Skip to content

Skip to table of contents

I ta da Jehovah pasi faa seeka i fii ko dë wan möön bumbuu sëmbë u?

I ta da Jehovah pasi faa seeka i fii ko dë wan möön bumbuu sëmbë u?

„Un dë a mi maun dendu kuma di pötöpötö di dë a wan sëmbë maun dendu di ta mbei soni ku pötöpötö.”​—JELEMIA 18:6.

KANDA: 60, 22

1, 2. Faandi mbei Daniëli bi dë „wan womi di Gadu lobi gaanfa seei”, nöö unfa u sa ta piki Gadu buka kuma Daniëli?

DI DE tja dee Dju go a Babilon, nöö sëmbë bi ta dini poipoi gadu a di köndë, söseei sëmbë bi ta dini taku jeje. Ma wantu u dee Dju bi hoi deseei a Gadu. Daniëli ku dee dii mati fëën bi dë a dendu tu. De an bi mbei dee Babilon sëmbë mbei de ko dë kuma de (Daniëli 1:6, 8, 12; 3:16-18). Daniëli ku dee mati fëën bi ta si Jehovah kuma di sëmbë di ta seeka de, nöö hën wanwan de bi kë dini. Hii fa Daniëli bi libi gaansë u di libi fëën a wan kamian ka sëmbë ta du hogi, tökuseei wan ëngëli u Gadu bi taki taa a bi dë „wan womi di Gadu lobi gaanfa seei”.​—Daniëli 10:11, 19.

2 Na awooten, wan sëmbë di bi ta mbei soni ku pötöpötö bi ta zin di pötöpötö buta go o a wan baki di bi mbei di wan seei fasi kuma di soni di a kë mbei. A di ten aki, tuutuu dinima u Jehovah sabi taa hën da di Tiima u hii di mundu, nöö a abi di leti faa seeka hii dee nasiön sëmbë. (Lesi Jelemia 18:6.) Gadu abi di leti u seeka hiniwan fuu. Ma tökuseei an ta duwengi na wan  sëmbë u de tooka. Ma a kë fuu dëën pasi faa seeka u. A di woto aki, woo ko sabi unfa u sa ta dë kuma pötöpötö a Jehovah maun hii juu. Woo go luku dee dii hakisi aki: (1) Unfa u sa luku bunu ku fasi di sa mbei wa ta tei dee lai di Gadu ta da u, söseei di sa mbei u ko dë kuma pötöpötö di an sa wooko ku ën? (2) Unfa u sa ko abi dee fasi dee sa heepi u fuu ta piki Gadu buka nöömö, nasö fuu ko dë kuma pötöpötö di a sa wooko ku ën? (3) Unfa mama ku tata di dë Keesitu sëmbë sa wooko makandi ku Gadu te de ta kiija dee mii u de?

LUKU BUNU KU FASI DI SA MBEI WA TA PIKI GADU BUKA MÖÖN

3. Un fasi u sa ko abi, di sa mbei wa ta piki Gadu buka möön? Konda wan woto.

3 Nöngö 4:23 ta taki taa: „Tjubi i hati, möön hii woto soni di dë u tjubi, biga hën da di kamian ka di libi ta kumutu.” Ee wa kë ko abi wan hati di sa mbei wa ta piki Gadu buka möön, nöö u musu luku bunu fu wa ko abi gaanfasi, u na ta du zöndu, söseei u musu luku bunu u di biibi fuu an ko suwaki. Ee wa luku bunu, nöö dee fasi aki sa mbei wa ko ta piki Gadu buka möön, nasö u sa ko dë wan sëmbë di ta hopo fia ku Gadu (Daniëli 5:1, 20; Hebelejën 3:13, 18, 19). Di soni aki hën bi miti di Könu u Juda de kai Usia. (Lesi 2 Kloniki 26:3-5, 16-21.) Fosufosu, Usia bi ta piki Gadu buka, nöö hën ku ën bi dë gaan mati. Fëën mbei Gadu bi dë ku ën. Ma „di a ko kisi gaan makiti, hën a ko abi gaanfasi”. A bi ko abi gaanfasi sö tee taa a bi pooba u tjuma sumëësuti soni da Gadu a di Wosu fëën, hii fa a bi sabi taa dee mindima nöö bi musu du di soni dë. Di dee mindima piki ën taa di soni di a bi kë du an bi bunu, hën Usia hati boonu seei! Hën wë Jehovah dëën sen, u di a mbei kököbë kisi ën. A fika sö u te a dëdë.​—Nöngö 16:18.

4, 5. Andi sa pasa ee wa ta mbei möiti u na ko abi gaanfasi?

4 Ee wa ta mbei möiti fu wa ko abi gaanfasi, nöö u sa bigi pakisei taa u bunu möön wotowan. Söseei di soni dë sa mbei taa wa ta tei dee lai u Bëibel di de ta da u (Nöngö 29:1; Loomë 12:3). Di soni aki hën pasa ku wan gaanwomi de kai Jim. Di soni di dee woto gaanwomi u di kemeente fëën bi taki, an bi kai ku ën. Jim taki taa: „Mi piki dee baaa taa de an lobi sëmbë, hën mi hopo go disa de.” Sikisi liba baka di dë, hën a foloisi go a wan woto kemeente, ma de an bi tei ën kuma gaanwomi a di kemeente dë. Di soni aki bi hati ën seei. A bi dë seiki taa a bi abi leti, nöö fëën mbei an bi ta dini Jehovah möön. Söwan teni jaa longi an bi ta peleiki möön. A taki taa a bi abi gaanfasi, nöö a bi bigi ta tei Jehovah u hogi u di soni di bi pasa. Sömëni jaa dee baaa bi nango ta luku Jim, nöö de bi ta pooba u heepi ën, ma an bi kë.

5 Jim bi taki taa: „Ma bi sa fusutan unfa dee wotowan an bi sa si taa mi hën bi abi leti.” Wë di soni aki ta lei taa te u abi gaanfasi, nöö woo ta suku fasi u lei taa u abi leti, hii fa u du wan soni di an bunu. Te a dë sö, nöö wa o dë kuma pötöpötö di Jehovah sa wooko ku ën (Jelemia 17:9). Hati fii bi boonu ku wan baaa nasö wan sisa kaa u? I bi fii bookosaka u di i bi lasi wan gaandi ö? Andi i bi du? I bi ko abi gaanfasi ö? Naa i bi si taa a möön bunu u libi fiifii ku dee baaa ku dee sisa fii, söseei taa a möön bunu u hoi iseei a Jehovah?​—Lesi Psalöm 119:165; Kolosën 3:13.

6. Andi sa pasa te u ta du zöndu?

6 Te wan sëmbë ta du zöndu nöömö, söseei  te a ta tjubi di zöndu di a ta du, nöö a sa taanga dëën faa tei dee lai u Bëibel. Sö wan sëmbë an o ta si ën kuma wan gaan soni u du zöndu. Wan baaa ta taki taa baka wan pisiten, di tja di a bi ta tja hënseei a wan fasi di na fiti, an bi ko ta toobi ën möön seei (Peleikima 8:11). Wan woto baaa di bi abi di guwenti u ta luku fanafiti soni u womi ku mujëë, bi taki bakaten taa: „Mi bi ko ta kuutu dee gaanwomi.” Di libi di a bi ta libi, bi mbei hën ku Jehovah an bi ko dë mati möön. Di woto sëmbë bi ko sabi andi a bi ta du, hën dee gaanwomi heepi ën. A dë sö tuu taa hii u tuu da zöndu libisëmbë. Ma ee u ko ta kuutu dee sëmbë dee ta da u lai, nasö ee u ta suku fasi u lei taa di soni di u du an hogi, nöö a sa pasa taa wa o ta piki Gadu buka möön. Ma ufö sö wan soni miti u, nöö a bi o möön bunu fuu hakisi Gadu faa da u paadon, söseei faa heepi u.

Dee taangajesi Isaëli sëmbë bi dëdë a di sabana, u di de an bi ta piki Gadu buka möön, söseei u di de an bi ta biibi ën möön

7, 8. (a) Unfa dee Isaëli sëmbë fu awooten bi lei taa de an bi ta biibi Gadu möön? (b) Andi di soni aki ta lei u?

7 Di Jehovah puu dee Isaëli sëmbë a Egepiti, hën de si fa a bi du sömëni foombo soni. Ma tökuseei di de bi ko zuntu u di Paamusi Köndë, hën de an ko ta piki Gadu buka möön. Faandi mbei? Wë de an bi ta biibi Gadu möön. Ma ka u de bi ta biibi a Jehovah, hën de bi ko ta fëëë, nöö de bi ta kuutu Mosesi. De bi kë toona go a Egepiti baka, ka de bi dë saafu! Di soni aki bi hati Jehovah seei, hën a bi taki taa: „Un longi dee sëmbë aki o dë ta wisiwasi mi?” (Nöbu 14:1-4, 11; Psalöm 78:40, 41) Dee Isaëli sëmbë dë bi dëdë a di sabana, u di de an bi ta piki Gadu buka möön, söseei u di de an bi ta biibi ën möön.

8 A di ten aki u zuntu ku di njunjun goonliba, nöö tesi ta miti u a di biibi di u ta biibi Gadu. Fëën mbei u musu ta öndösuku useei luku fuu sabi unfa di biibi fuu dë. Unfa u sa dë seiki taa di biibi fuu taanga? U sa luku di soni di Jesosi taki a Mateosi 6:33. Hakisi iseei dee soni aki: ’Dee soni dee mi kë du, ku dee soni dee mi ta du ta lei taa mi ta biibi di soni di Jesosi taki aki ö? Mi ta misi komakandi, nasö di peleikiwooko u di mi kë mbei möön hia möni ö? Andi mi o du ee di wooko u mi ta tei gaansë u di ten u mi, nasö gaansë u di kaakiti u mi? Mi o da di goonliba aki pasi faa mbei mi ko dë kumafa a kë u, nasö mi o dëën pasi faa mbei mi disa di dini di mi ta dini Jehovah u?’

9. Faandi mbei u musu ta ’wegi u seei luku’ ee u dë a di biibi jeti, nöö unfa u sa du ën?

9 Ee wa ta tei dee lai di di Bëibel ta da u, di nama ku taku mati, ku sëmbë di de puu a di kemeente, nasö ku piizii di sëmbë ta mbei, nöö a sa pasa taa wa ta piki Gadu buka möön. Andi i musu du ee di soni aki ko ta miti i? Wë wantewante i musu öndösuku di biibi fii! Di Bëibel ta taki taa: „Mi kë fuun wegi unu seei luku bunu ee un dë biibima tuutuu. Biga a kandë fa i si un sai dë seei, ma Jesosi Keesitu an dë a unu hati” (2 Kolenti 13:5). Na ganjan iseei, ma i musu ta öndösuku di Wöutu u Gadu hii juu faa heepi i fii tooka di fasi fa i ta pakisei.

 I MUSU TA DË KUMA PÖTÖPÖTÖ DI JEHOVAH SA WOOKO KU ËN

10. Andi sa heepi u fuu ko dë kuma pötöpötö a Jehovah maun?

10 Gadu da u di Wöutu fëën, di kemeente, söseei a da u di peleikiwooko u heepi u fuu ko dë kuma pötöpötö di a sa wooko ku ën. Te u ta lesi di Bëibel hiniwan daka, ku te u ta pakisei fundu u dee soni dee u ta lesi, nöö a ta heepi u fuu ko dë kuma pötöpötö a Jehovah maun, söseei a ta da Jehovah pasi faa seeka u ko kumafa a kë. Jehovah bi piki dee könu u Isaëli taa de musu sikifi di Wëti di a bi da dee Isaëli sëmbë buta a pampia, nöö de bi musu ta lesi ën hiniwan daka (Detolonomi 17:18, 19). Dee apösutu bi sabi taa di lesi di de bi musu ta lesi di Wöutu u Gadu, ku di pakisei di de bi musu ta pakisei fundu u dee soni di de bi ta lesi, bi o heepi de a di peleikiwooko gaanfa seei. De bi sikifi so u dee Hebelejën pisi u Bëibel höndöhöndö pasi buta a dee buku u de. Söseei te de bi nango peleiki da sëmbë, nöö de bi ta da de taanga u de wooko ku di Wöutu u Gadu tu (Tjabukama 17:11). A di wan seei fasi, useei ta si taa a dë fanöudu u ta lesi di Wöutu u Gadu hiniwan daka, söseei fuu ta pakisei fundu u dee soni dee u ta lesi (1 Timoteo 4:15). Di soni aki ta heepi u fuu abi sakafasi hii juu. Te u kaba fëën Jehovah o sa seeka u fuu ko kumafa a kë.

Wooko ku dee soni dee Gadu ta da i fii sa dë kuma pötöpötö di a sa wooko ku ën (Luku di palaklafu 10-13)

11, 12. Unfa Jehovah sa wooko ku di kemeente u Keesitu sëmbë u seeka hiniwan fuu?

11 Jehovah sabi andi hiniwan fuu abi fanöudu, nöö a ta wooko ku di kemeente faa seeka u. Jim di u bi taki fëën a bigi u di woto,  bi ko tooka di fasi fa a bi dë, di wan gaanwomi bi lei taa a kë heepi ën. Jim taki taa: „Na wan pasi seei a bi kuutu mi u di soni di bi pasa. Ma a bi ta lei taa a bi kë heepi mi tuutuu.” Baka dii liba, hën di gaanwomi kai Jim faa ko a komakandi. Jim taki taa dee baaa ku dee sisa a di kemeente bi tei ën ku wai seei, nöö di fasi fa de bi lei taa de lobi ën, bi heepi ën faa tooka di fasi fa a bi ta pakisei. A bi ko si taa an bi musu ta booko hën hedi poi ku di fasi fa a bi ta fii. Dee gaanwomi u di kemeente ku di mujëë u Jim bi dëën degihati, nöö pikipiki a bi ko ta dini Jehovah baka. Jim bi feni wini di a bi lesi di woto „Jehovah no e froedini foe kisi pori nen” ku di woto „Dini Jehovah na wan loyaal fasi”, di dë a di Waktitoren u 15 u ëlufumu-liba u di jaa 1992.

12 Baka wan pisiten hën Jim toon gaanwomi baka. Sensi di ten dë, hën a ta heepi woto baaa di bi abi di wan seei bookohedi, nöö a bi ta heepi de u ko abi wan taanga biibi. Jim taki taa a bi mëni taa hën ku Jehovah bi dë gaan mati, ma a bi ko fusutan taa an bi dë sö! A ta hati ën seei taa di gaanfasi di a bi abi bi mbei a go ta buta pakisei a dee föutu u wotowan, ka faa bi ta buta pakisei a dee möön fanöudu soni.​—1 Kolenti 10:12.

Te u ta djeesi Jesosi, nöö sëmbë o kë haika di buka di u ta paaja, nöö kandë de o kë tooka di fasi fa de bi ta pakisei fuu

13. Un fasi di peleikiwooko ta heepi u fuu ko abi, nöö un wini u ta feni?

13 Di peleikiwooko seei sa seeka u, nöö a sa heepi u fuu ko dë wan möön bunu sëmbë. Unfa sö? Wë te u ta paaja di bunu buka, nöö u musu lei taa u abi sakafasi, ku dee peipei fasi di di santa jeje u Gadu ta mbei sëmbë ko abi (Galasia 5:22, 23). Pakisei luku un bunu fasi di peleikiwooko mbei i ko abi. Te u ta djeesi Keesitu, nöö sëmbë o kë haika di buka di u ta paaja, nöö kandë de o kë tooka di fasi fa de bi ta pakisei fuu. Sö nöö a bi pasa a di köndë Ösutualia di tu Kotoigi bi pooba u peleiki da wan mujëë. Di mujëë aki hati bi boonu seei, hën a fan goofu ku dee Kotoigi. Ma dee Kotoigi bi haika di mujëë a wan lesipeki fasi. Bakaten a bi ko hati di mujëë seei u di fasi fa a bi fan ku dee Kotoigi, hën a sikifi wan biifi manda go a di bëikantoo. A bi hakisi de u de dëën paadon u di an bi tja hënseei bunu. A bi taki taa: „Fusutan u mi an bi ta wooko bunu u go taanpu ta ligei ku tu sëmbë di ta paaja di Wöutu u Gadu.” Di woto aki ta lei u faandi mbei a dë fanöudu u abi sakafasi te u ta peleiki. Wë di peleiki di u ta peleiki ta heepi wotowan, ma a ta heepi u fuu ko abi möön bunu fasi tu.

WOOKO MAKANDI KU GADU TE I TA KIIJA DEE MII FII

14. Andi mama ku tata musu du ee de kë kiija dee mii u de a wan bunu fasi?

14 Gaansë u dee piki mii abi sakafasi, nöö de ta kë lei soni seei (Mateosi 18:1-4). Fëën mbei a bi o bunu u dee mama ku dee tata heepi dee mii u de u lei soni u di tuutuu lei, nöö de musu lei dee mii u lobi di tuutuu lei te de njönku jeti (2 Timoteo 3:14, 15). Ee dee mama ku dee tata kë kiija dee mii u de a wan bunu fasi, nöö deseei musu lobi di  tuutuu lei tu, nöö de musu ta du dee soni dee Bëibel ta taki. Te dee mama ku dee tata ta du di soni aki, nöö an o taanga da dee mii u de u lobi di tuutuu lei. Söseei dee mii o fusutan taa te de mama ku de tata ta sitaafu de, nöö hën da de lobi de, söseei taa Jehovah lobi de tu.

15, 16. Unfa mama ku tata musu lei taa de ta buta futoou a Gadu te de puu wan mii u de a di kemeente?

15 Hii fa mama ku tata ta lei dee mii u de soni u di tuutuu lei, tökuseei so u de nango disa Jehovah, nasö de ta puu de a di kemeente. Te sö wan soni pasa, nöö a ta hati dee famii u de gaanfa seei. Wan sisa di ta libi a Zuid-Afiikan taki taa: „Di de puu di baaa u mi a di kemeente, nöö a bi dë kuma a bi dëdë. U bi fii ën seei!” Ma andi di sisa aki ku hën mama ku hën tata bi du? De bi du dee soni di di Bëibel ta taki. (Lesi 1 Kolenti 5:11, 13.) Di mama ku di tata aki bi sabi taa te de piki Gadu buka, nöö hii sëmbë bi o feni wini. Nöö de bi ko fusutan taa di puu di de bi puu di mii u de a di kemeente ta lei taa Jehovah lobi ën. Fëën mbei te a bi nama ku fanöudu soni u di famii, nëën ufö de bi ta bëli di womi mii u de.

16 Unfa di womi mii bi ta fii? A bi taki taa: „Mi bi sabi taa dee famii u mi an bi ta buuse mi, ma de bi ta piki Jehovah ku di ölganisaasi fëën buka?” A bi taki söseei taa: „Te i ta si taa i musu u begi Jehovah faa heepi i, söseei faa da i paadon, nöö i ta ko si unfa i bi abi ën fanöudu tjika.” Pakisei fa dee famii u di womi mii aki bi wai seei di a ko ta dini Jehovah baka! Awa, woo ta dë waiwai, söseei soni o ta waka bunu da u te u ta piki Jehovah buka hii juu.​Nöngö 3:5, 6; 28:26.

Te u ta saka useei a Jehovah basu, söseei te u ta piki hën buka hii juu, nöö a o lobi u gaanfa seei

17. Faandi mbei u musu ta saka useei a Jehovah basu, nöö unfa di soni aki ta tja wini ko da u?

17 Di tjabukama de kai Jesaaja bi taki a fesi taa dee Dju dee bi dë a Babilon bi o tjali u dee zöndu u de, nöö de bi o taki taa: „Ma Jehovah o, i da u Tata. U da di pötöpötö, nöö i da di Sëmbë di mbei u ku pötöpötö. Ju wë mbei hii u tuu.” Söseei de bi o begi Jehovah taa: „Na pakisei dee zöndu fuu nöömö. Gaantangi hoi a pakisei taa hii u tuu da sëmbë fii” (Jesaaja 64:8, 9). Te u ta saka useei a Jehovah basu, söseei te u ta piki hën buka hii juu, nöö a o lobi u gaanfa seei, kumafa a bi lobi Daniëli. Jehovah o ta seeka u nöömö ku di Wöutu fëën, ku di santa jeje fëën, söseei ku di ölganisaasi fëën fuu sa ko dë telutelu mii u Gadu söndö föutu a di ten di ta ko.​—Loomë 8:21.