Skip to content

Skip to table of contents

Ambë i musu lobi fii sa ta dë waiwai?

Ambë i musu lobi fii sa ta dë waiwai?

„Dee sëmbë dee Jehovah dë Gadu u de, o ta dë waiwai!”​—PSALÖM 144:15.

KANDA: 111, 109

1. Faandi mbei u sa taki taa u ta libi a wan ten di tooka ku hii dee ten dee pasa?

U TA libi a wan ten di tooka gaanfa seei ku hii dee ten dee pasa. Nöunöu Jehovah ta tja wanlö gaan hia sëmbë ko makandi. Dee sëmbë aki „kumutu a hii pei nasiön, ku hii pei lö, ku hii pei föluku, ta fan hii dee peipei töngö u goonliba tuu”, kumafa di Bëibel bi taki a fesi. Dee sëmbë aki pasa aiti milion sëmbë. De ta dë waiwai, nöö de ta „taanpu a di könubangi u Masa Gaangadu fesi dë ta dini ën ndeti ku didia” (Akoalimbo 7:9, 15; Jesaaja 60:22). Sëmbë an bi dë di bi lobi Gadu sö hia wan daka, söseei sëmbë an bi dë di bi lobi wotowan sö wan daka tu.

2. Ambë dee sëmbë dee an dë mati u Gadu ta lobi? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

2 Di Bëibel bi taki a fesi tu taa a di ten fuu aki, sëmbë di an dë mati u Gadu bi o ta lobi woto soni. Di Bëibel ta piki u taa de bi o lobi deseei nöö. Apösutu Paulosu bi sikifi taa a dee lasiti daka, sëmbë „o lobi deseei nöö”, „de o lobi möni”, söseei „de o lobi piizii ka u de lobi Gadu” (2 Timoteo 3:1-4, NW). Di lö lobi aki an dë kuma te sëmbë ta lobi Gadu. Te wan sëmbë ta du soni ka hën wanwan nöö ta feni wini fëën, nöö an  o ta dë waiwai, hii fa a sa ta si kuma a o ta dë waiwai. Wë u sa taki taa di lobi di sëmbë ta lobi deseei nöö, ta mbei di libi ta taanga da hii sëmbë.

3. Andi woo luku a di woto aki? Nöö faandi mbei woo luku ën?

3 Apösutu Paulosu bi sabi taa wan ten bi o ko ka sëmbë bi o ta lobi deseei nöö, nöö di soni dë an bi o bunu da Keesitu sëmbë. Fëën mbei a bi piki de taa de „musu bia baka da” dee lö sëmbë dë (2 Timoteo 3:5). Ma ee fuu taki ën, nöö wa sa dë nöö wa ta nama ku de lö sëmbë aki seepiseepi. Ma andi u sa du fu wa ko dë kuma dee lö sëmbë aki, hii fa u ku de ta nama hiniwan daka? Söseei andi u sa du u Jehovah wai ku u? Boo luku andi da di lobi di Gadu kë fuu ko abi, ku andi da di lobi di 2 Timoteo 3:2-4 ta taki fëën. Baka di dë, nöö woo sa öndösuku useei luku fuu ko sabi unfa u musu du soni fuu sa ko abi di lobi di o heepi u fuu sa ta dë waiwai.

I LOBI GADU NAA I LOBI ISEEI?

4. Faandi mbei an föutu fuu lobi useei?

4 Paulosu bi sikifi taa: „Sëmbë o lobi deseei nöö.” Ma di soni aki kë taki taa wa musu lobi useei ö? Wë nönö. An dë wan hogi soni ee u lobi useei, biga sö Jehovah mbei u. Jesosi bi taki taa: „I musu lobi oto sëmbë leti kumafa i lobi i seei” (Maikusi 12:31). Awa, wa sa lobi woto sëmbë ee wa lobi useei. Di Bëibel ta piki u söseei taa: „Dee womi musu ta lobi dee mujëë u de kuma deseei sinkii. Biga fa i si manu ku mujëë sai dë kaa, nöö de dë di wan sinkii e. Nöö hën mbei te wan womi ta lobi ën mujëë, nöö hën da a ta lobi ën seei. Biga . . . na wan sëmbë ta buuse hënseei sinkii ma a ta lobi ën ta dëën njanjan ta tjubi ën faa musu dë bumbuu” (Efeise 5:28, 29). Fëën mbei an föutu fuu lobi useei, solanga wa ta lobi useei pasa maaka.

5. Ku un pei sëmbë i bi o maaka wan sëmbë di lobi hënseei tumisi?

5 Di Bëibel ta taki a 2 Timoteo 3:2 u di lobi di wan sëmbë ta lobi hënseei. Ma di lobi aki an dë di lobi di Gadu kë fuu abi da useei. Biga di lö lobi aki ta mbei wan sëmbë ta pakisei hënseei nöö. Ee wan sëmbë lobi hënseei tumisi, nöö a ta si hënseei hei möön fa a dë (Lesi Loomë 12:3). An ta booko hën hedi ku soni u wotowan, ma a ta booko hën hedi ku soni fu hënseei wanwan nöö. Te wan soni an waka bunu, nöö a ta butëën a wotowan hedi. U sa tei sö wan sëmbë maaka ku wan womi di mbei wan gaan hei peni lontu di wosu fëën, u di an kë hulu ku na wan woto sëmbë. An kë u sëmbë ko nëën pisi. Dee lö sëmbë aki an ta dë waiwai.

Di lobi di Gadu kë fuu ko abi, ta mbei u ko abi bunu fasi

6. Un wini u ta feni te u lobi Gadu?

6 So sëmbë di ta öndösuku soni u Bëibel ta si kuma Paulosu bi taki fosu u di lobi di wan sëmbë ta lobi hënseei, u di di soni aki hën ta mbei wan sëmbë ko abi dee woto taku fasi dee a bi kai bakaten. Ma di lobi di Gadu kë fuu ko abi, ta mbei u ko abi bunu fasi. A ta mbei wan sëmbë ko abi piizii, kötöhati, pasensi, tjalihati u sëmbë, bunuhati, biibi, saapifasi, söseei a ta mbei wan sëmbë ta duwengi  hënseei (Galasia 5:22, 23). Di Psalöm sikifima bi taki taa: „Dee sëmbë dee Jehovah dë Gadu u de, o ta dë waiwai!” (Psalöm 144:15) Jehovah da wan Gadu di dë waiwai, nöö dee sëmbë fëën ta dë waiwai tu. Boiti di dë, dee sëmbë u Jehovah an dë kuma dee sëmbë dee ta pakisei deseei nöö. De an ta suku bunu u de wanwan nöö a kaba, ma de lo’ u da wotowan soni, nöö di soni dë hën ta mbei de ta dë waiwai.​—Tjabukama 20:35.

Unfa u sa köni fu wa ko ta lobi useei tumisi, söseei fu wa ko lobi möni, ku piizii? (Luku palaklafu 7)

7. Andi sa heepi u fuu ko sabi ee u lobi Gadu tuutuu?

7 Unfa u sa ko sabi ee u ko ta lobi useei möön fa u lobi Gadu? Pakisei di soni di sikifi a di tëkisi aki: „Wan musu ta du soni fuun feni nëbai hedi e, dee sëmbë. Wan musu mbei taa i hei möön otowan tu, ma be i saka i seei da dee otowan fii ta luku de kuma de hei möön i. Ja musu ta mëni fii wanwan soni nöö a kaba e, ma hibiwan fuunu musu ta mëni soni u di otowan fëën tu” (Filipi 2:3, 4). U sa hakisi useei dee soni aki: ’Mi ta du di soni di sikifi a di tëkisi aki ö? Mi ta mbei möiti u du dee soni dee Gadu kë taa mi musu du ö? Mi ta mbei möiti u heepi wotowan a di kemeente, söseei a di peleikiwooko u?’ So juu a sa ta taanga da u fuu tei di ten ku di kaakiti fuu u heepi wotowan. Kandë u musu disa so soni di u lo’ u du fuu sa du di soni aki. Ma na wan soni dë di sa mbei u ta dë waiwai kuma di sabi di u ta sabi taa di sëmbë di ta tii hii di mundu, ta wai ku u!

8. Andi so Keesitu sëmbë bi du u di de lobi Gadu?

8 So Keesitu sëmbë disa di bumbuu wooko u de ka de bi ta feni hia möni, u di de lobi Gadu, söseei u di de bi kë du möön hia soni a di dini fëën. Wan sisa de kai Ericka, dë wan data. Ma a ta du di pioniliwooko tu. Hën ku hën manu bi go du di diniwooko u  de a sömëni köndë. A bi taki taa: „Di heepi di u bi go heepi a wan kamian ka de ta fan wan woto töngö, bi mbei u ko sabi te a hia soni. Boiti di dë, dee mati dee u ko abi, bi mbei u ko ta möön dë waiwai.” Ericka ta du di data wooko jeti, ma a ta tei möön gaansë u di ten fëën ku di kaakiti fëën u lei sëmbë soni u Jehovah, söseei u heepi dee baaa ku dee sisa. A bi taki taa di soni dë „ta mbei a ta dë waiwai seei”.

DEE GUDU FII DË A LIBA ALA, NAA A GOONLIBA AKI?

9. Faandi mbei wan sëmbë di lobi möni an o sa ta dë waiwai?

9 Paulosu bi taki taa sëmbë bi o „lobi möni”. Wantu jaa pasa, wan pionili di ta libi a di köndë Ierland bi konda soni u Gadu da wan womi. Di womi bi jabi di poutumöni fëën, hën a puu wanlö pampia möni nëën, hën a taa: „Luku di gadu u mi aki!” Sö gaansë sëmbë ta si ën tu. De lobi möni ku gudu. Ma di Bëibel ta bai u a di lö soni aki. A ta taki taa: „Soofu an o tjika di sëmbë di lobi soofu, nöö ee wan sëmbë lobi gudu, nöö di möni di a ta feni seei an o tjikëën” (Peleikima 5:10). Te wan sëmbë lobi möni, nöö möni an ta tjikëën möönsö. Hii juu a ta kë ko abi möön hia möni, nöö hii hën libi longi a ta puu ta kule a möni baka. Dee lö sëmbë aki ta ko dë ku „sömëni gaan hila fuka a de hati”.​—1 Timoteo 6:9, 10.

10. Andi di Bëibel ta taki u di gudu di wan sëmbë ta gudu ku di pooti di wan sëmbë ta pooti?

10 U sa taki taa hii u tuu abi möni fanöudu, u di a ta tjubi u da so soni (Peleikima 7:12). Ma woo sa ta dë waiwai ee u abi pikisö möni nöö fuu sa ta bai dee soni dee u abi fanöudu ö? Wë aai! (Lesi Peleikima 5:12.) Wan womi de kai Aguli, di bi dë di womi mii u wan womi de kai Jake, bi sikifi wan soni. A bi sikifi taa: „Na mbei mi ko pooti, nöö na mbei mi ko gudu tu. Ma mbei mi feni soni u njan kumafa mi abi ën fanöudu.” Wë u ta fusutan faandi mbei di womi aki an bi kë ko pooti. A bi taki taa an bi o kë go fufuu sëmbë soni, u di te wan sëmbë ta fufuu sëmbë soni, nöö a ta da Gadu poi në. Ma nöö faandi mbei di womi aki an bi kë ko gudu tu? Wë a bi taki taa: „U di ma kë njan te bëë u mi fuu, nöö mi bia baka da i, te mi ko ta taki taa: ’Ambë da Jehovah?’” (Nöngö 30:8, 9) Kandë i sabi wantu sëmbë di ta futoou dee gudu u de ka u de futoou Gadu.

11. Andi Jesosi bi taki u möni?

11 Wan sëmbë di lobi möni an sa du soni di ta kai ku Gadu. Jesosi bi taki taa: „Na wan sëmbë sa dini tu masa makandi e. I musu fu lobi wan möön wan, ee nasö joo hëngi a wan möön wan. Nöö söseei tu, ja sa waka a Masa Gadu baka ku dee gudu u goonliba aki baka makandi e, kwetikweti.” A bi taki tu taa: „Wan musu biinga fuun abi hia gudu a goonliba aki. Biga aki kopikopi sa njan dee gudu fii, ee nasö sukufu sa poi de. Fufuuma sa ko fufuu hii dee soni i abi tja go, i fika ku maun tjololoo. Sö di libi a goonliba aki dë kaa. Hën mbei i musu biinga fii libi a sö wan fasi taa i ta lai gudu a Masa Gadu Köndë. Biga ala kopikopi an o ko njan mën, sukufu an o kisi ën, fufuuma an o ko dou dë u fufuu ën tja go. Nöö ala fii tjubi dee gudu fii e.”​—Mateosi 6:19, 20, 24.

12. Konda unfa di tooka di u ta tooka soni a u libi fu wa ko abi hia gudu, ta heepi u fuu dini Gadu.

12 Sömëni dinima u Jehovah ta mbei möiti u tooka soni a de libi u de an ko abi hia gudu. De ta si taa te de ta du sö, nöö de ta feni möön ten u dini Jehovah, söseei a ta  mbei de ta möön dë waiwai. Wan baaa de kai Jack, di ta libi na Amëëkanköndë, bi sei di gaan wosu fëën ku di masikapei fëën, sö taa a bi sa go du di pioniliwooko ku hën mujëë. A bi taki taa: „A bi dë wan taanga soni da u fuu sei di waiti wosu di u bi mbei a wan boiti kamian.” Ma ufö di dë, nöö sömëni jaa longi, a bi ta kumutu a wooko ta ko a wosu ku bookohedi. A bi taki taa: „Mi mujëë hën a bi ta du di pioniliwooko, nöö hii juu a bi ta dë waiwai. A bi lo’ u taki taa: ’Mi abi di möön bunu basi!’ Nöunöu miseei ta du di pioniliwooko, nöö u tuu ta wooko da di wan seei Sëmbë. Di sëmbë dë da Jehovah.”

’Di fasi fa mi ta libi ta lei taa mi ta biibi dee soni di di Bëibel ta taki u möni ö?’

Unfa u sa köni fu wa ko ta lobi useei tumisi, söseei fu wa ko lobi möni, ku piizii? (Luku palaklafu 13)

13. Andi sa heepi u fuu ko sabi unfa u ta si möni?

13 Te u ta öndösuku useei luku unfa u ta si möni, nöö wa musu ganjan useei, ma u musu hakisi useei dee soni aki: ’Di fasi fa mi ta libi ta lei taa mi ta biibi dee soni di di Bëibel ta taki u möni ö? Mi ta si möni kuma di möön fanöudu soni ö? Mi ta möön booko mi hedi ku gudu möön di dë di mi ku Jehovah ku woto sëmbë musu dë mati ö? Mi ta biibi tuutuu taa Jehovah o da mi dee soni dee mi abi fanöudu ö?’ Wë u sa dë seiki taa ee u ta futoou ën, nöö hii juu a o ta da u dee soni dee u abi fanöudu, kumafa a bi taki!​—Mateosi 6:33.

I LOBI JEHOVAH NAA I LOBI PIIZII?

14. Unfa u musu ta si piizii?

14 Di Bëibel bi taki a fesi tu taa a dee lasiti daka, sëmbë bi o „lobi piizii”. Leti kumafa u bi ko si taa an föutu fuu lobi useei, söseei fuu ko abi möni, sö nöö an föutu fuu ta piizii a di libi. So sëmbë ta si kuma ja musu ta piizii na wan pikiwan seei, ma na sö Jehovah ta si ën. Di Bëibel ta piki dee dinima u Jehovah taa: „Go, njan di njanjan fii ku wai, nöö bebe di win fii ku wai a hati.”​—Peleikima 9:7.

15. Andi a kë taki u „lobi piizii”?

15 Te u luku 2 Timoteo 3:4, nöö u ta si taa a ta taki soni u sëmbë di lobi piizii tee taa de an ta abi ten da Gadu. Di tëkisi an ta taki taa dee sëmbë aki bi o lobi piizii möön Gadu. Biga ee sö a bi taki, nöö a bi o dë taa dee sëmbë aki lobi Gadu wan pikisö. Ma di tëkisi ta taki taa „de o lobi piizii ka u de lobi Gadu”. Wan sëmbë di ta öndösuku soni u Bëibel bi taki taa di tëkisi aki „an kë taki taa de lobi Gadu wan pikisö seei. Ma a kë taki taa de an lobi Gadu seepiseepi”. Di soni aki da wan soni di dee sëmbë dee lobi piizii musu hoi a pakisei. Di Bëibel ta taki taa dee sëmbë dee lobi piizii da sëmbë di ta mbei piizii ko dë di möön gaan soni a de libi.​—Lukasi 8:14.

16, 17. Andi u sa lei a di fasi fa Jesosi bi ta si piizii?

16 Jesosi bi lei u andi u musu du sö taa piizii an ko dë di möön gaan soni a u libi. Jesosi bi go a wan „tööu wosu”, söseei a bi go a wan „gaan piizii” (Johanisi 2:1-10; Lukasi 5:29). Di a bi go a di tööu wosu, nöö win an bi tjika, hën a mbei wata ko toon win. Wan daka, di sëmbë bi ta kosi Jesosi u di a bi ta njan ta bebe, hën a bi taki taa dee sëmbë dee bi ta kuutu ën an bi ta si soni a wan soifi fasi.​—Lukasi 7:33-36.

 17 Ma tökuseei Jesosi an bi mbei piizii ko dë di möön fanöudu soni nëën libi. A bi buta Jehovah a di fosu kamian, söseei a bi du hii soni di a bi sa du u heepi wotowan. A bi dë kabakaba u dëdë a wan hogihati fasi, sö taa a bi sa puu libisëmbë a zöndu ku dëdë basu. Jesosi bi piki dee sëmbë dee bi kë toon bakama fëën taa: „Un dë bunu e, dee sëmbë, ee sëmbë ta kosi unu ta toobi unu ta mindi hii sootu pei hogi ta buta a unu hedi fu di un ta waka a mi baka hedi. Un musu ta wai da di dë e. Un musu ta piizii seei, biga a Masa Gadu Köndë ala woon feni wan gaan paima. Biga leti sö nöö wë de bi du ku dee tjabukama u Gadu dee bi dë bifö unu.”​—Mateosi 5:11, 12.

Unfa u sa köni fu wa ko ta lobi useei tumisi, söseei fu wa ko lobi möni, ku piizii? (Luku palaklafu 18)

18. Andi u sa hakisi useei fuu ko sabi unfa u lobi piizii tjika?

18 Andi sa heepi u fuu ko sabi unfa u ta si piizii? U sa hakisi useei dee soni aki: ’Piizii dë wan fanöudu soni da mi möön di go di mi musu go a dee komakandi, söseei a di peleikiwooko u? Mi dë kabakaba u disa so soni di mi lo’ u du, u di mi kë dini Gadu ö? Te mi ta luku andi mi o du u mi mbei piizii, mi ta pakisei luku unfa Jehovah ta si ën u?’ U di u lobi Gadu, söseei u di u kë taa a musu wai ku u, mbei na du nöö wa o ta du soni di u sabi taa an bunu, ma te u ta si kuma dee soni dee u kë du an o kai ku ën, nöö wa o du de tu.​—Lesi Mateosi 22:37, 38.

DI SONI DI U MUSU DU FUU SA DË WAIWAI

19. Un pei sëmbë an o sa ta dë waiwai tuutuu?

19 Söwan 6000 jaa kaa libisëmbë ta tja fuka a di goonliba u Saatan aki. Boiti di dë, a dee lasiti daka u di goonliba aki, libisëmbë ko ta möön buta pakisei a deseei, söseei de ta möön buta pakisei a möni ku piizii. De ta möön buta pakisei a dee soni di de sa feni, söseei a dee soni di de ta kë. Ma dee lö sëmbë aki an sa ta dë waiwai tuutuu! Di Bëibel ta taki taa: „Di sëmbë di tei di Gadu u Jakopu ko heepima fëën, o dë waiwai. Di sëmbë di ta futoou di Gadu fëën de kai Jehovah, o dë waiwai.”​—Psalöm 146:5.

20. Unfa di lobi di i lobi Jehovah bi mbei i ko ta dë waiwai?

20 Dee dinima u Jehovah lobi ën tuutuu, nöö hiniwan jaa sömëni sëmbë ta ko sabi Jehovah, nöö de ta ko lobi ën tu. Di soni aki ta lei taa di Könuköndë u Gadu ta tii, söseei taa abiti möön a o mbei u feni gaan bunu! Te u ta du dee soni dee Jehovah kë, nöö u ta mbei a wai ku u, nöö useei ta dë waiwai tu. Dee sëmbë dee lobi Jehovah o ta dë waiwai u nöömö! A di woto di ta ko, woo taki u so u dee taku fasi di wan sëmbë ta ko abi, te a ta pakisei hënseei nöö. Woo si tu taa dee fasi aki tooka ku dee fasi di dee dinima u Jehovah abi.