Skip to content

Skip to table of contents

Gadu ta fii da sëmbë u?

Gadu ta fii da sëmbë u?

ANDI DEE SONI DI GADU MBEI TA LEI U?

De taki taa wan sëmbë di ta fii da wotowan, ta fii kumafa di wotowan dë ta fii nasö a ta pakisei unfa a bi o fii ee a bi dë a di wotowan fëën kamian. Wan data de kai Rick Hanson, di ta sabi fa sëmbë hedi dendu ta wooko, bi taki taa di u mama ku u tata pai u, nöö u sa lei wotowan taa u ta fii da de.

BUTA PAKISEI A DI SONI AKI: Unfa a du ko taa u sa lei wotowan taa u ta fii da de? Wë di Bëibel ta piki u taa Gadu mbei libisëmbë kumafa hënseei dë (Kenesesi 1:26). Gadu mbei u a sö wan fasi taa u sa lei taa u abi dee fasi dee a abi. Fëën mbei te sëmbë ta heepi wotowan u di de ta fii da de, nöö a sö wan fasi de ta lei taa de dë kuma Jehovah, di Gadu di ta fii da sëmbë.​—Nöngö 14:31.

ANDI DI BËIBEL TA LEI U U DI FII DI GADU TA FII DA SËMBË?

Gadu ta fii da u, nöö an lobi ën te a ta si taa u ta tja fuka. Dee sëmbë fu awooten Isaëli bi tja sitaafu a Egepiti, nöö baka di dë de bi dë 40 jaa longi a wan sabana. Di Bëibel ta taki taa: „Te de bi ta tja fuka, nöö hënseei bi ta tja fuka ku de tu” (Jesaaja 63:9). Hoi a pakisei taa na booko nöö Gadu bi ta booko hën hedi ku dee fuka di dee sëmbë fëën bi ta tja. A bi ta fii di pen di de bi ta fii tu. A bi taki taa: „Mi sabi bumbuu fa de ta tja sitaafu” (Ëkisodesi 3:7). Gadu taki taa: „Di sëmbë di panjan unu, panjan di wojo mii u mi” (Sakalia 2:8). Te sëmbë du wan soni di hati u, nöö a ta hati ën tu.

Di Bëibel ta lei u taa hii fa u sa si kuma wa bunu tjika u Gadu ta fii da u, tökuseei ’Gadu hei möön libisëmbë hati, nöö a sabi hii soni’ (1 Johanisi 3:19, 20). Gadu sabi u bunu möön fa u sabi useei. A sabi hii soni di ta miti u, a sabi andi u ta pakisei, söseei unfa u ta fii. A ta fii da u tu.

U sa suku kötöhati, köni, ku heepi a Gadu, u di u sabi taa a ta heepi dee sëmbë dee ta tja fuka

 Di Bëibel ta da u kötöhati

  • „Jehovah seei o piki unu te un kai ën. Ee un ta bai ta suku heepi nëën, nöö a o taa: ’Luku mi aki!’”​—JESAAJA 58:9.

  • „Jehovah taa: ’Mi sabi bumbuu fa mi ta pakisei fuunu. Ma kë hogi miti unu, ma mi kë taa un musu abi wan bunu libi. Mi kë taa soni waka bunu ku unu a di ten di ta ko, söseei mi kë fuun dë ku di mëni taa soni o waka bunu bakaten. Un musu kai mi, un musu ko a mi, un musu begi mi, nöö mi o haika unu.’”​—JELEMIA 29:11, 12.

  • „Mi ta begi i, buta dee wojo wata u mi a di bata fii di i mbei ku mbeti kakisa. I konda fa de hia tjika, nöö i sikifi ën buta a di buku fii.”​—PSALÖM 56:8.

GADU TA SI U, A TA FUSUTAN U, NÖÖ A TA FII DA U TU

Di sabi di u sabi taa Gadu ta fii da u, sa heepi u te soni ko ta taanga da u ö? Luku di woto u Maria.

A taa: „Di libi bi ko taanga da mi baka di di womi mii u mi u 18 jaa bi ko lasi libi. Kankël bi kisi ën, nöö a feti tu jaa longi ku ën. Hati u mi bi boonu ku Jehovah seei, u di mi bi feni taa an bi kulëën!

„Sikisi jaa baka di dë, hën wan lobihati mati u mi u di kemeente, di ta fii da wotowan, bi haika mi di mi bi ta konda dëën taa Jehovah an lobi mi. A bi haika mi sömëni juu longi, nöö an bi koti mi buka. A bi taki u wan tëkisi di bi dou mi hati seei. A bi dë 1 Johanisi 3:19, 20, di ta taki taa: ’Gadu hei möön libisëmbë hati e. A sabi hii soni.’ A bi lei mi taa Jehovah ta fusutan fa u ta tja fuka tjika.

„Hii fa a bi piki mi di soni aki, tökuseei hati u mi bi ta boonu jeti! Bakaten mi lesi Psalöm 94:19, di ta taki taa: ’Di dee soni mi bi ta pakisei, bi ko möön hebi da mi, nöö ju hën bi da mi kötöhati, sö taa mi bi sa ta dë waiwai baka.’ Mi bi fii seei kuma mi de bi sikifi dee tëkisi dë da! Te u kaba fëën, mi ko si taa mi bi ta fii bunu seei di mi bi ta konda da Jehovah fa mi ta fii, u di mi sabi taa a ta haika mi, söseei taa a ta fusutan mi.”

A ta da u kötöhati seei te u sabi taa Gadu ta fusutan u, söseei taa a ta fii da u! Ma nöö faandi mbei sëmbë ta tja fuka a goonliba sö? Gadu hën ta sitaafu u u di u ta du hogi ö? Gadu o puu fuka a goonliba u? Woo taki u dee soni aki a dee woto dee ta ko.