Skip to content

Skip to table of contents

Faandi mbei u musu ta da Gadu soni, hii fa hën abi hii soni?

Faandi mbei u musu ta da Gadu soni, hii fa hën abi hii soni?

„Gadu o, u ta da i tangi, nöö u ta gafa i u di waiti në fii.”​—1 KLONIKI 29:13.

KANDA: 80, 50

1, 2. Unfa Jehovah ta da u soni?

JEHOVAH da wan Gadu di lo’ u da sëmbë soni. Hën da u hii soni di u abi. Hën abi hii dee gudu u di goonliba aki, nöö a ta tei dee soni aki u sölugu dee soni dee a mbei (Psalöm 104:13-15; Hagai 2:8). Di Bëibel ta piki u taa so juu Jehovah bi ta wooko ku dee soni aki a wan foombo fasi u sölugu dee sëmbë fëën.

2 Jehovah bi da dee Isaëli sëmbë wan soni u njan di de bi ta kai mana, söseei a bi da de wata u de bebe, nöö de bi sa libi 40 jaa longi a di sabana (Ëkisodesi 16:35). Fëën mbei u sa taki taa dee Isaëli sëmbë bi abi hii soni di de abi fanöudu (Nehemia 9:20, 21). Bakaten Jehovah bi da di tjabukama Elisa kaakiti faa du wan foombo soni. Wan mujëë di manu fëën bi dëdë bi abi wan pikisö fatu fëën, nöö Elisa bi mbei di fatu ko hia seei.  Di soni di Gadu bi du da di mujëë aki bi heepi ën faa bi sa paka dee paima fëën, söseei a bi abi möni jeti fëën ku dee womi mii fëën bi sa sölugu deseei (2 Könu 4:1-7). Jesosi seei bi da sëmbë soni u njan a wan foombo fasi, söseei a bi mbei sëmbë feni möni a wan foombo fasi tu.​—Mateosi 15:35-38; 17:27.

3. Andi woo luku a di woto aki?

3 Jehovah sa wooko ku hiniwan soni u sölugu dee soni dee a mbei. Ma tökuseei a ta hakisi dee dinima fëën u de du hii soni di de sa du u heepi di ölganisaasi fëën a goonliba aki. (Ëkisodesi 36:3-7; Lesi Nöngö 3:9.) Ma faandi mbei Jehovah kë fuu tei dee gudu fuu toona dëën baka? Unfa dee dinima u Jehovah fu awooten bi ta heepi du di wooko fëën? Unfa di ölganisaasi ta wooko ku di möni di sëmbë ta da a di ten aki? Woo piki dee hakisi aki a di woto aki.

FAANDI MBEI U TA DA JEHOVAH SONI?

4. Andi u ta lei Jehovah te u ta du soni u di wooko fëën sa go a fesi?

U ta da Jehovah soni u di u lobi ën

4 U ta da Jehovah soni u di u lobi ën, söseei u di u ta tei dee soni dee a ta du da u u bigi. Te u ta pakisei hii dee soni dee Jehovah du da u, nöö u ta kë dëën tangi. Könu Dafiti bi ta fii sö tu, di a bi ta taki andi ku andi bi dë fanöudu u mbei di Wosu u Gadu. Dafiti bi taki taa Jehovah hën ta da u hii dee soni dee u ta feni, söseei a bi taki taa dee soni dee Jehovah da u, de nöö u ta toona dëën baka.​—Lesi 1 Kloniki 29:11-14.

5. Unfa di Bëibel ta lei u taa di da di u musu ta da wotowan soni, da wan fanöudu soni a di dini di u ta dini Gadu?

5 U ta da Jehovah soni tu u di a di lö fasi aki u ta lei taa u ta dini ën. Apösutu Johanisi bi jei wan basia u Gadu taki a wan wojolimbo sunjan taa: „Ke Masa Gadu o, i bigi. I nöö waiti tjika fii kisi gafa e. I wanwan fiti fii kisi hei, ku makiti a mundu o. Biga fa i sai naandë, nöö i wë mbei hii soni u mundu tuu. Nöö fu di i bi kë sö, nöö hën mbei i mbei de buta fa i si de sai dë” (Akoalimbo 4:11). Wë u ta si taa Jehovah fiti u kisi hei ku gafa. Fëën mbei u kë dëën dee möön bunu soni dee u abi. Jehovah bi mbei Mosesi piki dee Isaëli sëmbë u de ta hoi dii piizii daka a wan jaa. De bi ta da Jehovah soni a dee piizii daka dë tu, u di a bi dë wan fasi fa de bi ta lei taa de ta dini Jehovah. Jehovah bi mbei Mosesi piki dee Isaëli sëmbë taa „hiniwan u de musu tja wan soni go da Jehovah, hën da de an musu go nëën maun hooo” (Detolonomi 16:16). A di ten aki, di da di u ta da wotowan soni söndö u pakisei useei nöö, da wan pisi u di dini di u ta dini Jehovah. Te u ta du sö, nöö u ta lei taa u kë u di wooko u Jehovah go a fesi, söseei taa u ta tei di wooko di di ölganisaasi fëën ta du, u bigi.

6. Faandi mbei a bunu te u ta da wotowan soni? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

6 Na kë nöö u musu ta kë u sëmbë da u soni, ma u musu ta kë da sëmbë soni tu. (Lesi Nöngö 29:21.) Pakisei taa wan mama ku wan tata ta da wan mii u de wan piki möni hiniwan liba faa sa ta bai soni. Ma ka u di mii bai wan soni fu hënseei, hën a tei  so u di möni dë bai wan soni da hën mama ku hën tata. Unfa i pakisei taa di mama ku di tata bi o fii? Pakisei taa wan njönku baaa nasö wan njönku sisa ta du di pioniliwooko. A ta libi ku hën mama ku hën tata, nöö a ta da de wan piki möni u de sa ta paka di juu wosu nasö u de sa ta bai soni u njan da di wosudendu. Hën mama ku hën tata an bi o hakisi ën faa du di soni aki, ma tökuseei de ta tei di möni nöö. Faandi mbei i si kuma de ta tei di möni? Wë u di de sabi taa te de tei di möni, nöö de ta da di mii di okasi faa lei taa a ta tei hii dee soni di de ta du dëën u bigi. Wë sö nöö Jehovah sabi taa a ta bunu da u te u ta dëën dee bunu soni dee u abi.

UNFA DEE SËMBË U GADU BI TA DA SONI A DI TEN DI PASA?

7, 8. Unfa dee sëmbë u Gadu bi lei taa de lo’ u da sëmbë soni, te a nama ku (a) wan apaiti wooko di de bi musu du da Gadu? (b) di heepi di de bi musu heepi u mbei di wooko u Gadu go a fesi?

7 Di Bëibel ta piki u taa dee dinima u Gadu bi ta da soni, u mbei di wooko fëën go a fesi. So juu de bi ta da soni u heepi du wan apaiti wooko da Gadu. Mosesi bi da dee Isaëli sëmbë taanga u de da soni, sö taa de bi sa mbei di tenti u Gadu. Bakaten Könu Dafiti bi du di wan seei soni di de bi o mbei di Wosu u Gadu (Ëkisodesi 35:5; 1 Kloniki 29:5-9). A di pisiten di Könu Joasi bi ta tii, hën dee mindima bi toona seeka di Wosu u Gadu ku dee möni di dee sëmbë bi da (2 Könu 12:4, 5). A di pisiten u dee fesiten Keesitu sëmbë, dee Keesitu sëmbë bi jei taa wan gaan hangi pena bi ko a Judea, söseei taa dee baaa ku dee sisa bi abi heepi fanöudu. Fëën mbei hiniwan Keesitu sëmbë bi luku andi a sa da, hën de manda soni da dee baaa ku dee sisa u de dee bi ta libi ala.​—Tjabukama 11:27-30.

8 A di ten aki seei dee sëmbë u Jehovah ta da möni u heepi dee baaa dee ta tei fesi a di wooko u Jehovah. Di Wëti u Mosesi bi ta taki taa dee Leifi sëmbë an bi feni wan pisi goon kuma dee woto lö u Isaëli. Fëën mbei dee woto Isaëli sëmbë bi ta tei di u teni pisi u dee soni di de bi abi, nöö de bi ta da dee Leifi sëmbë. Di soni aki bi mbei dee Leifi sëmbë bi sa ta buta pakisei u de möön gaanfa a di wooko di de bi musu ta du a di tenti u Gadu (Nöbu 18:21). Sö nöö wanlö mujëë di bi lö’ u da sëmbë soni, bi ta tei dee soni di de abi u heepi Jesosi ku dee apösutu fëën.​—Lukasi 8:1-3.

Hii sëmbë bi sa da wan soni u mbei di wooko u Gadu go a fesi, aluwasi de bi gudu nasö de bi pooti

9. Naasë de bi ta feni möni ku woto soni u du di wooko u Gadu a di ten di pasa?

9 Hii sëmbë bi ta da soni u heepi du soni a di dini u Jehovah. Dee Isaëli sëmbë bi da soni u mbei di tenti u Gadu, nöö a sa dë sö taa de bi feni dee soni dë a Egepiti (Ëkisodesi 3:21, 22; 35:22-24). A di ten u dee fesiten Keesitu sëmbë, so Keesitu sëmbë bi ta sei soni di de bi abi. De bi ta sei wosu nasö  goon, nöö de bi ta tja di möni dë go da dee apösutu. Bakaten dee apösutu bi ta tei di möni dë u heepi dee baaa ku dee sisa dee bi abi heepi fanöudu (Tjabukama 4:34, 35). Woto Keesitu sëmbë bi ta buta möni a wan së, u de bi sa heepi du di wooko u Gadu (1 Kolenti 16:2). Hën da hii sëmbë bi sa da wan soni u mbei di wooko u Gadu go a fesi, aluwasi de bi gudu nasö de bi pooti.​—Lukasi 21:1-4.

UNFA U TA DA SONI A DI TEN AKI?

10, 11. (a) Unfa u sa djeesi dee dinima u Gadu u di ten di pasa, a di da di de bi lo’ u da sëmbë soni? (b) Unfa i ta si di heepi di i sa heepi ku di Könuköndë wooko?

10 A di ten aki seei, de sa hakisi u fuu du wan apaiti wooko. Kandë di kemeente ka i dë, ta seti soni u toona seeka di Könuköndë zali nasö u mbei wan njunjun zali. Kandë de musu toona seeka di bëikantoo u di köndë ka i dë. U sa da möni u heepi ku dee kösutu u di könklësi tu. Nasö kandë gaan ventu nasö gaan wata ko booko wan köndë, nöö dee baaa ku dee sisa fuu abi heepi fanöudu. Dee möni dee u ta da ta heepi dee sëndëlengi tu, söseei de ta heepi dee apaiti pionili, dee keling-gaanwomi, dee baaa ku dee sisa dee ta wooko a di hedi kantoo ku dee ta wooko a dee bëikantoo a hii së u goonliba. Kandë di kemeente ka i dë, ta manda möni hiniwan liba u heepi mbei Könuköndë zali, söseei u heepi mbei kamian ka dee baaa ku dee sisa fuu sa ta hoi gaan komakandi a hii së u goonliba.

11 Hiniwan fuu sa heepi ku di wooko di di ölganisaasi u Jehovah ta du a dee lasiti daka u di goonliba aki. Gaansë pasi, ja ta sabi ambë ta buta dee möni di di ölganisaasi ta wooko ku ën. Te u ta buta möni a dee möni këdë dee ta dë a dee Könuköndë zali nasö te u ta da möni a Internet a jw.org, nöö wa ta mbei sëmbë sabi un mëni möni u da. Ma ee i ta si kuma di möni di i ta da an ta hia tjika wë? Wë ee fuu taki ën, nöö gaansë u dee möni di di ölganisaasi ta feni, da pikipiki möni di sëmbë ta da. Dee baaa ku dee sisa fuu dee an abi hia möni seei ta djeesi dee Keesitu sëmbë u Masadonia. Dee Keesitu sëmbë aki bi ta „pena”, ma tökuseei de bi ta suku fasi u de sa ta da soni tu, nöö de bi ta da soni ku hii de hati.​—2 Kolenti 8:1-4.

12. Na un fasi di ölganisaasi u Jehovah ta mbei möiti u wooko ku dee möni dee u ta da?

12 Dee baaa u di tii kulupu ta wooko a wan köni fasi ku dee möni dee u ta da, nöö de dë u futoou (Mateosi 24:45). De ta begi Jehovah faa heepi de u de sa du soni a wan köni fasi, nöö de ta pakisei bunu unfa de o wooko ku di möni (Lukasi 14:28). Na awooten, dee baaa dee bi ta luku dee möni dee sëmbë bi ta da, bi ta wooko ku di möni dë u dini Jehovah wanwan. Ësala bi toona go a Jelusalen ku dee gudu di di könu u Pëlsia bi dëën. A bi tja goutu, soofu ku woto diidii soni. Te u maakëën ku di ten fuu aki, nöö dee soni aki bi sa pasa 100 milion Amëëkandala. Ësala bi ta si dee soni aki kuma wan kado di de bi musu da Jehovah. Fëën mbei a bi piki dee sëmbë unfa de bi musu du soni, sö taa de bi sa tjubi dee gudu aki te de bi o waka pasa a wanlö hogi köndë (Ësala 8:24-34). Sömëni jaa baka di dë, hën apösutu Paulosu bi pii möni u heepi dee pooti baaa ku dee pooti sisa dee bi ta libi a Judea. A bi seeka soni sö taa dee sëmbë dee bi ta tja di möni, bi sa ta ’köni fu hii soni musu waka a tatai liba, na a Masa Gadu wojo wanwan nöö, ma te dou  a libisëmbë wojo seei tu’ (Lesi 2 Kolenti 8:18-21.) A di ten aki seei dee baaa dee ta tei fesi a di ölganisaasi u Jehovah ta djeesi Ësala ku Paulosu, nöö de ta köni ku di fasi fa de ta wooko ku dee möni dee u ta da.

13. Faandi mbei di ölganisaasi tooka so soni a dee ten dee pasa aki?

13 Sëmbë u wan wosudendu sa tooka soni a di fasi fa de ta wooko ku di möni u de, faa dë taa de an ta puu möön hia möni möön fa de ta feni. Nasö de sa suku fasi u tooka soni a de libi u de sa du möön soni da Jehovah. Di soni aki di ölganisaasi u Jehovah ta du tu. A dee jaa dee pasa aki, u bi du sömëni njunjun soni, nöö so juu u bi puu möön hia möni möön fa u bi feni. Ma nöunöu di ölganisaasi ta suku fasi u de an ta puu hia möni poi, nöö di soni dë ta mbei de sa ta wooko ku dee möni di sëmbë ta da, a di möön bunu fasi, leti kumafa sëmbë u wan wosudendu ta du ën.

DEE WINI DI DI ÖLGANISAASI TA FENI TE U TA DA MÖNI

Dee möni dee i ta da, ta heepi u di Könuköndë wooko sa du a hii së u goonliba (Luku palaklafu 14-16)

14-16. (a) Andi di ölganisaasi ta du ku di möni di i ta da? (b) Unfa i ta feni wini u dee soni di di ölganisaasi ta du ku di möni di i ta da?

14 Sömëni sëmbë di dë a di tuutuu lei sömëni jaa longi kaa, bi taki taa di ölganisaasi ta da u möön hia soni a di ten aki. Nöunöu u abi jw.org, söseei u abi JW Broadcasting tu. U abi di Bijbel​—Nyun-Grontapu-vertaling a sömëni töngö. A di jaa 2014 te go miti di jaa 2015, hën de bi hoi wanlö gaan könklësi a 14 foto di dë a hii së u goonliba, nöö de bi hoi de a dee möön gaan bali goon. Di könklësi di de bi hoi a dee kamian aki da di „Tan suku di Könuköndë u Gadu fosu” könklësi. Hii dee sëmbë dee bi go a dee könklësi aki bi ta wai seei!

15 Sömëni sëmbë bi taki taa de ta tei dee soni di di ölganisaasi ta da u, u bigi. Wan baaa ku hën mujëë di go dini Jehovah a di  pisiwata u Asia bi taki taa: „U ta du di diniwooko fuu a wan piki foto. Di soni aki ta mbei so juu u ta fii kuma u dë u wanwan, nöö u ta fëëkëtë unfa di wooko u Jehovah nango a fesi a hii së u goonliba. Ma te u ta luku JW Broadcasting, nöö u ta fusutan taa u abi baaa ku sisa a hii së u goonliba. Dee baaa ku dee sisa u di foto ka u dë, lobi di JW Broadcasting seei. Te de kaba luku wan Broadcasting, nöö u lo’ u jei de ta taki taa de ta fii kuma de ku dee baaa u di tii kulupu dë gaan mati. Nöunöu de ko ta möön wai taa de dë a di ölganisaasi u Gadu.”

16 Nöunöu aki de dë ta mbei söwan 2500 Könuköndë zali a hii së u goonliba, söseei de ta seeka de. Wanlö baaa ku wanlö sisa di ta dë a di köndë Hondulasi bi taki taa de bi o kë abi wan Könuköndë zali u de ta hoi komakandi, nöö di soni aki hën bi ko pasa. De bi taki taa: „U ta wai seei taa u dë a di ölganisaasi u Jehovah, söseei u ta wai taa u abi baaa ku sisa a hii së u goonliba.” Sömëni baaa ku sisa bi taki di wan seei soni di de bi feni di Bëibel ku woto buku di ta taki soni u Bëibel a de töngö. De bi taki di soni aki sö tu, di woto baaa ku sisa bi go heepi de di wan gaan soni bi pasa a di köndë u de, söseei di de bi si fa sëmbë bi ta haika di de bi ta peleiki a kamian ka hia sëmbë ta waka pasa.

17. Unfa u du sabi taa Jehovah hën ta heepi dee sëmbë u di ölganisaasi fëën ku di wooko di de ta du a di ten aki?

17 Sömëni sëmbë di an dë Jehovah Kotoigi an ta fusutan unfa u sa ta du sö hia soni ku di möni di sëmbë ta da. Wan basi di abi wan gaan masikapei bi go luku wan u dee kamian ka u ta doloki buku. A bi bigi dëën seei di a si taa sëmbë bi ta wooko ala söndö paka, söseei a bi bigi dëën di a ko jei taa u sa ta doloki buku u di sëmbë ta da möni, nöö wa ta pii möni a sëmbë. A bi taki taa sö wan soni an kan. Nöö sö a dë tuu! U sabi taa u sa ta du di soni aki u di Jehovah hën ta tii di wooko aki.​—Jöpu 42:2.

U TA FENI GAAN BUNU TE U TA TOONA DA JEHOVAH SONI

18. (a) Un gaan bunu u ta feni te u ta du soni u mbei di Könuköndë wooko go a fesi? (b) Unfa u sa ta lei dee mii fuu ku dee sëmbë dee ta lei soni u Bëibel u deseei du soni u mbei di Könuköndë wooko go a fesi?

18 Jehovah da u di gaandi fuu sa ta du soni u mbei di Könuköndë wooko go a fesi. A ta piki u a di Wöutu fëën taa te u ta du sö, nöö a o mbei u feni gaan bunu (Maleaki 3:10). Jehovah paamusi u taa ee u lo’ u da sëmbë soni, nöö soni o waka bunu da u. (Lesi Nöngö 11:24, 25.) A ta piki u taa woo ta dë waiwai ee u ta da sëmbë soni, biga „dee sëmbë ta da sëmbë soni, de dë waiwai möön leki dee sëmbë ta feni” (Tjabukama 20:35). Dee soni dee u ta taki ku dee soni dee u ta du, sa heepi dee mii fuu ku dee woto sëmbë dee ta lei soni u Bëibel u de ko sabi unfa deseei sa ta du soni, u mbei di Könuköndë wooko go a fesi. Te de du di soni aki, nöö deseei o feni gaan bunu tu.

19. Unfa di woto aki bi da i degihati?

19 Jehovah hën da u hii soni. Ma te u ta toona dëën soni, nöö u ta lei taa u lobi ën, söseei taa u ta tei hii dee soni dee a du da u, u bigi (1 Kloniki 29:17). Di dee Isaëli sëmbë bi ta mbei di Wosu u Gadu, nöö „dee hedima bi tja soni ko da Jehovah, hën dee sëmbë bi ta wai, u di dee womi aki bi du di soni aki ku hii de hati” (1 Kloniki 29:9). Boo ta dë waiwai nöömö, te u ta toona da Jehovah dee soni dee a bi da u kaa.