DI HEI WAKITIMAWOSU (U LEI SONI A KOMAKANDI) höndima-liba 2016

Di Hei Wakitimawosu aki abi dee woto dee woo luku a 1-28 u tanvuuwata-liba u 2016.

U musu ta tei ën u bigi taa Jehovah dë kuma wan sëmbë di ta mbei soni ku pötöpötö

Unfa Gadu ta tei dee sëmbë dee a kë seeka? Faandi mbei a ta seeka de? Unfa a ta seeka u?

I ta da Jehovah pasi faa seeka i fii ko dë wan möön bumbuu sëmbë u?

Un fasi u musu ko abi fuu sa dë kuma pötöpötö a Jehovah maun?

„Jehovah di Gadu fuu, da wan kodo Jehovah nöö”

Faandi mbei u ta taki taa Jehovah da „wan kodo” Jehovah nöö? Nöö unfa u sa lei taa u ta dini hën wanwan nöö?

Na mbei dee föutu u wotowan mbei i go disa Jehovah

Na awooten, dee dinima u Gadu dee bi ta dini ën ku hii de hati, bi taki soni nasö du soni di bi hati wotowan. Andi u sa lei a dee Bëibel woto dë?

Soni di dee lesima hakisi

Ambë da di womi di bi dë ku di soni di sikifibiifima ta buta ënki wata di Ezekiëli bi si a di wojolimbo sunjan fëën? Nöö ambë da dee sikisi womi dee a bi si di dë ku fetilai u naki sëmbë kii?