Skip to content

Skip to table of contents

Di sitaafu di Gadu ta sitaafu u ta lei taa a lobi u

Di sitaafu di Gadu ta sitaafu u ta lei taa a lobi u

„Di sëmbë di [Jehovah] lobi, hën wë a ta . . . sitaafu te a du hogi.”​—HEBELEJËN 12:6.

KANDA: 123, 86

1. Andi di Bëibel ta taki u sitaafu?

ANDI i ta pakisei te i jei di wöutu „sitaafu”? Wë sömëni sëmbë ta pakisei di hupi di de ta hupi wan mii. Ma na di soni dë nöö di wöutu aki kë taki. Di Bëibel ta taki taa sitaafu ta bunu da u so juu, nöö te di Bëibel ta taki soni u sitaafu, nöö so juu a ta nama tu ku di lei di wan sëmbë lei ta soni, a ta nama tu ku köni, lobi ku libi (Nöngö 1:2-7; 4:11-13). Di soni aki dë sö, u di te Gadu ta sitaafu u, nöö a ta lei taa a lobi u, söseei taa a kë fuu libi u teego (Hebelejën 12:6). Hii fa Gadu ta sitaafu u so juu, tökuseei an ta du ën a wan hogihati fasi, söseei nöiti di sitaafu di a ta sitaafu u ta tja hogi ko da u. Di wöutu „sitaafu” ta nama möön gaanfa ku di lei di de ta lei wan sëmbë soni, leti kumafa wan mama nasö wan tata ta lei wan mii fëën soni.

2, 3. Unfa di sitaafu di Gadu ta sitaafu u sa nama ku di lei di a ta lei u soni? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

2 Pakisei di woto aki. Wan piki womi mii de kai Johnny bi ta pëë ku wan bali a wosu dendu. Hën hën mama piki ën taa: „Johnny i sabi taa ja musu pëë ku di bali a di wosu! Joo booko soni a di wosu.” Ma Johnny an haika hën mama, hën a pëë ku di bali go  dou a di wosu. Te wan pisi, hën di bali naki wan soni de bi ta buta folo, hën a booko! Andi Johnny mama du? A konda da Johnny faandi mbei di soni di a du an bunu. A bi kë faa ko fusutan faandi mbei a musu ta piki hën mama ku hën tata buka a soni. A bi kë faa ko sabi tu taa a dë fanöudu u de buta wëti dëën, söseei taa dee wëti di de ta buta dëën an taanga u hoi. U di Johnny mama bi kë faa ko fusutan di soni aki bumbuu, mbei a tei di bali fëën puu nëën u wan pisiten. Johnny an bi lobi di soni aki, ma a bi heepi ën faa ko fusutan taa te an ta piki hën mama ku hën tata buka, nöö a o kisi sitaafu.

3 U di u da Keesitu sëmbë, mbei u sa taki taa u da sëmbë u di wosudendu u Gadu (1 Timoteo 3:15). Jehovah, di Tata fuu abi di leti u piki u andi da bunu ku andi da hogi, söseei a sa sitaafu u tu te wa piki hën buka. Boiti di dë, di sitaafu di Jehovah ta sitaafu u baka te u du wan soni di an bunu, sa heepi u fuu hoi a pakisei taa hii juu u musu ta piki hën buka (Galasia 6:7). Gadu lobi u gaanfa seei, nöö an kë hogi miti u.​—1 Petuisi 5:6, 7.

4. (a) Unfa Jehovah kë fuu ta lei wotowan soni? (b) Andi woo taki a di woto aki?

4 Te u ta wooko ku di Bëibel u bai wan sëmbë di u ta lei soni u Bëibel nasö wan mii fuu a wan soni, nöö a sa heepi ën faa ko toon wan bakama u Keesitu. U ta wooko ku di Bëibel u lei sëmbë andi da bunu, söseei u ta heepi de u de ko fusutan dee soni dee Jesosi taki taa u musu ta du, söseei ’u de piki hii dee soni tuu dee a manda u fuu musu ta du’ (Mateosi 28:19, 20; 2 Timoteo 3:16). A di lö fasi aki Jehovah kë fuu heepi dee sëmbë dee u ta lei soni u Bëibel, sö taa deseei sa toona heepi wotowan u de ko toon bakama u Keesitu. (Lesi Titusi 2:11-14.) Boo luku dii fanöudu soni: (1) Unfa di sitaafu di Gadu ta sitaafu u ta lei taa a lobi u? (2) Andi u sa lei a dee woto u dee sëmbë dee Gadu bi sitaafu? (3) Unfa u sa djeesi Jehovah ku di Womi Mii fëën te u ta bai wan sëmbë a wan soni?

GADU TA SITAAFU U U DI A LOBI U

5. Unfa di bai di Jehovah ta bai u a soni ta lei taa a lobi u?

5 Jehovah ta bai u a soni, söseei a ta lei u soni, u di a lobi u. A kë fuu ku ën dë mati, söseei a kë fuu libi u teego (1 Johanisi 4:16). Jehovah an ta kosi u, nöö an ta mbei u fii kuma wa dë na wan wojo soni (Nöngö 12:18). Ma a ta buta pakisei a dee bunu fasi dee u abi, nöö a ta da u pasi fuu taki da useei andi u kë du. Jehovah ta bai u a soni te u ta lesi di Bëibel, te u ta lei soni a dee buku fuu, te u mama ku u tata ta bai u a soni, söseei te dee gaanwomi ta bai u a soni. I ta si di soni aki kuma wan fasi fa Jehovah ta lei taa a lobi u ö? Wë te dee gaanwomi ta bai u a soni a wan saapi fasi, hii fa wa bi pena sabi taa u bi du wan soni di an bi bunu, nöö de ta djeesi Jehovah tu a di fasi fa a ta lei u taa a lobi u.​—Galasia 6:1.

6. Unfa di sitaafu di Gadu ta sitaafu u ta lei taa a lobi u, aluwasi a dë taa u lasi wan faantiwöutu di u bi abi?

 6 So juu na lai nöö de o da u, te de o bai u a soni. Boo taa ee wan sëmbë du wan gaan zöndu, nöö an o sa ta du so soni a di kemeente möön. Ma tökuseei di soni dë ta lei taa Gadu lobi ën. Di soni aki sa heepi ën faa ko si taa a dë fanöudu faa ta lei soni u Bëibel möön hia, faa ta pakisei möön fundu u dee soni dee a ta lesi, söseei faa ta begi möön hia tu. Te a ta du dee soni aki, nöö hën ku Jehovah sa ko dë möön gaan mati (Psalöm 19:7). Baka wan pisiten, a sa toona feni dee faantiwöutu fëën baka. Ma ee a ko dë taa de puu wan sëmbë a di kemeente seei, tökuseei di soni dë ta lei u unfa Jehovah lobi u tjika, u di a sö wan fasi di kemeente fëën sa fika limbolimbo (1 Kolenti 5:6, 7, 11). Wë u di Gadu ta kuutu soni a wan leti fasi, mbei di soni aki o heepi di sëmbë di de puu a di kemeente faa ko si unfa di zöndu fëën bi hogi tjika. Di soni aki sa heepi ën faa lei taa a ta tjali u di soni di a du.​—Tjabukama 3:19.

U TA FENI WINI TE JEHOVAH TA SITAAFU U

7. Ambë da Sepina, nöö un fasi a bi ko abi?

7 Ee u kë ko fusutan faandi mbei a bunu te Jehovah ta sitaafu u, nöö boo taki u tu sëmbë di Jehovah bi sitaafu. Wan u dee sëmbë aki da Sepina. A bi dë wan Isaëli womi di bi ta libi a di ten u Könu Esikia. Di wotowan da wan baaa u di ten fuu aki de kai Graham. Sepina bi abi sömëni faantiwöutu. A bi „abi di faantiwöutu u luku di wosu u Könu”, nöö a sa dë taa di könu aki bi dë Könu Esikia (Jesaaja 22:15). Ma Sepina bi ko abi gaanfasi, nöö a bi ta kë u wotowan si ën kuma wan heihei sëmbë. A bi mbei wan geebi da hënseei di bi dii gaanfa seei, nöö a bi ta waka ku wanlö „waiti hasiwagi”.​—Jesaaja 22:16-18.

Ee u abi sakafasi, söseei ee u dë kabakaba u tooka di fasi fa u dë, nöö Gadu o mbei u feni gaan bunu (Luku palaklafu 8-10)

8. Unfa Jehovah bi sitaafu Sepina, nöö andi bi ko pasa bakaten?

8 U di Sepina bi ta suku u hei hënseei, mbei Gadu bi da wan woto womi de kai Eliakim di faantiwöutu di a bi abi (Jesaaja 22:19-21). Di soni aki bi pasa a di pisiten di Könu Sahelepi fu Asilia bi ta seeka soni faa go feti ku  Jelusalen. Bakaten Sahelepi bi manda wanlö heiheima ku wanlö sodati go a dee Dju u mbei de fëëë, söseei u mbei Könu Esikia fëëë tee taa a disa de be de ko tei di foto (2 Könu 18:17-25). Esikia bi manda Eliakim ku tu woto womi u de go miti dee heiheima aki. Wan u dee womi aki bi dë Sepina, di bi ko dë wan sikifibiifima. Di soni aki mbei u ko si taa a musu u dë taa Sepina bi lei u ko abi sakafasi. A bi dë kabakaba u tei di piki faantiwöutu di de bi dëën, nöö hati fëën an bi boonu u di dee soni aki bi miti ën. Wë woo luku dii soni di u sa lei a di woto u Sepina.

9-11. (a) Andi u ta lei a di woto u Sepina? (b) Unfa i ta si di fasi fa Jehovah bi libi ku Sepina?

9 Di fosu soni di u ta lei a di woto u Sepina, hën da, di lasi di Sepina bi lasi di faantiwöutu fëën ta mëni u taa „wan sëmbë ta ko abi gaanfasi ufö a kai” (Nöngö 16:18). Kandë u abi wan apaiti faantiwöutu a di kemeente, nöö wotowan sa ta si u kuma u dë wan apaiti sëmbë. Wë ee a dë sö, woo lei taa u abi sakafasi ö? Woo ta hoi a pakisei taa Jehovah hën ta heepi u fuu du hiniwan soni di u ta du a di ölganisaasi fëën u? (1 Kolenti 4:7). Apösutu Paulosu bi taki taa: „Mi ta fan ku hiniwan fuunu taa ja musu luku i seei hei möön fa i dë e. Ma i musu ta wegi i seei ku bumbuu pakisei ta luku.”​—Loomë 12:3.

10 Di u tu soni di u sa lei a di woto u Sepina, hën da di sitaafu di Jehovah bi sitaafu ën, ta lei taa Jehovah bi si taa a bi sa tooka (Nöngö 3:11, 12). Sëmbë di lasi wan apaiti faantiwöutu a di kemeente sa lei wan soni a di woto aki. Te de lasi wan faantiwöutu, nöö ka u hati u de boonu, nöö de sa ta dini Jehovah ku hii de hati go dou. De musu mbei möiti u de ta si di sitaafu di Jehovah sitaafu de kuma wan soni di ta lei taa a lobi de. Hoi a pakisei taa di Tata fuu o paka dee sëmbë dee abi sakafasi. (Lesi 1 Petuisi 5:6, 7.) Di sitaafu di Jehovah ta sitaafu u u lei taa a lobi u, sa heepi u ee u abi sakafasi.

11 Di u dii soni di u ta lei a di woto u Sepina, hën da di fasi fa Jehovah libi ku Sepina. Di fasi fa Jehovah ta sitaafu sëmbë, ta lei taa a buuse zöndu, ma a ta lei tu taa a lobi di sëmbë di du di zöndu. Jehovah ta buta pakisei a dee bunu fasi dee sëmbë abi. Un dee mama ku dee tata, ku dee gaanwomi, woon djeesi Jehovah a di fasi fa a ta bai sëmbë a soni ö?​—Judasi 22, 23.

12-14. (a) Andi so sëmbë ta du te Jehovah ta sitaafu de? (b) Unfa di Wöutu u Gadu bi heepi wan baaa faa tooka di fasi fa a bi dë, nöö unfa soni bi waka?

12 A ta hati so sëmbë gaanfa seei te Jehovah sitaafu de, nöö de an ta kë ko zuntu ku ën möön, söseei de an ta kë nama ku di kemeente möön (Hebelejën 3:12, 13). Di soni aki kë taki taa na wan sëmbë sa heepi de u? Wë nönö! Luku di woto u wan baaa de kai Graham, di de bi puu a di kemeente, ma a bi toona ko baka. Ma baka di a toona ko a di kemeente, nöö an bi kë ta peleiki möön, söseei an bi kë nango a dee komakandi möön. Wan gaanwomi bi mbei möiti fu hën ku Graham ko toon mati, hën te u kaba fëën, hën Graham hakisi di gaanwomi faa ko ta lei ën soni u Bëibel.

13 Di gaanwomi ta taki taa: „Graham an bi abi sakafasi. A bi ta kuutu dee gaanwomi dee bi dë a di komite, di de bi puu ën a di kemeente. Fëën mbei u bi bigi lesi wantu tëkisi di ta taki u gaanfasi, söseei u bi taki u dee soni dee sa pasa ku wan sëmbë ee a abi gaanfasi. Graham bi bigi ko ta si unfa a bi dë tuutuu te a bi ta öndösuku hënseei ku di Wöutu u Gadu, nöö an bi lobi di fasi fa a bi dë. Di soni aki bi heepi ën gaanfa seei! Di a ko fusutan taa an bi ta si soni limbolimbo u di a bi abi gaanfasi, söseei  di a ko fusutan taa di kuutu di a bi ta kuutu wotowan hën bi ta mbei soni an bi ta waka bunu dëën, hën a mbei möiti wantewante u tooka di fasi fa a bi dë. A bi bigi nango a hii dee komakandi, a bi bigi ta lei soni u Bëibel finifini, söseei a bi ta begi hiniwan daka. A bi ko ta tja di faantiwöutu fëën a di wosudendu a wan bunu fasi, nöö hën mujëë ku dee mii fëën bi ko ta dë waiwai seei.”​—Lukasi 6:41, 42; Jakobosi 1:23-25.

14 Di gaanwomi bi taki tu taa: „Wan daka Graham bi piki mi wan soni di bi dou mi hati seei. Graham bi taki taa: ’Mi sabi soni u di tuutuu lei sömëni jaa kaa. Mi bi ta du di pioniliwooko tu. Ma awa ufö mi sa taki taa mi lobi Jehovah ku hii mi hati.’” An bi tei longi möön, hën Graham bigi ta tja maiki a komakandi, nöö a bi ta wai taa a bi sa du di wooko dë. Di gaanwomi bi taki taa: „Di woto u Graham ta lei mi taa te wan sëmbë ta saka hënseei a Gadu basu, söseei te a ta tei di sitaafu di Gadu ta dëën, nöö a ta feni gaan bunu!”

DJEESI GADU KU KEESITU TE I TA BAI SËMBË A SONI

15. Andi u musu du ee u kë taa sëmbë haika u te u ta bai de a soni?

Te wotowan si taa i abi sakafasi, nöö an o taanga da de u de tei dee lai dee i ta da de

15 Ee u kë ko dë wan bunu leima, nöö u musu ko dë wan sëmbë di lo’ u lei soni (1 Timoteo 4:15, 16). Ee i dë wan sëmbë di Jehovah ta tei u bai wotowan a soni, nöö hii juu i musu ta lei taa i abi sakafasi, söseei i musu ta mbei Jehovah tii i. Te wotowan si taa i abi sakafasi, nöö de o ta lesipeki i, söseei an o ta taanga da de u de haika dee soni dee i ta piki de. Wë u sa lei soni a di fasi fa Jesosi bi ta tja hënseei.

16. Andi u ta lei a di fasi fa Jesosi bi ta bai sëmbë a soni, ku di fasi fa a bi ta lei sëmbë soni?

16 Hii juu Jesosi bi ta piki hën tata buka, aluwasi soni bi ta taanga dëën (Mateosi 26:39). Jesosi bi ta piki dee sëmbë dee bi ta haikëën taa dee soni dee a ta lei sëmbë, ku di köni di a abi, kumutu nëën Tata (Johanisi 5:19, 30). Jesosi bi abi sakafasi, söseei a bi ta piki hën Tata buka, nöö di soni dë bi mbei a bi dë wan sëmbë di bi ta lei wotowan soni a wan fasi di ta lei taa a bi ta fii ku de. Dee bunuhati sëmbë bi lo’ u ko nëën. (Lesi Mateosi 11:29.) Dee soni dee Jesosi bi ta taki, bi ta mbei dee sëmbë dee bi lasi hati, fii bunu (Mateosi 12:20). Te dee apösutu fëën bi ta fia ku deseei ee undi u de da di möön heiwan, nöö Jesosi hati bi sa boonu, ma tökuseei hati fëën an bi ta boonu. A bi ta fan ku de a wan bunu fasi, söseei a wan fasi di ta lei taa a lobi de.​—Maikusi 9:33-37; Lukasi 22:24-27.

17. Andi sa heepi dee gaanwomi u de ta luku dee sëmbë u di kemeente a wan bunu fasi?

17 Te dee gaanwomi o wooko ku di Bëibel u bai wan sëmbë a soni, nöö de musu ta djeesi Keesitu. Te de ta du di soni aki, nöö de o lei taa de kë u Gadu ku di Womi Mii fëën tii de. Apösutu Petuisi bi taki taa: „Un musu ta luku dee sëmbë u Gadu bunu, dee dë a unu maun dë. Un musu dë da de kuma wan sëmbë ta luku sikapu ta tja de buta a pasi tololoo fu de an kaba a sösö. Sö un musu ta dini de tjika. Nöö wan musu ta du ën a wan duwengi fasi e, ma be un ta du ën ku piizii, ku wai hati seei.  Biga sö Gadu kë. Nöö wan musu du ën tu fu di un giii u möni hedi, ma fu di un abi wan gaan hangi a unu hati fu heepi sëmbë. Fa Gadu buta dee sëmbë a unu maun fuun ta luku de dëën dë, nöö wan musu ta pëë basi a de liba e, ma be un ta libi ku de a wan suti fasi fu de sa djeesi unu” (1 Petuisi 5:2-4). Dee gaanwomi dee ta saka deseei a Gadu ku Keesitu basu, o feni gaan bunu, nöö dee sëmbë di de ta luku seei o feni gaan bunu tu.​—Jesaaja 32:1, 2, 17, 18.

18. (a) Andi Jehovah kë taa mama ku tata musu ta du? (b) Unfa Jehovah ta heepi dee mama ku dee tata?

18 Wë unfa a dë ku di bai di mama ku tata ta bai dee mii u de a soni, söseei unfa a dë ku di heepi di de ta heepi de? Jehovah ta piki dee hedima u di wosudendu taa: „Un dee gaan sëmbë, wan musu ta libi ku dee mii fuunu a wan fasi di na fiti e, te de ko ta hoi unu a bëë. Ma un musu kiija de a wan leti fasi ta lei de kumafa Masa Gadu kë u de musu libi” (Efeise 6:4). A dë fanöudu u mama ku tata ta bai dee mii u de a soni ö? Wë u ta lesi a Nöngö 19:18 taa: „Bë wojo da di womi mii fii ufö a lati. Na mbei a ko dë taa ju hën mbei a dëdë.” Jehovah da mama ku tata di faantiwöutu u bai dee mii u de a soni. Ee de an ta du di soni aki, nöö Jehovah o hakisi de bakaten u de piki ën faandi mbei de an bi du ën! (1 Samuëli 3:12-14). Ma Jehovah ta da mama ku tata köni te de hakisi ën, te de ta futoou di Wöutu u fëën, söseei te de ta mbei di santa jeje tii de.​—Lesi Jakobosi 1:5.

KO SABI UNFA I SA TA LIBI FIIFII KU WOTOWAN U TEEGO

19, 20. (a) Un gaan bunu woo feni te u ta tei di sitaafu di Gadu ta sitaafu u? (b) Andi woo luku a di woto di ta ko?

19 Ee u ta tei di sitaafu di Gadu ta sitaafu u, söseei ee u ta djeesi Jehovah ku Jesosi a di fasi fa de ta bai sëmbë a soni, nöö woo feni gaan bunu! Woo sa ta libi fiifii ku dee sëmbë fuu, söseei woo sa ta libi fiifii ku dee baaa ku dee sisa fuu a di kemeente. Di soni aki o mbei taa woo ta lobi useei, ta lesipeki useei, söseei woo ta fii bunu. Wë u ta si pikisö kaa unfa woo ta libi fiifii ku useei, söseei unfa woo ta dë waiwai a di ten di ta ko (Psalöm 72:7). Di bai di Jehovah ta bai u a soni, ta seeka u nöunöu kaa fuu sa libi fiifii makandi u teego kuma wan famii, nöö Jehovah o dë di Tata fuu. (Lesi Jesaaja 11:9.) Ee u hoi dee soni aki a pakisei, nöö woo ko si taa di sitaafu di Gadu ta sitaafu u, ta lei taa a lobi u.

20 A di woto di ta ko, woo luku möön soni di nama ku di bai di mama ku tata musu ta bai dee mii u de a soni, söseei woo luku unfa dee gaanwomi musu ta bai wotowan a soni a di kemeente. Woo luku tu unfa u sa ta duwengi useei. Söseei woo luku unfa u sa koti pasi da wan soni di sa hati u möön di bai di de ta bai u a soni.