Skip to content

Skip to table of contents

 DI WOTO DI NAMA KU DI KAFITI | FAANDI MBEI U MUSU TA LIBI KU WAN LIMBO HATI?

Faandi mbei a bunu u ta libi ku wan limbo hati?

Faandi mbei a bunu u ta libi ku wan limbo hati?

„U si kuma u abi wan limbo hati, an ta toobi u a soni möön, nöö u kë . . . ta libi a sö wan leti fasi nango nöömö.”​—Hebelejën 13:18.

A di Bëibel, di Giiki wöutu di de lo’ u puu ko „limbo hati” kë taki wan soni di bunu te dou. A sa kë taki wan waiti fasi u libi tu.

Keesitu sëmbë an musu si di soni di Gadu bi mbei apösutu Paulosu taki kuma sösö soni. A bi taa: „U kë . . . ta libi a sö wan leti fasi nango nöömö.” Andi di soni aki kë taki?

U MUSU TA DUWENGI DEE FII FUU

Gaansë u sëmbë ta luku deseei a sipei ufö de go a sëmbë dendu. Faandi mbei de ta du ën? U di de ta kë dë hansehanse. Ma wan soni dë di bunu möön di koti di u ta koti uwii fuu ko hanse, nasö di bisi di u ta bisi waiti soni. Hën da di sëmbë di u dë tuutuu. Di soni dë hën sa mbei taa sëmbë si u kuma wan sëmbë di waiti tuutuu.

Di Wöutu u Gadu ta piki u gbelingbelin taa hati fuu ta manda u fuu du soni di an bunu. Kenesesi 8:21 ta taki taa: „Sensi a njönku ten u wan sëmbë, hati fëën ta mandëën faa du soni di an bunu.” Fëën mbei u musu mbei taanga möiti fuu sa libi ku wan limbo hati. Apösutu Paulosu bi taki fa hënseei bi ta mbei möiti u duwengi dee zöndu fii fëën. A bi taa: „Fa mi dë aki, mi sa wai tumisi fu mi ta du kumafa dee wëti u Gadu taki. Ma nöö mi ta si taa wan oto soni dë ta wooko a hii dee pisipisi u mi sinkii tuu. A ta feti taanga ku dee wëti u Gadu dee dë a mi pakisei, ta hoi mi gingin a hogidu basu.”​—Loomë 7:22, 23.

Te hati fuu ta manda u fuu du wan soni di an bunu, ku te u ta fii u na du soni a wan leti fasi, nöö wa a’ fu du andi hati fuu ta manda u fuu du. U musu taki andi woo du. Te wa ta pakisei hogi soni, nöö woo sa ta libi ku wan limbo hati nöömö, hii fa u ta libi a wan goonliba ka sëmbë an ta libi ku wan limbo hati.

FA U SA KO TA BASI DEE FII FUU

Ee u kë libi ku wan limbo hati, nöö u musu libi a wan fasi di fiti. A tjali taa sömëni sëmbë ta biinga u de bisi waiti, möön leki fa de ta biinga u libi a wan fasi di fiti. Nöö te dee lö sëmbë aki si taa de o kisi poi në, ufö de ta suku u du soni ku wan limbo hati. Wan buku ta taki taa: „Ee u musu taki ën kumafa a dë, nöö u ta ganjan sëmbë tee kuma u si taa woto sëmbë o ko sabi, nëën ufö u ta disa.” (The (Honest) Truth About Dishonesty). Wan soni dë di sa heepi u fuu ko sabi ee a dë fanöudu fuu ta libi ku wan limbo hati ö? Wë aai.

Milionmilion sëmbë a hii së u goonliba bi si taa di Bëibel sa heepi u ku di soni aki. Di Bëibel ta heepi sëmbë u libi a wan fasi di fiti möön leki hiniwan woto buku (Psalöm 19:7). A ta da i lai u soni di nama ku di wosudendu libi, ku soni di nama ku wooko, ku di fasi fa i musu libi, söseei soni di nama ku Gadu. Sëmbë u hii nasiön, ku hii pei lö sa libi ku dee wëti, söseei ku dee mama wëti u Bëibel. Te u ta  lesi di Bëibel ta pakisei fundu u dee soni dee u ta lesi, söseei te u ta du dee soni dee u ta lei, nöö woo sa seeka useei fuu sa libi ku wan limbo hati, söseei woo sa libi a wan leti fasi.

Di sabi di i sabi soni u Bëibel an tjika fii sa libi ku wan limbo hati. Biga u ta libi a wan goonliba di ta duwengi u fuu libi a wan fasi di an fiti. Fëën mbei u musu ta begi Gadu faa heepi u (Filipi 4:6, 7, 13). Te u ta du sö, nöö woo abi di degihati fuu du soni a wan leti fasi, söseei fuu libi ku wan limbo hati a hii futu.

DEE WINI DEE WOO FENI TE U TA LIBI KU WAN LIMBO HATI

Hitoshi, di u bi taki soni fëën a di fosu woto u di buku aki, bi feni wini u di a bi ta libi ku wan limbo hati a wookope. Nöunöu Hitoshi ta wooko da wan basi di ta tei ën u bigi taa a ta libi ku wan limbo hati. Hitoshi ta taki taa: „Mi dë ku tangi a hati seei taa mi bi sa feni wan wooko di ta heepi mi u mi sa ta libi ku wan limbo háti.”

Woto sëmbë bi si taa di soni di Hitoshi taki dë sö tuu. Boo go luku wan tu woto u sëmbë di bi feni wini, u di de bi ta libi ku dee mama wëti u Bëibel, di ta taki taa u musu ta libi a „wan leti fasi nango nöömö”.

 • Wan limbo háti

  „Mi disa siköö di mi bi abi 13 jaa, hën mi go ta wooko ku wan sëmbë di bi ta fufuu. Bëina dee soni dee mi bi ta abi, bi ta dë fuufuu soni. Bakaten, mi bi ko toou, hën mi ku mi manu bigi ta lei soni u Bëibel ku dee Jehovah Kotoigi. U bi lei taa Jehovah * Gadu ta buuse di libi di sëmbë an ta libi ku wan limbo hati. Fëën mbei u bi tooka di fasi fa u bi ta libi. A di jaa 1990 nëën u buta u libi a Gadu maun, hën u tei dopu ko toon Jehovah Kotoigi.”—Nöngö 6:16-19.

  „A di ten di pasa, di wosu u mi bi dë ku te a hia fufuu soni, ma nöunöu an dë sö möön, nöö di soni aki ta mbei mi abi wan limbo háti. Te mi ta pakisei dee sömëni jaa dee mi bi ta fufuu, nöö mi ta tei ën u bigi taa Jehovah abi tjalihati. Hiniwan ndeti te mi nango kandi, nöö mi ta fii bunu seei, u di mi sabi taa Jehovah ta wai ku di fasi fa mi ta libi.”—Cheryl, Ireland.

  Di di basi u mi ko jei taa ma bi tei di möni a wan u dee sëmbë di bi ko bai soni, u di a bi kë u mi tjubi du wan soni dëën, hën a piki mi taa: ’Di Gadu fii ta mbei i ko dë wan sëmbë di dë u futoou! Mi wai seei taa mi feni i kuma wookoma a di wookope aki.’ Te mi ta libi a wan leti fasi a hii futu, nöö a ta heepi mi u mi ko abi wan limbo háti a Gadu wojo. A ta heepi mi tu u mi sa heepi dee famii u mi ku dee woto sëmbë u libi sö tu.”​—Sonny, Hong Kong.

 • Di kötöhati di joo feni

  „Mi ta wooko a wan gaan banku. Ee wan sëmbë ta libi ku wan limbo hati te a ta du dee lö wooko aki, nöö an o mbei möni. Hia sëmbë ta taki taa: ’A dë wan gaan hogi ee mi ta ganjan sëmbë pikisö u mi mbei möni, nasö u mbei möni soni u di köndë waka bunu ö?’ Ma te mi ta libi ku wan limbo hati, nöö mi ta dë ku kötöhati. Mi dë kabakaba u mi libi ku wan limbo hati aluwasi andi o pasa. Dee basi u mi sabi taa ma o mindi soni da de, söseei taa de an sa mbei mi mindi soni tu.”—Tom, Amëëkanköndë.

 • I musu abi lesipeki da iseei

  „Wan sëmbë di ta tei fesi a di wooko di mi ta du bi piki mi u mi taki taa ma sabi soni u dee soni dee lasi a wookope, ma ma du ën. Di de ko sabi ambë fufuu dee soni, hën di basi u mi da mi tangi u di ma bi mindi soni. I musu abi degihati fii sa libi ku wan limbo hati a wan goonliba ka sëmbë an ta libi ku wan limbo hati. Biga bakaten sëmbë o sa futoou i, söseei de o ta lesipeki i.”—Kaori, Japan.

Dee wini dee woo feni te u ta libi ku wan limbo hati, hën da háti fuu an o ta fon u, woo abi kötöhati, söseei woo ta lesipeki useei. Na sö nö?

^ pal. 18 Di Bëibel ta lei taa Jehovah hën da di në u Gadu.