Skip to content

Skip to table of contents

Te wan sëmbë fii lasi libi

Te wan sëmbë fii lasi libi

„Ma bi sa du na wan soni u heepi mi gaan baaa di a bi lasi libi vau sö. Sömëni liba baka di a lasi libi seei, mi bi ta dë te wan pisi, nöö mi ta mëni ën. A bi ta dë kuma wan faka hën bi ta tjökö mi te a mi hati dendu. So juu, hati u mi bi ta boonu. Mi bi ta hakisi miseei ee faandi mbei mi baaa bi musu dëdë? Söseei a bi ta hati mi taa ma bi du soni makandi ku ën tjika di a bi dë a libi.”​—Vanessa, Ösutualia.

EE WAN sëmbë fii lasi libi, nöö a sa dë taa i ta fii peipei fasi tu. Kandë a ta hati i, kandë i ta fii kuma i dë i wanwan, nasö i ta fii kuma saanfa-u-du fii kaba. Ma a sa dë tu taa hati fii ta boonu, nasö a sa dë taa i ta da iseei di föutu, nasö kandë i ta fëëë. Kandë i ta hakisi iseei ee a dë fanöudu fii libi go dou.

An dë wan föutu soni ee i ta tjali, aluwasi ee i ta tjali wan hii pisiten seei. Te i ta tjali sö, nöö di soni dë ta lei taa i bi lobi di sëmbë fii, söseei taa i bi ta booko i hedi ku ën. Ma wan soni dë di sa heepi i fu ja tjali sö möön u?

SONI DI BI HEEPI WOTOWAN

Aluwasi a ta djei kuma ja ta kisi iseei, tökuseei ee i du dee soni dee woo taki u de aki, nöö i sa feni kötöhati:

TJALI ALUWASI UN LONGI I TA FII FII TJALI

Na hii sëmbë ta tjali a di wan fasi nasö di wan seei longi. Ee i ta këë, nöö a sa heepi i fii fii bunu. Vanessa di u bi taki soni fëën a bigi u di woto aki, bi taki taa: „Këë nöö mi bi ta këë, nöö di pen mi bi ta fii bi ta saka.” Wan mujëë de kai Sofía bi abi wan piki sisa di bi ko lasi libi vau sö tu. Sofía bi taki taa: „A ta hati mi seei te mi ta pakisei di soni dë. A ta dë leti kuma mi ta puu sundju a wan kasikaasi di kë ko soni. A ta taanga da i fii tja di pen di i ta fii, ma di puu di i ta puu sundju a di kasikaasi hën sa mbei a ko bëtë.”

 PIKI WOTOWAN UNFA I TA PAKISEI KU UNFA I TA FII

A sa dë taa so juu joo ta kë dë ju wawan. Ma ee i bi o tja di fuka fii i wanwan, nöö a bi o dë kuma i ta pooba u tja wan gaan hebi soni i wanwan. Di tata u wan womi mii de kai Jared, bi lasi libi. Jared bi abi teni-a-seibi jaa. A taki taa: „Mi bi ta piki wotowan unfa mi bi ta fii. Ma sabi ee de bi ta fusutan unfa mi bi ta fii tuutuu, ma mi wai taa mi bi ta piki de.” Janice di u bi taki soni fëën a di fosu woto, bi taki u wan woto wini di i sa feni te i ta piki wotowan unfa i ta fii. A bi taki taa: „Di fan di mi bi ta fan ku wotowan bi dë wan gaan heepi seei. A bi ta mbei mi fii bunu, söseei ma bi ta fii kuma mi dë mi wanwan möön.”

BE WOTOWAN HEEPI I

Wan data bi taki taa: „Te sëmbë di ta tjali, ta da dee famii nasö dee mati u de pasi u heepi de baka te wan sëmbë u de lasi libi, nöö soni an ta hebi da de poi, söseei de ta kisi deseei hesihesi baka.” Piki dee mati fii andi de sa du u heepi i, u di a sa dë taa de kë heepi i, ma de an sabi unfa de musu heepi i.​—Nöngö 17:17.

KO DË WAN MÖÖN GAAN MATI U GADU

Wan mujëë de kai Tina bi taki taa: „Mi manu bi abi kankël, nöö a bi lasi libi vau sö. Ma bi sa konda dee bookohedi u mi dëën möön, söseei ma bi sa konda dëën unfa mi bi ta fii tu. Fëën mbei mi bi ta konda de da Gadu. Hiniwan daka mi bi ta hakisi ën faa heepi mi u mi pasa di daka dë. Gadu bi heepi mi möön fa mi bi mëni seei. Wan mujëë de kai Tarsha, di bi abi 22 jaa di hën mama bi lasi libi, bi taki taa: „Di lesi di mi bi ta lesi di Bëibel hiniwan daka hën bi ta da mi kötöhati. Mi bi ta feni wan soni u mi pakisei fundu fëën, nöö a bi ta da mi taanga.”

PAKISEI DI TEN KA DI SËMBË FII O WEKI KO A LIBI BAKA

Tina bi taki tu taa: „Ee mi musu taki ën kumafa a dë, di mi manu bi ko lasi libi, nöö ma bi ta feni kötöhati te mi bi ta pakisei soni u di ten ka sëmbë o weki ko a libi baka, u di mi bi abi mi manu fanöudu, söseei dee dii womi mii u mi bi abi de tata fanöudu tu. Ma nöunöu, baka fö jaa, mi ta si taa a dë wan soni di ta heepi mi. Te mi ta pakisei di ten ka mi o si ën baka, nöö a ta kötö mi hati seei, söseei a ta mbei mi ta dë waiwai!”

Kandë ja o fii bunu wantewante. Ma di soni di Vanessa taki, sa da i kötöhati. A bi taki taa: „Joo ta si kuma nöiti joo kisi iseei, ma joo kisi iseei te u kaba fëën.”

Hoi a pakisei taa hii fa ja sa fëëkëtë di sëmbë fii, tökuseei a dë fanöudu fii libi go dou. Gadu sa heepi i fii sa feni mati, söseei fii sa abi wan bunu libi. An o tei longi möön, nöö Gadu o weki dee sëmbë dee dëdë, ko a libi baka. A kë fii baasa di sëmbë fii baka. Nöö ja o fii di pen di i ta fii a i hati möön!