Skip to content

Skip to table of contents

Dee sëmbë dee ta dini Jehovah tooka ku dee sëmbë dee an ta dini ën

Dee sëmbë dee ta dini Jehovah tooka ku dee sëmbë dee an ta dini ën

„Woon sa .  .  . si gbelingbelin ambë da wan limbohati sëmbë ku ambë da wan hogihati sëmbë.”​—MALEAKI 3:18.

KANDA: 127, 101

1, 2. Andi sa ta toobi dee sëmbë u Gadu a di ten aki? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

SÖMËNI data ku sömëni sösutu ta wooko ka sëmbë dë, di abi wan siki di sa kisi de tu. Dee data ku dee sösutu aki ta luku dee sëmbë dë u di de kë heepi de. Ma de musu ta köni tu u deseei an kisi di siki u dee sëmbë di de ta mbei möiti u de kula. Wë u sa taki taa u dee Jehovah Kotoigi seei ta du di wan seei soni tu. Sömëni fuu ta libi nasö ta wooko ku sëmbë di abi manii di an ta kai ku Gadu. Di soni aki sa ta toobi u seei.

2 A dee lasiti daka u di goonliba aki, sëmbë di an lobi Gadu an ta hoi dee wëti fëën dee ta taki andi da bunu ku andi da hogi. Apösutu Paulosu bi taki u dee taku fasi di dee sëmbë dee an ta dini Gadu bi o abi, di a bi sikifi wan biifi manda da Timoteo. Paulosu bi taki taa u bi o ta möön si dee taku fasi aki te di kaba u di goonliba aki bi o ta zuntu. (Lesi 2 Timoteo 3:1-5, 13.) Hii fa dee fasi aki sa ta toobi u, tökuseei a sa pasa taa u ko ta pakisei, nasö ta fan, nasö ta du soni kuma dee sëmbë aki (Nöngö 13:20). A di woto aki, woo si fa dee fasi aki tooka ku dee fasi di dee sëmbë u Gadu abi. Woo si tu unfa u sa ta köni fu wa  ko abi dee taku fasi aki, hii fa u ta heepi sëmbë u de ko sabi Jehovah.

3. Fuun pei sëmbë Paulosu ta taki a 2 Timoteo 3:2-5?

3 Paulosu bi taki taa a dee lasiti daka, „nöö wan tumisi hogi ten o ko”. Bakaten a bi taki u 18 taku fasi di sëmbë bi o ko abi a di ten fuu aki. Dee fasi aki dë kuma dee fasi dee Paulosu bi kai a Loomë 1:29-31. Ma dee fasi dee a bi kai a di biifi di a bi manda da Timoteo an dë a na wan woto buku a dee Giiki Buku u Bëibel. A bigi u di biifi, Paulosu bi sikifi taa sö „sëmbë u di ten naandë” bi o dë. Ma di soni aki an kë taki taa hii sëmbë bi o abi dee taku fasi di Paulosu bi taki u de. Dee tuutuu Keesitu sëmbë an abi dee fasi aki.​—Lesi Maleaki 3:18.

DI FASI FA U TA SI USEEI

4. Ambë i bi o taa da wan sëmbë di abi gaanfasi?

4 Baka di Paulosu bi taki taa sömëni sëmbë bi o ta lobi deseei nöö, söseei taa de bi o ta lobi möni, hën a bi taki tu taa sëmbë bi o ta njan buka ta mbei deseei taa de dë gaan womi, nöö de bi o abi gaan fasi tu. Dee sëmbë dee abi dee lö fasi aki ta si kuma de bunu möön wotowan, kandë u di de hanse, kandë u di de sa’ u du so soni, kandë u di de gudu, nasö kandë u di de dë heihei sëmbë. Dee lö sëmbë aki ta kë u sëmbë ta gafa de. Wan könima bi taki wan soni u dee lö pei sëmbë aki. A bi taki taa: „Wan piki begi tafa dë nëën hati, nöö hiniwan ten a ta tjökö kini a goon ta begi hënseei.” So sëmbë bi taki taa gaanfasi hogi tee taa wan sëmbë di abi gaanfasi seei an ta lobi ën te a ta si taa woto sëmbë abi gaanfasi.

5. Unfa wanlö dinima u Jehovah seei bi ko abi gaanfasi?

5 Jehovah ta buuse sëmbë di abi gaanfasi, nöö di Bëibel ta taki taa a dë kuma wan „sëmbë di ta luku wotowan ku gaanfasi” (Nöngö 6:16, 17). Wan sëmbë di abi gaanfasi an sa ko dë mati u Gadu (Psalöm 10:4). A Didibi gaanfasi kumutu (1 Timoteo 3:6). Ma a tjali taa sëmbë di bi ta dini Jehovah ku hii de hati seei bi ko abi gaanfasi. Wan u dee sëmbë aki da Könu Usia di bi ta tii Juda sömëni jaa longi. Di Bëibel ta taki taa: „Di a ko abi möön makiti, hën a ko abi gaanfasi. Fëën mbei soni an bi waka bunu dëën. An bi haika Jehovah, di Gadu fëën.” Usia bi go a di Wosu u Gadu, hën a tjuma wan soni da Gadu, hii fa an bi abi di leti u du ën. Könu Esikia bi ko abi gaanfasi tu, ma u wan pisiten nöö.​—2 Kloniki 26:16; 32:25, 26.

6. Andi da wantu soni di bi o sa mbei Dafiti ko abi gaanfasi? Ma andi bi heepi ën fu an ko abi gaanfasi?

6 So sëmbë ta ko abi gaanfasi u di de hanse, u di de dë wan nëbai sëmbë, u di de sa’ u pëë poku, u di de taanga nasö u di sëmbë lobi de. Dafiti bi hanse, a bi dë wan nëbai sëmbë, a bi sa’ u pëë poku, a bi taanga, söseei sëmbë bi lobi ën, ma tökuseei nöiti a bi ko abi gaanfasi. Di Dafiti bi kii Goliati, hën Könu Saulosu bi piki ën taa a sa tööu ku di mujëë mii fëën. Ma Dafiti bi taki taa: „Ambë da mi, nöö ambë da dee sëmbë u mi? Dee tata bëë u mi na heihei sëmbë a Isaëli. Wë nöö unfa mi sa tööu ku di mujëë mii u Könu?” (1 Samuëli 18:18) Andi bi heepi Dafiti fu an ko abi gaanfasi? Wë a bi sabi taa ee na Gadu, an bi o abi dee fasi dee a abi, an bi o sa’ u du dee soni dee a sa’ u du, söseei an bi o abi dee gaandi dee a abi. A bi sabi taa u di Gadu bi abi sakafasi mbei a bi buta pakisei nëën (Psalöm 113:5-8). Dafiti bi ko fusutan taa Jehovah hën bi dëën hii dee bunu soni dee a abi.​—Luku 1 Kolenti 4:7.

Te u dee dinima u Gadu abi sakafasi, nöö sëmbë sa kë ko dë mati u Jehovah tu

7. Andi o heepi u fuu lei taa u abi sakafasi?

 7 A di ten aki, dee sëmbë u Jehovah seei ta mbei möiti u de an ko abi gaanfasi, leti kumafa Dafiti bi ta mbei möiti fu an ko abi gaanfasi. A ta bigi da u taa Jehovah, di möön Hei Gadu seei, abi sakafasi (Psalöm 18:35). U ta mbei möiti fuu ta du dee soni dee sikifi aki: „Un musu a’ tjalihati u otowan. Un musu libi ku ën ku bunuhati, ku saka fasi. Nöö un musu abi sapifasi ta mëni di otowan fii ta hoi pasensi dëën” (Kolosën 3:12). U sabi tu taa „ee i lobi wan sëmbë, ja o ta njan buka ta taki soni ta tuwë dëën. Ja o mbei i seei hei dëën” (1 Kolenti 13:4). Te wotowan ta si taa u abi sakafasi, nöö kandë de o kë ko sabi soni u Jehovah tu. Leti kumafa di manu u wan sisa sa ko dë mati u Jehovah te di sisa ta tja hënseei a wan bunu fasi, sö nöö te u dee dinima u Gadu abi sakafasi, nöö sëmbë sa kë ko dë mati u Jehovah tu.​—1 Petuisi 3:1.

DI FASI FA U TA LIBI KU WOTOWAN

8. (a) Unfa so sëmbë u di ten aki ta si di piki di miii an ta piki de mama ku de tata buka? (b) Andi di Bëibel ta piki dee mii taa de musu ta du?

8 Paulosu bi taki a fesi unfa sëmbë bi o ta libi ku wotowan a dee lasiti daka. A bi taki taa miii an bi o ta piki de mama ku de tata buka. A di ten aki, sömëni buku ku sömëni u dee soni di de ta bia a teefei, ta mbei miii si kuma an dë wan hogi soni te de an ta piki de mama ku de tata buka. Wë u sa taki taa ee miii an ta piki de mama ku de tata buka, nöö di soni dë sa booko di wosudendu. Nöö u di dee mii aki, de o göö ko dë dee gaan sëmbë bakaten, mbei di soni dë sa mbei taa soni an waka bunu a wan köndë bakaten tu. Na tide jaa libisëmbë ko fusutan di soni aki. Na awooten, a Giikiköndë, nöö ee wan sëmbë bi naki hën mama nasö hën tata, nöö an bi o sa abi taki a di köndë möön. Dee Loomë sëmbë bi abi wan wëti di ta taki taa ee wan sëmbë bi naki ën tata, nöö a bi o kisi di sitaafu di wan sëmbë bi ta kisi te a kii sëmbë. Dee Hebelejën Buku u Bëibel ku dee Giiki Buku u Bëibel tuu, ta piki miii taa de musu ta lesipeki de mama ku de tata.​—Ëkisodesi 20:12; Efeise 6:1-3.

9. Andi sa heepi miii u de ta piki de mama ku de tata buka?

9 Andi sa heepi dee mii u de ta piki de mama ku de tata buka, aluwasi woto mii an ta piki de mama ku de tata buka? Te miii ta pakisei hii dee bunu soni di de mama ku de tata du da de, nöö de musu dë ku tangi a hati, söseei de musu kë piki de buka a soni. Dee njönkuwan musu ko fusutan tu taa u Tata Masa Gadu, kë u de ta piki de mama ku de tata buka a soni. Te njönkuwan ta taki bunu soni u de mama ku de tata, nöö de ta heepi dee woto njönku mati u de, u deseei ko ta möön lesipeki de mama ku de tata tu. A dë sö tuu taa ee mama ku tata an abi fii a de hati da dee mii u de, nöö a o möön taanga da dee mii u de ta piki de buka. Ma te wan mii ta fii taa hën mama ku hën tata lobi ën, nöö a sa heepi ën faa ta piki de buka a soni, aluwasi a ta taanga dëën. Wan njönku baaa de ta kai Austin bi taki taa: „Te mi du  wan soni di an bunu, nöö mi ta kë suku fasi u de an sitaafu mi da di soni di mi du. Ma mi mama ku mi tata ta buta wëti da mi di an taanga da mi u mi hoi, nöö de ta piki mi faandi mbei de buta dee wëti dë da mi, söseei mi ku de sa ta fan hiniwan ten. Di soni aki ta heepi mi u mi ta piki de buka a soni. Mi ta si taa de lobi mi, nöö di soni dë ta mbei mi ta kë du soni di ta kai ku de.”

10, 11. (a) Un fasi sëmbë ta abi di ta lei taa de an lobi wotowan? (b) Unfa tuutuu Keesitu sëmbë ta lobi woto sëmbë tjika?

10 Paulosu bi taki u woto fasi di sëmbë bi o abi, di bi o lei taa de an ta lobi wotowan. Baka di a bi taki taa miii „an o ta saka deseei a de mama ku de tata basu”, hën a bi taki taa sëmbë an bi o ta da wotowan tangi. U ta fusutan faandi mbei a taki di soni aki, u di sëmbë di an ta da wotowan tangi, an ta tei dee soni di wotowan ta du da de u bigi. Paulosu bi taki tu taa sëmbë bi o ta tja wotowan ta njan a baka. De an bi o ta kë taki fiti ku wotowan. Di soni aki kë taki taa de an bi o kë libi fiifii ku wotowan. De bi o ta kosi Gadu ta dëën gaan buka, söseei de bi o ta tja sëmbë go sei da wotowan. Di soni aki kë taki taa de bi o ta taki hogi u wotowan ku Gadu tuu. Söseei de bi o ta mindi soni da sëmbë. Di soni aki kë taki taa de bi o ta taki soni u poi sëmbë në. *​—Luku di pisi a basu.

11 Dee dinima u Jehovah tooka seei ku gaansë u dee sëmbë u di goonliba aki, u di de ta lobi sëmbë ku hii de hati. Sö di soni aki bi dë gaanduwe kaa. Jesosi bi taki taa wan kodo wëti nöö dë a di Wëti u Mosesi, di hebi möön di wëti di ta taki taa u musu lobi wotowan. Di wëti dë da di wëti di ta taki taa u musu lobi Gadu (Mateosi 22:38, 39). Jesosi bi taki tu taa sëmbë bi o sabi dee tuutuu Keesitu sëmbë a di lobi di de bi o ta lobi de na de. (Lesi Johanisi 13:34, 35.) Dee tuutuu Keesitu sëmbë bi o ta lobi hii sëmbë te kisi dee felantima u de seei tu.​—Mateosi 5:43, 44.

12. Unfa Jesosi bi lei taa a lobi wotowan?

12 Jesosi bi lei taa a lobi sëmbë tuutuu. A bi lei taa a lobi sëmbë, u di a bi ta waka a dee köndëköndë ta konda soni u di bunu buka u di Könuköndë u Gadu da sëmbë. A bi ta kula dee bookowojoma, dee lanma, dee sëmbë dee bi abi kököbë, ku dee bookojesima. Söseei a bi weki sëmbë di bi dëdë ko a libi baka (Lukasi 7:22). Jesosi dëdë da libisëmbë u puu de a zöndu ku dëdë basu, hii fa gaansë u de bi ta buuse ën. Jesosi bi ta djeesi hën Tata a di fa a lobi sëmbë. A hii së u goonliba, dee Jehovah Kotoigi ta lei taa de ta djeesi Jesosi, u di de ta lei taa de lobi wotowan.

13. Unfa di lei di u ta lei taa u lobi wotowan sa heepi de u de kë ko sabi soni u Jehovah?

13 Te u ta lei wotowan taa u lobi de, nöö a sa mbei de kë ko sabi soni u di Tata fuu di dë a liba ala. Wan womi di ta libi a Tailand bi go a wan könklësi, nöö a bi bigi dëën seei di a bi si fa dee baaa ku dee sisa lobi de na de. Di a toona go a wosu, hën a hakisi dee Jehovah Kotoigi u de ta ko lei ën soni u Bëibel tu pasi a wan wiki. Bakaten, a bi go peleiki da hii dee famii fëën. Baka sikisi liba, hën di womi aki bi lesi di lesipisi u Bëibel a di Könuköndë zali u di fosu pasi. U ta lei taa u lobi wotowan u? Hakisi iseei dee soni aki: ’Mi ta du hii soni di mi sa du u heepi dee famii u mi, dee sëmbë a di kemeente, ku dee sëmbë dee mi ta miti a di peleikiwooko u? Mi ta mbei möiti u mi ta si wotowan kumafa Jehovah ta si de u?’

 HOGI MBETI KU SIKAPU

14, 15. Andi da wanlö fasi di an bunu, di sëmbë ta abi? Unfa so sëmbë bi ko tooka di fasi fa de bi ta tja deseei?

14 A dee lasiti daka u di goonliba aki, sëmbë ta abi fasi di wa musu ko abi. Gaansë u sëmbë an ta lobi na wan soni di dë bumbuu. De ta buuse bumbuu soni, nöö de ta buuse dee sëmbë dee ta mbei möiti u du bumbuu soni tu. Dee lö sëmbë aki hogi leti kuma taku mbeti. De ta dë nömönömö u du andi deseei kë. De ta du soni söndö u de pakisei, nöö de an ta abi toobi ee di soni di de o du o tja hogi ko da wotowan.

15 Sömëni sëmbë di bi hogi kuma taku mbeti, tooka di fasi fa de bi dë. Wan tjabukama woto di sikifi a Bëibel bi taki u di soni dë. (Lesi Jesaaja 11:6, 7.) U ta lesi soni u dee taku mbeti aki a di tjabukama woto aki. A ta taki taa taku mbeti kuma matu dagu ku lëun, o ta libi makandi ku sikapu mii ku kau mii ku woto mbeti tu. Wë unfa a du ko taa de o sa ta libi makandi sö? Di tjabukama woto ta piki u taa, u di „di goonliba o fuu ku di lei u Jehovah” (Jesaaja 11:9). Wë mbeti an sa lei soni u Jehovah. Fëën mbei u sa taki taa di tjabukama woto aki ta taki soni u libisëmbë di tooka di fasi fa de bi ta tja deseei.

Dee mama wëti u Bëibel sa heepi sëmbë u de bia libi! (Luku palaklafu 16)

16. Unfa di Bëibel bi heepi sëmbë u de tooka di fasi fa de bi dë fosu?

A dë sö tuu taa a ta taanga u tooka soni a u libi, ma di jeje u Gadu o heepi dee sëmbë dee kë du soni di ta kai ku Gadu

16 Ufö sömëni u dee baaa ku dee sisa fuu bi ko sabi soni u Jehovah, de bi hogi leti kuma taku mbeti. Ma nöunöu de ko dë sëmbë di ta libi fiifii ku wotowan. I sa lesi di woto u de a di pisi „Bijbel e kenki sma libi”, di dë a jw.org/srn. Dee sëmbë dee ko sabi Jehovah te ko ta dini ën, an dë kuma dee sëmbë dee ta mbei taa de ta nama ku Gadu, ma ee i  luku de te i kaba, nöö de an ta da di kaakiti u Gadu pasi möönsö a de libi. Dee lö sëmbë dë ta mbei taa de ta dini Gadu, ma di fasi fa de ta tja deseei ta lei taa de an ta dini ën. Ma na sö dee sëmbë u Jehovah dë. Sömëni sëmbë di ko ta dini Jehovah nöunöu, bi ta libi kuma taku mbeti, ma de ’tei di njunjun libi di Gadu da de, nöö de ko ta djeesi ën seei. Biga hën ta libi bunu a hii futu ku limbo hati’ (Efeise 4:23, 24). Te sëmbë ko sabi soni u Gadu, nöö de ta ko fusutan taa de musu ta hoi dee wëti fëën. Di soni aki ta heepi de u de ko ta biibi woto soni, u de ko ta pakisei woto fasi, söseei u de ko ta du soni woto fasi tu. A dë sö tuu taa a ta taanga u tooka dee soni aki, ma di jeje u Gadu o heepi dee sëmbë dee kë du soni di ta kai ku Gadu.

’I MUSU BIA BAKA DA DE DEE LÖ SËMBË DË’

17. Unfa u sa köni fu wa ko abi dee fasi u dee sëmbë u di goonliba aki?

17 Daka fu daka u ta ko si gbelingbelin ambë ta dini Gadu, ku ambë an ta dini ën. U musu ta köni fu wa ko abi dee taku fasi u dee sëmbë dee an ta dini Gadu. U kë piki Jehovah buka, nöö u kë bia baka da dee sëmbë di 2 Timoteo 3:2-5 ta taki u de. Wë a dë sö tuu taa wa o sa dë nöö wa ta nama ku dee lö sëmbë aki seepiseepi. Kandë u ku de ta wooko a di wan kamian, nasö kandë u ku de nango a di wan siköö, nasö kandë u ta libi ku de a wan wosu. Ma tökuseei wa musu u ko ta pakisei kumafa de ta pakisei, söseei wa musu u ko ta tja useei kuma de. Wë nöö andi sa heepi u fu wa ko dë kuma de? U musu ta lei soni u Bëibel, söseei u musu ta tei dee sëmbë dee lobi Jehovah ko dë mati fuu, nöö dee soni aki o heepi u fuu ku Jehovah ko dë möön gaan mati.

18. Unfa dee soni dee u ta taki ku dee soni dee u ta du sa heepi wotowan u de kë ko sabi soni u Jehovah?

18 U kë heepi woto sëmbë u de ko sabi Jehovah. Fëën mbei i musu mbei möiti fii peleiki da hii sëmbë, nöö hakisi Jehovah faa heepi i fii sa taki soni di fiti, a di soifi ten. U musu mbei sëmbë ko sabi taa u da Jehovah Kotoigi. Te u piki de taa u da Jehovah Kotoigi, hën de ko si taa u ta tja useei a wan bunu fasi, nöö na u de o gafa, ma de o gafa Jehovah Gadu. Jehovah ta lei u taa „u musu kaba ku dee soni dee sëmbë u di goonliba aki ta hangi u de feni. U musu ta hoi u seei fu wa du soni di an fiti. U musu libi lesipeki fasi kumafa Masa Gadu kë fuu libi, hii fa u ta libi a di hogi ten u dë aki” (Titusi 2:11-14). Ee u ta djeesi Jehovah, söseei ee u ta du dee soni dee a kë taa u musu du, nöö woto sëmbë o si ën. Kandë so u de o taki taa: „U kë go ku unu, biga u jei taa Gadu dë ku unu.”​—Sakalia 8:23.

^ pal. 10 Di Giiki wöutu di de puu ko „sëmbë di ta mindi soni da sëmbë”, da di·aʹbo·los. Di wöutu aki hën de puu ko Saatan a di Bëibel, di taku hati ëngëli di bi mindi soni da Gadu.