Skip to content

Skip to table of contents

 WOTO 6

Jehovah, di Tata fuu lobi u gaanfa seei

Jehovah, di Tata fuu lobi u gaanfa seei

„Te woon begi, nöö a di fasi aki un musu begi e, dee sëmbë: ’Ke, u Tata a liba o.’”​—MAT. 6:9.

KANDA 135 Jehovah taa: „Baa o, libi a wan köni fasi e”

WANTU SONI U DI WOTO *

1. Andi wan sëmbë bi musu du faa bi sa go fan ku di könu u Pëlsia?

PAKISEI taa i bi ta libi a Pëlsia, söwan 2500 jaa pasa. Hën wan daka i kë go fan ku di könu u di köndë u wan soni, nöö hën i go a di foto Susan ka di könu ta libi. Ja bi o pena pakisei seei u go a di könu fesi ee de an da i pasi fii du ën. Ee i bi o suku u go fan ku di könu söndö u de da i pasi, i bi o sa lasi i libi!​—Ësitë 4:11.

2. Unfa Jehovah kë fuu ta fii te woo fan ku ën?

2 U wai seei taa Jehovah an dë kuma di könu u Pëlsia! Jehovah abi makiti gaanfa möön hiniwan tiima di dë a goonliba aki, ma tökuseei u sa ta fan ku ën hiniwan juu. Jehovah an kë fuu ta fëëë u fan ku ën. Hii fa sëmbë sa ta kai Jehovah, di Gadu di mbei hii soni a mundu, di Gadu di abi hii makiti, nasö Masa Gaangadu, tökuseei a kë fuu ta kai ën „Taata” te woo fan ku ën (Mat. 6:9). U ta fii bunu seei taa Jehovah kë fuu ku ën dë gaan mati sö!

3. Faandi mbei u sa ta kai Jehovah „Taata”, nöö andi woo luku a di woto aki?

3 A fiti u kai Jehovah „Taata”, u di hën mbei hii soni di ta libi (Ps. 36:9). U di Jehovah da u Tata, mbei u musu ta piki hën buka a soni. Te u ta du dee soni dee a ta piki u fuu du, nöö woo feni sömëni gaan bunu (Heb. 12:9). Dee bunu dë sa dë di libi di woo libi u teego a goonliba aki, nasö a liba ala. U ta feni sömëni gaan bunu a di ten aki tu. A di woto aki woo luku unfa Jehovah ta lei u taa a lobi u, söseei woo luku faandi mbei u sa dë seiki taa an o go disa u nöiti. Ma boo luku fosu faandi mbei  u sa dë seiki taa di Tata fuu a liba ala lobi u, söseei taa a ta booko hën hedi ku u.

JEHOVAH DA WAN LOBIHATI TATA, NÖÖ A TA BOOKO HËN HEDI KU U

Jehovah kë fuu ku ën dë gaan mati, leti kumafa wan tata di ta booko hën hedi ku dee mii fëën, ta kë fu hën ku dee mii fëën dë mati (Luku palaklafu 4)

4. Faandi mbei a ta taanga da so sëmbë u de si Jehovah kuma de Tata?

4 A ta taanga da i fii si Gadu kuma i Tata u? So sëmbë sa ta pakisei taa Jehovah bigi sö tee taa wa dë na wan hojo soni dëën. De ta si kuma Gadu an o booko hën hedi ku de. Ma di lobihati Tata fuu an kë fuu fii sö. A da u libi, nöö a kë fuu ku ën dë gaan mati. Apösutu Paulosu bi taki da wanlö sëmbë na Atene taa Jehovah „an dë longi poi ku hibiwan fuu” (Tjab. 17:24-29). Gadu kë taa hiniwan fuu musu ta fan ku ën, leti kumafa wan mii ta fan ku dee gaan sëmbë fëën.

5. Andi u ta lei a di soni di wan sisa bi taki?

5 A sa ta taanga da so sëmbë u de si Jehovah kuma de Tata, u di kandë a piki mii ten u de, de tata an bi lei de taa a lobi de tjika, nasö kandë an bi lei de taa a lobi de seei. Wan sisa bi taki taa: „Mi Tata bi hogi seei. Fëën mbei di mi bi bigi lei soni u Bëibel, a bi ta taanga da mi u mi si Jehovah kuma wan sëmbë di lobi mi. Ma baka di mi ko sabi soni u Jehovah, hën mi ko ta si soni woto fasi.” I ta fii kumafa di sisa aki bi ta fii ö? Ee sö i ta fii, nöö na lasi hati. Baka wan pisiten iseei o sa fii taa Jehovah da di möön bunu Tata di i sa abi.

6. Andi da wan fasi fa Jehovah heepi u fuu ko ta si ën kuma wan Tata di lobi u, te u luku Mateosi 11:27?

6 Wan fasi fa Jehovah heepi u fuu ko si ën kuma wan Tata di lobi u, hën da di a mbei sëmbë sikifi soni u Jesosi a di Bëibel. A mbei de sikifi dee soni di Jesosi bi ta du ku dee soni dee a bi ta taki. (Lesi Mateosi 11:27.) Jesosi bi ta djeesi hën Tata a soni sö gaanfa taa a bi taki taa: „Di sëmbë di si mi, nöö mi Tata a si naandë kaa” (Joh. 14:9). Jesosi bi lo’ u taki taa Jehovah dë kuma wan Tata. A dee fö buku u Bëibel dee ta taki soni u di libi u Jesosi, Jesosi bi kai Jehovah „Tata” söwan 165 pasi. Faandi mbei Jesosi bi ta taki soni u Jehovah gaanfa sö? Wan u dee soni mbei a bi ta du ën, hën da u di a bi kë u sëmbë ko ta si Jehovah kuma wan Tata di lobi u.​—Joh. 17:25, 26.

7. Andi u ta lei u Jehovah a di fasi fa a bi ta libi ku di Womi Mii fëën?

7 Boo luku andi u sa lei u Jehovah, a di fasi fa a bi ta libi ku di Womi Mii fëën, Jesosi. Hii juu Jehovah bi ta haika dee begi u Jesosi. Na haika nöö a bi ta haika dee begi u Jesosi, ma a bi ta piki dee begi fëën tu (Joh. 11:41, 42). Aluwasi andi bi ta miti Jesosi, tökuseei hii juu a bi ta fii taa hën Tata lobi ën, nöö a bi ta si taa hën Tata ta heepi ën tu.​—Luk. 22:42, 43.

8. Na un fasi Jehovah bi da Jesosi dee soni dee a bi abi fanöudu?

8 Jesosi bi sabi taa hën Tata hën dëën libi, söseei a bi sabi taa hën ta hoi hën a libi. Jesosi bi taki taa: „Fa mi Tata sai dë, nöö hën wë abi libi e, nöö hën toona da mi ën fu mi abi ën tu” (Joh. 6:57). Jesosi bi ta futoou hën Tata ku hii hën hati, nöö Jehovah bi ta dëën dee soni dee a bi abi fanöudu faa bi sa dë a libi. Möön gaanfa Jehovah bi heepi Jesosi faa bi sa ta hoi hënseei nëën.​—Mat. 4:4.

9. Unfa Jehovah bi lei taa a lobi Jesosi gaanfa seei?

9 U di Jehovah dë kuma wan lobihati Tata, mbei a bi ta lei Jesosi taa a o ta heepi ën hii juu (Mat. 26:53; Joh. 8:16). Na hii juu Jehovah bi ta puu Jesosi u soni an miti ën. Ma a bi ta heepi ën faa hoi dou te fuka bi ta miti ën. Jesosi bi sabi taa hiniwan fuka di a bi ta tja, bi o dë u wan pisiten nöö (Heb. 12:2). Jehovah bi lei taa a lobi Jesosi. A bi ta haikëën, a bi ta dëën dee soni dee a bi abi fanöudu, a bi ta lei ën soni, söseei a bi ta heepi ën ku soni (Joh. 5:20; 8:28). Boo luku unfa di lobihati Tata fuu ta heepi u a di wan seei fasi.

 DI FA DI LOBIHATI TATA FUU TA BOOKO HËN HEDI KU U

Wan tata di lobi dee mii fëën (1) ta haika de, (2) ta sölugu de, (3) ta lei de soni, söseei (4) a ta tjubi de u soni an du de. Di Tata fuu a liba ala ta sölugu u a di wan seei fasi tu (Luku palaklafu 10-15) *

10. Unfa Jehovah ta lei taa a lobi u, te u luku Psalöm 66:19, 20?

10 Jehovah ta haika dee begi fuu. (Lesi Psalöm 66:19, 20.) Jehovah an kë fuu ta fëëë u begi ën, ma a kë fuu ta begi ën hii juu (1 Tes. 5:17). Hiniwan ten u sa fan ku Jehovah a wan lesipeki fasi, aluwasi ka u dë. Nöiti Jehovah ta abi soni ta du tee taa an o haika u. Hii juu a ta buta pakisei a dee begi fuu. Te u ko ta tei ën u bigi taa Jehovah ta haika dee begi fuu, nöö u ku ën ta ko dë möön gaan mati. Di Psalöm sikifima bi taki taa: „Mi lobi Jehovah, u di a ta haika mi.”​—Ps. 116:1.

11. Unfa Jehovah ta piki dee begi fuu?

11 Na haika nöö di Tata fuu ta haika dee begi fuu, ma a ta piki dee begi fuu tu. Apösutu Johanisi bi taki taa: „Te u begi ën wan soni, nöö ee di begi kai ku di pakisei fëën, nöö a o jei” (1 Joh. 5:14, 15). A dë sö tuu taa na hii juu Jehovah o piki dee begi fuu kumafa u bi pakisei taa a bi o du ën. A sabi andi möön bunu da u. Fëën mbei so juu di piki fëën ta dë taa wa o feni di soni di u bi kë. Nasö so juu a ta dë taa u musu wakiti pikisö möön.​—2 Kol. 12:7-9.

12-13. Na un fasi di Tata fuu di dë a liba ala ta heepi u?

12 Jehovah ta da u dee soni dee u abi fanöudu. Jehovah ta du di soni di a kë taa dee womi dee abi miii musu ta du (1 Tim. 5:8). Jehovah ta da dee mii fëën dee soni di de abi fanöudu u de sa dë a libi. An kë fuu ta booko u hedi taa wa o feni soni u njan, soni u bisi, nasö kamian fuu tan (Mat. 6:32, 33; 7:11). U di Jehovah ta si u taa u da mii fëën, mbei a seti soni da u fuu sa ta abi dee soni dee woo abi fanöudu a di ten di ta ko.

13 Di möön fanöudu soni, hën da Jehovah ta da u dee soni dee u abi fanöudu fuu ku ën sa dë gaan mati. Jehovah ta lei u soni ku di Wöutu fëën. A ta konda soni fu hënseei da u, a ta piki u andi a abi a pakisei faa du, söseei a ta lei u faandi mbei u dë a libi, ku andi o pasa a di ten di ta ko. Jehovah bi lei u taa a ta booko hën hedi ku u. Fëën mbei a bi mbei u mama ku u tata, nasö wan woto sëmbë, lei u soni fëën. Boiti di dë, a ta heepi u fuu ku ën sa dë mati go dou, u di a ta mbei dee gaanwomi u kemeente heepi u, söseei u di a ta mbei woto baaa ku sisa di taanga a di biibi heepi u. Boiti di dë, Jehovah ta lei u soni a dee kemeente komakandi fuu, ka u ta dë makandi ku dee baaa ku dee sisa fuu. A dee lö fasi aki, Jehovah ta lei u taa hën da u Tata, söseei taa a ta booko hën hedi ku hiniwan fuu.​—Ps. 32:8.

14. Faandi mbei Jehovah ta bai u a soni, nöö unfa a ta du ën?

14 Jehovah ta seeka u. Jesosi an bi abi zöndu, ma uu dë zöndu libisëmbë. Fëën mbei di Tata fuu ta kiija u, söseei a ta leti u buta a pasi te a dë fanöudu. Di wöutu fëën ta piki u taa: „Di sëmbë di [Jehovah] lobi, hën wë a ta kiija” (Heb. 12:6, 7). Jehovah ta bai u a soni a peipei fasi. So juu u ta lesi wan soni a di Wöutu fëën, nasö so juu u ta jei wan soni a dee komakandi, nöö u ta ko fusutan taa u musu tooka di fasi fa u ta pakisei, nasö di fasi fa u ta du soni. So juu kandë dee gaanwomi de ta ko fan ku u. Aluwasi na un fasi Jehovah ta bai u a soni, tökuseei hii juu a ta du ën u di a lobi u.​—Jel. 30:11.

15. Na un fasi Jehovah ta heepi u?

15 Jehovah ta heepi u fuu hoi dou te fuka ta miti u. Leti kumafa wan tata di lobi dee mii fëën, ta heepi de te fuka ta miti de, sö nöö di Tata fuu a liba ala ta heepi u fuu hoi dou te fuka ta miti u. Jehovah ta wooko ku di santa jeje fëën u heepi u sö taa na wan soni ko poi di dë di u ku ën dë mati (Luk. 11:13). Jehovah ta heepi u tu te u lasi hati. A paamusi u taa a o du  sömëni bunu soni da u a di ten di ta ko. Dee soni dee a paamusi u aki ta heepi u fuu hoi dou te fuka ta miti u. Aluwasi un hogi soni pasa ku u, tökuseei Jehovah sa seeka di soni dë baka. Dee soni dee ta miti u a di ten aki, ta dë u wan pisiten nöö, ma dee soni dee Jehovah ta da u, o dë u nöömö.​—2 Kol. 4:16-18.

NÖITI JEHOVAH O GO DISA U

16. Andi bi ko pasa di Adam bi pasa hën Tata buka?

16 U ta si unfa Jehovah lobi u tjika te u luku di fasi fa a du soni di Adam ku Eva pasa hën buka. Di Adam pasa Jehovah buka, hën an bi sa dë a di wosudendu u Jehovah möön, nöö dee bakamii fëën seei an bi sa dë a di wosudendu u Jehovah möön tu (Lom. 5:12; 7:14). Ma Jehovah bi du wan soni u heepi dee bakamii u Adam.

17. Andi Jehovah du baka di Adam pasa hën buka?

17 Jehovah sitaafu Adam, ma a bi taki taa a o heepi dee bakamii u Adam. A bi taki taa dee sëmbë dee bi o piki hën buka a soni, bi o sa ko dë sëmbë u di wosudendu fëën baka (Ken. 3:15; Lom. 8:20, 21). Jehovah bi sa du di soni aki, u di a bi mbei di lobi Womi Mii fëën de kai Jesosi, ko dëdë paka di lusupaima da u. Di manda di Jehovah manda di Womi Mii fëën ko dëdë da u, ta lei taa a lobi u gaanfa seei.​—Joh. 3:16.

Aluwasi u bi go disa Jehovah, hën bakaten u ko tjali u dee soni dee u du, nöö di Tata fuu Jehovah, dë kabakaba u toona tei u baka (Luku palaklafu 18)

18. Faandi mbei u sa dë seiki taa Jehovah kë fuu dë miii fëën jeti, aluwasi u bi go disëën?

18 Hii fa u da zöndu libisëmbë, tökuseei Jehovah kë fuu ko dë sëmbë u di wosudendu fëën, nöö a dë kabakaba u heepi u tu. So juu a sa pasa taa u du soni di sa mbei a tjali, nasö a sa pasa taa u go disëën. Ma hii juu Jehovah ta dë ku di mëni taa woo toona ko nëën baka. Jesosi bi lei u unfa Jehovah lobi u tjika di a bi konda di woto u wan womi mii di bi lasi (Luk. 15:11-32). A di woto di Jesosi bi konda, nöö di Tata u di womi mii bi ta dë hii juu ku di mëni taa di womi mii fëën bi o toona ko baka.  Di di womi mii bi toona ko a wosu baka, hën di tata bi wai ku ën te na soni. Ee u bi go disa Jehovah, hën u tjali u di soni di u du, nöö u sa dë seiki taa di Tata fuu dë kabakaba u tei u ku wai baka.

19. Unfa Jehovah o puu dee hogi di Adam tja ko?

19 Di Adam pasa Jehovah buka, hën a tja sömëni hogi ko. Di Tata fuu o seeka hii soni ko bunu baka. Baka di Adam pasa Jehovah buka, hën Jehovah buta taa a o tei 144.000 sëmbë a goonliba aki, u de go tii makandi ku di Womi Mii fëën a liba ala. Dee sëmbë aki o dë könu ku mindima tuu. A di njunjun goonliba, Jesosi ku dee sëmbë dee o tii makandi ku ën o heepi libisëmbë u de ko dë sëmbë di an abi zöndu möön. Baka di dë, Saatan o pooba sëmbë wan lasiti pasi jeti. Dee sëmbë dee o hoi deseei a Gadu, o feni teego libi. Di Tata fuu o wai seei te a o si fa goonliba o fuu ku dee mii fëën dee ta dini ën ku hii de hati. Di ten dë o dë wan bunu ten seei!

20. Unfa Jehovah lei taa a lobi u gaanfa, nöö andi woo luku a di woto di ta ko?

20 Jehovah lei taa a lobi u gaanfa seei. Hën da di möön bunu Tata di u sa abi. A ta haika u te u ta begi ën, söseei a ta da u dee soni dee u abi fanöudu fuu sa dë a libi, ku dee soni dee u abi fanöudu fuu ku ën sa dë mati go dou. A ta bai u a soni, söseei a ta heepi u tu. A o du sömëni bunu soni da u a di ten di ta ko. U ta wai seei fa u ko sabi taa di Tata fuu lobi u, söseei taa a ta booko hën hedi ku u! A di woto di ta ko, woo luku wantu fasi fa u kuma miii u Jehovah, sa lei taa u ta tei ën u bigi seei taa a lobi u sö.

KANDA 108 Di lobi u Gadu an ta kaba

^ pal. 5 A ta pasa möön gaanfa taa te u ta pakisei soni u Jehovah, nöö u ta si taa a dë di Gadu di mbei u, söseei taa a dë di Tiima u hii di mundu. Sömëni soni dë di ta lei taa Jehovah da wan Tata di lobi u gaanfa seei. Di woto aki o taki u dee soni aki. Söseei a o taki faandi mbei u sa dë seiki taa Jehovah an o go disa u nöiti.

^ pal. 59 DEE SONI DI DEE PEENTJE KË TAKI: Di peentje aki ta lei wanlö womi ku dee mii u de. Wan tata ta haika te di womi mii fëën ta fan ku ën. Wan tata ta da di mujëë mii fëën andi a abi fanöudu. Wan tata ta lei di womi mii fëën soni, söseei wan tata ta da di womi mii fëën kötöhati. Di maun di i ta si, ta lei unfa Jehovah ta heepi u a di wan seei fasi.