Skip to content

Skip to table of contents

2 A ta heepi i fii sabi andi i musu du te i abi bookohedi

2 A ta heepi i fii sabi andi i musu du te i abi bookohedi

So u dee bookohedi di sëmbë ta abi ta dë sömëni jaa longi. So juu u ta abi de ufö useei ko sabi. Di Bëibel ta da u di köni fuu sa seeka soni ko bunu te u abi dee lö bookohedi aki ö? Luku wantu woto aki.

TE I TA BOOKO I HEDI POI

Wan mujëë de kai Rosie taki taa: „Hii juu mi ta booko mi hedi pasa maaka, hii fa kandë di soni an bigi sö seei.” Un Bëibel tëkisi bi heepi ën? Wan u de da Mateosi 6:34, di ta taki taa: „Ja musu abi bookohedi fu dee soni fu amanjan, biga te amanjan dou, nöö a sa sölugu fëën seei. Nöö hiniwan daka ta abi hën soni fii booko hedi nëën te tjika kaa.” Rosie taki taa dee soni dee Jesosi bi taki dë, bi heepi ën fu an ta booko hën hedi ku soni di sa pasa amanjan. A taki möön taa: „Mi bi abi sömëni bookohedi kaa, ma mi bi ta booko mi hedi ku soni di an bi pasa, söseei ku soni di kandë an o pasa wan daka.”

Wan mujëë de kai Yasmine bi ta si kuma dee bookohedi fëën bi ta möön ën. A taa: „Mi bi ta këë sömëni daka longi, nöö ma bi sa ta duumi a ndeti. Mi bi ta si kuma dee soni dee mi bi ta pakisei dë bi ta poi mi libi.” Un Bëibel tëkisi bi heepi ën? A taa 1 Petuisi 5:7, ka a sikifi taa: „Tuwë hii dee fuka fii tuu da Gadu e, . . . biga a a’ toobi ku i.” Yasmine taki taa: „Bakaten mi bi ko ta begi Jehovah faa heepi mi, nöö a bi piki dee begi u mi. A bi dë kuma wan gaan hebi bi kumutu a mi liba. So juu mi ta fii bookosaka, ma nöunöu mi ko sabi andi mi musu du te a dë sö.”

 TE I TA BIABIA U DU WAN SONI

Wan mujëë de kai Isabella taki taa: „Mi si kuma mi ta biabia u du soni wantewante u di mi tata dë sö tu. Ma ta du dee möön fanöudu soni u di mi ta tei di ten dë u böö dendu nasö u luku teefei. An dë wan bunu guwenti u di a ta mbei sëmbë ta booko de hedi, nöö a ta mbei sëmbë an ta du di wooko u de kumafa de bi musu du ën.” Wan lai u Bëibel di bi heepi ën, sikifi a 2 Timoteo 2:15, di ta taki taa: „I musu ta biinga fu Gadu sa wai ku i a hii fa i ta libi. Nöö i musu wooko a wan fasi fu sen an musu kisi i a bakaten.” Isabella taa: „Ma kë u sen kisi Jehovah te a si taa ma du di wooko u mi a di ten di mi bi musu du ën.” Isabella bi go a fesi seei.

Wan mujëë de kai Kelsey seei taki taa: „Mi ta abi wan wooko di mi musu du, ma te di juu dou ufö mi ta biinga ta du ën. Mi bi ta këë ta booko didia, nöö mi bi ta booko mi hedi tu. Di soni dë an bi bunu da mi.” Kelsey bi feni heepi di a lesi di soni di sikifi a Nöngö 13:16, di ta taki taa: „Di sëmbë di köni o lei taa a sabi andi a ta du, ma di sëmbë söndö fusutan o lei hii sëmbë fa a don.” Di a bi pakisei fundu u di tëkisi dë, hën a taa: „A dë wan köni soni u seeka soni a fesi. Nöunöu mi abi wan soni a mi tafa liba ka mi ta sikifi dee wooko dee mi musu du. A ta heepi mi u mi seeka soni a fesi, sö taa ma du soni a di lasiti miniti.”

TE I TA FII TAA I DË I WANWAN

Wan mujëë de kai Kirsten taki taa: „Mi manu bi go disa mi ku dee fö mii dee u bi abi.” Un mama wëti u Bëibel bi heepi ën? A sikifi a Nöngö 17:17 taa: „Wan tuutuu mati ta lobi [hën mati] hii juu, nöö hën da wan baaa di de pai u te fuka dë.” Kirsten bi suku heepi a sëmbë di bi ta dini Jehovah kuma hën. Andi a bi feni? A taa: „Dee mati u mi bi heepi mi a peipei fasi! So u de bi ta tja guluntu ku folo ko buta a mi dööbuka. Dii pasi dee baaa ku dee sisa bi heepi mi ku dee mii u mi te u bi musu foloisi. Wan sëmbë bi heepi mi u mi feni wan wooko. Hii juu dee mati u mi bi ta heepi mi.”

Delphine di u bi taki soni fëën kaa, bi ta fii taa a bi dë hën wanwan. Baka di sömëni soni bi miti ën, hën a taki taa: „Mi bi ta si woto sëmbë ta libi makandi ku wotowan, ma mi bi dë mi wanwan, nöö ma bi dë waiwai tu.” Wan Bëibel tëkisi di bi heepi ën da Psalöm 68:6, di ta taki taa: „Gadu ta da dee sëmbë dee dë de wanwan wan wosu u de sa libi.” Bakaten a taki taa: „Mi bi sabi taa na u wan tuutuu wosu di tëkisi bi ta taki. Mi bi ko fusutan taa Jehovah Gadu ta mbei i ku wotowan di lobi ën, ta fii bunu seei. Ma mi bi sabi taa ma bi o sa ko dë mati ku wotowan ee ma ko dë mati ku Jehovah fosu. Fëën mbei Psalöm 37:4 bi heepi mi, di ta taki taa: ’I musu ta piizii gaanfa seei ku Jehovah, nöö a o da i di soni di i hati kë.’”

Te u kaba fëën a bi taki taa: „Mi ko fusutan taa mi bi musu ta möön hoi miseei a Jehovah. Hën da di möön bunu soni di mi musu du. Bakaten, hën mi sikifi dee soni dee mi bi sa du makandi ku wotowan, sö taa mi bi sa ko dë mati ku sëmbë di lobi Jehovah tu. Mi ko sa’ u si dee bunu fasi dee wotowan abi, nöö ma ta pena luku dee föutu di de ta mbei möön.”

Hii fa a dë sö, tökuseei dee mati fuu dee ta dini Gadu da zöndu libisëmbë. Dee Jehovah Kotoigi seei ta abi bookohedi tu. Ma di Bëibel ta lei sëmbë taa de musu heepi wotowan te de sa. A bunu ee u abi dee lö mati dë. Ma dee soni dee sikifi a Bëibel sa heepi u ku dee bookohedi dee an o kaba a di ten aki ö? De sa heepi u te u abi wan siki di data an sa kula nasö te u ta tjali gaanfa u?

Te i ta tei dee lai di di Bëibel ta da u, nöö joo sa feni mati di sa heepi i