Skip to content

Skip to table of contents

 WOTO 7

U lobi u Tata Jehovah gaanfa seei

U lobi u Tata Jehovah gaanfa seei

„Gadu hën fosu lobi u, nöö hën mbei u seei sa toona lobi otowan tu.”​—1 JOH. 4:19.

KANDA 3 I ta heepi u ta taanga di biibi fuu

WANTU SONI U DI WOTO *

1-2. Faandi mbei Jehovah da u pasi fuu sa ko dë sëmbë u di wosudendu fëën, nöö unfa a du di soni aki?

JEHOVAH kai u ko fuu ko dë sëmbë u di wosudendu fëën. A dë wan apaiti soni seei! Dee sëmbë u di wosudendu aki da sëmbë di buta de libi a Gadu maun, söseei de ta biibi taa Jesosi paka paima da de. Dee sëmbë u di wosudendu ka u dë, ta dë waiwai seei. U ta wai tu u di u dë ku di mëni taa woo libi u teego a di Paladëisi a goonliba aki, nasö a Gadu köndë ala.

2 Jehovah da u pasi fuu sa ko dë sëmbë u di wosudendu fëën, u di a lobi u gaanfa seei. A bi du wan gaan soni tu fuu bi sa ko dë a di wosudendu fëën (Joh. 3:16). A „bai [u] dii” (1 Kol. 6:20). Di lusupaima mbei taa u ku Jehovah sa ko dë gaan mati. U abi di gaandi fuu sa abi wan Tata di dë di möön hei Sëmbë a hii di mundu. Kumafa u bi si a di woto ufö disi, nöö Jehovah da di möön bunu Tata di u sa abi.

3. Andi u sa ta hakisi useei? (Luku di pisi „ Jehovah ta buta pakisei a mi ö?”)

3 Wan Bëibel sikifima bi taki wan soni. A bi taki taa: „Andi mi o paka Jehovah u hii dee bunu dee a ta du da mi?” (Ps. 116:12) Ee fuu taki ën kumafa a dë, nöö nöiti woo sa toona paka di Tata fuu di dë a liba ala, u hii dee bunu soni dee a du da u. Ma dee soni dee a ta du u lei taa a lobi u, ta mbei useei ko lobi ën tu. Apösutu Johanisi bi taki taa: „Gadu hën fosu lobi u, nöö hën mbei u seei sa toona lobi otowan tu” (1 Joh. 4:19). Na un fasi u sa lei di Tata fuu di dë a liba ala taa u lobi ën?

 NA GO DISA JEHOVAH

U ta lei unfa u lobi Jehovah di Tata fuu di dë a liba ala, te u ta begi ën hii juu, te u ta piki hën buka a soni, söseei te u ta heepi wotowan u de ko lobi ën (Luku palaklafu 4-14)

4. Faandi mbei u musu mbei möiti fuu ku Jehovah ko dë gaan mati, te u luku Jakobosi 4:8?

4 Jehovah kë fuu ku ën dë gaan mati, söseei a kë fuu ta fan ku ën. (Lesi Jakobosi 4:8.) Jehovah ta da u taanga fuu ta begi ën nöömö, nöö hii juu a ta dë kabakaba u haika u (Lom. 12:12). Hii juu Jehovah ta abi ten da u, nöö nöiti a ta wei u haika u. Nöö u ta haika Jehovah te u ta lesi di Wöutu fëën, di Bëibel, söseei te u ta lesi dee soni dee dë a dee buku fuu dee ta heepi u fuu ko fusutan di Wöutu fëën. U ta haika Jehovah tu te u ta buta pakisei a dee soni dee u ta lei a dee kemeente komakandi fuu. Leti kumafa di fan di wan mama ku wan Tata ta fan ku dee mii u de, ta mbei de ta ko dë möön gaan mati ku deseei, sö nöö di fan di u ta fan ku Jehovah ta mbei u ku ën ko dë möön gaan mati tu.

Luku palaklafu 5

5. Unfa u sa ta begi Jehovah a wan möön bunu fasi?

5 Unfa a dë ku dee begi fii? Jehovah kë taa te woo begi ën, nöö u musu konda dëën unfa u ta pakisei, söseei unfa u ta fii (Ps. 62:8). U musu hakisi useei dee soni aki: ’Dee begi u mi ta dë kuma wan soni di mi lei a hedi toona ko ta taki ö, naa de ta dë soni di mi ta taki ku hii mi hati?’ An dë u taki taa i lobi Jehovah gaanfa seei, söseei taa i kë fii ku ën dë gaan mati go dou. Fëën mbei i musu ta fan ku ën hii juu. Konda hii soni di dë a i hati dëën. Konda dëën andi ta mbei i ta wai, söseei konda dëën andi ta mbei i ta fii tjali. I sa dë seiki taa hii juu a o ta heepi i te i hakisi ën faa heepi i.

6. Andi u musu du fuu sa dë gaan mati ku di Tata fuu a liba ala go dou?

6 Ee u kë fuu ku di Tata fuu a liba ala dë gaan mati go dou, nöö hii juu u musu ta tei dee soni dee a ta du da u u bigi. U piki ku di soni di di Psalöm sikifima bi taki, di a bi taki taa: „Jehovah Gadu, i du te a hia soni. Aai, i du gaan soni da u, nöö hii juu i ta toona mëni u. Na wan sëmbë dë kuma i. Ee mi bi o kë taki u hii dee soni dee i du seei o, ma bi o sa du ën, biga dee soni dee i du hia sö tee taa ma sa konda de!” (Ps. 40:5) Na dë nöö u ta dë ku tangi a hati da dee soni dee Gadu du, ma u ta taki soni, söseei u ta du soni di ta lei taa u ta tei dee soni di Jehovah ta du da u u bigi. Di soni aki mbei wa dë kuma sömëni sëmbë u di ten aki. U ta libi a wan goonliba ka sëmbë an ta tei dee soni di Gadu ta du da de, u bigi. Wan soni di ta lei taa u ta libi a dee lasiti daka u di goonliba aki, hën da di tei di sëmbë an ta tei soni u bigi (2 Tim. 3:1, 2). Nöiti u musu ko dë sö!

7. Andi Jehovah kë fuu du, nöö faandi mbei a kë fuu du ën?

7 Dee mama ku dee tata an ta kë u dee mii u de ta feti ku deseei, ma de ta kë u dee mii u de dë mati. Sö nöö Jehovah kë taa hii dee mii fëën musu ta libi makandi ku de na de. Di lobi di u lobi u na u ta mbei sëmbë si taa u da tuutuu Keesitu sëmbë (Joh. 13:35). U ta piki ku di soni di di psalöm sikifima bi taki, di a bi taki taa: „Luku unfa a bunu, söseei unfa a suti te baaa ku baaa ta libi makandi!” (Ps. 133:1) Te u lobi dee baaa ku dee sisa fuu, nöö u ta lei Jehovah taa u lobi ën (1 Joh. 4:20). A dë wan piizii soni seei taa u sa dë makandi kuma baaa ku sisa ’ta fii ku useei ta tjali ku useei’!​—Ef. 4:32.

PIKI JEHOVAH BUKA A SONI BE A SI TAA I LOBI ËN

Luku palaklafu 8

8. Andi da di fosu soni di mbei u musu ta piki Jehovah buka, te u luku 1 Johanisi 5:3?

8 Jehovah kë u dee mii musu ta piki de mama ku de tata buka a soni, nöö a kë fuu ta piki hën buka a soni tu (Ef. 6:1). A fiti fuu ta piki Jehovah buka, u di hën mbei u. Hën da u libi, nöö a köni möön dee tata fuu dee pai u.  Ma di fosu soni mbei u ta piki Jehovah buka, hën da u di u lobi ën. (Lesi 1 Johanisi 5:3.) Hii fa sömëni soni dë di musu mbei u ta piki Jehovah buka, tökuseei an ta duwengi u fuu piki hën buka. Jehovah da u di okasi fuu sa taki da useei andi u kë. Fëën mbei a ta wai te useei buta taa woo ta piki hën buka, u di u lobi ën.

9-10. Faandi mbei a dë fanöudu fuu ko sabi dee wëti u Gadu, söseei fuu ta hoi de?

9 Mama ku tata an kë u soni du dee mii u de. Fëën mbei de ta buta wëti da dee mii di nama ku di fasi fa de musu tja deseei, nöö di soni dë ta mbei soni waka bunu da dee mii. Te miii ta hoi dee wëti aki, nöö de ta lei taa de ta biibi de mama ku de tata, söseei taa de ta lesipeki de tu. Wë an dë u taki taa a möön dë fanöudu fuu sabi dee wëti u di Tata fuu di dë a liba ala, söseei fuu ta hoi de tu. Te u ta du sö, nöö u ta lei taa u lobi Jehovah, söseei taa u ta lesipeki ën. Te u kaba fëën u ta feni wini fëën tu (Jes. 48:17, 18). Ma sömëni fuka ta miti dee sëmbë dee an ta kë hoi deseei a dee wëti u Jehovah.​—Gal. 6:7, 8.

10 Te u ta libi a wan fasi di ta kai ku Jehovah, nöö di soni dë ta heepi u fu wa du soni di sa mbei u kisi makei, nasö di sa mbei u ko suwaki. Söseei a ta heepi u fu wa du soni di sa mbei u tjali, nasö di sa mbei u ku Jehovah an dë mati möön. Jehovah sabi andi möön bunu da u. Wan sisa de kai Aurora, bi taki taa: „Te u ta piki Jehovah buka, nöö hii juu woo ta abi di möön bunu libi di dë.” Hii juu di soni aki ta  dë sö. An dë u taki taa iseei si taa i ta feni wini te i ta piki Jehovah buka a soni tu.

11. Unfa begi ta heepi u?

11 Di begi di u ta begi Jehovah ta heepi u fuu ta piki hën buka a soni, aluwasi a ta taanga da u. So juu a o ta taanga da u fuu piki Jehovah buka u di u da zöndu libisëmbë, ma hii juu u musu ta mbei möiti fu wa pasa hën buka. Di Psalöm sikifima bi piki Gadu taa: „Heepi mi, sö taa mi sa dë kabakaba u piki i buka a soni” (Ps. 51:12). Wan sisa de kai Denise, di ta du di kowoonu pioniliwooko bi taki taa: „Te a ta taanga da mi u mi hoi wan u dee wëti u Jehovah, nöö mi ta hakisi ën faa da mi kaakiti u mi sa du andi bunu.” U sa dë seiki taa hii juu Jehovah o ta piki dee lö begi dë.​—Luk. 11:9-13.

HEEPI WOTOWAN U DE KO LOBI DI TATA FUU

12. Andi u musu ta du, te u luku Efeise 5:1?

12 Lesi Efeise 5:1. U di „u dë lobi mii” u Jehovah, mbei u ta mbei möiti u djeesi ën. U ta djeesi ën te u ta lei taa u lobi wotowan, te u abi sutifasi, söseei te u ta da wotowan paadon. Te dee sëmbë dee an sabi Jehovah si unfa u ta tja useei, nöö kandë de o kë ko sabi möön soni fëën (1 Pet. 2:12). Mama ku tata di dë Keesitu sëmbë, musu mbei möiti u libi ku dee mii u de kumafa Jehovah ta libi ku u. Te dee mama ku dee tata ta djeesi Jehovah, nöö a sa pasa taa dee mii u de o kë ko dë mati u Jehovah tu.

Luku palaklafu 13

13. Na un soni u musu ta buta pakisei?

13 Te dee mii njönku nöö de lo’u djula da de tata, söseei ku piizii seei de ta konda soni  fëën da wotowan. Sö nöö useei ta djula da Jehovah, di Tata fuu di dë a liba ala, nöö u kë ta konda soni fëën da wotowan tu. Hii u tuu ta fii kumafa Könu Dafiti bi ta fii. A bi taki taa: „Mi o gafa Jehovah u dee soni dee a du” (Ps. 34:2). Ma kandë so juu u ta sen u konda soni u Jehovah da wotowan. Unfa u sa ko abi degihati? U ta ko abi degihati te u ta buta pakisei fuu a di fa woo sa mbei Jehovah wai, söseei te u ta buta pakisei a dee wini dee wotowan o feni te de ko sabi soni fëën. Jehovah o da u di degihati di u abi fanöudu. A bi heepi dee fesiten Keesitu sëmbë u de ko abi degihati, nöö a o heepi u tu.​—1 Tes. 2:2.

14. Andi da wantu soni di mbei u musu ta heepi sëmbë u de ko dë bakama u Keesitu?

14 Jehovah lobi hii pei sëmbë, nöö a ta wai te a ta si unfa u ta lei taa u lobi wotowan, aluwasi naasë de kumutu (Tjab. 10:34, 35). Wan u dee möön bunu fasi fa u sa lei taa u lobi wotowan, hën da te u ta paaja di bunu buka da de (Mat. 28:19, 20). Un wini di soni dë o tja ko da de? Dee sëmbë dee u ta lei soni u Bëibel sa ko abi wan möön bunu libi nöunöu kaa, söseei de sa ko abi di biibi taa de o libi u teego a di Paladëisi.​—1 Tim. 4:16.

LOBI JEHOVAH, NÖÖ JOO TA DË WAIWAI

15-16. Faandi mbei u sa ta dë waiwai?

15 Jehovah da wan Tata di lobi u. Fëën mbei a kë u dee sëmbë u di wosudendu fëën musu ta dë waiwai (Jes. 65:14). Sömëni soni dë di mbei u sa ta dë waiwai a di ten aki, hii fa fuka ta miti u. Wan u dee soni aki da di dë di u dë seiki taa di Tata fuu a liba ala, lobi u gaanfa seei. Boiti di dë, u ta fusutan di Wöutu u Gadu a wan bunu fasi (Jel. 15:16). U dë a wan famii ka sëmbë lobi Jehovah, de lobi dee wëti fëën, söseei de lobi de na de.​—Ps. 106:4, 5.

16 U sa ta dë waiwai, u di u sabi taa di libi o ta waka möön bunu a di ten di ta ko. U sabi taa abiti möön Jehovah o kii hii dee hogihati sëmbë, söseei u sabi taa di Könuköndë fëën o mbei di goonliba ko toon wan paladëisi. U abi di biibi tu taa dee sëmbë dee dëdë, o weki ko a libi baka, nöö de o sa toona dë makandi ku dee famii u de (Joh. 5:28, 29). Di ten dë o dë wan piizii ten seei! Ma di möön fanöudu soni, hën da u sabi taa abiti möön hii sëmbë a liba ala ku goonliba aki tuu o ta gafa di Tata fuu, söseei de o ta dini ën kumafa a fiti.

KANDA 12 Jehovah, di Gadu fuu

^ pal. 5 U sabi taa di Tata fuu, Jehovah, lobi u gaanfa seei, nöö a mbei u ko dë sëmbë u di wosudendu fëën. Di soni aki mbei u ko lobi ën tu. Ma unfa u sa lei taa u lobi di Tata fuu? Di woto aki o taki u wantu soni di u sa du u lei taa u lobi ën.