Skip to content

Skip to table of contents

„Te wan sëmbë ko wei, nöö a ta dëën kaakiti baka”

„Te wan sëmbë ko wei, nöö a ta dëën kaakiti baka”

Di tëkisi u di jaa 2018 da: „Dee sëmbë dee ta futoou Jehovah o feni kaakiti baka.”​—JESAAJA 40:31.

KANDA: 3, 47

1. Andi da wantu u dee fuka dee u musu ta tja, nöö faandi mbei Jehovah ta wai ku dee dinima fëën? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

DI LIBI ta taanga seei a di ten aki. Sömëni fuu ta tja sitaafu u di u abi wan taku siki. So fuu musu ta sölugu famii fuu di ko gaandi kaa, hii fa useei ko abi jaa kaa. Söseei so fuu musu ta wooko taanga u sölugu dee sëmbë fuu wosudendu. Ma so fuu abi hii dee fuka aki tuu ta tja. Dee soni aki ta tei di ten fuu, di kaakiti fuu, söseei u musu ta puu hia möni da dee soni aki. Ma u dë seiki taa Jehovah o heepi u. U sabi taa soni o waka möön bunu, u di sö Jehovah paamusi u. Jehovah musu u ta wai te a ta si fa u ta biibi ën tjika!

2. Unfa Jesaaja 40:29 ta da u taanga, ma andi da wan soni di u musu ta köni ku ën?

2 I ta fii so juu kuma dee fuka fii ta hebi da i fii tja u? Wë ee sö i ta fii, nöö hoi a pakisei taa woto sëmbë ta fii sö tu. Sömëni dinima u Gadu fu awooten seei bi ta fii kuma de an bi o  sa tja dee fuka u de möön (1 Könu 19:4; Jöpu 7:7). Ma andi bi heepi de u de hoi dou? Wë de bi ta biibi taa Jehovah o da de kaakiti. Di Bëibel ta taki taa ’te wan sëmbë ko wei, nöö Gadu ta dëën kaakiti baka’ (Jesaaja 40:29). Ma a tjali taa so u dee dinima u Gadu u di ten aki, ta si kuma di möön bunu soni di de sa du te fuka ta miti de, hën da u de tapa u dini Jehovah a di pisiten dë. De ta fii taa di dini di de ta dini Jehovah ta fuka de. Fëën mbei a dee ten dë, de an ta lesi Bëibel möön, de an nango a dee komakandi möön, söseei de an ta peleiki möön tu. Wë di soni aki hën Saatan kë.

3. (a) Unfa u sa ta köni u Saatan an mbei di biibi fuu ko suwaki? (b) Andi woo luku a di woto aki?

3 Didibi an kë fuu abi taanga u du soni a di dini u Jehovah. Nöö a sabi taa u ta feni kaakiti te u abi hia soni ta du a di dini u Jehovah. Fëën mbei ee i ta fii taa i wei, tökuseei ja musu disa di dini di i ta dini Jehovah. Mbei möiti fii ku hën ko dë möön gaan mati. Di Bëibel ta taki taa: „A o mbei un ko taanga gingin a di biibi, kuma wan sitonu posu di an sa hön kai” (1 Petuisi 5:10; Jakobosi 4:8). A di woto aki woo luku Jesaaja 40:26-31, nöö woo si taa Jehovah sa da u kaakiti. Woo taki u tu soni di sa mbei wa ko ta du soni a di dini u Jehovah sö möön, söseei woo si unfa dee mama wëti u Bëibel sa heepi u fuu hoi dou.

DEE SËMBË DEE TA FUTOOU JEHOVAH O FENI KAAKITI BAKA

4. Andi u sa lei a Jesaaja 40:26?

Jehovah sa da i di kaakiti di i abi fanöudu fii sa hoi dou te fuka ta miti i

4 Lesi Jesaaja 40:26. Na wan sëmbë konda hii dee teeja dee dë a liba ala wan daka. Ma dee könima ta si kuma söwan 400 dusu milion teeja dë zuntu ku di goonliba ka u ta libi aki. Ma möön hia teeja dë a liba ala. Wë hii fa dee teeja hia, tökuseei Jehovah da hiniwan u dee teeja aki wan në. Andi di soni aki ta lei u u Jehovah? Wë ee a ta booko hën hedi ku dee teeja aki, nöö i sa dë seiki taa a ta booko hën hedi ku i tu! Ja ta dini Jehovah u di i musu u dini ën, ma i ta dini ën u di i lobi ën (Psalöm 19:1, 3, 14). Di Tata fuu Jehovah sabi hii soni fii. Di Bëibel ta taki taa ’te dou ku un mëni niën uwii dë a u hedi’ seei a sabi (Mateosi 10:30). Jehovah kë fuu sabi taa „a sabi andi ta miti dee bunuhati sëmbë” (Psalöm 37:18). Jehovah ta si hii dee fuka dee i abi, nöö a sa da i di kaakiti di i abi fanöudu fii sa hoi dou.

5. Unfa u sa dë seiki taa Jehovah sa da u kaakiti?

5 Lesi Jesaaja 40:28. A Jehovah kaakiti ta kumutu. Buta pakisei a di kaakiti di Jehovah ta da di sonu. Wan könima de kai David Bodanis bi taki taa hiniwan sekonde, di sonu ta puu wan kaakiti di dë kuma di kaakiti di milionmilion atoom bömu ta puu te de piki. Wan woto könima taki taa di kaakiti di di sonu ta puu a wan sekonde dendu,  sa mbei sëmbë a hii di goonliba feni sitolomu 200.000 jaa longi! Wë ee Jehovah hën ta da di sonu di kaakiti dë, nöö an dë u taki taa a sa da u di kaakiti di u abi fanöudu fuu hoi dou te fuka ta miti u.

6. Na un fasi dee lai u Jesosi fukë, nöö unfa di soni aki ta heepi u?

6 Lesi Jesaaja 40:29. U ta piizii te u ta dini Jehovah. Jesosi bi piki dee bakama fëën taa: „Un saka unu seei da mi o.” Hën a taki möön taa: „Nöö ee wan sëmbë i ko a mi nöö joo feni böö te dou a i hati. Biga di tii u mi an taanga e, nöö dee lai dee mi o da unu fuun tjai, de dë fukëfukë” (Mateosi 11:28-30). Di soni aki dë sö tuu! So juu sinkii fuu ta wei te u musu kumutu a wosu go a komakandi, nasö a di peleikiwooko. Ma unfa u ta fii te u ko a wosu baka? Wë u ta fii bunu, nöö u ta dë kabakaba u hoi dou aluwasi u dë ku fuka. Wë di soni aki ta lei u taa dee lai u Jesosi fukë tuutuu.

7. Konda wan woto di ta lei taa dee soni dee sikifi a Mateosi 11:28-30 dë sö tuutuu?

7 Boo luku wan woto u wan sisa fuu. A bi abi wan siki di bi ta mbei a bi ta wei gaanfa. A bi ta fii bookosaka tu, söseei hedi bi lo’ u njan mën gaanfa. Fëën mbei so juu a bi ta taanga dëën seei faa ta dë a dee komakandi. Ma wan daka a bi mbei möiti go a komakandi. A bi taki taa: „Di taki u di baaa bi nama ku di lasi di sëmbë ta lasi hati. Di baaa bi taki dee soni ku fii, söseei a bi hoi di taki a wan fasi di ta lei taa a ta booko hën hedi ku u, nöö di soni dë bi mbei wata pasa a mi wojo. Mi bi ko si taa mi musu ta dë a dee komakandi.” Di sisa aki bi wai seei taa a bi mbei möiti go a di komakandi!

8, 9. Andi apösutu Paulosu bi kë taki di a bi taki taa: „Dee suwaki pisi u mi dë tuu ta buta mi fu mi dë taanga”?

8 Lesi Jesaaja 40:30. Kandë u sa’ u du sömëni soni, ma tökuseei na hii soni u sa du ku useei kaakiti. Hii u tuu musu ko fusutan di soni aki. Apösutu Paulosu bi sa’ u du sömëni soni, ma tökuseei an bi sa du hii soni di a bi kë du. Di a bi piki Jehovah unfa a ta fii, hën Jehovah piki ën taa: „Te wan sëmbë kaakiti ku saanfa-u-du fëën kaba, nöö nëën mi sa feni pasi . . . wooko nëën liba ku di kaakiti u mi awaa.” Paulosu bi fusutan di soni di Jehovah bi piki ën. Fëën mbei Paulosu bi taki taa: „Dee suwaki pisi u mi dë tuu ta buta mi fu mi dë taanga [ku di kaakiti u Gadu wanwan]” (2 Kolenti 12:7-10). Andi Paulosu bi kë taki ku di soni aki?

9 Paulosu bi ko fusutan taa na hii soni a sa du ku hënseei kaakiti. Wan sëmbë di taanga möön hën bi musu heepi ën. Di santa jeje u Gadu bi o sa da Paulosu kaakiti te soni bi ta taanga dëën. Ma na di dë nöö. Di santa jeje u Gadu bi sa heepi Paulosu faa du möön soni seei di an bi o sa du ku hënseei kaakiti. Sö nöö a sa heepi u a di ten aki tu. Te Jehovah da u di santa jeje fëën, nöö woo feni kaakiti seei!

10. Unfa Jehovah bi heepi Dafiti faa hoi dou di fuka bi ta miti ën?

10 Di psalöm sikifima de kai Dafiti bi si unfa di santa jeje u Gadu bi mbei a ko abi kaakiti. A bi kanda taa: „Ju hën ta mbei mi sa kule go feti ku hogihati fufuuma. Di Gadu u mi hën ta mbei mi sa subi wan peni” (Psalöm 18:29). Kumafa wa bi o sa subi wan gaan hei peni, sö nöö so juu dee bookohedi fuu ta hia tee taa useei  an sa seeka de. U abi Jehovah fanöudu faa heepi u.

11. Unfa di santa jeje ta heepi u fuu hoi dou te fuka ta miti u?

11 Lesi Jesaaja 40:31. Te dee gabian ta buwa a liba, nöö na ku di u deseei kaakiti nöö de ta du ën. Ma di kendi ventu di ta böö go a liba ala, hën ta heepi di gabian faa sa ta dë ta buwa a liba ala. Di soni aki ta heepi ën faa sa buwa longi, söseei fu an wei poi. Fëën mbei te wan soni ta hebi da i poi, nöö pakisei di gabian. Begi Jehovah faa da i möön kaakiti, ku „di santa jeje” fëën (Johanisi 14:26, NW). Hiniwan ten u sa hakisi Jehovah faa da u di santa jeje fëën. U musu ta hakisi Jehovah faa heepi u, möönmöön ee u ku wan baaa nasö wan sisa abi wan toobi a di kemeente. Ma faandi mbei so juu dee soni aki ta dë a di kemeente?

12, 13. (a) Faandi mbei Keesitu sëmbë ta abi pikipiki toobi so juu? (b) Andi di fasi fa soni waka a di libi u Josëfu, ta lei u u Jehovah?

12 U di hii u tuu da zöndu libisëmbë, mbei a sa pasa taa u sa ta abi pikipiki toobi. So juu wan soni di wan sëmbë taki nasö wan soni di wan sëmbë du, sa mbei hati fuu boonu, nasö a sa pasa taa useei taki soni, nasö du soni di sa mbei wotowan hati boonu. Di soni aki sa dë wan taanga soni seei. Ma di soni aki ta da u pasi fuu lei taa u ta hoi useei a Jehovah. Na un fasi? Wë te a dë sö, nöö u ta lei u wooko makandi ku dee baaa ku dee sisa fuu. Jehovah lobi de hii fa de ta mbei föutu, nöö sö useei musu lobi de tu.

Jehovah an bi disa Josëfu, nöö an o disa i tu (Luku palaklafu 13)

13 Jehovah an ta tapa dee tesi dee ta ko miti dee dinima fëën. U ta lei di soni aki a di woto u Josëfu. Di Josëfu bi dë wan njönku kijoo, nöö dee baaa fëën bi ko ta haun ku ën. De sei ën kuma saafu da wanlö sëmbë, hën dee sëmbë dë tjëën go a Egepiti (Kenesesi 37:28). Jehovah bi si andi bi pasa, nöö an dë u taki taa a bi ta hati ën seei di a si fa de bi libi hogi ku di mati fëën. Ma tökuseei Jehovah an tapa di soni dë fu an pasa. Bakaten, de bi mindi soni da Josëfu  taa a bi kë kisi di mujëë u Potifali, hën de söötö ën a dunguwosu. Naandë seei Jehovah an bi tapa di soni dë fu an pasa. Ma Jehovah bi go disa Josëfu ö? Wë nönö. Di Bëibel ta taki taa: „Jehovah bi dë ku Josëfu. Jehovah bi ta mbei hii dee soni dee Josëfu bi ta du, waka bunu.”​—Kenesesi 39:21-23.

14. Un wini u ta feni te wa ta hoi sëmbë a bëë?

14 Wan woto sëmbë da Dafiti. Sëmbë bi libi hogi ku Dafiti gaanfa seei. Ma tökuseei di mati u Gadu aki an bi hoi wotowan a bëë u dee soni dee bi pasa ku ën. A bi sikifi taa: „Hati fii an musu boonu, nöö ja musu ligei möön. Hati fii an musu boonu tee taa i go du hogi” (Psalöm 37:8). Di soni di musu möön mbei wa hoi wotowan a bëë, hën da u di u kë djeesi Jehovah. „An da u hii dee sitaafu dee u musu kisi u dee zöndu fuu”, ma a da u paadon (Psalöm 103:10). Te u ta hoi sëmbë a bëë, nöö a sa mbei buuu fuu hei, söseei a sa mbei wa ta böö bunu. A sa poi di lëbë fuu, a sa poi woto soni a u bëë dendu, söseei a sa da u hati siki. Boiti di dë, te hati fuu boonu, nöö wa ta pakisei bumbuu soni. A sa pasa taa u taki soni nasö du soni di sa hati wotowan, nöö di soni dë sa mbei u fii bookosaka bakaten. A ta möön bunu fuu hoi useei. U ta feni wini seei te wa ta hoi sëmbë a bëë. Di Bëibel ta taki taa: „Wan hati di an ta buuja hesihesi, bunu da di dendu” (Nöngö 14:30). Ma nöö andi u sa du te wotowan du wan soni ku u di hati u, söseei andi u sa du fuu ku wan baaa nasö wan sisa fuu ko ta libi fiifii ku useei baka? Wë u sa wooko ku dee soni dee sikifi a di Bëibel.

TE WAN BAAA NASÖ WAN SISA DU WAN SONI DI HATI U

15, 16. Andi u sa du te wan sëmbë du wan soni di hati u?

15 Lesi Efeise 4:26. An ta bigi da u te wan sëmbë di an ta dini Jehovah an libi bunu ku u. Ma te wan baaa nasö wan sisa nasö wan famii fuu taki wan soni nasö du wan soni di hati u, nöö a sa dë wan gaan soni a u seei. Unfa a dë te wa sa fëëkëtë di soni di de du ku u? Woo hoi de a bëë u nöömö u? Naa woo seeka soni wantewante fuu ku de ko ta libi bunu baka, kumafa di Bëibel ta taki? Möön u ta wakiti fuu go fan ku de, möönmöön a o taanga da u fuu ku de ko ta libi fiifii baka.

16 Ma ee wan baaa nasö wan sisa du wan soni di hati i, nöö ja sa fëëkëtë di soni di a du wë? Andi i sa du fii ku ën ko ta libi fiifii baka? Di fosu soni di i musu du, hën da i musu begi Jehovah. Hakisi ën faa heepi i fii sa fan ku di baaa fii, nasö di sisa fii a wan bunu fasi. Hoi a pakisei taa di baaa fii, nasö di sisa fii da wan mati u Jehovah tu (Psalöm 25:14). Jehovah Gadu lobi ën tu. Jehovah ta libi ku dee mati fëën a wan bunu fasi, nöö a kë fuu du di wan seei soni tu (Nöngö 15:23; Mateosi 7:12; Kolosën 4:6). Di u tu soni di i musu du, hën da i musu pakisei andi joo taki da di baaa nasö di sisa fii. Na si kuma ku sabi a bi du soni u hati i. Kandë wan föutu a mbei, nasö kandë ju hën na bi fusutëën bunu. I musu dë kabakaba u tei taa kandë iseei bi mbei di soni ko toon wan toobi. Kandë i sa taki di soni aki: „Kandë mi hën fii ën sö e, ma di mi ku i bi ta fan a di jeside, nöö mi bi ta fii kuma . . . ” Ee di fan di i ku hën fan an bi heepi, nöö na  lasi hati, ta pooba nömö. Begi da di baaa nasö di sisa fii. Hakisi Jehovah faa mbei soni waka bunu dëën, söseei hakisi ën faa heepi i fii sa buta pakisei a dee bunu fasi dee a abi. I sa dë seiki taa Jehovah o wai ku di möiti di i ta mbei fii sa ta libi fiifii ku di baaa nasö di sisa fii. Biga hënseei dë mati u Jehovah tu.

TE U TA TJALI JETI U WAN SONI DI U BI DU GAANDUWE KAA

17. Unfa Jehovah ta heepi u fuu ku ën ko dë bunu baka, te u du wan zöndu, nöö faandi mbei u musu mbei a heepi u?

17 So sëmbë ta fii kuma de an bunu tjika u dini Jehovah, u di de bi du wan gaan zöndu. Te wan sëmbë ta fii sö, nöö a sa mbei an ta dë bööböö, a sa mbei an ta dë waiwai, söseei a sa mbei a ko wei. Di soni aki bi miti Könu Dafiti tu. Fëën mbei a bi ta taki taa: „Di ma bi taki soni u dee zöndu u mi jeti, nöö mi bi ta djëmë hii daka, u te ma bi abi kaakiti möön. Ndeti ku didia, maun fii bi dë kuma wan hebi a mi liba.” Bakaten Dafiti bi du di soni di Jehovah kë u dee dinima fëën musu ta du. Dafiti bi taki taa: „Te u kaba fëën mi konda da i un zöndu mi du. . . . Hën i da mi paadon u dee föutu ku dee zöndu u mi” (Psalöm 32:3-5). Ee i du wan gaan zöndu, nöö hoi a pakisei taa Jehovah dë kabakaba u da i paadon. A kë heepi i fii ku hën ko bunu baka. Ma i musu haika dee gaanwomi dee a buta a di kemeente u heepi i (Nöngö 24:16; Jakobosi 5:13-15). Fëën mbei ja musu biabia! Biga i sa lasi di teego libi di i bi o sa feni. Ma ee a ko dë taa i ta tjali u wan zöndu di Jehovah bi da i paadon fëën kaa wë, nöö andi i musu du?

18. Unfa di woto u Paulosu sa heepi sëmbë di ta fii kuma de an bunu tjika u dini Jehovah?

18 So juu apösutu Paulosu bi ta fii bookosaka u dee zöndu dee a bi du a di ten di pasa. A bi taki taa: „Biga wë fa mi dë aki mi dë di möön lagi wan a dee tjabukama u Masa Jesosi mindi. Ma bumbuu tjika u de kai mi wan tjabukama fëën seei, biga mi bi du hogi ku dee biibima u Gadu a fesi.” A bi taki tu taa: „Fu di Gadu abi gaan bunuhati, hën mbei i si mi ko dë di sëmbë di i si mi dë tide aki” (1 Kolenti 15:9, 10). Jehovah bi sabi taa Paulosu bi dë wan zöndu libisëmbë, ma tökuseei a bi tei Paulosu kumafa a bi dë, nöö a bi kë u Paulosu sabi di soni aki. Ee i ta tjali tuutuu u di soni di i du, nöö i kondëën da Jehovah, söseei da dee gaanwomi ee a dë fanöudu, nöö i sa dë seiki taa Jehovah o da i paadon. I musu biibi taa Jehovah da i paadon, nöö na kuutu iseei möön!​—Jesaaja 55:6, 7.

19. Andi da di tëkisi u di jaa 2018, nöö faandi mbei a dë wan bunu tëkisi?

19 Möön di kaba u di goonliba aki ta ko zuntu, möön u musu ta dë ku di mëni taa soni o ta miti u.Ma u musu hoi a pakisei taa ’te wan sëmbë ko wei, nöö Jehovah ta dëën kaakiti baka, nöö te wan sëmbë an abi kaakiti, nöö a ta mbei a ko taanga’. A sa da u di soni di u abi fanöudu fuu sa ta dini ën go dou ku hii u hati (Jesaaja 40:29; Psalöm 55:22; 68:19). Te woo nango a dee komakandi a di Könuköndë zali a di jaa 2018, nöö woo ta mëni di soni aki, te woo ta si di tëkisi u di jaa, di ta taki taa: „Dee sëmbë dee ta futoou Jehovah o feni kaakiti baka.”​Jesaaja 40:31.