Skip to content

Skip to table of contents

Un wini i sa feni u di Gadu ta booko hën hedi ku i?

Un wini i sa feni u di Gadu ta booko hën hedi ku i?

Gadu mbei di sinkii fuu a sö wan bunu fasi ta a sa kula hënseei. Te wan soni koti nasö tjökö wan sëmbë di gösöntu, „nöö wan soni dë nëën sinkii dendu di ta kula dee kasikaasi dë aluwasi de bigi nasö de piki” (Johns Hopkins Medicine). Di sinkii fuu ta du wan soni wantewante sö taa di buuu an kule möön, söseei a ta mbei dee buuu tatai ko möön bigi sö taa di kasikaasi sa ko bëtë.

BUTA PAKISEI A DI SONI AKI: Ee di Gadu di mbei u, mbei di sinkii fuu a sö wan fasi taa a sa kula hënseei, nöö wa musu abi di futoou taa a o sa heepi u ku dee fuka dee u ta tja a u hati tu ö? Di Psalöm sikifima bi taki taa: „A ta kula dee sëmbë dee ta fii bookosaka, nöö a ta tai dee kamian fëën dee koti” (Psalöm 147:3). Ma unfa i sa dë seiki taa Jehovah o heepi i ee i ta fii bookosaka a di ten aki, nöö andi sa heepi i fii dë seiki taa a o heepi i a di ten di ta ko tu?

ANDI DI BËIBEL TA LEI U U DI LOBI DI GADU LOBI U?

Gadu ta paamusi u taa: „Na fëëë, biga mi dë ku i. Na fëëë, biga mi da di Gadu fii. Mi o mbei i ko taanga. Mi o heepi i tuutuu” (Jesaaja 41:10). Wan sëmbë di sabi taa Jehovah ta booko hën hedi ku ën ta de bööböö, söseei a ta feni kaakiti faa sa pasa dee tesi dee ta miti ën. Di Apösutu Paulosu bi taa: „Di kötöhati di a o da i dë o bigi pasa hii sëmbë fusutan.” A bi taki söseei taa: „Mi sa du hii soni, u di di sëmbë di ta heepi mi ta da mi kaakiti.”​—Filipi 4:4-7, 9, 13.

Di Wöutu u Gadu ta heepi u fuu ko abi möön biibi a dee soni dee Jehovah paamusi u taa a o du da u a di ten di ta ko. Akoalimbo 21:4, 5 (di sikifi a di woto bladsëidë) ta piki u andi a o du da u, söseei faandi mbei u sa biibi taa a o du ën:

  • „A o feki hiniwan u de wojowata puu” a sëmbë wojo. Jehovah o puu hii dee fuka ku dee bookohedi fuu te dou dee wan dee ta djei kuma de an bigi sö.

  • Di Möön Makiti Könu u mundu di dë „sindosindo a di könubangi” fëën, o wooko ku di kaakiti ku di makiti fëën u puu fuka, söseei u heepi u ku hii dee soni dee u abi fanöudu.

  • Jehovah ta piki u taa u sa dë seiki taa dee soni dee a paamusi u „tuu seei o ko pasa”. Jehovah ta lei u ku di në fëën taa a o du hii soni di a paamusi u.

„’A o feki hiniwan u de wojowata puu. Këë an o ta kisi de möön. Dëdë ku tjali ku kusumi an o dë a de dendu möön tu. Söseei sinkii hati an o dë möön seei, kwetikweti, biga dee awoo soni dee bi dë tuu pasa go kaa.’ Nöö hën di Sëmbë dë sindosindo a di könubangi naandë taki taa: ’Wan si ö? Mi ta tooka hii soni buta ko njunjun.’ Nöö hën a taki da mi taa: ’Dee soni i si mi ta konda da i aki, nöö i musu de tuu sikifi e. Biga bumbuu soni seei de dë fii sa a’ futoou a de liba, nöö de tuu seei o ko pasa.’”​—Akoalimbo 21:4, 5.

Dee soni dee dë a mundu, söseei dee soni dee sikifi a di Beibël ta lei u dee fasi dee di Tata fuu a liba ala abi. Te u ta luku dee soni dee Jehovah mbei, nöö u ta kë ko sabi soni fëën, söseei u ta kë dë mati fëën. Ma te u ta lesi Bëibel, nöö a ta piki u taa: „Pusa go a Gadu e, nöö Gadu seei o pusa ko a i tu” (Jakobosi 4:8). Tjabukama 17:27 ta piki u taa: „An dë longi poi ku hibiwan fuu.”

Möön i ta lei sabi Gadu, möön joo sabi seiki taa „a a’ toobi ku i” (1 Petuisi 5:7). Un wini i sa feni te i ko ta futoou Jehovah?

Luku di woto u Toru, di ta libi a di köndë Japan. Di mama fëën bi nango a keiki, ma tökuseei a bi go nama ku wan mafia kulupu de kai yakuza. A taki taa: „Mi bi ta si kuma Gadu bi ta buuse mi, nöö a bi ta sitaafu mi, u di a bi ta mbei dee mati nasö dee famii u mi dëdë.” Toru ta taki söseei taa dee hogi dee bi ta pasa, ku di fasi fa a bi ta pakisei, bi mbei a ko dë „wan takuhati womi di an bi abi fii da wotowan”. A bi taki taa: „Mi bi kë dëdë njönkunjönku, ma mi bi kë kii wan nëbai sëmbë ufö, sö taa në u mi bi sa bai a di köndë.”

Ma di Toru bigi lei soni u Bëibel makandi ku hën mujëë, Hanna, hën a tooka soni nëën libi seei. Hanna taki taa: „Mi bi ta si dee tooka dee a bi tja ko a di libi fëën gbelingbelin”. Nöunöu Toru ta taki taa: „Wan Gadu dë di ta booko hën hedi tuutuu ku  hiniwan fuu. An kë na wan fuu dëdë, söseei a dë kabakaba u da hiniwan sëmbë paadon, di ta tjali u dee zöndu u de. A ta haika u te u ta konda soni fuu dëën di wa bi o kë konda da woto sëmbë, söseei a ta fusutan u möön bunu möön hiniwan woto sëmbë. A di ten di ta ko, Jehovah o puu fuka ku hii dee soni dee ta hati u. A di ten aki seei a ta heepi u a peipei fasi di wa ta mëni. A lobi u, söseei a ta heepi u te u ta fii bookosaka.”​—Psalöm 136:23.

Di woto u Toru ta lei u taa di sabi di u sabi taa abiti möön Gadu o puu hii dee fuka dee ta miti u, ta da u taanga fuu hoi dou fuu sa si di ten dë. Ma söseei di soni aki ta heepi u fuu abi wan möön bunu libi nöunöu kaa. Hii fa i ta libi a wan goonliba ka sëmbë ta tja fuka, tökuseei soni sa waka bunu da i u di Gadu ta booko hën hedi ku i.