Skip to content

Skip to table of contents

U musu ta tei ën u bigi taa Jehovah dë kuma wan sëmbë di ta mbei soni ku pötöpötö

U musu ta tei ën u bigi taa Jehovah dë kuma wan sëmbë di ta mbei soni ku pötöpötö

„Jehovah o, . . . i da di Sëmbë di mbei u ku pötöpötö. Ju wë mbei hii u tuu.”​—JESAAJA 64:8.

KANDA: 89, 26

1. Faandi mbei u sa taki taa Jehovah da di sëmbë di sa’ u seeka u möön bunu?

A TINIMU-LIBA u di jaa 2010, sëmbë bi dë kabakaba u bai wan gaan dii kan di de ta buta folo, a Ingisiköndë. De bi kë bai ën söwan 70 milion Amëëkan dala. Wë a ta foondo u seei u si taa sëmbë sa tei pötöpötö di dë u feni u sösö, u mbei a ko toon wan gaan waiti dii kan di de ta buta folo. Jehovah da di sëmbë di ta seeka u, nöö a sa’ u mbei soni bunu möön hiniwan sëmbë di ta mbei soni ku pötöpötö. Di Bëibel ta piki u taa Jehovah bi tei di „goondoti”, hën a mbei wan womi di an bi abi na wan föutu (Kenesesi 2:7). Di womi dë de bi ta kai Adam, nöö a bi dë wan „mii u Masa Gadu”. Gadu bi mbei ën a sö wan fasi taa a bi sa djeesi ën a dee fasi dee a abi.​—Lukasi 3:38.

2, 3. Unfa u sa djeesi dee Isaëli sëmbë di bi ta tjali u dee zöndu di de bi du?

2 Di Adam bi hopo fia ku di Gadu di mbei ën, hën an bi dë wan womi mii u Gadu möön. Ma gaansë u dee bakamii u Adam tei Jehovah kuma di Tiima u de (Hebelejën 12:1). De bi abi sakafasi, nöö de bi ta piki Gadu buka tu. A sö wan fasi de bi lei  taa Gadu de kë kuma de Tata, söseei kuma di Sëmbë di ta seeka de, ma de an bi kë Saatan kuma de tata nasö kuma di sëmbë di ta seeka de (Johanisi 8:44). Di hoi di de hoi deseei a Gadu ta mbei u mëni di soni di dee Isaëli sëmbë bi taki, di de bi ta tjali u dee zöndu u de. De bi taki taa: „Jehovah o, i da u Tata. U da di pötöpötö, nöö i da di Sëmbë di mbei u ku pötöpötö. Ju wë mbei hii u tuu.”​—Jesaaja 64:8.

3 Dee tuutuu dinima u Jehovah seei ta mbei möiti u de sa ta abi sakafasi, söseei u de sa ta piki hën buka. De ta si ën kuma wan gaandi u kai Jehovah de Tata, nöö de kë faa dë di sëmbë di ta seeka de. U dë kabakaba u Gadu seeka u kumafa de ta tei pötöpötö u seeka wan soni mbei faa ko waiti ö? U ta si hiniwan u dee baaa ku dee sisa fuu kuma sëmbë di Gadu ta seeka jeti ö? Wë boo taki unfa Jehovah ta tei dee sëmbë dee a ta seeka, boo taki faandi mbei a ta seeka de, söseei unfa a ta seeka de. Dee soni aki o heepi u fuu sa si dee baaa ku dee sisa fuu kumafa Gadu ta si de.

JEHOVAH HËN TA TEI DEE SËMBË DEE A TA SEEKA

4. Unfa Jehovah ta tei dee sëmbë dee a ta hai ko nëën?

4 Jehovah an ta si sëmbë kumafa u ta si de. A ta luku hiniwan sëmbë hati u si unfa de dë tuutuu. (Lesi 1 Samuëli 16:7b.) Jehovah bi du di soni aki di a bi seti di kemeente u Keesitu sëmbë. A bi hai dee sëmbë dee wotowan bi ta si kuma sösö sëmbë ko dë sëmbë fëën, söseei u de ko dë sëmbë u di womi mii fëën (Johanisi 6:44). Wan u dee sëmbë aki bi dë di Faliseima de kai Saulosu. A bi dë wan „gaan hogisonima”, a bi ta „sösö Masa Jesosi”, söseei a bi ta „sitaafu dee sëmbë dee ta biibi nëën” (1 Timoteo 1:13). Ma Jehovah bi öndösuku di hati u Saulosu, nöö an bi si kuma Saulosu bi dë wan sëmbë di an bi o sa seeka ko bunu (Nöngö 17:3). Ma Jehovah bi si taa a bi sa seeka Saulosu faa ko „dë wan wookoma” fëën, di bi o tja di buka fëën „go konda da dee Isaëli sëmbë ku dee sëmbë na u Isaëli tuu, te dou ku dee könu u de seei” (Tjabukama 9:15). Jehovah ta tei woto sëmbë tu, faa seeka de u de du „gaan bumbuu soni” dëën. Dee sëmbë dë sa dë sëmbë di bi ta bebe dööngö, di bi ta du fanafiti soni a di së u manu ku mujëë, nasö di bi ta fufuu (Loomë 9:21; 1 Kolenti 6:9-11). Ma di de bigi ta lei soni a di Wöutu u Gadu, hën de ko ta biibi a Jehovah, söseei de bi dëën pasi faa seeka de.

Na u musu kuutu dee sëmbë dee u ta peleiki da, nasö dee baaa ku dee sisa u di kemeente fuu

5, 6. Unfa di si di woo ta si Jehovah, kuma di sëmbë di ta seeka u, ta heepi u fuu si (a) dee sëmbë dee ta libi a di kamian ka u ta peleiki? (b) dee baaa ku dee sisa fuu?

5 U abi di futoou taa Jehovah sabi dee sëmbë dee a musu tei ko nëën së. Fëën mbei wa musu kuutu dee sëmbë dee ta libi a di kamian ka u ta peleiki, söseei wa musu ta kuutu dee sëmbë u di kemeente fuu. Luku andi wan womi de kai Michael bi ta du te dee Jehovah Kotoigi bi ta ko nëën pisi. A bi  taki taa: „Te de bi ta ko a mi pisi, nöö mi bi ta waka go u mi seei kuma ma si de. Ma bi abi manii seepiseepi! Bakaten mi bi ko miti wanlö sëmbë u wan wosudendu di mi bi lobi seei. De bi ta tja deseei bunu. Wan daka, wan soni bi bigi da mi seei. Mi ko si taa de da Jehovah Kotoigi! Di fasi fa de bi ta tja deseei, mbei mi ko si taa kuutu mi bi ta kuutu dee Kotoigi. Nöö mi bi ta kuutu de u di mi bi ta haika andi sëmbë bi ta taki u de, ma na u di mi bi sabi de tuutuu.” U di Michael bi kë sabi möön soni u Bëibel, mbei a bi bigi ta lei soni u Bëibel ku dee Kotoigi. Bakaten a ko tei dopu, hën a ko toon wan sëmbë di ta du di hii-ten diniwooko.

6 Te u ta si Jehovah kuma di sëmbë di ta seeka u, nöö woo ta si dee baaa ku dee sisa fuu kumafa a ta si de. Woo si taa hiniwan u de da sëmbë di Jehovah ta seeka jeti. Sö Jehovah hën a ta si de. A ta si un pei sëmbë de dë tuutuu, nöö a sabi taa u wan pisiten nöö de dë zöndu libisëmbë. A sabi un pei sëmbë hiniwan u dee sëmbë aki sa ko dë tu (Psalöm 130:3). U sa djeesi Jehovah te u ta si dee baaa ku dee sisa fuu sö tu. Useei sa wooko makandi ku Jehovah u heepi dee baaa ku dee sisa fuu u de go a fesi a di biibi (1 Tesalonika 5:14, 15). Dee gaanwomi musu ta du di soni aki möön gaanfa.​—Efeise 4:8, 11-13.

FAANDI MBEI JEHOVAH TA SEEKA U?

7. Faandi mbei i ta tei ën u bigi te Jehovah ta seeka u?

7 So sëmbë sa taki taa: ’Noiti mi bi ta si wini u di sitaafu di mi mama ku mi tata bi ta sitaafu mi. Di mi seei ko pai miii, nëën ufö mi ko ta si di wini fëën.’ Te u ta ko gaan sëmbë, nöö u sa ko ta si di wini di wan sëmbë ta feni te de ta sitaafu ën, u di a sö wan fasi di sëmbë di sitaafu ën ta lei taa a lobi ën. (Lesi Hebelejën 12:5, 6, 11.) Jehovah lobi u kuma miii fëën, nöö fëën mbei a ta seeka u ku pasensi. A kë fuu ko köni, nöö a kë fuu ta dë waiwai, söseei a kë fuu lobi ën kuma di Tata fuu (Nöngö 23:15). An kë fuu ta tja pena, söseei an kë fuu dëdë u di wa tjali u dee zöndu fuu.​—Efeise 2:2, 3.

Jehovah lobi u kuma miii fëën, nöö fëën mbei a ta seeka u ku pasensi

8, 9. Unfa Jehovah ta lei u soni a di ten aki? Nöö unfa a o ta lei u soni go dou a di ten di ta ko?

8 Ufö u ko sabi soni u Jehovah, nöö kandë u bi abi fasi di an bi bunu. Ma Jehovah seeka u, nöö a heepi u fuu tooka dee fasi dë. Fëën mbei nöunöu u ko abi fasi di bunu (Jesaaja 11:6-8; Kolosën 3:9, 10). U ta libi a wan paladëisi nöunöu kaa. Di paladëisi aki da di fasi fa Jehovah seti soni a di ten fuu aki u seeka u. A di paladëisi aki u ta fii bunu, nöö wa ta fëëë, hii fa di goonliba di u dë nëën aki hogi seei. Sëmbë di kiija a wan wosudendu ka de an bi ta lei taa de lobi deseei, ko ta fii nöunöu taa dee baaa ku dee sisa u de lobi de tuutuu a di paladëisi ka u dë nöunöu kaa (Johanisi 13:35). U ko sabi tu unfa u musu lobi wotowan. Ma di möön fanöudu soni, hën da u ko sabi Jehovah, nöö nöunöu u ta fii taa a lobi u kuma wan Tata.​—Jakobosi 4:8.

 9 A di njunjun goonliba, woo möön feni wini u di paladëisi ka u dë nöunöu aki. Woo abi wan möön bunu libi te woo dë a di tuutuu paladëisi di di Könuköndë u Gadu o tii. A di ten dë, Jehovah o ta seeka u go dou, nöö a o ta lei u soni a wan fasi di wa sa kaba fusutan nöunöu (Jesaaja 11:9). Jehovah o mbei di sinkii fuu, ku di pakisei fuu ko dë söndö föutu. Di soni aki o mbei an o taanga da u sö möön fuu fusutan dee soni dee Jehovah ta lei u, nöö woo sa du hii dee soni dee a ta piki u fuu du. Fëën mbei boo mbei möiti go dou u da Jehovah pasi faa seeka u, nöö boo lei ën taa u ta si taa a lobi u u di a ta seeka u.​—Nöngö 3:11, 12.

UNFA JEHOVAH TA SEEKA U?

10. Unfa Jesosi bi lei taa a abi di pasensi ku di köni u di sëmbë di ta seeka u?

10 Leti kumafa wan sëmbë di ta mbei soni ku pötöpötö sabi ku un pei pötöpötö a ta wooko, sö nöö Jehovah di sëmbë di ta seeka u, sabi u bunu tu. A sabi un suwakifasi u abi. A sabi andi u sa du ku andi wa sa du. Nöö a sabi tu unfa u mbei möiti u go a fesi a di biibi, nöö a ta hoi dee soni aki a pakisei te a ta seeka hiniwan fuu. (Lesi Psalöm 103:10-14.) U sa ko sabi unfa Jehovah ta si u, te u luku unfa Jesosi bi ta si dee suwakifasi u dee apösutu fëën. So juu, dee apösutu bi ta fia ku deseei ee undi u de da di möön heiwan. Unfa i bi o si dee apösutu, ee i bi sai dë? Kandë i bi o si kuma de an dë kuma pötöpötö. Ma Jesosi bi sabi taa de bi sa tooka dee fasi u de, ee de bi tei dee bumbuu lai di a bi da de, söseei ee de bi ta djeesi ën a di sakafasi di a abi (Maikusi 9:33-37; 10:37, 41-45; Lukasi 22:24-27). Baka di Gadu weki Jesosi ko a libi baka, hën Gadu bi mbei di santa jeje fëën ko a dee apösutu liba, nöö de an bi ta fia ku deseei möön ee undi u de da di möön heiwan. Ma de bi ta buta pakisei a di wooko di Jesosi bi da de.​—Tjabukama 5:42.

11. Na un fasi Dafiti bi lei taa a dë kuma pötöpötö di i sa wooko ku ën, nöö unfa u sa djeesi ën?

11 A di ten aki, Jehovah ta wooko ku di Bëibel, ku di santa jeje fëën, söseei ku di kemeente faa seeka u. Unfa di Bëibel sa seeka u? Wë u musu ta lesi ën, ta pakisei fundu fëën, nöö u musu ta hakisi Jehovah faa heepi u fuu du dee soni dee u ta lei. Könu Dafiti bi sikifi taa: „Te mi dë kandikandi a mi bedi liba, nöö mi ta pakisei soni fii. A gaan ndeti mi ta dë ta pakisei fundu u soni fii” (Psalöm 63:6). A bi sikifi tu taa: „Mi o gafa Jehovah, di Gadu di da mi lai. Te ndeti, nöö dee soni dee dë fundu a mi pakisei ta seeka mi buta a pasi” (Psalöm 16:7). Aai, Dafiti bi ta pakisei fundu u dee lai dee Jehovah bi ta dëën, nöö a bi ta mbei dee soni dë tooka di fasi fa a bi ta pakisei, ku di fasi fa a bi ta fii, aluwasi dee lai dë bi ta taanga dëën u tei (2 Samuëli 12:1-13). Dafiti lei u a wan bunu fasi unfa u sa abi sakafasi, söseei unfa u sa piki Gadu buka. Fëën mbei hakisi iseei di soni aki: ’Te mi ta lesi di Bëibel, mi ta pakisei fundu u dee soni dee mi ta lesi ö? Mi ta mbei dee lai dee mi ta feni a di Wöutu u Gadu dou mi hati ö? Mi sa du dee soni aki möön bunu ö?’​—Psalöm 1:2, 3.

12, 13. Unfa Jehovah ta wooko ku di santa jeje fëën, söseei ku di kemeente faa seeka u?

12 Di santa jeje u Gadu, sa seeka u a sömëni fasi. A sa heepi u fuu ko sabi unfa u sa djeesi Jesosi möön bunu a dee fasi dee a abi, söseei unfa u sa lei taa u abi dee fasi di di santa jeje u Gadu ta mbei sëmbë ko abi  (Galasia 5:22, 23). Wan u dee fasi dë da lobi. U lobi Gadu, nöö u piki hën buka, söseei u kë faa seeka u, u di u sabi taa dee wëti fëën sa tja wini ko da u. Boiti di dë, di santa jeje u Gadu sa da u di taanga di u abi fanöudu fu wa mbei dee sëmbë u di hogi goonliba aki mbei u ko dë kuma de (Efeise 2:2). Di apösutu Paulosu bi njönku, nöö a bi tei dee fasi u dee hedima u dee Dju keiki dee bi abi gaanfasi. Ma di santa jeje u Gadu bi heepi ën faa ko abi woto fasi. Bakaten a bi sikifi taa: „Hiniwan sootu pei soni di ko a mi, nöö mi dë tifihedi ku ën kaa, biga [Gadu] ta da mi kaakiti” (Filipi 4:13). Useei musu ta hakisi Jehovah faa da u di santa jeje fëën, u di u sabi taa a o piki dee begi dee u ta begi ën ku hii u hati.​—Psalöm 10:17.

Jehovah ta wooko ku dee gaanwomi u kemeente u seeka u, ma u musu ta du dee soni di de ta piki u (Luku palaklafu 12, 13)

13 Jehovah ta wooko ku di kemeente, söseei a ta wooko ku dee gaanwomi tu faa seeka hiniwan fuu. Ee dee gaanwomi ta si taa u abi wan suwakifasi, nöö de ta mbei möiti u heepi u. Ma de an ta da u lai kumafa deseei ta pakisei (Galasia 6:1). Ma ku sakafasi de ta begi Jehovah faa da de köni, söseei faa heepi de u de fusutan unfa de sa heepi u. Nöö de ta öndösuku soni a di Bëibel ku dee buku fuu, sö taa de sa feni soni di sa heepi u. Ee dee gaanwomi ko a i u de ko da i wan lai di nama ku dee soni dee i ta bisi, nöö hoi a pakisei taa di lai di de ta da i ta lei taa Gadu lobi i. Te i tei dee lai di de da i, nöö joo ko dë kuma pötöpötö, di Jehovah sa seeka buta ko kumafa a kë, nöö iseei o feni wini fëën.

14. Unfa Jehovah ta lei taa a ta lesipeki di taki di u sa taki andi u kë du, hii fa hën abi taki a di pötöpötö liba?

14 Ee u fusutan unfa Jehovah ta seeka u, nöö di soni dë o sa heepi u fuu ta libi bunu  ku dee baaa ku dee sisa fuu. Söseei woo ta si taa dee sëmbë dee u ta peleiki da sa tooka, te kisi dee sëmbë dee u ta lei soni u Bëibel. Na awooten, ufö wan sëmbë bi mbei wan soni ku pötöpötö, nöö a bi musu puu hii dee pikipiki soni ku dee piki sitonu di dë nëën. Jehovah ta seeka sëmbë di kë faa seeka de. An ta duwengi sëmbë u de tooka, ma a ta lei de dee wëti fëën. Nöö de musu luku ee de o du dee soni dee a ta piki de taa de musu tooka.

15, 16. Unfa dee sëmbë dee u ta lei soni u Bëibel ta lei taa de kë u Jehovah seeka de?

15 Luku di soni di bi pasa ku wan sisa de kai Tessie, di ta libi a Ösutualia. An bi taanga dëën u lei soni u Bëibel seepiseepi. Ma an bi ta du dee soni dee a bi ta lei, söseei an bi nango a dee komakandi tu. Di sisa di bi lei ën soni u Bëibel, bi begi Jehovah, nöö a bi buta taa an bi o go lei ën soni u Bëibel möön. Hën wë Tessie bi piki ën wan soni di bi bigi dëën seei. Di a bi go lei Tessie soni u Bëibel, hën Tessie konda dëën faandi mbei an bi ta du dee soni dee a bi ta lei. A bi taki taa a bi ta si hënseei kuma wan ganjansëmbëma, u di a bi lo’ u pëë möni pëë. Ma nöunöu a taki taa an o pëë möni pëë möön.

16 An bi tei longi möön, hën Tessie bigi nango a dee komakandi. A bi ko ta lei taa a abi dee fasi di wan Keesitu sëmbë musu abi, hii fa so u dee awoo mati fëën bi ta mbei ën fa. Bakaten Tessie ko tei dopu, hën a ko ta du di pioniliwooko, hii fa dee mii fëën njönku jeti. U ta si gbelingbelin taa te dee sëmbë dee u ta lei soni u Bëibel ta bigi ta du soni di ta kai ku Gadu, nöö Gadu o ko dë mati ku de, söseei a o seeka de u de ko dë sëmbë di dii nëën wojo.

17. (a) Andi i lobi a di fasi fa Jehovah ta seeka i? (b) Andi woo luku a di woto di ta ko di nama ku di seeka di Jehovah ta seeka u?

17 A di ten aki sëmbë di ta mbei soni ku pötöpötö, ta tei de ten u mbei hansehanse soni tu. A di wan seei fasi Jehovah ta tei hën ten u seeka u, u di a ta da u lai, nöö a ta luku andi woo du. (Lesi Psalöm 32:8.) I ta si unfa Jehovah ta booko hën hedi ku i ö? I ta si unfa Jehovah ta tei hën ten u seeka i ö? Ee i ta si ën, nöö un fasi sa heepi i fii ko dë kuma pötöpötö di Jehovah sa wooko ku ën? Un fasi i musu luku bunu u na ko abi, sö taa ja ko dë kuma pötöpötö di Jehovah an sa wooko ku ën? Unfa dee mama ku dee tata sa wooko makandi ku Jehovah u seeka dee mii u de? Woo piki dee hakisi aki a di woto di ta ko.