Skip to content

Skip to table of contents

 DI WOTO WI NAMA KU DI KAFITI

Faandi mbei Jesosi bi musu tja sitaafu u tefa a dëdë?

Faandi mbei Jesosi bi musu tja sitaafu u tefa a dëdë?

„Adam hën tja hogi du [zöndu, NW] ko da hii sëmbë a goonliba aki e, nöö di hogi du tja dëdë ko. Hën wë mbei dëdë ko ta kii hii sëmbë te kisi tide, biga hii sëmbë tuu ta du hogi.”—Loomë 5:12

Andi i bi o piki ee wan sëmbë hakisi i taa: „I kë libi u teego u?” Gaansë u sëmbë bi o piki aai. Ma tökuseei de bi o si kuma di soni dë an o sa pasa nöiti. De ta taki taa sö Gadu mbei u fuu ta dëdë kaa.

Ma pakisei taa de toona hakisi i taa: „I kë dëdë u?” Gaansë u sëmbë bi o piki nönö. Andi di soni aki ta lei u? Hii u tuu kë libi, hii fa fuka ta miti u. Di Bëibel ta lei u taa Gadu mbei libisëmbë a sö wan fasi taa de ta kë libi. A ta lei u taa: „A buta di fii u libi u nöömö a de hati dendu.”​—Peleikima 3:11.

Kumafa u ta si, nöö libisëmbë an ta libi u teego. Ma unfa a du ko taa libisëmbë an ta libi u teego? Gadu du wan soni u puu libisëmbë a di fuka aki ö? Dee soni di di Bëibel ta taki, ta da u kötöhati, nöö de ta konda da u faandi mbei Jesosi bi tja sitaafu u tefa a dëdë.

UNFA A DU KO TAA LIBISËMBË TA DËDË?

Dee dii fosu kapitel u di Bëibel buku Kenesesi ta lei u taa Gadu bi mbei di fosu womi ku di fosu mujëë, Adam ku Eva a sö wan fasi taa de bi sa libi u teego. Nöö a bi piki de andi de bi musu du u de sa feni di libi dë. Ma dee kapitel ta lei u tu taa de an piki Gadu buka, hën de lasi di libi u teego. De konda di woto u Adam ku Eva a sö wan fasi taa an taanga u fusutan, nöö fëën mbei so sëmbë ta si ën kuma anasi woto. Ma leti kumafa dee soni dee sikifi a dee fö fosu Giiki buku u Bëibel dee ta konda soni u di libi u Jesosi, bi pasa tuutuu, sö nöö dee soni dee sikifi a di buku Kenesesi pasa tuutuu. *

Andi bi pasa di Adam bi pasa Gadu buka? Di Bëibel ta piki u taa: „Adam hën tja hogi du [zöndu, NW] ko da hii sëmbë a goonliba aki e, nöö di hogi du tja dëdë ko. Hën wë mbei dëdë ko ta kii hii sëmbë te kisi tide, biga hii sëmbë tuu ta du hogi” (Loomë 5:12). Adam bi du zöndu, u di a bi pasa Gadu buka. A bi lasi di libi u teego, nöö te u kaba fëën a ko dëdë. U di u da bakamii u Adam, mbei useei kisi zöndu tu. Fëën mbei u ta siki, u ta gaandi, nöö u ta dëdë tu. Di soni aki ta kai ku wan soni di sabima öndösuku. De ko si taa wan mii ta ko abi dee fasi fëën mama ku hën tata. Ma Gadu du wan soni u puu u a di fuka aki ö?

 ANDI GADU DU U PUU U A DI FUKA AKI?

Gadu seti soni faa toona da u di soni di Adam bi lasi, hën da di libi u teego. Unfa Gadu du di soni aki?

Di Bëibel ta taki a Loomë 6:23 taa: „Hogilibi [zöndu, NW] abi hën paka, hën da dëdë.” Hën da zöndu hën ta mbei u ta dëdë. Adam bi du zöndu, nöö fëën mbei a dëdë. Wë sö nöö useei ta du zöndu, nöö fëën mbei u ta dëdë tu. Ma na useei mbei taa u kisi zöndu. U di Gadu lobi u, mbei a manda di Womi Mii fëën Jesosi faa ko paka di zöndu da u. Unfa a bi o du di soni aki?

Di dëdë di Jesosi dëdë jabi di pasi da u fuu feni di libi u teego ka woo ta dë waiwai

Adam an bi abi zöndu. Ma u di an bi piki Gadu buka, mbei a tja zöndu ku dëdë ko. Fëën mbei u bi abi wan sëmbë fanöudu di an bi abi zöndu, di bi o piki Gadu buka u te a dëdë, sö taa a bi sa puu u a dëdë basu. Di Bëibel ta taki taa: „Leti kumafa di wan kodo sëmbë dë bi pasa Gadu buka te a mbei hii sëmbë ko takulibima a Gadu wojo, nöö söseei di wan kodo Sëmbë aki piki Gadu buka, te a mbei sömëni sëmbë ko bumbuu sëmbë a Gadu wojo” (Loomë 5:19). Jesosi hën da di „wan kodo Sëmbë” dë. A bi disa Gadu Köndë ala ko a goonliba aki kuma wan sëmbë di an bi abi zöndu *, hën a dëdë da u. Di soni aki hën mbei u sa ko dë bumbuu sëmbë a Gadu wojo, nöö u sa toona feni di libi u teego.

FAANDI MBEI JESOSI BI TJA SITAAFU U TEFA A DËDË?

Faandi mbei Jesosi bi musu dëdë ufö a bi sa puu u a zöndu ku dëdë basu? Wë ee Gadu abi hii makiti, nöö an bi sa feni wan woto fasi faa mbei dee bakamii u Adam libi u teego u? A bi sa du wan woto soni. Ma a bi o ko dë taa an ta hoi hënseei a di soni di a taki. A bi taki taa di paka u zöndu da dëdë. Di soni di a bi taki an bi dë wan soni di bi sa tooka, nasö wan soni di a bi sa wooko ku ën te a fii. A bi dë wan fanöudu soni, u di a bi ta lei taa a ta du soni a wan leti fasi.​—Psalöm 37:28.

Ee Gadu an bi du soni a wan leti fasi a di ten dë, nöö kandë sëmbë bi o ta hakisi deseei ee a bi o du soni a wan leti fasi te wan woto soni bi o pasa. Kandë de bi o ta hakisi deseei taa: A o kuutu soni a  wan leti fasi, te a o luku undi u dee bakamii u Adam sa feni teego libi ö? U sa abi di biibi taa a o hoi hënseei a dee soni di a paamusi u ö? U di Jehovah bi du soni a wan leti fasi di a bi puu u a zöndu basu, mbei u sa dë seiki taa hii juu a o ta du soni a wan leti fasi.

Gadu jabi di pasi da u fuu sa feni teego libi a di Paladëisi a goonliba aki, u di Jesosi bi dëdë da u. Jesosi bi taki a Johanisi 3:16 taa: „Wë biga Masa Gadu lobi libisëmbë sö tee a da de di wan kodo Womi Mii fëën di a abi. Nöö ee wan sëmbë i ta biibi a di Mii fëën aki liba, nöö ja o lasi go kaba a sösö möönsö, ma i abi di libi u teego kaa.” Di dëdë di Jesosi dëdë da u ta lei taa Gadu ta du soni a wan leti fasi. Boiti di dë, a ta lei u taa Gadu lobi libisëmbë gaanfa.

Ma faandi mbei Jesosi bi tja sitaafu gaanfa sö u tefa a dëdë kumafa a sikifi a dee fö fosu Giiki buku u Bëibel? Wë u di Jesosi bi tja sitaafu söseei u di a bi hoi dou, mbei a bi sa piki Didibi di bi taki taa libisëmbë an o hoi deseei a Gadu te tesi miti de (Jöpu 2:4, 5). Di ganjan di Saatan bi ganjan Adam, mbei a bi ta djei kuma di soni di Saatan bi taki dë sö tuu. Jesosi an bi abi zöndu, leti kumafa Adam an bi abi zöndu. Ma a bi piki Gadu buka hii fa a bi ta tja sitaafu (1 Kolenti 15:45). Di piki di Jesosi bi piki Gadu buka, bi lei taa Adam bi sa piki Gadu buka tu ee a bi kë. U di Jesosi bi hoi dou, hii fa a bi ta tja sitaafu, mbei nöunöu u sa waka nëën baka (1 Petuisi 2:21). U di Jesosi bi piki Gadu buka u te a dëdë, mbei Gadu bi mbei a go libi a Gadu Köndë baka, nöö an o sa dëdë nöiti möön.

UNFA I SA FENI WINI

Jesosi bi dëdë tuutuu. Di pasi jabi da u fuu sa feni di libi u teego. I kë libi u teego u? Jesosi piki u andi u musu du ee u kë libi u teego. A bi taki taa: „Andi da di libi u teego? Hën da u de ko sabi i, di wan kodo tuutuu Gadu u mundu ku mi, Jesosi Keesitu, di i manda ko a goonliba aki.”​—Johanisi 17:3.

Dee sëmbë dee sikifi di buku aki kë heepi i fii ko sabi möön soni u Jehovah di dë di wan kodo tuutuu Gadu, söseei de kë fii ko sabi soni u di Womi Mii fëën Jesosi Keesitu. Dee Jehovah Kotoigi dee ta libi a di pisiwata ka i ta libi, bi o wai seei u heepi i. I sa ko sabi möön soni te i go di website fuu www.jw.org/srm.

^ pal. 8 Luku di woto „Wan dyari fu Eden ben de trutru?” di dë a di Waktitoren u 1 u jailiba u 2011 bladsëidë 4.

^ pal. 13 Gadu tei di libi u di Womi Mii fëën puu a liba ala, hën a butëën a Malia bëë dendu, nöö di santa jeje u Gadu tjubi Jesosi fu an kisi di zöndu u Malia.​—Lukasi 1:31, 35.