Skip to content

Skip to table of contents

Di möön bunu kado di Gadu da u da di lusupaima, nöö di soni aki hën mbei u sa feni di libi u teego

 DI WOTO DI NAMA KU DI KAFITI | UN KADO DA DI MÖÖN BUNU KADO?

Un kado da di möön bunu kado?

Un kado da di möön bunu kado?

Di Bëibel ta taki taa: „Fa hii soni ta ko a u a di goonliba aki, nöö dee bumbuu wan dee ta tja heepi ko, nöö de nöö Masa Gadu ta manda da u. Hën wë mbei di sonu ku di libawojo ku dee teeja tuu dee ta tja limbo ko” (Jakobosi 1:17). Di tëkisi aki ta lei u taa Jehovah Gadu, di Tata fuu a liba ala, lo’ u da sëmbë soni. Ma u hii dee soni di Gadu da libisëmbë, wan u de bi bigi möön hii de tuu. Undi u de? Wë di soni di Jesosi bi taki a Johanisi 3:16. A bi taki taa: „Masa Gadu lobi libisëmbë sö tee a da de di wan kodo Womi Mii fëën di a abi. Nöö ee wan sëmbë i ta biibi a di Mii fëën aki liba, nöö ja o lasi go kaba a sösö möönsö, ma i abi di libi u teego kaa.”

Di da di Gadu da u di wan kodo Womi Mii fëën, da di möön gaan soni di a da libisëmbë, u di di soni aki hën o puu u a zöndu ku dëdë basu, nöö wa o ta gaandi möön (Psalöm 51:5; Johanisi 8:34). Wa bi o sa puu useei a zöndu ku dëdë basu, aluwasi u bi mbei taanga möiti seei. Ma u di Gadu lobi u gaanfa, mbei a seeka soni da u fuu sa kumutu a dee soni aki basu. A du di soni aki, di a mbei di wan kodo Womi Mii fëën Jesosi Keesitu ko kuma di lusupaima, sö taa dee sëmbë dee ta piki hën buka sa feni libi u teego. Ma andi da di lusupaima tuutuu? Faandi mbei a bi dë fanöudu? Nöö un wini fëën u sa feni?

Wan lusupaima da wan möni di i ta paka u bai wan soni di i bi lasi, nasö wan möni di de ta paka u lusu wan sëmbë di hogihatima bi kisi. Di Bëibel ta piki u taa Gadu bi mbei di fosu mama fuu Eva ku di fosu tata fuu Adam telutelu söndö föutu, nöö de ku dee bakamii u de bi o sa libi u teego a di Paladëisi a goonliba aki (Kenesesi 1:26-28). Ma a tjali taa de lasi hii dee soni dë di de pasa Gadu buka. A sö wan fasi de ko toon zöndu libisëmbë. Andi di zöndu dë tja ko? Wë di Bëibel ta piki u taa: „Adam hën tja hogi du ko da hii sëmbë a goonliba aki e, nöö di hogi du tja dëdë ko. Hën wë mbei dëdë ko ta kii hii sëmbë te kisi tide, biga hii sëmbë tuu ta du hogi” (Loomë 5:12). Adam an bi sa mbei dee bakamii fëën feni wan telutelu libi möön, ma zöndu ku dëdë nöö a bi sa disa da de.

Andi bi dë u paka te i luku di lusupaima? Wë di paima di bi musu paka, bi musu dë di wan seei kuma di bi lasi. Di Adam pasa Gadu buka ku hënseei kë, hën da a bi du wan zöndu, nöö a sö wan fasi a bi lasi di telutelu libi fëën. Kumafa di Bëibel taki, nöö di soni aki buta dee bakamii fëën a zöndu ku dëdë basu. Fëën mbei di libi u wan woto telutelu libisëmbë bi dë fanöudu. Di sëmbë dë da Jesosi. A paka ku di libi fëën u puu u a di fuka dë (Loomë 5:19; Efeise 1:7). Wë u di Gadu lobi u mbei a paka di lusupaima sö taa u sa feni di libi u teego a goonliba aki. Di libi dë Adam ku Eva lasi.​—Akoalimbo 21:3-5.

Te u luku andi di lusupaima sa mbei u feni, nöö u sa taki taa hën da di möön bunu kado di Gadu bi sa da u. Boo luku wantu soni di sa mbei u tei di kado aki u bigi, kumafa u bi taki a di woto di pasa.

A ta mbei u feni dee soni dee u kë. Gadu mbei libisëmbë ku di fii u de libi u teego (Peleikima 3:11). Hii fa useei an sa mbei di soni aki pasa, ma di lusupaima mbei taa a sa pasa. Di Bëibel taki taa: „Dee sëmbë o, hogilibi abi hën paka, hën da dëdë. Ma nöö Gadu, na paka a ta paka u. Soni a ta da u fu sösö, hën da di libi u teego di u sa feni a Jesosi Keesitu u Masa.”​—Loomë 6:23.

A ta mbei u feni dee soni u abi fanöudu. Libisëmbë an bi o sa paka di lusupaima. Di Bëibel  ta taki taa: „Di paima di musu paka u wan sëmbë ko fii, hia sö tee taa na wan libisëmbë sa pakëën” (Psalöm 49:8). Fëën mbei u bi abi Gadu fanöudu nömönömö, fuu bi sa kumutu a zöndu ku dëdë basu. Ma „A mbei u tuu sa ko bunu nëën wojo fu di Jesosi Keesitu dëdë paka faa puu u a hogi basu”.​—Loomë 3:23, 24.

A di soifi ten. Di Beibel ta taki taa: „Na bumbuu sëmbë a manda [Masa Jesosi] Keesitu ko dëdë da e, ma u dee takulibima aki wë” (Loomë 5:8). Di paima aki bi paka hii fa u bi dë „takulibima”. Di soni aki ta lei u unfa Gadu lobi u tjika, hii fa u abi zöndu. Söseei a ta mbei u buta pakisei a dee bunu dee woo feni a di ten di ta ko, aluwasi u ta tja fuka nöunöu u zöndu hedi.

A da u ën u di a lobi u. Di Bëibel ta heepi u fuu ko fusutan faandi mbei Gadu da u di Womi mii fëën kuma di lusupaima. A taki taa: „U si taa Masa Gadu lobi u tuu. Biga a tei di wan kodo Womi Mii fëën tö di a abi, manda ko a di goonliba aki fuu sa feni di teego libi u Masa Gadu. Dee sëmbë o, ee i kë saandi da lobi, nöö ja musu luku a di fa u lobi Gadu e, ma i musu luku a di fa Gadu lobi u.”​—1 Johanisi 4:9, 10.

Unfa i sa lei taa i ta tei di möön bunu kado u bigi? Buta pakisei a di soni di Jesosi bi taki a Johanisi 3:16, di a taki taa dee sëmbë dee ta „biibi” ën nöö o feni libi. Kumafa di Bëibel ta lei u, nöö biibi da „wan soni dë a i hati i ta mëni nöö i sabi gbelingbelin taa joo feni ën nöömö” (Hebelejën 11:1). Fuu sa ta dë ku di mëni dë, nöö u musu ko sabi unfa soni dë tuutuu. Fëën mbei a dë fanöudu fii tei ten lei soni u Jehovah Gadu, di sëmbë di da u di ’bumbuu soni’ aki. Söseei i musu ko sabi andi i musu du fii sa piizii u di libi u teego, di u sa feni u di Jesosi ko dëdë da u.

I sa ko sabi hii dee soni aki te i ta öndösuku soni u Bëibel di dë u fëni a Internet a di website www.jw.org. Dee Jehovah kotoigi bi o wai seei u heepi i. U dë seiki taa te i ko sabi soni u di bunu kado aki, ku dee wini dee joo feni fëën, nöö de o mbei i taki taa: „Gaantangi u Gadu di a dë taa a manda heepi ko a Jesosi Keesitu u Masa.”​—Loomë 7:25.