Skip to content

Skip to table of contents

 DI WOTO DI NAMA KU DI KAFITI | UNFA SONI DË TUUTUU A GADU KÖNDË ALA?

Dee wojolimbo sunjan ta lei u unfa soni dë a Gadu köndë ala

Dee wojolimbo sunjan ta lei u unfa soni dë a Gadu köndë ala

Di Bëibel ta taki u sömëni wojolimbo sunjan di Gadu bi mbei sëmbë si, nöö de ta lei u unfa soni dë a Gadu Köndë ala. Boo go luku wantu u dee wojolimbo sunjan aki. Ja musu tei hii soni di de taki a dee wojolimbo sunjan aki kumafa de taki ën. Dee wojolimbo sunjan aki an o heepi i nöö fii fusutan unfa soni dë a Gadu Köndë ala, ma de o heepi i fii fusutan unfa de nama ku i tu.

JEHOVAH DA DI MÖÖN HEI GADU

„Wan könubangi dë ku wan Sëmbë nëën sindosindo ta koti faja seei kuma dee gaan dii djamati sitonu de ta kai jasipisi ku koonaleini. Sö di Sëmbë dë waiti tjika. Nöö mi si wan mutjama lontu di könubangi, a waiti möön hii sondi, hënseei dë kuma di djamati sitonu de kai samalagida.”​—Akoalimbo 4:2, 3.

„Wan faja ta sëndë ta koti faja njënnjëin lomboto ën. Di faja di ta sëndë ta koti faja njënnjëin lomboto ën bi ta djei wan mutjama di ta dë a dee bundji te gaan tjuba kai pasa. A bi ta djei di waiti u Jehovah.”​—Ezekiëli 1:27, 28.

Apösutu Johanisi ku di tjabukama u Gadu de kai Ezekiëli bi si djamati sitonu, wan mutjama, ku wan waiti könubangi a dee wojolimbo sunjan di de bi si. Nöö dee soni aki ta lei u unfa di Möön Hei Gadu, Jehovah waiti tjika. De ta lei u taa di kamian ka Jehovah dë waiti seei, nöö bööböö libi dë ala.

Dee soni dee taki a dee wojolimbo sunjan aki ta kai ku di soni di di psalöm sikifima bi sikifi. A bi sikifi taa: „Biga Jehovah bigi, nöö hii sëmbë musu gafëën. Hën da di Gadu di u musu lesipeki möön leki hiniwan woto gadu, biga hii dee gadu u dee woto sëmbë, da gadu di an abi na wan du. Ma Jehovah hën mbei liba ala. Hën da wan Gadu di musu kisi gafa, söseei di waiti gaanfa seei. Kaakiti ku piizii dë a di santa kamian fëën.”​—Psalöm 96:4-6.

Hii fa Jehovah da di Möön Heiwan, tökuseei a piki u taa u sa ta begi ën, söseei a piki u taa u sa dë seiki taa a o haika u (Psalöm 65:2). Gadu lobi u, nöö a ta booko hën hedi ku gaanfa seei. Fëën mbei apösutu Johanisi bi sa sikifi taa: „Masa Gadu, hën hatiböö da lobi.”​—1 Johanisi 4:8.

JESOSI DË MAKANDI KU GADU A LIBA ALA

„Ma nöö di juu dë, hën di Akaa [santa jeje, NW] u Gadu ko taanga a Sitefani liba. Hën a hopo wojo luku liba. Hën a si di waiti u Masa Gadu kuma sonuwojo. Hën a si Masa Jesosi dë a di letimaun së u Masa Gadu taanputaanpu. Hën di a si sö, nöö hën a bai taa: Wë un luku, mi si Masa Gadu Köndë jabijabi ala, nöö mi si di Sëmbë di ko Libisëmbë Mii leti a Masa Gadu letimaun së taanputaanpu.”​—Tjabukama 7:55, 56.

Kölö sö ufö Sitefani si di wojolimbo sunjan aki, hën a bi ta fan ku dee sëmbë dee bi kii Jesosi. Dee sëmbë aki bi dë dee hedima u dee Dju. Di wojolimbo sunjan aki bi lei de taa Jesosi bi toona ko a libi baka, söseei taa a kisi gafa. Apösutu Paulosu bi sikifi u di soni aki taa: ’[Jehovah] weki [Jesosi] ko a libi baka, hën a butëën sindo nëën letimaun së a liba ala. Hën a tei ën buta a hii dee könu ku dee gaama ku dee kabiteni ku hii dee takima u köndë ku dee u mundu ala tuu liba. Nöö hën a dëën nëbai pasa hii dee sëmbë u di ten aki tee kisi ku di oto ten di o ko a baka.’​—Efeise 1:20, 21.

Boiti taa dee tëkisi u di Bëibel ta lei u unfa Jesosi hei tjika, a ta lei u tu taa a ta booko hën hedi ku libisëmbë. Di Jesosi bi dë a goonliba aki ta du di peleikiwooko, nöö a bi ta kula dee sëmbë dee bi dë ku  siki, söseei a bi ta weki dee sëmbë dee dëdë. Di dëdë di a bi dëdë da u, ta lei u unfa a lobi Gadu ku libisëmbë tjika (Efeise 2:4, 5). Nöunöu Jesosi taanpu a Gadu letimaun së, nöö abiti möön a o wooko ku di makiti di Gadu dëën faa tja gaan bunu ko da dee sëmbë dee ta piki Gadu buka a hii së u goonliba.

DEE ËNGËLI TA WOOKO DA GADU

„Mi [di tjabukama Daniëli] bi ta luku u te kuma de buta könubangi. Hën di Gaandiwan [Jehovah] di bi dë sensi awooten go sindo. . . . Dusudusu ëngëli bi ta dini ën, nöö teni dusu toon teni dusu bi taanpu leti nëën fesi.”​—Daniëli 7:9, 10.

A di wojolimbo sunjan aki, Daniëli an bi si wan kodo ëngëli nöö, ma a bi si dusudusu ëngëli. Di sunjan aki bi musu u dë wan gaan foombo sunjan! Dee ëngëli da jeje, de köni nöö de abi kaakiti tu. Dee ëngëli an abi di wan seei hei. I abi dee selafu-ëngëli ku dee kelupi-ëngëli. Di Bëibel ta taki soni u dee ëngëli möön leki 250 pasi.

Dee ëngëli na libisëmbë di bi ta libi a goonliba aki. Gadu bi mbei dee ëngëli gaanduwe kaa ufö a bi mbei libisëmbë. Dee ëngëli bi dë a liba ala ta wai seei di Jehovah bi ta mbei di goonliba.​—Jöpu 38:4-7.

Wan u dee fasi fa dee ëngëli dee ta hoi deseei a Gadu ta wooko dëën, hën da te de ta heepi du di möön fanöudu wooko di musu du a goonliba a di ten aki. Di wooko dë da di paaja di u ta paaja di bunu buka u di Könuköndë u Gadu (Mateosi 24:14). Di heepi di de ta heepi du di wooko aki, bi dë u si a di wojolimbo sunjan di apösutu Johanisi bi si. A bi sikifi taa: „Hën mi si wan oto basia u Masa Gadu Köndë ta buwa a liba, nöö hën abi di Bunu Buka di dë u teego faa musu konda da dee peipei sëmbë u goonliba. Hii pei nasiön sëmbë, ku hii pei lö, ku hii pei föluku dee ta fan hii dee peipei töngö u goonliba, de tuu a musu konda di buka da” (Akoalimbo 14:6). Hii fa dee ëngëli an ta fan ku sëmbë a di ten aki kumafa de bi ta du a di ten di pasa, tökuseei de ta heepi dee sëmbë dee ta paaja di bunu buka u de feni dee bunuhati sëmbë.

SAATAN TA GANJAN MILIONMILION SËMBË

„Hën mi luku a Masa Gadu Köndë ala möön, nöö hën mi si wan gaan feti hopo ala. Mikaëli [Jesosi Keesitu] ku dee basia fëën go feti ku di gaan kaima. Nöö hën di gaan kaima ku dee basia fëën ta feti baka. Nöö hën de ta feti teee, ma nöö di gaan kaima an wini, biga an taanga tjika. Nöö di hën ku dee basia fëën lasi kaa, nöö de an da de pasi u de tan a Gadu Köndë ala möön e. Biga de kisi de vinde puu ala tuwë go a goon. Wë nöö di  gaan bë kaima i si dë, hën wë da di didibi e, Saatan seei, di ta ganjan sëmbë a hii di goonliba. Hën wë de wini sö e. De hiti ën ku dee basia fëën tuu tuwë go a goonliba gbolo.”​—Akoalimbo 12:7-9.

Na hii juu soni bi nango bunu a Gadu Köndë ala. Bigibigi di Gadu mbei libisëmbë, nöö wan ëngëli bi kë u sëmbë dini ën, hën a hopo fia ku Jehovah. Sö wë a ko toon Saatan di kë taki „Felantima nasö Fiama”. Bakaten, hën wantu ëngëli go nama ku Saatan ta fia ku Jehovah tu, hën de ko toon taku jeje. De lobi hogidu gaanfa seei, de an kë dë a Jehovah së seei, nöö de ta mbei gaansë u dee libisëmbë ta du soni di an ta kai ku Jehovah.

Saatan ku dee taku jeje fëën abi takuhati. De an lobi libisëmbë, nöö de ta mbei sëmbë ta pena gaanfa a goonliba aki. Saatan hën bi kii dee mbeti ku dee futuboi u di dinima u Gadu de kai Jöpu. Baka di dë, hën a kii hii dee teni mii u Jöpu, di a bi mbei wan „gaan ventu” booko di wosu ka de bi dë. Baka di dë, hën Saatan mbei „taku boi kisi Jöpu, kumutu nëën basufutu tee nëën mindihedi”.​—Jöpu 1:7-19; 2:7.

Abiti möön Saatan an o dë möön. Sensi di de vindëën ko a goonliba, hën a sabi taa „ten fëën ko sati” (Akoalimbo 12:12). Saatan o kisi sitaafu, nöö di soni aki da wan gaan bunu buka seei!

DEE SËMBË DEE O KUMUTU A GOONLIBA AKI

„I [Jesosi] paka di paima bai libisëmbë da Gadu kumutu a hii pei nasiön, ku hii pei lö, ku hii pei föluku, ta fan hii dee peipei töngö u goonliba tuu. Nöö hën i tja de ko buta a di Könu Tii fii basu. I mbei de ko dë mindima ta tja libisëmbë ko a Gadu fesi. Nöö de wë o tii di goonliba e.”​—Akoalimbo 5:9, 10.

Leti kumafa Jesosi bi weki kumutu a dëdë a goonliba aki, hën a go libi a liba ala, sö nöö woto sëmbë o weki kumutu a dëdë a goonliba aki u go a libi a liba ala tu. Jesosi bi piki dee apösutu fëën taa: „Mi o go ala go seeka kamian da unu te mi kaba, nöö mi o toona ko tei unu, be mi ku unu dë makandi ala.”​—Johanisi 14:2, 3.

Dee sëmbë dee nango a Gadu Köndë, nango ala u du wan soni. De ku Jesosi o seti wan Könuköndë di o tii libisëmbë a goonliba aki, söseei de o mbei u feni gaan bunu. Di Könuköndë aki da di Könuköndë di Jesosi bi piki dee bakama fëën taa de musu ta begi be a ko, kumafa a bi lei u fuu begi. A bi begi taa: „Ke, u Tata a liba o, hii sëmbë musu lesipeki i e, sabi taa i dë bumbuu limbolimbo. U begi taa di Tii [Könuköndë] fii musu paaja a hii goonliba, be di fii kë pasa a goonliba aki leti kumafa a ta pasa a i a liba ala.”​—Mateosi 6:9, 10.

ANDI DEE SËMBË DEE O GO A GADU KÖNDË O GO DU ALA?

„Hën mi [apösutu Johanisi] jei wan töngö piki leti a di könubangi naandë. A bai taanga taa: Fa u dë aki, nöö di tan kamian u Masa Gaangadu ko dë a libisëmbë dendu e. . . . Nöö fa de o ko sëmbë fëën dë, nöö a o feki hiniwan u de wojowata puu. Këë an o ta kisi de möön. Dëdë ku tjali ku kusumi an o dë a de dendu möön tu. Söseei sinkii hati an o dë möön seei, kwetikweti, biga dee awoo soni dee bi dë tuu pasa go kaa.”​—Akoalimbo 21:3, 4.

Di wojolimbo sunjan aki ta taki u di ten di di Könuköndë u Gadu o puu di tii u Saatan, söseei a ta taki u di ten di a o mbei di goonliba toon wan paladëisi. Jesosi ku dee sëmbë dee weki kumutu a dëdë a goonliba aki u go libi a liba ala, hën o du hii dee soni aki. Dee soni dee bi ta mbei libisëmbë ta tja fuka ku pena an o dë möön. Dëdë seei an o dë möön tu.

Andi o pasa ku dee milionmilion sëmbë dee dëdë, dee an o ko a libi baka u de go libi a Gadu Köndë ala? A di ten di ta ko, de o ko a libi baka u de sa libi u teego a di Paladëisi a goonliba aki.​—Lukasi 23:43

Dee wojolimbo sunjan aki ta mbei u dë seiki taa Jehovah Gadu ku di Womi Mii fëën Jesosi Keesitu, dee ëngëli dee hoi deseei a Gadu ku dee sëmbë di de bai puu a goonliba aki, ta booko de hedi ku u gaanfa seei, nöö de kë u hii soni go bunu ku u. Ee i kë sabi andi ku andi de o du möön, nöö i sa hakisi wan Jehovah Kotoigi, nasö i sa go a di website fuu www.jw.org, söseei i sa download di buku Andi di Bëibel ta lei u tuutuu?