gaanfa seei. Brenda an sa ta waka, söseei an ta abi kaakiti u du hia soni, nöö de ta tjëën a wan sutuu ka de ta tja suwakima. So juu a nango peleiki a sëmbë pisi, ma möön gaanfa a ta sikifi biifi da sëmbë. Brenda bi taki taa: „Di mi bi ko fusutan taa ma o bëtë möönsö, hën mi bia ta buta hii mi pakisei a di diniwooko u mi. Te mi ta du di diniwooko u mi, nöö ma ta pakisei dee bookohedi u mi möön. Di soni aki ta mbei mi ta buta pakisei a di heepi di mi musu heepi woto sëmbë a di peleikiwooko. Söseei a ta heepi mi u mi ta buta mëni a dee soni dee Gadu seeka da u fuu feni a di ten di ta ko.”

JESOSI BI TA MBEI DEE MATI FËËN HEEPI ËN

Woo ta dë bööböö te u abi bumbuu mati (Luku palaklafu 11-15)

11-13. (a) Andi dee apösutu ku wanlö woto sëmbë bi du, di lei taa de dë tuutuu mati u Jesosi? (b) Unfa dee mati u Jesosi bi ta mbei a ta fii?

11 Hii di pisiten di Jesosi bi ta du di peleikiwooko, dee apösutu bi dë gaan mati u Jesosi. De bi ta du di soni di di buku Nöngö ta taki. A ta taki taa: „Wan mati dë di lobi i möön wan baaa” (Nöng. 18:24). Jesosi bi lobi dee mati fëën aki gaanfa seei. A di pisiten di a bi ta du di diniwooko fëën, na wan u dee baaa fëën di de ku ën bi abi di wan mama bi biibi dee soni dee a bi ta lei sëmbë (Joh. 7:3-5). Wan pisiten dee famii u Jesosi bi bigi ko ta si kuma a ta siki a hedi (Maik. 3:21). Fëën mbei Jesosi bi sa piki dee apösutu fëën di ndeti ufö a dëdë taa: „Unu bi da dee sëmbë dee bi dë ku mi sömëni longi, ku dee pena u mi ku dee fuka libi u mi te kisi fa u dë aki.”​—Luk. 22:28.

12 A dë sö tuu taa wantu pasi dee apösutu u Jesosi bi du soni di an kai ku Jesosi, ma an bi ta buta pakisei a dee föutu u de, u di a bi ta si taa de ta biibi ën (Mat. 26:40; Maik. 10:13, 14; Joh. 6:66-69). Di lasiti ndeti di Jesosi bi dë ku dee bakama fëën ufö de kii ën, hën a bi taki da de taa: „Mati mi ta kai unu. Biga hii dee soni dee mi jei a mi Tata tuu mi tei konda da unu finifini” (Joh. 15:15). An dë u taki taa dee mati u Jesosi bi ta dëën taanga. Di heepi di de bi ta heepi Jesosi a di diniwooko fëën, bi ta mbei a dë ku piizii gaanfa seei.​—Luk. 10:17, 21.

13 Boiti dee apösutu, Jesosi bi abi woto mati tu. Dee sëmbë aki bi dë womi sëmbë ku mujëë sëmbë di bi ta heepi ën faa bi sa du di diniwooko fëën, söseei di bi ta heepi ën ku woto soni di a bi abi fanöudu. So u dee sëmbë aki bi ta kai ën ko njan a de pisi (Luk. 10:38-42; Joh. 12:1, 2). So sëmbë bi ta waka ku Jesosi, nöö de bi ta paati dee soni di de bi abi, ku  Jesosi (Luk. 8:3). Jesosi bi abi mati di bi ta kë heepi ën a soni, u di dee mati fëën dë seei bi sabi taa a o heepi de tu. A bi ta heepi de a soni, nöö an bi ta suku u de du soni di de an bi sa du. Jesosi an bi abi zöndu, ma tökuseei a bi ta tei ën u bigi taa dee mati fëën di bi dë zöndu libisëmbë, bi ta heepi ën. An dë u taki taa de bi heepi ën tu faa bi sa ta dë bööböö.

14-15. Andi u sa du fuu sa feni bumbuu mati, nöö unfa dee mati aki sa heepi u?

14 Te u abi bumbuu mati, nöö de ta heepi u fuu hoi useei a Jehovah. Di möön bunu fasi fa u sa feni bumbuu mati, hën da useei musu ko dë wan bumbuu mati tu (Mat. 7:12). Di Bëibel ta da u taanga fuu wooko ku di ten fuu ku di kaakiti fuu u heepi wotowan, möönmöön „dee sëmbë dee dë a fuka” (Ef. 4:28). Sëmbë dë a di kemeente fii di i ta si taa i sa heepi ö? Wë kandë i bi o sa go bai soni da wan sëmbë di an sa kumutu a wosu u di a ko gaandi, nasö u di a dë ku suwaki. Kandë i sa suku soni u njan da sëmbë u wan wosudendu di abi möni fuka. Ee i sa’ u wooko ku jw.org®, nasö ku di JW Library® app, nöö kandë i sa heepi wotowan a di kemeente u deseei sa feni wini u dee soni aki tu. Te u ta buta pakisei a di heepi di u musu heepi wotowan, nöö woo ta möön dë waiwai.​—Tjab. 20:35.

15 Dee mati fuu dee u ta heepi te fuka ta miti de, de o heepi u fuu sa dë bööböö te fuka ta miti u. Leti kumafa Elihu bi haika Jöpu di a bi ta konda dee fuka fëën dëën, sö nöö dee mati fuu ta heepi u, u di de ta haika u ku pasensi te u ta konda dee fuka fuu da de (Jöpu 32:4). Wa musu dë ku di pakisei taa dee mati fuu o piki u andi u musu du, ma u musu du soni ku  köni u di woo haika dee lai u Bëibel di de ta da u (Nöng. 15:22). Leti kumafa Dafiti bi ta mbei dee mati fëën heepi ën u di a bi abi sakafasi, sö nöö useei musu abi sakafasi, nöö u musu ta mbei dee mati fuu heepi u te u dë a fuka (2 Sam. 17:27-29). Jehovah hën da u dee bumbuu mati dee u abi.​—Jak. 1:17.

ANDI U MUSU DU FUU SA TA DË BÖÖBÖÖ?

16. Te u luku di soni di sikifi a Filipi 4:6, 7, nöö andi da di wan kodo fasi fa u sa ko ta dë bööböö?

16 Lesi Filipi 4:6, 7. Faandi mbei Jehovah ta piki u taa u sa ko abi di kötöhati di a ta da sëmbë te u ta biibi „a Jesosi Keesitu liba”? Wë u di u sa ko ta dë bööböö te dou u hati te u ta fusutan andi Jesosi du da u, söseei te u ta biibi nëën. U di Jesosi paka di lusupaima da u, mbei Gadu sa da u paadon u dee zöndu fuu (1 Joh. 2:12). Di soni aki ta da u kötöhati seei! Jesosi da di Könu u di Könuköndë u Gadu, nöö a o puu hii dee fuka dee Saatan ku di goonliba fëën ta tja ko da u (Jes. 65:17; 1 Joh. 3:8; Ako. 21:3, 4). Di soni aki ta mbei u ta wai seei u di u sabi taa woo feni gaan bunu a di ten di ta ko! Jesosi da u wan gaan wooko fuu du, ma a dë ku u ta heepi u fuu pasa dee lasiti daka u di goonliba aki (Mat. 28:19, 20). Di soni aki ta da u taanga seei! Fuu sa ta da dë bööböö, nöö u musu ta feni taanga, u musu ta feni kötöhati, söseei u musu ta dë ku di mëni taa soni o go möön bunu a di ten di ta ko.

17. (a) Unfa wan Keesitu sëmbë sa ta dë bööböö hii juu? (b) Andi woo sa du, kumafa Johanisi 16:33 ta taki?

17 Unfa i sa ta dë bööböö hii fa fuka ta miti i? Wë i sa ta dë bööböö go dou, te i ta du dee soni dee Jesosi bi du. Di fosu soni di i musu du, hën da i musu ta begi hii juu. Di u tu soni di i musu du, hën da i musu ta piki Jehovah buka, söseei i musu ta peleiki fajafaja, aluwasi soni ta mbei a ta taanga da i fii du ën. Di u dii soni di i musu du, hën da i musu ta mbei dee mati fii heepi i te i dë a fuka. Te i ta du dee soni aki, nöö di kötöhati di Gadu ta da sëmbë o tjubi i hati ku i fusutan tuu. Nöö leti kumafa Jesosi bi hoi dou hii fa sömëni soni bi miti ën, sö nöö iseei o sa hoi dou tu.​—Lesi Johanisi 16:33.

KANDA 41 Ke Gadu o, haika di begi u mi

^ pal. 5 Hii u tuu ta abi bookohedi di ta mbei a ta taanga da u fuu ta dë bööböö. A di woto aki woo taki u dii soni di Jesosi bi du, nöö woo si taa useei sa ta du dee soni dë tu, fuu sa ta dë bööböö, aluwasi sömëni fuka ta miti u.