Skip to content

Skip to table of contents

Andi ku andi Gadu du kaa?

Andi ku andi Gadu du kaa?

Ee i kë ko sabi wan sëmbë möön bunu, nöö a bi o möön bunu fii ko sabi andi da dee soni dee a du nasö dee fuka dee a pasa. Sö nöö a dë ku Gadu tu. Ee i kë ko sabi Gadu möön bunu, nöö i musu ko sabi andi ku andi a du. Te i du sö, nöö joo wai seei te i ko sabi dee soni dee a du a ten di pasa di ta tja wini ko da u a di ten aki, söseei di o tja wini ko da u a di ten di ta ko.

GADU HËN MBEI HII SONI FUU SA FENI WINI U DE

Jehovah Gadu hën mbei hii soni, „nöö i sa si di kaakiti fëën di dë u teego, ku di Gadu fasi fëën di a abi. Biga fu sensi di a mbei goonliba, dee soni dee a bi mbei dë limbolimbo u hii sëmbë sa si” (Loomë 1:20). „Hën da di Sëmbë di wooko ku ën kaakiti u mbei di goonliba. Hën da di Sëmbë di wooko ku ën köni u seti di goonliba buta gingin, di ta da njanjan. Hën da di Sëmbë di wooko ku di sabi di a sabi soni u seti liba ala jabi buta wajaa” (Jelemia 10:12). Dee soni di Gadu mbei ta lei u taa a abi toobi ku u.

Jehovah mbei u a wan apaiti fasi u di a mbei u „kumafa hënseei dë” (Kenesesi 1:27). A mbei u a sö wan fasi taa u sa djei ën a dee fasi dee a abi. Söseei a mbei u a sö wan fasi taa u sa fusutan dee wëti fëën, ku di fasi fa a ta si soni. Te u ta hoi dee wëti fëën, nöö woo ta piizii u di libi tuutuu. Ma boiti di dë, a mbei u a sö wan fasi taa u ku ën sa ko dë mati.

Te u luku dee soni dee Gadu mbei a goonliba aki, nöö u ta si fa a lobi u tjika. Apösutu Paulosu bi taki taa Gadu ’bi seti dee soni fëën buta fu sëmbë musu si sabi taa wan bunuhati Gadu dë nöömö. Biga te juu dou, a ta da u tjuba. Te juu dou, a ta mbei dee soni u paandi göö fuu ta feni soni u njan, nöö fëën mbei u ta dë ku wai’ (Tjabukama 14:17). Na dee soni dee dë fanöudu u hoi u a libi nöö Gadu ta da u. A ta da u te a hia soni di ta mbei u ta piizii u di libi. Ma ja sa tei dee soni aki maaka ku dee soni dee Gadu abi a pakisei u da u seei.

Jehovah mbei di goonliba a sö wan fasi taa libisëmbë sa libi nëën u teego. Di Bëibel ta taki taa Jehovah „mbei di goonliba da libisëmbë”, söseei „an mbei ën u sösö, ma a mbei ën u sëmbë libi nëën” (Psalöm 115:16; Jesaaja 45:18). Ambë bi musu libi a di goonliba, nöö fu un longi? „Dee sëmbë dee ta libi a wan leti fasi, de o feni di goonliba, nöö naandë de o ta libi u teego.”​—Psalöm 37:29.

 Fëën mbei di Jehovah bi mbei di fosu womi Adam ku hën mujëë Eva, hën a buta de a di hanse djai u Eden u de „wooko di goon, söseei u de ta seeka di djai” (Kenesesi 2:8, 15). Gadu bi taki da de taa: „Un pai miii be un ko hia, be un fuu di goonliba, nöö un musu dë basi fëën” (Kenesesi 1:28). Adam ku Eva bi abi di okasi u de bi sa libi u teego a goonliba. Ma a tjali taa de pasa Jehovah buka, nöö di soni dë mbei de an dë a dendu u dee „sëmbë dee ta libi a wan leti fasi”, di o „feni di goonliba”. Ma woo si taa dee soni di de bi du, an tapa Gadu faa du dee soni dee a bi abi a pakisei da u ku di goonliba. Boo luku wan soni di Gadu bi du.

GADU DA U DI WÖUTU FËËN DI A MBEI SËMBË SIKIFI

Sëmbë sabi di Bëibel kuma di Wöutu u Gadu. Faandi mbei Jehovah da u di Bëibel? Wë di möön fanöudu soni mbei a da u ën, da fuu ko sabi soni fëën (Nöngö 2:1-5). Wa ta feni hii dee soni dee u bi sa kë ko sabi u Gadu a di Bëibel, nöö na wan buku dë ka u bi o sa feni de tu (Peleikima 3:11). Ma tökuseei, di Bëibel abi hii dee soni dee u abi fanöudu u ko sabi Gadu. U ta ko sabi un pei sëmbë a dë, te u luku di fasi fa a bi libi ku sëmbë a di ten di pasa. U ta ko sabi un pei sëmbë a lobi ku un pei sëmbë a buuse (Psalöm 15:1-5). U ta ko sabi söseei di fasi fa a kë fuu dini ën, di fasi fa a ta si fanafiti libi, ku gudu. A di Bëibel u ta ko sabi möön finifini soni u dee fasi u Jehovah, te u ta lesi u dee soni di di Mii fëën Jesosi Keesitu bi taki ku dee soni dee a bi du.​—Johanisi 14:9.

Wan woto soni di mbei Jehovah da u di Wöutu fëën, di Bëibel, da fuu sa ko abi wan piizii libi. A di Bëibel Jehovah ta piki u unfa u sa abi wan piizii wosudendu libi, unfa sa ta dë tifeedi ku dee soni dee u abi, söseei andi u sa du te u abi bookohedi. Nöö kumafa woo si a dee woto dee ta ko, di Bëibel ta heepi u fuu ko sabi dee möön fanöudu soni di sëmbë ta hakisi deseei. Dee soni dë da: Faandi mbei sëmbë ta tja fuka a di ten aki sö? Unfa soni o dë a di ten di ta ko? A ta taki söseei u dee soni di Gadu du, sö taa dee soni dee a bi abi a pakisei, sa pasa tuutuu.

Di Bëibel da wan apaiti buku seei. Gadu hën mbei sëmbë sikifi ën. Ma boiti di dë, söwan 40 womi bi sikifi ën, nöö a bi tei söwan 1600 jaa u de sikifi ën kaba. Ma tökuseei a ta tja wan kodo apaiti soni ko a fesi, u di a Gadu a kumutu (2 Timoteo 3:16). Di Bëibel an dë kuma dee woto buku di sëmbë sikifi. Hii fa sömëni jaa pasa sensi di de kaba sikifi ën, tökuseei dee soni dee sikifi nëën an tooka. U sa feni dee seei soni lesi a dusudusu Bëibel fu awooten. A di ten di pasa, so sëmbë an bi kë taa wotowan puu di Bëibel ko a woto töngö, de an bi kë faa paaja a hii së nasö u sëmbë lesi ën. Ma tökuseei di Bëibel da di wan kodo buku di paaja a hii së u goonliba, söseei di de puu ko a sömëni töngö. Di dë di di Bëibel dë te kuma tide jeti ta lei taa „dee soni dee Gadu taki ta dë u nöömö”.​—Jesaaja 40:8.

GADU PAAMUSI U TAA DEE SONI DEE A ABI A PAKISEI O PASA TUUTUU

Gadu mbei u ko sabi taa a o du hii dee soni dee a abi a pakisei da u. Kumafa u bi taki kaa, nöö Gadu bi kë taa libisëmbë musu libi u teego a goonliba. Ma di Adam du zöndu u di a pasa Gadu buka, hën a lasi di okasi u libi u teego, ma na hën wanwan lasi di libi dë, hën ku dee bakamii fëën tuu. „Adam hën tja hogi du ko da hii sëmbë a goonliba aki, nöö di hogi du tja dëdë ko. Hën wë mbei dëdë ko ta kii hii sëmbë te kisi tide, biga hii sëmbë tuu ta du hogi” (Loomë 5:12). U di Adam pasa Gadu buka, mbei a bi djei kuma dee soni Gadu bi abi a pakisei an bi o pasa möön. Andi Gadu du di Adam pasa hën buka?

Dee soni Jehovah bi du ta kai ku dee fasi dee a abi. A bi kuutu Adam ku Eva u di soni di de bi du, ma a seeka soni da dee bakamii u de. U di Jehovah köni mbei a bi sabi andi a bi musu du. Wantewante a bi taki andi a bi o du (Kenesesi 3:15). Gadu bi tei di Womi Mii fëën Jesosi Keesitu u seeka soni da u sö taa u bi sa ko fii u zöndu ku dëdë. Andi di soni dë kë taki?

 U di Jehovah bi kë fii libisëmbë u dee fuka dee Adam tja ko, mbei a manda Jesosi ko a goonliba u lei sëmbë unfa de musu libi, söseei faa ’lasi hën libi paka paima fu sömëni hia sëmbë sa ko bunu ku Gadu’ * (Mateosi 20:28; Johanisi 14:6). Jesosi bi sa paka di lusupaima u di a bi dë wan sëmbë di an bi abi zöndu, leti kumafa Adam an bi abi zöndu. Ma Jesosi an bi dë kuma Adam u di hën a bi hoi hënseei a Gadu u te fa a dëdë. U di Jesosi bi hoi hënseei a Jehovah, mbei Jehovah weki ën ko a libi baka. Fëën mbei Jesosi sa du di soni di Adam an bi du, hën da u da dee sëmbë dee ta haika Gadu di okasi u de feni di libi u teego. „ Leti kumafa di wan kodo sëmbë dë bi pasa Gadu buka te a mbei hii sëmbë ko takulibima a Gadu wojo, nöö söseei di wan kodo Sëmbë aki piki Gadu buka, te a mbei sömëni sëmbë ko bumbuu sëmbë a Gadu wojo” (Loomë 5:19). U di Jesosi ko dëdë paka paima da u, mbei Gadu o sa mbei libisëmbë libi u teego a goonliba aki, kumafa a bi taki.

U ta lei sömëni soni u Jehovah te u luku di fasi fa a du soni di Adam pasa hën buka. U ta si taa na wan soni sa tapa Jehovah faa du di soni di a bi abi a pakisei. Hii juu di soni di a taki o pasa „kumafa a taki” (Jesaaja 55:11). U ta si tu taa Jehovah lobi u gaanfa. „U si taa Masa Gadu lobi u tuu. Biga a tei di wan kodo Womi Mii fëën tö di a abi, manda ko a di goonliba aki fuu sa feni di teego libi u Masa Gadu. Dee sëmbë o, ee i kë saandi da lobi, nöö ja musu luku a di fa u lobi Gadu e, ma i musu luku a di fa Gadu lobi u. Biga a tei di wan kodo Womi Mii fëën manda ko a di goonliba aki ko tei di dëdë fuu dëdë fu an hoi dee hogidu fuu nëën bëë möön.”​—1 Johanisi 4:9, 10.

Gadu ’an hoi di Mii fëën a baka, ma a mbei a paka di paima fuu hedi’, fuu sa dë seiki taa „waiwai seei a o da u hii dee oto soni” dee a paamusi u (Loomë 8:32). Andi Gadu paamusi u taa a o du da u? Boo luku di soni aki.

ANDI KU ANDI GADU DU KAA? Jehovah mbei libisëmbë u de sa libi u teego a goonliba. A da u di Bëibel fuu sa lei soni fëën. U di Jehovah mbei Jesosi Keesitu ko dëdë paka paima da u, mbei u sa dë seiki taa di soni di a abi a pakisei o pasa tuutuu

^ pal. 16 Ee i kë ko sabi möön soni di nama ku di lusupaima, nöö luku woto 5 u di buku Andi di Bëibel ta lei u tuutuu?, di Jehovah Kotoigi tja ko a döö. A dë u feni tu a www.jw.org/srm.