Skip to content

Skip to table of contents

 WOTO 24

Tooka hiniwan pakisei di an ta kai ku di lei u Gadu!

Tooka hiniwan pakisei di an ta kai ku di lei u Gadu!

„U ta poi hii dee sösö fia ku dee gaan heihei sabi dee sëmbë ta tei ta tja ko u puu sëmbë a pasi fu de an sabi Gadu kumafa a dë.”​—2 KOL. 10:5.

KANDA 124 Boo ta hoi useei a Jehovah

WANTU SONI U DI WOTO *

1. Andi Apösutu Paulosu bi piki dee salufu Keesitu sëmbë?

APÖSUTU Paulosu bi taki taa: „Wan musu ta djeesi dee sëmbë u di goonliba aki dee na sabi Gadu a dee soni de ta du” (Lom. 12:2). Paulosu bi taki di soni aki da dee fesiten Keesitu sëmbë. Faandi mbei a bi piki de di soni aki, hii fa de bi dë womi ku mujëë di bi buta de libi a Gadu maun, söseei di Gadu bi salufu ku di santa jeje fëën?​—Lom. 1:7.

2-3. Andi Saatan ta du faa puu u a Jehovah, nöö unfa u sa tooka dee föutu pakisei fuu dee u abi?

2 Paulosu bi ta booko hën hedi, u di a bi ta djei kuma so u dee Keesitu sëmbë bi ko ta pakisei kumafa dee sëmbë u di goonliba u Saatan bi ta pakisei (Ef. 4:17-19). Di soni aki sa miti hiniwan fuu. Saatan da di tiima u di goonliba aki, nöö a sa wooko ku peipei soni u ganjan u. Ee u kë dë wan nëbai sëmbë, nöö Saatan sa wooko ku di soni aki u puu u a Jehovah. Saatan sa wooko ku di fasi fa u kiija, söseei a sa wooko ku dee soni dee u lei a siköö nasö a woto sëmbë, u mbei u ko ta pakisei kumafa a kë.

3 Woo sa tooka di fasi fa u ta pakisei, aluwasi u bi ta pakisei a di lö fasi dë longi ten kaa u? (2 Kol. 10:4) Luku andi Paulosu ta piki u: „U ta poi hii dee sösö fia ku dee gaan heihei sabi dee  sëmbë ta tei ta tja ko u puu sëmbë a pasi fu de an sabi Gadu kumafa a dë. Nöö u ta booko hiniwan poipoi pakisei, be sëmbë ko si taa na bumbuu soni a dë, be de disëën nöö de ko piki Masa Jesosi buka nöö” (2 Kol. 10:5). Wë Jehovah sa heepi u fuu tooka di fasi fa u ta pakisei. Leti kumafa deesi sa kula wan siki di u abi, sö nöö di Wöutu u Gadu sa heepi u fu wa ko ta pakisei möön kumafa Saatan kë.

„TOOKA DI PAKISEI FII”

4. Andi sömëni fuu bi tooka di u bi bigi lei soni u di tuutuu lei?

4 Pakisei dee soni dee i bi musu tooka di i bi ko sabi dee tuutuu lei dee dë a di Wöutu Gadu, söseei di i bi bigi ta dini Jehovah. Sömëni fuu bi tooka soni di u bi ta du, di an bi bunu (1 Kol. 6:9-11). U ta wai seei taa Jehovah bi heepi u fuu bi sa disa dee soni dë!

5. Andi da dee tu soni di Loomë 12:2 ta piki u fuu du?

5 Wa musu ta si kuma an dë fuu tooka soni a u libi möön. Hii fa wa ta du gaan zöndu möön baka di u tei dopu, tökuseei u musu ta köni ku soni di sa mbei u toona go ta du dee soni dë baka. Unfa u sa ta köni? Paulosu bi taki taa: „Wan musu ta djeesi dee sëmbë u di goonliba aki dee na sabi Gadu a dee soni de ta du. Ma i musu da Gadu pasi faa tooka di pakisei fii, be i ko abi wan hii oto pakisei” (Lom. 12:2). Wë u musu du tu soni. Di fosu soni di u musu du, hën da wa „musu ta djeesi dee sëmbë u di goonliba aki”. Di u tu soni, hën da u ’musu da Gadu pasi faa tooka di pakisei fuu’, sö taa u ko abi wan hii woto pakisei.

6. Andi u ta lei a di soni di Jesosi bi taki a Mateosi 12:43-45?

6 Di tooka di Paulosu bi taki taa u musu tooka, an dë di tooka di u ta tooka di fasi fa sëmbë ta si u nöö a kaba. Ma a nama tu ku di tooka di u musu tooka hiniwan fasi u pakisei, nasö hiniwan fasi u du soni, di an bunu. (Luku di pisi „ U tooka tuutuu ö, naa djei a ta djei kuma u tooka?”) U musu tooka di fasi fa u ta pakisei, di fasi fa u ta fii, di fasi fa u ta tja  useei, söseei wa musu ta kë du soni di an ta kai ku Gadu. Fëën mbei hiniwan fuu musu hakisi useei dee soni aki: ’Mi ta tooka soni a mi libi u mi ko dë wan tuutuu Keesitu sëmbë u, naa mi ta tooka soni u di mi kë u wotowan si mi u bumbuu sëmbë?’ A dë fanöudu fuu ko sabi di soni aki. Jesosi bi taki wan soni a Mateosi 12:43-45, di ta lei u andi u musu du fuu sa dë wan tuutuu Keesitu sëmbë. (Lesi ën.) Dee soni di Jesosi taki a di pisi aki ta lei u wan fanöudu soni. De ta lei u taa an tjika fuu disa fasi u pakisei di an bunu, ma u musu ko ta pakisei soni di ta kai ku Gadu.

„DI HATIBÖÖ FUUNU KU DI PAKISEI FUUNU MUSU TOOKA TE I KO WAN HII NJUNJUN SËMBË”

7. Unfa u sa tooka di fasi fa u dë a u hati?

7 U sa tooka di fasi fa u dë tuutuu ö? Wë di Wöutu u Gadu ta piki u taa: „Di hatiböö fuunu ku di pakisei fuunu musu tooka te i ko wan hii njunjun sëmbë. Un musu tei di njunjun libi di Gadu da u, nöö woon ko ta djeesi ën seei. Biga hën ta libi bunu a hii futu ku limbo hati” (Ef. 4:23, 24). Wë u sa tooka di fasi fa u dë tuutuu, ma u musu mbei taanga möiti. Na duwengi nöö u musu ta duwengi useei fu wa du soni di an bunu, ma u musu tooka di ’hatiböö fuu ku di pakisei fuu’. Hën da wa musu ta kë so soni möön, u musu tooka di fasi fa u ta tja useei, söseei wa musu ta du soni ku föutu pakisei. Di soni aki kë taki taa u musu ta mbei taanga möiti.

8-9. Unfa di soni di bi miti wan baaa, ta lei u faandi mbei a dë fanöudu fuu tooka di fasi fa u ta pakisei a u hati tuutuu?

8 Boo luku di woto u wan baaa di bi ta du sömëni hogi soni ufö a ko sabi soni u di tuutuu lei. A bi ta bebe daan pasa maaka, nöö a bi lo’ u feti ku sëmbë, ma baka di a disa dee soni aki u du, hën a bi sa tei dopu. Di soni aki bi mbei dee sëmbë dee bi ta libi a di pisiwata ka a bi ta libi, bi foondo seei. Ma wan daka, baka di a bi tei dopu kaa, hën wan tesi bi miti ën. Wan womi di bi bebe daan dööngö, bi ko nëën dööbuka ta kai ën a döö faa ko feti ku ën. Bigibigi di baaa bi hoi hënseei fu an feti ku di womi. Baka wan pisiten, hën di womi taki wan hogi soni u Jehovah. Di soni aki mbei di baaa hati bi boonu awaa, nöö an bi sa hoi hënseei möön. A hopo go a döö, hën a fon di womi. Faandi mbei a bi du di soni aki? Wë hii fa di lei di a bi lei soni u Bëibel bi heepi ën faa hoi hënseei bigibigi, tökuseei a bi feti u di an bi tooka di fasi fa a ta pakisei nëën hati tuutuu.

9 Ma di baaa aki bi ta mbei möiti u tooka jeti (Nöng. 24:16). Dee gaanwomi bi heepi ën faa go a fesi a di biibi. Te u kaba fëën, a bi ko toon gaanwomi tu. Wan ndeti, di di baaa aki bi kumutu a zali, hën wan tesi bi miti ën kumafa a bi miti ën wantu jaa pasa kaa. Wan womi di bi bebe dööngö, bi kë feti ku wan u dee gaanwomi. Andi di baaa aki bi du? A wan lesipeki fasi, a bi fan ku di dööngöma, nöö te u kaba fëën di womi bi ko disa di taki, hën a bi heepi ën faa dou a wosu. Faandi mbei di baaa aki bi du soni woto fasi di pasi aki? Wë u di a bi tooka di fasi fa a bi ta pakisei nëën hati tuutuu. Nëën hati seei a bi tooka ko dë wan sëmbë di ta libi fiifii ku wotowan, söseei a bi tooka ko dë wan sëmbë di abi sakafasi. Di soni aki bi tja gafa ko da Jehovah!

10. Andi u musu du fuu sa tooka di fasi fa u ta pakisei tuutuu a u hati?

10 Wa o dë piii nöö dee fasi aki tooka, ma u musu mbei taanga möiti fuu tooka dee fasi aki. Kandë sömëni jaa longi a o dë fuu ta mbei taanga möiti fuu tooka (2 Pet. 1:5). Na u di u dë a di tuutuu lei sömëni jaa longi kaa, mbei wa o abi dee fasi aki möön. U musu mbei taanga möiti fuu tooka di fasi fa u ta pakisei tuutuu a u hati. Wantu soni dë di sa heepi u fuu tooka. Boo luku dee soni aki.

 UNFA U SA TOOKA DI FASI FA U TA PAKISEI TUUTUU A U HATI?

11. Unfa begi o heepi u fuu tooka di fasi fa u ta pakisei tuutuu a u hati?

11 Di fosu soni di u musu du, hën da u musu begi. U musu ta begi kumafa di Psalöm sikifima bi ta begi. A bi taki taa: „Gadu o, mi ta begi i, mbei mi ko abi wan limbo hati, nöö mbei mi kisi wan njunjun pakisei, sö taa mi sa taanpu gingin” (Ps. 51:10). U musu ko fusutan taa a dë fanöudu fuu tooka di fasi fa u ta pakisei tuutuu a u hati, nöö u musu hakisi Jehovah faa heepi u. Unfa u du sabi taa Jehovah o heepi u fuu tooka di fasi fa u dë tuutuu a u hati? Wë di soni di Jehovah bi paamusi dee Isaëli sëmbë dee an bi ta piki hën buka a di ten u Ezekiëli, ta mbei u dë seiki taa Jehovah o sa heepi u tuutuu. Jehovah bi taki taa: „Mi o mbei de ko abi di wan pakisei, söseei mi o mbei de ko abi wan njunjun pakisei . . . Mi o mbei de ko abi wan hati di dë moimoi” (Eze. 11:19). Jehovah bi dë kabakaba u heepi dee Isaëli sëmbë aki, nöö a dë kabakaba u heepi u tu.

12-13. (a) Un soni u musu ta pakisei fundu fëën, te u luku Psalöm 119:59? (b) Andi i musu ta hakisi iseei?

12 Di u tu fanöudu soni di u musu ta du, hën da u musu ta pakisei fundu u dee soni dee u ta lei a di Wöutu u Gadu. Te u ta lesi di Wöutu u Gadu, nöö u musu ta tei ten u pakisei fundu fëën. U musu ta luku andi ku andi u musu tooka. (Lesi Psalöm 119:59; Heb. 4:12; Jak. 1:25.) Ee u ko si taa u ta pakisei kumafa dee sëmbë u di goonliba aki ta pakisei, nöö u musu tei taa sö a dë tuutuu, söseei u musu mbei taanga möiti fuu tooka dee pakisei dë.

13 Hakisi iseei dee soni aki: ’Mi ta si taa so juu mi ta haun ku wotowan u?’ (1 Pet. 2:1) ’Mi ta fii miseei hei möön wotowan, u di de kiija mi a wan pei fasi, u di mi go a siköö, nasö u di mi abi möni möön wotowan u?’ (Nöng. 16:5). ’Mi ta si kuma mi hei möön dee sëmbë dee an abi dee soni dee mi abi ö? Nasö mi ta si kuma mi hei möön dee sëmbë dee mi ku de an dë di wan föluku sëmbë u?’ (Jak. 2:2-4) ’Mi ta lobi dee soni u di goonliba u Saatan u?’ (1 Joh. 2:15-17) ’Mi ta kë luku fëlön, haika poku, nasö du woto soni ka de ta da sëmbë taanga u de du fanafiti soni a di së u manu ku mujëë soni, nasö ka de ta du hogi ku wotowan u?’ (Ps. 97:10; 101:3; Amös. 5:15). Te i piki dee hakisi aki, nöö kandë i sa ko si taa soni dë di i musu tooka. Te u tooka dee pakisei aki dee dë a u hati, nöö di Tata fuu di dë a liba ala o wai ku u.​—Ps. 19:14.

14. Faandi mbei a dë fanöudu fuu ta köni ku dee sëmbë dee u ta tei ko mati fuu?

14 Di u dii soni di dë fanöudu tu, hën da di köni du u musu ta köni ku sëmbë di woo tei ko mati fuu. A ta pasa möön gaanfa taa u ta kë du dee soni di dee mati fuu ta du (Nöng. 13:20). Dee sëmbë dee u ku de ta wooko a di wan kamian, nasö dee u ku de nango a di wan siköö, an lo’ u dë sëmbë di ta heepi u fuu pakisei kumafa Gadu ta pakisei. Ma u sa feni sëmbë di ta pakisei kumafa Gadu ta pakisei a dee kemeente komakandi fuu. Te u go a dee komakandi aki, nöö sëmbë ta möön da u taanga fuu „heepi u seei fuu libi bunu ta lobi u seei makandi”.​—Heb. 10:24, 25.

DI BIIBI FUU MUSU KO MÖÖN TAANGA

15-16. Unfa Saatan ta mbei möiti faa tooka di fasi fa u ta pakisei?

15 Saatan ta mbei hii möiti faa tooka di fasi fa u ta pakisei. A ta wooko ku hii pei soni u mbei wa du dee soni dee sikifi a di Wöutu u Gadu.

16 Saatan ta hakisi di wan seei soni di a bi hakisi Eva kaa, di a bi dë a di djai u Eden. A bi hakisi Eva taa: „Mujëë o, a dë sö tuutuu taa Gadu taa.  . .  ?” (Ken. 3:1). A di goonliba u Saatan  aki, sëmbë lo’ u taki taa: ’A dë sö tuutuu taa Gadu an lobi te womi ku womi, nasö mujëë ku mujëë ta libi ku deseei ö? A dë sö tuutuu taa Gadu an kë fii ta hoi bëdaki, ku fujai daka u? A dë sö tuutuu taa Gadu an kë fii tei buuu ö? A dë sö tuutuu taa Gadu an kë fii hulu dee sëmbë di de puu a di kemeente u?’

17. Andi u musu du ee sëmbë ta hakisi u soni u di biibi fuu u mbei wa ko dë seiki u dee soni dee u ta lei möön, nöö andi sa ko pasa bakaten, te u luku Kolosën 2:6, 7?

17 U musu dë seiki u dee soni dee u ta biibi. Ee wa ta suku fuu feni di piki u soni di wa ta kaba fusutan, nöö a sa pasa taa u ko ta si kuma dee soni dë an dë sö tuutuu. Te u kaba fëën u sa ko ta si soni woto fasi, nöö a sa pasa taa wa ko ta biibi dee soni dee u ta lei möön. Andi u musu du ee wa dë seiki u so soni? Di Wöutu u Gadu ta piki u fuu tooka di fasi fa u ta pakisei, sö taa u sa ko fusutan „andi Gadu kë” (Lom. 12:2). Te u ta lei soni u Bëibel hii juu, nöö u sa dë seiki u dee soni dee u ta lei. Woo dë seiki taa dee wëti u Jehovah bunu. Di soni dë o mbei woo ko dë kuma wan pau di lutu fëën saka go fundu a goon. Hën da di biibi fuu o ko taanga.​—Lesi Kolosën 2:6, 7.

18. Andi o heepi u u di goonliba u Saatan an feni u ganjan?

18 Na wan sëmbë sa mbei di biibi fii ko taanga. Fëën mbei i musu ta mbei möiti hii juu fii sa ko dë wan njunjun sëmbë. I musu ta begi hii juu, i musu ta hakisi Jehovah faa da i di santa jeje fëën. I musu ta pakisei fundu u dee soni dee i ta lei, nöö i musu ta luku ee i ta pakisei kumafa Jehovah ta pakisei. I musu ta suku bunu mati. I musu ko dë mati u sëmbë di sa heepi i fii ko ta pakisei kumafa Jehovah ta pakisei. Te i ta du dee soni aki, nöö joo sa koti pasi da „hii dee sösö fia ku dee gaan heihei sabi dee sëmbë ta tei ta tja ko u puu sëmbë a pasi fu de an sabi Gadu kumafa a dë”.​—2 Kol. 10:5.

KANDA 50 Mi kë dini i hii mi libi longi

^ pal. 5 Di fasi fa de kiija u, ku di siköö lei di u kisi, ta mbei u ta si soni wan pei fasi. Kandë u sa ko si taa u ta du soni a wan fasi di an bunu, nöö a ta taanga da u fuu tooka di soni aki. A di woto aki woo si unfa u sa tooka hiniwan pakisei di u abi, di an bunu.