Skip to content

Skip to table of contents

Un dee njönkuwan​—Unfa un sa seeka unuseei fuun tei dopu?

Un dee njönkuwan​—Unfa un sa seeka unuseei fuun tei dopu?

„Gadu o, mi ta wai seei u du di kë fii.”​—PSALÖM 40:8.

KANDA: 51, 58

1, 2. (a) Konda faandi mbei di tei di wan sëmbë ta tei dopu an dë wan pëëpëë soni. (b) Fuun soni wan sëmbë musu dë seiki ufö a tei dopu, nöö faandi mbei a musu dë seiki fëën?

I DA wan njönkuwan di bi o kë tei dopu ö? Ee sö, hën da di möön gaan soni di wan sëmbë bi o sa du, hën i kë du dë. U bi lei a di woto di pasa taa di tei di wan sëmbë ta tei dopu, an dë wan pëëpëë soni. A ta lei wotowan taa i buta i libi a Jehovah maun, söseei taa i paamusi ën taa joo dini ën u teego, nöö di kë fëën hën o dë di möön fanöudu soni di joo ta du a i libi. U di di soni di i paamusi Gadu aki an dë wan pëëpëë soni, mbei i musu tei dopu te i si taa i ko ta pakisei kuma gaangaan sëmbë. I musu dë seiki taa iseei kë du ën, söseei taa i ta fusutan andi a kë taki u buta i libi a Gadu maun.

2 Ma kandë i ta si kuma ja kaba u tei dopu jeti. Nasö kandë i ta si kuma i kaba, ma dee gaan sëmbë fii ta si kuma i musu wakiti te i ko möön bigi, söseei fii ko sabi möön soni u di libi. Andi joo du? Wë na lasi hati. Ma tei di ten dë u go a fesi a di biibi, fii sa dou di maaka u tei dopu. Hoi di soni dë a pakisei, nöö luku dii  soni ka i sa wooko fii dou di maaka dë: (1) dee soni dee i ta biibi, (2) dee soni dee i ta du, ku (3) di dë di i musu dë ku tangi a hati da dee soni dee Gadu ta du da i.

DEE SONI DEE I TA BIIBI

3, 4. Andi dee njönkuwan sa lei a di woto u Timoteo?

3 Pakisei unfa i bi o piki dee hakisi aki: Faandi mbei mi ta biibi taa Gadu dë tuutuu? Faandi mbei mi ta biibi taa a Gadu di Bëibel kumutu? Faandi mi ta hoi dee wëti u Gadu, ka u mi libi kumafa dee sëmbë u di goonliba aki ta libi? Dee hakisi aki sa heepi i fii du di soni di apösutu Paulosu bi taki. A bi taki taa i musu ko „sabi u wegi soni luku fii sabi andi Gadu kë. Biga di soni Gadu kë, a dë wan gaan bumbuu soni e. A dë wan gbelingbelin soni da i fii tei ku piizii” (Loomë 12:2). Faandi mbei i musu du di soni aki?

4 Di woto u Timoteo sa heepi i. A bi sabi soni u di Wöutu u Gadu bumbuu, u di hën mama ku hën avo, bi lei ën soni a di Wöutu u Gadu. Ma Paulosu bi piki Timoteo taa: „Dee lei i si i lei naandë te ko sinkii fii kaa, nöö i musu tan a de go dou e” (2 Timoteo 3:14, 15). Di pisi di sikifi taa „lei naandë te ko sinkii fii kaa” kë taki taa i dë seiki taa dee soni dee i lei dë tuutuu soni. Hën da Timoteo bi musu dë seiki taa dee soni dee a bi lei, sikifi a di Wöutu u Gadu tuutuu. Na u di hën mama ku hën avo bi lei ën dee soni dë, mbei a bi tei de, ma u di hënseei bi wegi ën luku, hën a ko si taa de dë tuutuu soni.​—Lesi Loomë 12:1.

5, 6. Faandi mbei u musu lei u wooko ku di köni di Gadu da u fuu wegi soni luku, te u njönku jeti?

5 Unfa a dë ku i? Wë kandë i ko sabi dee soni dee Bëibel ta lei u sömëni jaa kaa. Ee sö, nöö butëën kuma maaka fii ta pakisei luku faandi mbei i ta biibi dee soni dë. Di soni dë o mbei di biibi fii ko möön taanga, nöö a o heepi i u dee pei fii an ganjan i fii go du soni di an bunu. A o heepi i tu, be ja ko ta pakisei kumafa dee sëmbë u di goonliba aki ta pakisei, söseei a o heepi i u dee fii fii an ganjan i.

6 Ee i lei u wooko ku di köni di Gadu da i fii wegi soni luku te i njönku jeti, nöö joo sa ta piki dee pei fii te de hakisi i wan soni. Kuma te de hakisi i taa: ’Unfa i du dë seiki taa wan  Gadu dë? Ee Gadu lobi u, nöö faandi mbei Gadu ta da pasi taa hogi ta pasa? Ee Gadu hën mbei hii soni, nöö ambë mbei Gadu?’ Te i seeka iseei a fesi, nöö te de hakisi i dee soni aki, nöö de an o mbei di biibi fii ko suwaki, ma de o mbei i go öndösuku soni u Bëibel möön fini.

7-9. Konda unfa dee soni dee dë a di website fuu jw.org sa heepi i fii dë seiki u dee soni dee i ta biibi.

7 Te i ta lei iseei soni u Bëibel, nöö a o sa heepi i fii ko sabi so soni di i bi ta hakisi iseei. A o heepi i tu fii dë seiki u dee soni dee i ta biibi, söseei a o taanga di biibi fii (Tjabukama 17:11). U abi sömëni soni di sa heepi i fii du di soni aki. Dee soni aki da dee buku fuu, dee fëlön fuu, ku woto soni di dë u feni a di website fuu jw.org. De mbei dee soni aki a sö wan fasi taa de sa heepi i fii dë seiki u dee soni dee i ta biibi, söseei de sa heepi i fii sa ko abi wan möön taanga biibi.

8 U di i sabi wantu soni u di Bëibel kaa, mbei an o taanga da i möön fii piki so u dee hakisi dee nama ku soni u Bëibel. Ma unfa i du dë seiki u dee soni dee i ko sabi u Bëibel? Dee soni dee dë a di website fuu sa mbei i kai pakisei a sömëni tëkisi u Bëibel, nöö de sa heepi i fii sa sabi unfa i sa konda soni u di biibi fii da wotowan. Ee i abi Internet, nöö i sa ta du di soni aki te i ta lei iseei soni u Bëibel.

9 I musu wegi dee soni dee i ta lei luku, be i dë seiki taa disi da di tuutuu biibi. Di soni aki o heepi i fii dë seekaseeka u tei dopu. Wan njönku sisa bi taki taa: „Ufö mi tei dopu, mi bi lei soni u Bëibel, hën mi ko si taa di tuutuu biibi hën disi. Hiniwan daka mi ta ko ta si taa a di tuutuu biibi mi dë tuu.”

DEE SONI DEE I TA DU

10. Faandi mbei a fiti taa wan Keesitu sëmbë di kë tei dopu musu ta du soni di ta lei taa a abi biibi?

10 Di Bëibel ta taki taa: „Ee wan sëmbë taa a ta biibi a Gadu ma an ta libi a di fasi u sëmbë sa si taa a ta biibi, nöö di biibi dë, a dë wan sösö biibi dëën” (Jakobosi 2:17). Ee i abi wan taanga biibi, nöö a o dë u si a dee soni dee i ta du. Joo ta ’libi limbolimbo da Gadu, nöö joo ta du soni di ta lei taa i ta dini Gadu fajafaja’ kumafa di Bëibel ta taki.​—Lesi 2 Petuisi 3:11, NW”.

11. Konda andi a kë taki te wan sëmbë ta libi „limbolimbo da Gadu”?

11 Andi a kë taki te wan sëmbë ta libi „limbolimbo da Gadu”? Ee i ta libi limbolimbo da Gadu, hën da i ta libi a wan fasi di fiti. Pakisei luku unfa a bi dë a dee sikisi liba dee pasa aki. Di wan tesi bi miti i, i bi pakisei luku fii ko sabi andi da hogi ku andi da bunu ö? (Hebelejën 5:14) I ta mëni wan daka ka ja bi mbei dee pei fii duwengi i fii du soni di an bunu ö? Te i dë a siköö, i ta tja iseei a sö wan fasi taa wotowan sa djeesi i ö? I ta hoi iseei a Jehovah u, naa i ta kë du soni kumafa dee woto mii fii kalasi ta du soni u di ja kë u de mbei i fa? (1 Petuisi 4:3, 4). A dë sö tuu taa hii sëmbë ta mbei föutu. Nöö so juu dee sëmbë dee ta dini Jehovah sömëni jaa kaa seei ta sen u peleiki da wotowan, nasö de ta feni taa a ta taanga u peleiki da wotowan. Ma wan sëmbë di buta hën libi a Gadu maun o wai taa a dë wan Jehovah Kotoigi, nöö a o dë u si taa a ta libi limbolimbo da Gadu.

12. Andi da dee soni dee i sa du u ’lei taa i ta dini Gadu fajafaja’, nöö unfa i musu ta si dee soni dë?

12 Andi da dee soni dee i sa ta du u ’lei taa i ta dini Gadu fajafaja’? Hën da te i nango a dee komakandi ku di peleikiwooko. Dee soni aki da soni di nama ku di kemeente. Ma soni dë di i musu du tu, di sëmbë an ta si. Dee soni aki sa dë di begi di i ta begi Jehovah te i dë i wanwan, ku di lei di i ta lei iseei soni u Bëibel. Wan sëmbë di buta hën libi a Gadu maun, an o si dee soni aki kuma soni di ta fukëën. Ma a o ta  si de kumafa Könu Dafiti bi ta si de. A bi taki taa: „Gadu o, mi ta wai u du di kë fii. Di wëti fii dë a mi hati dendu.”​—Psalöm 40:8.

13, 14. Andi sa heepi i fii du soni u ’lei taa i ta dini Gadu fajafaja’? Nöö unfa dee soni dë bi heepi sömëni njönkuwan?

13 Ee i kë buta maaka da iseei, nöö buta mëni a dee hakisi aki di sa heepi i: Te i ta begi, nöö i ta konda dee soni dee dë a i hati finifini da Jehovah u? Unfa dee begi fii ta lei fa i lobi ën tjika? Andi i ta tei u lei iseei soni u Bëibel? Joo go a peleikiwooko aluwasi i mama ku i tata an o go u? Wan soni di i sa du tu, hën da i sa sikifi dee maaka dee i kë dou dee nama ku dee begi fii, di fasi fa i ta lei iseei soni u Bëibel, ku di peleikiwooko.

14 Sömëni njönkuwan di bi kë tei dopu, bi feni wini di de bi sikifi dee maaka dee de bi kë dou buta a pampia. Wan njönku sisa de kai Tilda bi taki taa: „Mi bi lo’ u sikifi dee maaka dee mi kë dou buta a pampia. Mi bi dou hiniwan u dee maaka dee mi bi buta da miseei, nöö baka wan jaa sö mi bi dë kabakaba u tei dopu.” Soni bi waka bunu da wan njönku baaa de kai Patrick. A bi taa: „Mi bi sabi dee maaka dee mi bi kë dou kaa, ma di mi bi sikifi de buta a pampia, hën mi bi ta mbei taanga möiti u mi dou de.”

Joo dini Jehovah go dou ee dee gaan sëmbë fii an ta dini ën möön u? (Luku palaklafu 15)

15. Konda faandi mbei di buta di wan sëmbë ta buta hën libi a Gadu maun, dë wan soni di hënseei musu du.

15 Wan soni di i sa hakisi iseei tu, da: „I bi o ta dini Jehovah go dou ee i mama ku i tata ku dee mati fii an ta dini Jehovah möön u?” Wë te i buta i libi a Jehovah maun, nöö i tei dopu, nöö i ku Jehovah hën ko dë mati. Ma ja musu kë dini Jehovah fii mama ku i tata hedi, nasö u woto sëmbë hedi. Di fasi fa i ta tja iseei limbolimbo, ku dee soni dee i ta du u lei taa i ta dini Jehovah fajafaja, ta lei taa i dë seiki taa i dë a di tuutuu biibi, söseei a ta lei taa i kë libi ku dee wëti u Gadu. Wë ee i ta du sö, nöö an o tei longi möön fii dou di maaka u tei dopu.

LEI TAA I DË KU TANGI A HATI

16, 17. (a) Andi musu mbei taa wan sëmbë kë tei dopu? (b) Konda wan woto di sa lei taa i dë ku tangi a hati da di lusupaima.

16 Wan daka, hën wan womi di bi sabi di Wëti di Gadu bi da dee Isaëli sëmbë, bi hakisi Jesosi taa: „Wë nöö fa Mosesi sikifi dee wëti u Gadu buta a di Buku, nöö undi u de da di möön hebi wan u de tuu?” Hën Jesosi piki ën taa: „Hën da i musu lobi [Jehovah] Gadu i Masa te dou ku hii i hati ku hii i akaa [libi, NW] ku hii di pakisei fii di i abi” (Mateosi 22:35-37). Jesosi bi lei taa di lobi di wan sëmbë lobi Jehovah, hën musu mbei a kë tei dopu faa ko toon wan Keesitu sëmbë. Wan u dee möön bunu fasi fa i sa ko möön lobi Jehovah, hën da te i ta pakisei fundu u di lusupaima di Gadu da libisëmbë kuma wan gaan kado. (Lesi 2 Kolenti 5:14, 15; 1 Johanisi 4:9, 19.) Te i ta du sö, nöö joo dë ku tangi a hati da di kado di Gadu da u.

17 Luku wan woto di sa lei taa i dë ku tangi a hati da di lusupaima: Pakisei taa i ta dëdë a wata, hën wan sëmbë ko puu i. I bi o go fii a i pisi, nöö i dëë i sinkii te i kaba, nöö i fëëkëtë di soni di di sëmbë dë du da i ö? Wë nönö! Hii juu seei i bi o ta dë ku tangi u di soni di di sëmbë du da i dë. A di wan seei fasi, useei musu dë ku tangi a hati u di Jehovah ku Jesosi paka di lusupaima da u. De mbei u dë a libi. De ko puu u a zöndu ku dëdë basu. U di de lobi u, mbei nöunöu u sa dë ku di mëni taa woo sa libi u teego a di Paladëisi a goonliba aki!

18, 19. (a) Faandi mbei ja musu fëëë u piki Jehovah taa i kë dë sëmbë fëën u teego? (b) Unfa di dini di i ta dini Jehovah sa mbei di libi fii ko möön bunu?

18 I dë ku tangi a hati u di soni di Jehovah du da i ö? Wë ee i dë ku tangi a hati, nöö di  möön bunu soni di i musu du, hën da i musu buta i libi a Gadu maun, nöö i tei dopu. Te i buta i libi a Gadu maun, hën da i ta paamusi ën taa joo ta du di kë fëën u teego. I musu ta fëëë u du di soni aki ö? Wë nönö! Jehovah kë da i di möön bunu soni, nöö a o paka dee sëmbë dee ta du di kë fëën (Hebelejën 11:6). Te i buta i libi a Gadu maun, nöö i tei dopu, nöö libi fii an o ko möön hogi, ma a o ko möön bunu! Wan baaa di abi 24 jaa di bi tei dopu di a bi möön njönku, bi taki taa: „Kandë mi bi o ko sabi möön hia soni ee mi bi tei dopu te mi bi o ko möön bigi, ma di buta di mi buta mi libi a Jehovah maun tjubi mi u ma go suku soni a di goonliba aki.”

19 Jehovah kë da i di möön bunu soni. Ma Saatan hën a ta pakisei hënseei nöö, nöö an ta booko hën hedi ku i. Na wan bunu soni a o sa da i ee i go waka nëën baka. Unfa a o sa da i wan soni di hënseei an abi? An abi na wan bunu buka da di ten di ta ko, nöö hënseei an abi na wan bunu libi di a o feni bakaten. Hogi nöö a sa tja ko da i a di ten di ta ko, biga di soni dë a o feni a di ten di ta ko tu!​—Akoalimbo 20:10.

20. Andi wan njönkuwan sa du faa dou di maaka u buta hën libi a Jehovah maun, nöö a tei dopu? (Luku di pisi „Soni di sa heepi i fii go a fesi”.)

20 Di buta di joo buta i libi a Jehovah maun, da di möön bunu soni di joo du a di libi fii. I dë kabakaba u du ën u? Ee sö, nöö ja musu fëëë u paamusi Jehovah di soni dë. Ma ee i ta si taa ja kaba jeti, nöö wooko ku dee lai u di woto aki fii sa nango a fesi go dou. Paulosu bi piki dee baaa u di köndë Filipi taa de bi musu nango a fesi nöömö (Filipi 3:16). Ee i tei di lai aki tu, nöö abiti möön joo kë buta i libi a Jehovah maun, nöö i tei dopu.