Skip to content

Skip to table of contents

Be libi fuunu dë kuma wan „faja limbo” u sëmbë sa gafa Jehovah

Be libi fuunu dë kuma wan „faja limbo” u sëmbë sa gafa Jehovah

„Libi fuunu . . . musu dë gbegedee kuma wan faja limbo. Nöö sëmbë . . . o ta gafa di Tata fuunu di dë a liba ala.”​—MATEOSI 5:16.

KANDA: 77, 59

1. Andi da wan soni di musu ta mbei u ta wai?

U TA wai seei te u ta jei fa dee dinima u Gadu ta mbei libi u de dë seei gbegedee kuma wan faja limbo! A di jaa di pasa dë, dee sëmbë u Jehovah bi lei möön leki 10.000.000 sëmbë soni u Bëibel. Milionmilion sëmbë di kë sabi möön soni u Bëibel bi ko mëni di dëdë u Jesosi ku u, nöö de bi lei soni u di lusupaima di Jehovah seeka da libisëmbë.​—1 Johanisi 4:9.

2, 3. (a) Andi bi sa tapa u fuu mbei libi fuu dë „leti kuma dee teeja a liba dee ta sëndë faja ta tuwë limbo a mundu”? (b) Andi woo luku a di woto aki?

2 Jehovah Kotoigi dë a hii së u goonliba, nöö de ta fan peipei töngö. Ma tökuseei u ta libi makandi kuma wan famii (Akoalimbo 7:9). Aluwasi ka u ta dë, nasö aluwasi un pei töngö u ta fan, tökuseei u sa mbei libi fuu dë „leti kuma dee teeja a liba dee ta sëndë faja ta tuwë limbo a mundu”.​—Filipi 2:15.

3 Di peleikiwooko di u ta du, di libi di u ta libi makandi, ku di mbei di u ta mbei möiti fuu ta dë kabakaba hiniwan ten u wooko da Jehovah, ta tja gafa ko dëën. Ma unfa u sa mbei libi fuu  dë seei gbegedee kuma wan faja limbo?​—Lesi Mateosi 5:14-16.

HEEPI WOTOWAN U DE DINI JEHVOAH

4, 5. (a) Boiti di peleiki di u ta peleiki, unfa u sa mbei libi fuu dë kuma wan faja limbo? (b) Unfa soni ta waka te u abi sutifasi? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

4 Di peleiki di u ta peleiki, ku di lei di u ta lei sëmbë soni u de sa ko dë bakama u Keesitu, da wan fanöudu fasi fa u ta mbei libi fuu dë kuma wan faja limbo (Mateosi 28:19, 20). A di jaa 1925, di woto „Light in the Darkness” bi taki taa a dee lasiti daka, wan sëmbë an bi o sa hoi hënseei a Masa ee an mbei möiti „u libi fëën ko dë seei gbegedee kuma wan faja limbo”. Baka di dë, hën a bi taki taa: „Wan sëmbë musu du di soni aki u di a ta paaja di bunu buka da sëmbë u hii së u goonliba, söseei u di a ta libi ku dee wëti u Jehovah” (di The Watch Tower u 1 u höndima-liba u 1925). Boiti di peleiki di u ta peleiki, di fasi fa u ta tja useei ta tja gafa ko da Jehovah tu. Sömëni sëmbë ta si u te u ta peleiki. Te u ta lafu da de, söseei te u ta da de odi, nöö di soni dë sa mbei de an ta pakisei hogi fuu, söseei a sa mbei de an ko ta pakisei hogi u di Gadu fuu.

Di peleiki di u ta peleiki, ku di fasi fa u ta tja useei ta tja gafa ko da Jehovah

5 Jesosi bi piki dee bakama fëën taa: „Te woon denda a di wosu, nöö un da dee sëmbë odi” (Mateosi 10:12). Jesosi bi ta peleiki a wan kamian ka sëmbë bi guwenti u kai sëmbë ko a de wosu, aluwasi de an bi sabi de. Ma na a hii kamian sëmbë ta libi sö a di ten aki. So sëmbë ta fëëë nasö hati u de ta boonu te de si wan sëmbë di de an sabi, ko taanpu a de dööbuka. Ma ee u ta fan ku de a wan suti fasi, nöö de o ta fii möön bunu. Kandë i si kaa taa te i ta peleiki ku di bukuwagi, hën i lafu da wan sëmbë, hën i dëën odi, nöö a ta möön fii u waka ko tei wan buku. So juu a sa pasa taa a o kë fan ku i seei!

6. Andi bi heepi wan baaa ku hën mujëë u de sa ta du di peleikiwooko go dou?

6 Wan baaa ku hën mujëë ta dë a Ingisiköndë. De ko gaandi kaa, nöö de an sa nango ta peleiki da sëmbë a de pisi kumafa de bi naa. Fëën mbei de buta wan bukutafa a de dööbuka. De ta libi zuntu ku wan siköö, nöö de ta buta buku ku woto soni di sa hai dee mama ku dee tata pakisei te de ta ko tei dee mii u de. So sëmbë bi tei dee buku dë, nöö de bi tei di buku Wat jonge mensen vragen​—praktische antwoorden, Pisi 1 ku Pisi 2. Wan sisa di ta du di pioniliwooko lo’ u go peleiki ku di baaa aki ku hën mujëë. Dee mama ku dee tata bi si taa di sisa aki bi abi sutifasi, söseei taa di baaa ku hën mujëë bi kë heepi sëmbë tuutuu. Wan u dee sëmbë aki bi bigi lei soni u Bëibel.

7. Unfa i sa heepi dee sëmbë dee lowe ko a di köndë ka i ta dë?

7 A wan ten pasa dë, sömëni sëmbë bi fusi kumutu a de köndë go libi a woto köndë. Andi i sa du u heepi dee sëmbë aki u de ko sabi soni u Jehovah? Wë di fosu soni di i sa du, hën da i sa lei unfa i sa da de odi a de töngö. I sa lei wantu soni a di JW Language app tu, fii sa sabi andi i sa taki u de sa kë fan ku i. Baka di dë, i sa pëë fëlön da de, söseei i sa lei de buku di de sa feni a de töngö a jw.org.​—Detolonomi 10:19.

8, 9. (a) Unfa di komakandi di u ta hoi a mindi wiki ta heepi u? (b) Unfa dee mama ku dee tata sa heepi dee mii u de u de ta da piki möön bunu a dee komakandi?

 8 Jehovah ta da u dee soni dee u abi fanöudu fuu sa peleiki a wan bunu fasi. Dee soni dee u ta lei a Di libi ku di diniwooko fuu komakandi, ta heepi u fu wa fëëë te woo toona go luku wan sëmbë di bi haika u, söseei de ta heepi u fu wa fëëë u bigi wan Bëibel studie.

9 Te sëmbë ko a komakandi, nöö a ta bigi da de te de si fa dee mii ta da piki. I sa heepi dee mii fii u de ta mbei möiti u de taki di soni kumafa de fusutëën söndö u sëmbë piki de. So sëmbë bi ko a di tuutuu lei u di de bi jei fa dee mii bi ta piki dee hakisi gbelingbelin kumafa de fusutëën.​—1 Kolenti 14:25.

MBEI MÖITI FUU KO TA MÖÖN LIBI MAKANDI KU USEEI

10. Unfa di Wosudendu Dini ta heepi sëmbë u wan wosudendu u de sa ta möön libi fiifii makandi?

10 Te u ta heepi dee sëmbë fuu wosudendu u de ta wooko fiifii makandi ku deseei, nöö u ta tja gafa ko da Jehovah. Ee i abi miii, nöö seeka soni fuun sa ta hoi di Wosudendu Dini hiniwan wiki. Sëmbë u sömëni wosudendu lo’ u luku di JW Broadcasting makandi, nöö baka di dë, nöö de ta taki unfa de sa du di soni di de si a di fëlön. Hoi a pakisei taa na di wan fasi joo heepi wan piki mii, ku wan mii di ko bigi pikisö kaa. Mbei hii möiti di i sa, fii heepi hiniwan sëmbë fii wosudendu faa sa feni wini te un ta hoi di Wosudendu Dini.​—Psalöm 148:12, 13.

U ta feni wini te u ta tei ten u dë ku dee baaa ku dee sisa dee ko gaan sëmbë kaa (Luku palaklafu 11)

11-13. Andi u sa du u heepi dee baaa ku dee sisa u di kemeente u de sa ta möön libi makandi kuma wan famii?

 11 Aluwasi i njönku, tökuseei i sa du soni tu u mbei dee sëmbë u di kemeente ka i dë, si taa i ta wai taa de dë a di kemeente. Wan fasi fa i sa du di soni aki, da te i ta mbei möiti u ko dë mati ku dee baaa ku dee sisa dee ko gaan sëmbë kaa. Hakisi de ee andi bi heepi de u de bi sa dini Jehovah dee jaa dee pasa. De o lei i te a hia soni. I ku de tuu o feni taanga te i du sö! Boiti di dë, aluwasi u njönku nasö aluwasi u ko gaandi kaa, tökuseei hii u tuu sa mbei sëmbë fii bunu te de ko a di Könuköndë zali. I sa da de odi, nöö i lafu da de. Baka di dë, i sa heepi de u de feni wan kamian u de sindo, söseei i sa tja de go fan ku dee woto baaa ku dee woto sisa fuu. Du soni di o mbei de fii bunu.

12 Ee i dë wan sëmbë di ta hoi di peleikiwooko komakandi, nöö i sa heepi dee baaa ku dee sisa dee ko gaandi kaa, u libi u de sa ta dë kuma wan faja limbo. I sa mbei de go peleiki a wan kamian di o suti da de u de peleiki. I sa mbei de wooko makandi ku sëmbë di njönku möön de. Baaa ku sisa di ko gaandi kaa ku wotowan di dë ku suwaki, sa lasi hati te de an sa ta peleiki möön kumafa de bi naa peleiki. Ma de o feni taanga te de sabi taa i ta booko i hedi ku de, söseei taa i ta fusutan de. Aluwasi de ko gaandi kaa, nasö aluwasi de an dë a di biibi sö longi jeti, tökuseei te i ta libi ku de a wan suti fasi, nöö joo ta da de taanga u de ta peleiki ku hii de hati go dou.​—Leifitiki 19:32.

Mbei möiti fii ko sabi dee baaa ku dee sisa u di kemeente fii möön bunu

13 Dee Isaëli sëmbë bi lobi di dini di de bi ta dini Jehovah makandi. Di psalöm sikifima bi taki taa: „Luku unfa a bunu, söseei unfa a suti te baaa ku baaa ta libi makandi!” (Lesi Psalöm 133:1, 2.) Di psalöm sikifima bi tei di libi di baaa ku baaa ta libi makandi, maaka ku wan sumëësuti fatu di ta mbei i fii bunu te i lobi ën a i sinkii. Wan fasi fa useei sa mbei dee baaa ku dee sisa fuu fii bunu, da te u ta libi bunu ku de. Di soni aki ta mbei dee sëmbë u di kemeente ta möön libi makandi kuma wan famii. Mbei möiti fii ko sabi dee baaa ku dee sisa u di kemeente fii möön bunu.​—2 Kolenti 6:11-13.

14. Unfa i sa mbei libi fii dë kuma wan faja limbo a di kamian ka i ta dë?

14 Libi fii sa dë seei kuma wan faja limbo, aluwasi ka i ta dë. Di libi di i ta libi bunu sa mbei dee sëmbë dee ta libi a i bandja, kë ko sabi soni u Jehovah. Hakisi iseei dee soni aki: ’Unfa dee sëmbë dee ta libi a mi bandja ta si mi? Di wosu u mi ta dë limbolimbo u? A ta da sëmbë piizii te de luku di wosu u mi ö? De ta si mi kuma wan sëmbë di lo’ u heepi wotowan a soni ö?’ I sa hakisi woto Kotoigi ee unfa di libi di de ta libi bunu, bi heepi dee famii u de, dee sëmbë dee ta libi a de bandja, dee sëmbë de ku de ta wooko a di wan kamian, ku dee mii de ku de nango a di wan siköö.​—Efeise 5:9.

I MUSU TA DË KABAKABA HINIWAN TEN

15. Faandi mbei u musu ta dë kabakaba hiniwan ten?

15 Ee u kë u libi fuu musu ta dë seei gbegedee kuma wan faja limbo, nöö wa musu fëëkëtë  di ten di u ta libi aki. Jesosi bi piki dee bakama fëën sömëni pasi taa: „Be un dë seei kabakaba hiniwanten” (Mateosi 24:42; 25:13; 26:41). Ee u ta si kuma di „gaan fuka” an o ko jeti, nöö wa o ta tei hii okasi di u feni u lei sëmbë soni u Jehovah (Mateosi 24:21). Hën da ka u di libi fuu ko dë seei gbegedee kuma wan faja limbo, nöö pikipiki sëmbë an o ta si di limbo dë möön.

16, 17. Andi i sa du fii sa lei taa i ta hoi di kaba a pakisei?

16 U musu ta dë seei kabakaba hiniwan ten, möönmöön a di ten di u ta libi aki. Daka fu daka soni ta ko möön hogi a di goonliba aki. Ma u sabi taa di kaba o dou a di juu di Jehovah buta (Mateosi 24:42-44). Ma u di di ten dë an dou jeti, mbei u musu ta hoi pasensi ta wakiti ën, söseei u musu ta buta pakisei a di ten di ta ko. I musu ta lesi di Bëibel hiniwan daka, söseei ja musu disa u begi Jehovah (1 Petuisi 4:7). I sa ta lei soni a dee baaa ku dee sisa dee ta dini Jehovah sömëni jaa kaa. Kandë i sa lesi di woto „Seibitenti yari kaba mi grabu wan Dyu hori na en krosi”, di dë a di Waktitoren u 15 u piki-deewei-liba u 2012, bladsëidë 18-21.

 17 Hii juu i musu ta abi soni ta du a di dini di u ta dini Jehovah. Du soni da dee baaa ku dee sisa fii u lei de taa i lobi de, söseei i musu ta tei ten fii ta dë ku de. Te i ta du sö, nöö joo ta dë waiwai, söseei joo ta si kuma di ten ta pasa hesihesi seei (Efeise 5:16). Dee dinima u Jehovah du gaan hia soni seei a dee höndö jaa di pasa aki. Ma a di ten aki, u abi gaan hia soni ta du jeti. Di wooko u Jehovah go a fesi seei möön fa u bi o mëni. Libi fuu ko dë seei gbegedee kuma wan faja limbo!

Te dee gaanwomi ta ko luku u, nöö de ta heepi u fuu ko si fa Gadu köni tjika (Luku palaklafu 18, 19)

18, 19. Unfa dee gaanwomi sa heepi u fuu ta dini Jehovah fajafaja? Konda wan woto.

18 Hii fa u ta mbei sömëni föutu, tökuseei Jehovah ta da u pasi fuu ta dini ën jeti. A buta gaanwomi a dee kemeente u de sa heepi u. (Lesi Efeise 4:8, 11, 12.) Fëën mbei te dee gaanwomi ko luku i, nöö tei di ten dë fii sa lei wan soni a di köni di de abi, söseei a dee lai di de ta da i.

19 Wan baaa ku hën mujëë di ta libi a Ingisiköndë, bi abi bookohedi a di tööu libi u de. De bi hakisi tu gaanwomi u de heepi de. Di mujëë bi feni taa hën manu an bi ta tei fesi a di dini di de bi musu dini Jehovah. Di womi bi feni taa an sa’ u lei sëmbë soni, söseei a bi taki taa an bi ta hoi di Wosudendu Dini hiniwan wiki. Dee gaanwomi bi heepi di baaa ku di mujëë fëën u de pakisei fa Jesosi bi ta du soni. De bi da di baaa taanga faa djeesi Jesosi a di fasi fa a bi ta luku dee bakama fëën. De bi da di sisa taanga tu faa hoi pasensi da hën manu. Boiti di dë, de bi da de lai u de sa sabi unfa de sa hoi di Wosudendu Dini ku dee tu mii u de (Efeise 5:21-29). Di baaa bi mbei möiti faa tei fesi a wan möön bunu fasi a di wosudendu. Dee gaanwomi bi dëën taanga faa ta mbei möiti go dou, söseei faa ta futoou Jehovah taa a o heepi ën ku di santa jeje fëën. Di lei di dee gaanwomi bi lei taa de lobi di baaa aki ku dee sëmbë fëën, bi heepi de gaanfa seei!

20. Andi o pasa te i ta mbei di libi fii dë gbegedee kuma wan faja limbo?

20 Di Bëibel ta taki taa: „Dee sëmbë dee abi lesipeki da Jehovah, dee ta waka a di pasi fëën, dë bunu” (Psalöm 128:1). Joo ta dë waiwai te i ta mbei libi fii dë gbegedee kuma wan faja limbo. Fëën mbei i musu ta lei wotowan soni u Gadu. Du hii soni di i sa du fii sa heepi dee sëmbë fii ku dee sëmbë u di kemeente u de sa ta libi makandi, söseei i musu dë kabakaba hiniwan ten ta wakiti di gaan daka u Gadu. Wotowan o ta si di bunu fasi fa i ta libi, nöö deseei o kë gafa di Tata fuu, Jehovah.​—Mateosi 5:16.