Skip to content

Skip to table of contents

Unfa i sa mbei di libi di u ta libi makandi ku useei kuma Keesitu sëmbë ko möön bunu?

Unfa i sa mbei di libi di u ta libi makandi ku useei kuma Keesitu sëmbë ko möön bunu?

„Fa Masa Jesosi dë hedima fuu dë, a ta seeka u dee sëmbë fëën be hiniwan fuu musu dë leti ka i fiti a di wooko, kumafa dee kamiankamian a sëmbë sinkii fiti ku deseei.”​—EFEISE 4:16.

KANDA: 53, 107

1. Andi u ta si taa Gadu bi du sensi di a bigi mbei soni?

JEHOVAH ku Jesosi ta wooko makandi sensi di Jehovah bigi mbei soni. A bi mbei Jesosi ufö a mbei hii woto soni. Nöö Jesosi wooko makandi ku ën „kuma wan gaan bunu wookoma” (Nöngö 8:30). Dee dinima u Jehovah seei bi wooko makandi ku deseei u du dee wooko di de bi musu du. Noa ku dee sëmbë fëën wosudendu bi mbei di ark. Bakaten dee Isaëli sëmbë bi wooko makandi u mbei di tenti u Gadu, nöö de bi ta lusu ën pisipisi ta tja, söseei de bi ta tjëën go seti a peipei kamian a di sabana. Di de bi kaba mbei di ark, de bi ta pëë waiti poku ta kanda u gafa Jehovah. Dee sëmbë u Jehovah bi sa du dee soni aki u di de bi ta wooko makandi.​—Kenesesi 6:14-16, 22; Nöbu 4:4-32; 1 Kloniki 25:1-8.

2. (a) Andi bi dë wan bunu soni seei di dee fesiten Keesitu sëmbë bi ta du? (b) Un hakisi woo luku?

2 Dee fesiten Keesitu sëmbë seei bi ta wooko makandi tu. Apösutu Paulosu bi taki taa hii fa de bi abi peipei köni ku peipei faantiwöutu,  tökuseei de bi ta wooko makandi. Hii de tuu bi ta waka a Jesosi Keesitu baka, di dë di Hedima u de. Paulosu bi taki taa de dë kuma dee peipei kamian u wan sëmbë sinkii, di ta wooko makandi. (Lesi 1 Kolenti 12:4-6, 12.) Ma unfa a dë ku u a di ten aki? Unfa u sa wooko makandi a di peleikiwooko, a di kemeente, söseei a di wosudendu fuu?

WOOKO MAKANDI A DI PELEIKIWOOKO

3. Andi apösutu Johanisi bi si a wan wojolimbo sunjan?

3 A di ten u dee fesiten Keesitu sëmbë, apösutu Johanisi bi kisi wan wojolimbo sunjan ka a bi si seibi ëngëli ta böö tutu. Di di u seibi ëngëli böö di tutu fëën, hën Johanisi si „wan teeja . . . kumutu a liba ala kai a goonliba”. Di „teeja” dë bi jabi di döö u wan fundu baaku. Te a hia sumuku kumutu a di baaku, nöö wanlö hia atiti bi ta kumutu a di sumuku dendu. Dee atiti aki an bi o ta njan dee ahun u goon, ma de bi o go njan „dee sëmbë dee an abi di maaka u Gadu a de mindifesi” (Akoalimbo 9:1-4). Johanisi bi sabi taa ee wanlö atiti booko gililili u ko du hogi ku sëmbë, nöö de o sa kaba sëmbë seei fiaa. Wanlö atiti bi du di soni aki kaa a di köndë Egepiti a di ten u Mosesi (Ëkisodesi 10:12-15). Dee atiti di Johanisi bi si, da dee Keesitu sëmbë dee dë salufuwan dee ta paaja di buka taa de o poi dee poipoi keiki kaba a sösö. Nöö milionmilion woto sëmbë dee kë libi u teego a goonliba aki, ta wooko makandi ku dee salufuwan aki. Nöö de ta du di peleikiwooko aki makandi. Di peleikiwooko heepi sömëni sëmbë u de kumutu a dee poipoi keiki, söseei u de kumutu a Saatan basu tu.

4. Un wooko dee sëmbë u Gadu musu du a di ten aki, nöö andi da di wan kodo fasi fa de sa du ën?

4 U abi di wooko u paaja di bunu buka da sëmbë a hii di goonliba ufö di kaba dou. Di wooko aki da wan gaan wooko seei di u musu du (Mateosi 24:14; 28:19, 20). U ta kai hii sëmbë di „dëëwata kisi” u de ko bebe „di wata u di libi u teego”, hën da u kë lei hiniwan sëmbë di kë sabi soni u Bëibel (Akoalimbo 22:17). Ma ee u ta „wooko makandi” ku wotowan a di kemeente, nöö woo sa dou di maaka aki.​—Efeise 4:16.

5, 6. Unfa u ta wooko makandi te u ta paaja di bunu buka?

5 Ee u kë peleiki da hia sëmbë, nöö u musu seeka useei bunu fuu sa du di peleikiwooko. Dee lai dee u ta kisi a dee kemeente ta heepi u fuu dou di maaka aki. Te u kaba hoi dee peleikiwooko komakandi fuu, nöö u nango paaja di bunu buka u di Könuköndë u Gadu da sëmbë, söseei u ta da de dee buku fuu. U paati milionmilion u dee buku dë a hii së u goonliba. So juu u ta paati pampia da sëmbë. Te i ta du dee soni aki, nöö ju ku milionmilion woto sëmbë a hii së u goonliba ta paaja di wan buka makandi! Söseei i ta wooko makandi ku dee ëngëli, di ta heepi dee sëmbë u Gadu u paaja di bunu buka.​—Akoalimbo 14:6.

6 U ta wai seei te u ta lesi soni a di Jaarboek di ta lei fa soni ta waka bunu te u ta peleiki a hii së u goonliba! Pakisei fa u ta wooko makandi te u ta kai sëmbë u ko a dee könklësi fuu. Te u ko a dee könklësi, nöö hii u tuu ta kisi di wan seei lei. Dee taki, dee Bëibel pëë, ku dee demo ta da u degihati u du hii soni di u sa du da Jehovah. U ku dee baaa ku dee sisa fuu a hii së u goonliba ta ko makandi te u ta mëni di dëdë u Jesosi hiniwan jaa (1 Kolenti 11:23-26). U ta ko makandi a di wan seei daka, a 14 Nisan baka te sonu go, u lei Jehovah taa u dë ku tangi a hati u di soni di a du da u, söseei u di u ta du di soni di Jesosi taa u musu ta du. Nöö dee wiki ufö u mëni di dëdë u Jesosi, u ta mbei taanga möiti u kai hii sëmbë u de ko mëni di gaan daka dë makandi ku u.

7. Andi u sa du te u ta wooko makandi?

7 Wan kodo atiti an sa njan hia soni kaba a  sösö. Sö nöö wan kodo Kotoigi an sa peleiki da hii sëmbë tu. Ma u di u ta wooko makandi, mbei u sa konda soni u Jehovah da milionmilion sëmbë, söseei u sa mbei sëmbë ko ta gafëën tu.

WOOKO MAKANDI A DI KEMEENTE

8, 9. (a) Andi Paulosu bi taki u lei taa dee Keesitu sëmbë musu ta wooko makandi? (b) Unfa u sa wooko makandi a di kemeente?

8 Paulosu bi taki da dee baaa ku dee sisa u Efeise unfa dee kemeente seti, nöö a bi piki hii sëmbë u dee kemeente taa de musu go a fesi „a hii fasi”. (Lesi Efeise 4:15, 16.) Paulosu bi taki u dee peipei kamian u wan sëmbë sinkii u lei taa hiniwan Keesitu sëmbë sa heepi dee sëmbë u di kemeente u de sa ta du soni makandi, söseei u de sa ta waka a Jesosi baka, di dë di Hedima u di kemeente. Paulosu bi taki tu taa hii „dee kamiankamian a sëmbë sinkii fiti ku deseei”. Andi hiniwan fuu musu du aluwasi u njönku nasö u gaandi, söseei aluwasi u dë gösöntu nasö ee u dë ku siki?

9 Jesosi buta gaanwomi a dee kemeente u tei fesi, nöö a kë fuu lesipeki de, söseei a kë fuu ta du dee soni de ta piki u (Hebelejën 13:7, 17). So juu di soni aki ta taanga u du. Ma u sa hakisi Jehovah faa heepi u. Di santa jeje fëën sa heepi u fuu du hiniwan soni di dee gaanwomi piki u fuu du. Pakisei unfa woo sa heepi di kemeente fuu ee u abi sakafasi, söseei pakisei unfa woo sa wooko makandi ku dee gaanwomi. Dee baaa ku dee sisa a di kemeente o ta libi makandi kuma wan famii, nöö woo ko ta lobi useei möön gaanfa a di kemeente.

10. Unfa dee dinai ta heepi dee baaa ku dee sisa fuu u de ta wooko makandi a di kemeente?

10 Dee dinai seei ta du soni u mbei dee sëmbë u di kemeente wooko makandi. De ta wooko taanga u heepi dee gaanwomi, nöö u dë ku tangi a hati u dee soni de ta du. Dee dinai ta manda hakisi dee buku dee u abi fanöudu fuu sa du di peleikiwooko, söseei de ta da dee sëmbë dee ta ko a dee komakandi wan suti ko. De ta wooko taanga tu u mbei dee soni dee booko a di Könuköndë zali, söseei de ta seekëën faa sa ta dë limbolimbo. Te u ta wooko makandi ku dee baaa aki, nöö woo ta dë kuma wan famii, söseei woo ta dini Jehovah makandi tu.​—Luku Tjabukama 6:3-6.

11. Andi dee njönkuwan sa du u mbei dee baaa ku dee sisa u de wooko makandi a di kemeente?

11 Dee gaanwomi ta wooko a di kemeente, nöö sömëni jaa longi kaa so u de ta wooko taanga a di kemeente. Ma kandë de an sa ta du hia soni möön u di de ta ko gaandi. Dee njönku baaa sa heepi de. Ee de lei u tja faantiwöutu, nöö de o sa tja möön faantiwöutu a di kemeente. Söseei te dee dinai ta wooko taanga a di kemeente, nöö deseei sa toon gaanwomi bakaten (1 Timoteo 3:1, 10). So u dee njönku gaanwomi bi mbei möiti u go a fesi möön gaanfa. Nöunöu de ta du di keling-wooko, nöö de ta heepi dee baaa ku dee sisa a sömëni kemeente. U ta wai seei te u ta si unfa njönkuwan ta dë kabakaba u heepi dee baaa ku dee sisa u de.​—Lesi Psalöm 110:3; Peleikima 12:1.

WOOKO MAKANDI A DI WOSUDENDU

12, 13. Andi sa heepi dee sëmbë u wan wosudendu u de ta wooko makandi ku deseei?

12 Unfa u sa heepi dee sëmbë u di wosudendu fuu u de sa ta wooko makandi ku deseei? Wë ee u ta hoi di Wosudendu Dini hiniwan wiki, nöö a sa heepi u. Te mama ku tata ta lei soni u Jehovah makandi ku dee mii u de, nöö de o ko ta lobi deseei möön gaanfa. Te de ta hoi ën, nöö de sa ta seeka deseei u sabi andi de o taki a di peleikiwooko, nöö a sö wan fasi de sa seeka deseei möön bunu. Te de ta jei unfa hiniwan u de ta taki soni u di tuutuu lei, söseei te de ta si unfa hiniwan sëmbë u di wosudendu lobi Jehovah,  nöö de o kë du soni di ta kai ku ën, boiti di dë, de o ko möön lobi deseei.

13 Unfa wan womi ku hën mujëë sa ta wooko makandi? (Mateosi 19:6) Te hii de tuu lobi Jehovah, söseei te de ta dini ën makandi, nöö de o ta dë waiwai ta du soni makandi a di tööu libi u de. De musu ta lei taa de lobi deseei leti kumafa Abahamu ku Sala, Isaki ku Lebeka, ku Elikana ku Hana, bi lobi deseei (Kenesesi 26:8; 1 Samuëli 1:5, 8; 1 Petuisi 3:5, 6). Te wan womi ku hën mujëë ta du di soni aki, nöö de ta ko dë wan makandi, söseei de ku Jehovah o ko dë gaan mati.​—Lesi Peleikima 4:12.

Di Wosudendu Dini sa heepi gaanwan ku pikiwan tuu, u de ko lobi deseei möön gaanfa (Luku palaklafu 12, 15)

14. Andi sa heepi i fii abi wan bunu tööu libi, hii fa i manu nasö i mujëë an ta dini Jehovah?

14 Di Bëibel ta piki u gbelingbelin taa wa musu tööu ku wan sëmbë di an ta dini Jehovah (2 Kolenti 6:14). Ma wantu u dee baaa ku dee sisa fuu tööu ku sëmbë di an dë Jehovah Kotoigi. So sëmbë bi tööu kaa ufö de bi ko sabi soni u di tuutuu lei, ma di manu nasö di mujëë u de an toon Kotoigi. Ma kandë so u de bi tööu ku wan sëmbë di ta dini Jehovah, ma di manu u de, nasö di mujëë u de go disa di tuutuu biibi. Te a dë sö, nöö wan Keesitu sëmbë musu ta du hii soni di a sa du u mbei soni waka bunu a di tööu libi fëën, u di a o ta du dee soni dee sikifi a di Bëibel. So juu di soni aki sa taanga u du. Wan sisa de kai Mary, ku hën manu David, bi ta dini Jehovah. Ma bakaten, David an bi nango a dee komakandi möön. Mary bi ta mbei möiti faa ta libi bunu ku di manu fëën go dou. A bi ta libi kumafa wan Keesitu sëmbë musu libi. A bi abi sikisi mii, nöö hii de tuu a bi ta lei soni u Jehovah, söseei a bi ta tja de go a dee komakandi ku dee könklësi jeti. Sömëni jaa baka di dë, dee mii bi ko bigi, nöö de bi foloisi kumutu a de mama ku de tata wosu. Ma Mary bi ta dini Jehovah go dou, hii fa a bi ko möön taanga dëën. Bakaten David bi ta lesi dee buku dee Mary bi ta disa dëën. An bi tei longi möön, hën a bi nango a dee komakandi baka. David bi abi wan womi mii di kai ën avo, di bi abi sikisi jaa. Hii juu di womi mii aki bi ta hoi wan kamian dëën faa sindo. Ee wan daka David an bi ko a komakandi, nöö di womi mii bi ta piki ën taa: „Öupa, mi bi hangi i seei, di ma si i a di komakandi tide.” Baka 25 jaa hën, David ko ta dini Jehovah baka, nöö nöunöu hën ku hën mujëë ta wai seei taa de toona ko ta dini Jehovah makandi.

15. Unfa dee sëmbë dee tööu longi kaa, sa heepi dee sëmbë dee an tööu sö longi jeti?

 15 A di ten aki Saatan ta du ku dee sëmbë u dee peipei wosudendu. Di soni aki da wan u dee soni di mbei taa wan womi ku wan mujëë di tööu di ta dini Jehovah musu ta du soni makandi. Aluwasi un longi i tööu, i musu ta pakisei luku andi i sa taki nasö andi i sa du u mbei soni waka bunu a di tööu libi fii. Ee i dë wan sëmbë di tööu longi kaa, nöö i sa heepi dee sëmbë dee na tööu sö longi jeti. Kandë i sa kai de u de ko a di Wosudendu Dini fii. De o ko si taa aluwasi wan sëmbë tööu longi kaa, tökuseei hën ku di sëmbë di hën ku ën tööu musu ta du soni di ta lei taa de lobi deseei jeti, söseei de musu ta du soni makandi.​—Titusi 2:3-7.

„BOO GO A DI KUUN U JEHOVAH”

16, 17. Un libi dee dinima u Gadu dee ta wooko makandi kë si a di ten di ta ko?

16 Te dee Isaëli sëmbë bi nango a dee gaan piizii u de a Jelusalen, nöö de bi ta wooko makandi. De bi ta seeka hii dee soni di de bi abi fanöudu. De bi nango makandi, nöö de bi ta heepi deseei. Te de bi dë a di Wosu u Gadu, nöö de bi ta gafa Jehovah makandi, söseei de bi ta dini ën makandi tu (Lukasi 2:41-44). U di u ta seeka useei a di ten aki fuu libi a di njunjun goonliba, mbei u musu ta du soni makandi, söseei u musu ta du hii soni di u sa du fuu ta libi makandi ku useei. I sabi wan fasi fa i sa du di soni aki möön bunu ö?

17 Dee sëmbë u di goonliba aki an ta fan kai a wan, nöö de lo’ u feti u sömëni soni hedi. Ma u dë ku tangi a hati taa Jehovah heepi u fuu sa ta libi fiifii ku useei, söseei fuu sa fusutan di tuutuu lei! Dee sëmbë u Jehovah dee dë a hii së u goonliba, ta dini ën kumafa a kë taa de musu dini ën. Nöö a dee lasiti daka aki dee sëmbë u Jehovah ko ta wooko makandi möön gaanfa seei. U nango a „di kuun u Jehovah” makandi, leti kumafa Jesaaja ku Mika bi taki a fesi. (Jesaaja 2:2-4; lesi Mika 4:2-4.) Na piki wai woo ta wai a di ten di ta ko, te hii sëmbë a goonliba o ta wooko makandi „kumafa dee kamiankamian a sëmbë sinkii fiti ku deseei”, söseei te hii u tuu o ta dini Jehovah makandi!