Skip to content

Skip to table of contents

Te wan gaan hogi pasa

Te wan gaan hogi pasa

„Bigibigi u bi ta si kuma saanfa-u-du fuu bi kaba. Di pötöpötö ku di wata di bi ko, bi poi hii soni fuu kaba a sösö.”​—Andrew, Siela Leonu.

„Baka di di gaan ventu bi ko, hën u bi go a u pisi baka. Na wan soni bi sai dë möön. U bi fika buka booo. Di mujëë mii u mi tjökö kini a goon, hën a bai këë.”​—David, Virgin paati.

EE I bi kumutu libilibi baka di wan gaan wata nasö gaan ventu bi ko booko di kamian ka i ta libi, nöö i sa fusutan unfa a dë da woto sëmbë di di wan seei soni miti. Di soni ta toobi de, de an sa biibi di soni di miti de, de ta abi bookohedi, de an sa ta duumi a ndeti. Sömëni u dee sëmbë di gaan hogi miti, ta lasi hati, nöö de an ta abi peesa u hopo du soni möön seei.

Ee i lasi hii soni fii u di wan gaan hogi bi miti i, nöö kandë i ta si kuma ja o sa tjëën möön. Kandë joo ta si seei kuma a bëtë ja dë a libi möön. Ma di Bëibel ta lei taa i musu libi jeti, söseei taa i sa dë ku di mëni taa i sa abi wan möön bunu libi a di ten di ta ko.

DEE SONI DI DI BËIBEL TA LEI U TA HEEPI U FUU KË LIBI GO DOU

Peleikima 7:8 ta taki taa: „Di kaba u wan woto bunu möön di bigi fëën.” Bigibigi i sa si kuma saanfa-u-du fii kaba te wan gaan hogi miti i. Ma ee i ta tei ten u seeka di libi fii baka, nöö soni sa waka möön bunu da i.

Di Bëibel ta taki u wan ten di o ko ka „nöiti sëmbë o ta jei wotowan ta këë” möön, söseei „nöiti möön de o ta jei sëmbë o ta bai ta këë u di de ta tjali” (Jesaaja 65:19). Di soni aki o pasa tuutuu te di Könuköndë u Gadu o mbei di goonliba ko toon wan paladëisi (Psalöm 37:11, 29). Soni kuma gaan wata nasö gaan ventu an o ta ko booko kamian möön. Sëmbë an o ta tja fuka a hati u dee soni dë hedi möön, u di di Gadu di abi hii makiti paamusi u taa: „Sëmbë an o mëni dee fesiten soni möön, nöö dee soni dë an o ta toobi de möön.”​—Jesaaja 65:17.

Pakisei di woto aki: Di Gadu di mbei hii soni seeka soni sö taa „soni waka bunu ku i a di ten di ta ko, söseei a kë fii dë ku di mëni taa soni o waka bunu” te di Könuköndë fëën o ta tii (Jelemia 29:11). Di sabi di i ko sabi di soni aki, sa mbei i kë libi go dou ö? Sally, di u bi taki soni fëën a di woto ufö disi, taki taa: „Te i ta pakisei dee gaan bunu soni di di Könuköndë u Gadu o du da u a di ten di ta ko, nöö a o heepi i fu ja ta booko i hedi tumisi ku dee soni dee bi miti i, söseei a o heepi i fii hoi dou.”

I bi o kë sabi andi di Könuköndë u Gadu o du da libisëmbë abiti möön u? Wë ee i ko sabi dee soni dë, nöö a o heepi i fii kë libi go dou jeti, hii fa gaan hogi bi miti i, u di joo ko sabi taa wan ten o ko ka gaan hogi an o ta miti sëmbë möön. Ma a di ten aki kaa, di Bëibel ta taki u soni di sa heepi i ku di fuka di i ta tja baka di wan gaan hogi bi miti i. Boo luku wantu u de.