Skip to content

Skip to table of contents

1 A ta heepi i fii kule da so u dee bookohedi

1 A ta heepi i fii kule da so u dee bookohedi

Di Bëibel ta taki taa Gadu hën ta da u dee lai dee sikifi nëën, nöö de bunu da u fuu ko ’sabi di lei u Gadu di dë tuutuu, de sa heepi u fu te wa ta libi bunu, nöö a leti u buta a pasi, söseei a sa bai u seei fuu disa hogilibi’ (2 Timoteo 3:16). Sö a dë tuu ö? Luku fa dee köni lai di Gadu ta da sëmbë bi heepi de u de kule da dee bookohedi ufö de ko möön bigi.

BEBE DAAN PASA MAAKA

Delphine di u bi taki soni fëën a di woto ufö disi, bi taki taa dee bookohedi fëën bi mbei a ko ta bebe daan pasa maaka. Di Bëibel an ta taki taa wa musu bebe daan, ma a ta taki taa: „Na ko dë wan u dee sëmbë dee ta bebe win pasa maaka” (Nöngö 23:20). Te sëmbë ta bebe pasa maaka, nöö de an ta dë gösöntu, a sa poi de ku sëmbë, söseei a ta mbei milionmilion sëmbë ta dëdë hiniwan jaa. Dee soni aki an bi o ta miti sëmbë ee de bi ta libi ku dee lai di di Bëibel ta da u.

Di soni dë Delphine bi du. Nöunöu a ko ta taki taa: „Mi ko si taa di bebe di mi bi ta bebe daan an bi ta puu dee bookohedi u mi. Mi du di köni soni di sikifi a Filipi 4:6, 7, di ta taki taa: ’Wan musu ta booko hedi a na wan soni e, . . . I musu ta tja hii dee fuka fii nango ta konda [da Gadu].’ Hiniwan ndeti te mi ta pakisei soni, ku te mi ta bigi booko mi hedi, nöö mi ta begi Jehovah. Mi ta konda hii soni dëën kumafa mi ta fii. Mi ta piki ën te hati u mi boonu, te wan soni hati mi, te mi ta si kuma saanfa-u-du u mi kaba, nöö mi ta begi ën faa heepi mi u mi fii möön bunu. Te mi hopo mamate, nöö mi ta mbei möiti u ma musu fii sö möön. Te mi ta begi Jehovah a sö wan fasi, nöö a ta heepi mi u mi ta buta pakisei a dee soni dee mi abi, ka u mi buta pakisei a dee soni dee ma abi. Mi buta taa ma o bebe daan möön. Di fasi fa mi ta fii nöunöu bunu poi, u mi lasi ën u bebe daan hedi.”

 FANAFITI LIBI A DI SË U MANU KU MUJËË SONI

Di fanafiti libi a di së u manu ku mujëë da wan u dee soni di ta möön mbei sëmbë ta tjali ta tja fuka. Ma dee mama wëti u Bëibel sa heepi u fuu kule da dee bookohedi di ta ko u di sëmbë ta pëë ku dee manu ku mujëë fii u de, söseei u di de ta luku fanafiti soni u womi ku mujëë. Wan njönku kijoo de kai Samuel taki taa: „An taanga u pëë taa i lobi wan sëmbë. So juu ma lobi wan mujëë mii, ma mi ta sabi taa a lobi mi, nöö di soni dë ta mbei mi ta kë pëë nöömö taa mi lobi ën.” Samuel bi taki taa dee mujëë mii bi lo’ u taki taa a bi ta ganjan de taa a bi lobi de, aluwasi an bi ta du ën hii juu. Di soni dë mbei a bi bigi du di soni aki möön gaanfa. Ma di libi fëën bi bigi ta toobi ën. Nöunöu a taki taa: „Di soni dë an bi bunu, u di a ta mbei i ta pakisei soni fii seei nöö.”

Samuel bi lesi wan woto a di webite jw.org di de sikifi da njönkuwan. Nöö hën a pakisei fundu u Nöngö 20:11, di ta taki taa: „Dee soni di wan womi mii ta du ta lei ambë a dë tuutuu. A sö wan fasi sëmbë sa ko sabi ee a ta du soni a wan leti fasi, söseei ee a ta du soni ku wan limbo hati.” Unfa a bi heepi ën? Samuel bi ko si taa an bunu te i ta pëë taa i lobi wan sëmbë. A ta taki taa: „Mi ko sabi taa an bunu te wan njönkuwan ta pëë taa a lobi wan sëmbë, u di a sa mbei soni an waka bunu dëën baka te a tööu. Mi bi bigi ta pakisei ee unfa di mujëë di mi bi o tööu ku ën bi o feni ën te a bi o si mi ta du soni u mbei wan woto mujëë ko ta pakisei taa mi lobi ën, hii fa na sö a dë tuutuu. Di soni dë bi mbei mi ko fusutan taa di guwenti di mi bi abi, bi sa mbei soni an waka bunu da mi. Na u di an taanga u abi di guwenti dë, mbei a musu u dë taa a bunu.” Samuel bi ko disa di guwenti dë. Di kule di a bi kule da di soni dë bi heepi ën fu an libi fanafiti a di së u manu ku mujëë soni.

Antonio seei a bi taanga da u kule da fanafiti libi a di së u manu ku mujëë. A bi lo’ u luku dee soni dë. Hii fa a bi tööu ku wan mujëë di a bi lobi seei, tökuseei a bi ko abi di guwenti u ta du di soni dë. A bi taki taa di pakisei di a bi pakisei fundu u 1 Petuisi 5:8 bi heepi ën seei. Di tëkisi taa: „Un musu dë setiseti ku wojo limbo. Biga di gaan felantima fuunu de kai di didibi ta waka zuuu sö ta lontu leti kuma hogimbeti ta suku ambë a sa feni faa tënë pisipisi njan.” Antonio taki taa: „U sa feni fanafiti soni u womi ku mujëë luku a hii së u goonliba, nöö dee soni dë sa fika a i pakisei. Di tëkisi dë bi heepi mi tuutuu u mi pakisei na ambë dee tesi aki ta kumutu. Mi bi musu hoi a pakisei taa a Didibi dee lö soni dë kumutu. Nöunöu mi ko sabi taa Jehovah wanwan sa heepi mi u mi „dë setiseti ku wojo limbo”, sö taa dee soni dë an poi mi pakisei, mi hati, ku di tööu libi u mi.” Di tëkisi bi heepi Antonio, nöö an ta luku dee fanafiti soni dë möön. Di soni dë bi heepi ën fu an ko abi möön gaan bookohedi.

U ta si gbelingbelin taa di Bëibel ta da u lai di sa heepi u fuu kule da hogi di bi sa ko miti u. Ma soni dë di sa heepi u te u abi wan bookohedi un mëni longi kaa u? Boo luku unfa di Wöutu u Gadu sa heepi u ku dee bookohedi dë.

Dee lai di di Bëibel ta da u, sa heepi u fuu kule da so u dee bookohedi u di libi