Skip to content

Skip to table of contents

Dee lei u Bëibel ta bunu da u hii juu

Dee lei u Bëibel ta bunu da u hii juu

PAKISEI DI SONI AKI: I go a wan kamian ka de buta awooten soni di sëmbë sa go luku. Gaansë u de ko gaandi kaa, nöö wotowan poi. So u dee pisi u de lasi. Ma i ko si taa wan u de dë bumbuu jeti. Hii dee pisi fëën dë leti kumafa de bi mbei ën. Hën wë i hakisi di sëmbë di ta lei unu di kamian taa: „Disi da di möön njunjunwan u?” Hën a piki i taa: „A gaandi möön gaansë u de, nöö hii soni fëën dë kumafa a bi dë di de mbei ën.” Hën i hakisi ën taa: „De bi tjubi ën u soni an poi ën u?” Hën di sëmbë piki i taa: „Nönö. Gaan ventu ku gaan tjuba du soni ku disi. Nöö takuhati sëmbë bi kë poi ën kaba a sösö.” Kandë joo hakisi iseei: ’Ku andi seei de mbei ën?’

Di Bëibel dë kuma di soni di i go luku dë. A dë wan buku di gaandi möön gaansë u dee buku di dë. Woto awooten buku dë tu. Ma gaansë u dee buku dë poi u di gaanduwe kaa de bi mbei de. Dee soni di de bi sikifi a dee buku dë, an ta kai ku dee njunjun soni konima ko sabi a di ten aki. Dee soni di de bi sikifi u di fasi fa sëmbë musu kula deseei ta tja hogi ko da i möön leki fa de musu heepi i. Pisi u dee awooten buku nöö sëmbë abi a di ten aki jeti. So pisi u de lasi, wotowan u de poi kaba a sösö.

Ma di Bëibel tooka u dee buku dë. De bi bigi sikifi ën söwan 3500 jaa pasa, nöö u sa feni dee soni dë lesi jeti. Nöö hii fa sëmbë bi mbei möiti u mbei wotowan si di Bëibel kuma wan sösö soni nasö hii fa de bi mbei möiti u poi ën kaba a sösö, tökuseei di Bëibel dë u feni jeti. Könima mbei njunjun soni u heepi sëmbë u ko sabi soni, ma tökuseei di Bëibel ta taki u soni di u sa feni wini fëën.​—Luku di pisi „A gaandi poi naa a ta taki u soni di sëmbë an bi sabi jeti?

 FASI FA U MUSU LIBI A DI TEN AKI

Kandë i ta hakisi iseei ee dee soni dee sikifi a di Bëibel bunu da di ten fuu aki jeti. Wë ee i kë sabi fa a dë tuutuu, nöö hakisi iseei dee soni aki: ’Andi da dee möön gaan fuka dee ta miti sëmbë a di ten aki? Undi ku undi ta möön mbei sëmbë ta fëëë?’ Kandë i ta pakisei taa gaan feti, di poi di de ta poi di goonliba, di hogilibi nasö di ganjan di sëmbë ta ganjan wotowan. Luku wantu mama wëti di di Bëibel ta lei u. Te joo luku de, nöö hakisi iseei di soni aki: ’Ee sëmbë bi o ta hoi dee wëti aki, nöö soni an bi o nango möön bunu a goonliba u?’

LIBI FIIFII KU WOTOWAN

„Un dë bunu e, dee sëmbë, ee un lo’ u mbei sëmbë ku sëmbë ko fii ku deseei. Biga sö wan sëmbë o tja di në taa a dë miii u Gadu gbelingbelin” (Mateosi 5:9). „I musu biinga fii libi fiifii ku hii sëmbë.”​—Loomë 12:18.

ABI TJALIHATI U WOTOWAN, NÖÖ DA DE PAADON

„Un dë bunu e, dee sëmbë, ee un abi tjalihati u sëmbë. Biga Gadu o abi tjalihati fuunu tu” (Mateosi 5:7). „Un musu hoi pasensi da unuseei ta da unuseei paadon ku hii unu hati, aluwasi un feni taa wan wotowan du wan soni di hati unu. Leti kumafa Jehovah * ta da unu paadon, sö nöö un musu ta da wotowan paadon tu.”​—Kolosën 3:13, NW.

SËMBË U HII PEI FÖLUKU O TA LIBI FIIFII KU DESEEI

Gadu bi mbei „wan kodo sëmbë tö, nöö di wan sëmbë dë böngö paaja dou goonliba tefa i si hii dee peipei sëmbë ko fika a goonliba aki” (Tjabukama 17:26). „Mi ko sabi taa Masa Gadu an ta luku fesi. A ta si hii sëmbë di wan fasi. Biga ee wan sëmbë i ta lesipeki ën ta libi bunu nëën wojo, nöö a o tei i ko sëmbë fëën kaa.”​—Tjabukama 10:34, 35.

ABI LESIPEKI DA DI GOONLIBA

„Jehovah tei di womi, hën a butëën a di djai u Eden faa wooko di goon, söseei faa ta seeka di djai” (Kenesesi 2:15). Gadu o kii „dee sëmbë dee [ta] poi di goonliba.”​—Akoalimbo 11:18.

NA KO ABI LANGAWOJO, NÖÖ BUUSE FANAFITI LIBI A DI SË U MANU KU MUJËË SONI

„Un musu mëni unu seei fu wan abi langawojo a soni e. Biga na gudu ta mbei sëmbë ta libi gaandi, söseei an ta mbei sëmbë libi suti tu” (Lukasi 12:15). „Un musu kaba ku dee peipei takulibi a di së u manu ku mujëë soni. Un musu kaba ku langa hati ku jajo libi. Dee lö libi dë an fiti unu, biga unu da sëmbë u Masa Gadu.”​—Efeise 5:3.

WOOKO TAANGA, NA GANJAN SËMBË

„U kë fuun ta begi da u be u ta libi a sö wan leti fasi nango nöömö” (Hebelejën 13:18). „Ee wan sëmbë i bi ta fufuu, nöö be i disa. Be i go suku bumbuu wooko ta du.”​—Efeise 4:28.

U MUSU HEEPI DEE SËMBË DEE DË KU FUKA

„Ee wan fuunu dë fëëëfëëë, nöö un fan ku ën be a kisi degihati. Ee wan fuunu dë suwakisuwaki, nöö un musu heepi ën be a ko taanga. Un musu abi pasensi ku hii sëmbë” (1 Tesalonika 5:14). „I musu ta heepi . . . dee mii dee na a’ gaan sëmbë u sölugu de, ku dee mujëë manu dëdë disa de.”​—Jakobosi 1:27.

 Di Bëibel an ta taki u dee bunu fasi dee u musu abi nöö, ma a ta lei u taa u musu lobi dee fasi dë, nöö u musu lei taa u abi de tu. Ee möön hia sëmbë bi ta libi ku dee soni dee u kai aki, nöö wa bi o ta abi hia bookohedi a di goonliba aki sö. Awa, u abi dee mama wëti u Bëibel taanga fanöudu a di ten aki seei! Ma un wini i sa feni nöunöu kaa a dee soni di di Bëibel ta lei u?

DEE WINI DEE I SA FENI NÖUNÖU A DEE SONI DI DI BËIBEL TA LEI U

Di möön köni womi di bi libi a goonliba bi taki taa: „Dee bunu soni dee wan sëmbë ta du, ta lei taa a köni” (Mateosi 11:19, NW). Ja feni taa sö a dë tuutuu ö? Te i ta du wan soni di i lei, nëën ufö joo si ee a a’ wini da i. Kandë i sa pakisei taa: ’Ee di Bëibel ta heepi sëmbë tuutuu, nöö ma musu si ën a mi libi tu ö? Unfa a sa heepi mi ku dee fuka dee mi abi nöunöu?’ Luku wan woto aki.

Wan mujëë de kai Delphine * bi ta du hia soni nëën libi, nöö soni bi nango bunu dëën tu. Ma te wan pisi, hën di mujëë mii fëën lasi libi, di tööu libi fëën booko, söseei a ko abi möni fuka tu. A ta taki taa: „Ma bi sa fusutan miseei möön. Ma bi abi di mujëë mii u mi möön, ma bi abi manu möön, nöö ma bi abi wosu möön tu. Saanfa-u-du u mi bi kaba. Ma bi abi kaakiti u du soni möön, nöö ma bi saandi mi bi musu du.”

 Delphine bi ko fusutan dee soni dee sikifi a di Bëibel, ka u ta lesi taa: „U sa libi seibiteni jaa, nöö ee u taanga u sa libi aititeni jaa. Ma bookohedi ku fuka tö u ta abi a dee jaa dë, biga de o pasa go hesihesi seei, nöö wa o dë möön.”​—Psalöm 90:10.

Delphine feni heepi a di Bëibel di soni bi ta taanga dëën. Di Bëibel bi heepi ën gaanfa seei. Sömëni sëmbë bi si taa di Bëibel bi heepi de ku dee fuka u de, u di de bi wooko ku dee soni dee sikifi nëën. A dee dii woto dee ta ko woo taki u dee soni dë. Dee sëmbë dë ko si taa di Bëibel dë kuma di gaan dii soni di u bi taki fëën a bigi u di woto. An dë kuma dee awooten buku dee an ta heepi u a di ten aki möön. A dë sö u di de mbei di Bëibel ku wan apaiti soni ö? A sa dë sö taa dee pakisei u Gadu sikifi nëën u, ma na libisëmbë pakisei ö?​—1 Tesalonika 2:13.

Kandë iseei si taa di libi sati, nöö i ta abi bookohedi te a hia. Te fuka ta möön i, naasë i nango suku kötöhati, ku heepi?

Boo taki u dii fasi fa di Bëibel sa heepi i. A sa lei i unfa i musu

  1. kule da so u dee bookohedi.

  2. du te i abi bookohedi.

  3. hoi dou te soni miti i di ja sa tooka.

Dee woto dee ta ko o taki u dee soni aki.

^ pal. 10 Di Bëibel ta lei u taa Jehovah hën da di në u Gadu.​—Psalöm 83:18.

^ pal. 24 De tooka so u dee në a di woto aki ku dee dii woto baka disi.