Skip to content

Skip to table of contents

Mbei möiti fii ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni!

Mbei möiti fii ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni!

’Un musu buta unu seepi a di jeje u Masa Gadu leiki.’​—GALASIA 5:16.

KANDA: 22, 75

1, 2. Andi wan baaa bi ko si nëën seei, nöö andi a bi du di a bi ko si di soni dë?

ROBERT bi tei dopu di a bi dë wan njönku kijoo, ma an bi ta si di tuutuu lei kuma di möön fanöudu soni nëën libi. A bi taki taa: „Ma bi ta du hogi soni, ma ma bi ta dini Jehovah ku hii mi hati tu. A bi ta djei kuma mi bi abi wan taanga biibi, u di mi bi nango a hii dee komakandi, söseei u di mi bi ta du di heepi pioniliwooko wantu pasi a wan jaa. Ma mi bi ta fii taa wan soni an dë bunu.”

2 Robert an bi ta fusutan andi da di soni di an bi dë bunu, ma di a ko tööu nëën ufö a ko fusutëën. So juu hën ku hën mujëë bi ta pëë wan pëë. Hiniwan u de bi ta hakisi deseei soni u Bëibel, nöö de bi musu ta piki. Robert mujëë bi ta sabi dee piki, ma gaansë pasi Robert an bi ta sabi dee piki, nöö a bi ta fii wan fasi. A ta taki taa: „A bi ta dë kuma ma sabi na wan wojo soni. Mi bi ko ta pakisei taa: ’Ee mi hën musu dë di hedima u mi mujëë, nöö mi musu du wan soni.’” Fëën mbei Robert bi du wan soni tu. A ta taki taa: „Mi bi bigi ta lei soni u Bëibel möön hia, nöö mi bi ko ta fusutan dee tuutuu lei u Bëibel möön bunu. Mi bi ko fusutan sömëni soni. Ma di möön fanöudu soni,  hën da mi ku Jehovah bi ko dë möön gaan mati.”

3. (a) Andi u sa lei a di woto u Robert? (b) Un fanöudu soni woo luku a di woto aki?

3 Di soni di pasa ku Robert aki ta lei u wan fanöudu soni. Hën da u sa sabi wantu soni u Bëibel, u sa nango hii juu a dee komakandi, söseei u sa nango hii juu a di peleikiwooko, ma di soni dë an kë taki taa u dë wan sëmbë di ta si soni kumafa Gadu ta si soni. Nasö a sa dë taa u bi mbei möiti fuu ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni, ma te u öndösuku useei luku, nöö u ta si taa u musu mbei möön möiti fuu ko ta si soni kumafa Gadu ta si soni (Filipi 3:16). Wë a di woto aki, woo taki u dii fanöudu soni: (1) Andi o heepi u fuu ko sabi ee u dë sëmbë di ta si soni kumafa Gadu ta si soni? (2) Andi u sa du fuu ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni? (3) Unfa di si di woo ta si soni kumafa Gadu ta si soni sa heepi u?

UNFA U SA KO SABI EE U TA SI SONI KUMAFA GADU TA SI SONI?

4. Ambë ku ambë musu du di soni di sikifi a Efeise 4:23, 24?

4 Di u bi bigi dini Gadu, hën u bi tooka soni a u libi. Ma baka di u tei dopu seei, u bi tooka soni a u libi go dou. Di Bëibel ta piki u taa: ’Di pakisei fuunu musu ta tooka nöömö u te un ko wan hii njunjun sëmbë’ (Efeise 4:23, 24). U di u da zöndu libisëmbë, mbei u musu ta tooka soni a u libi nöömö. Aluwasi ee u ta dini Jehovah sömëni jaa longi kaa, tökuseei u musu ta mbei möiti fuu ku ën sa dë gaan mati nöömö.​—Filipi 3:12, 13.

5. Andi da wantu soni di u sa hakisi useei fuu ko sabi ee u ta si soni kumafa Gadu ta si soni?

5 Hii u tuu musu ta öndösuku useei luku ee un pei sëmbë u dë tuutuu, aluwasi ee u njönku, nasö u ko gaandi kaa. Wë u sa hakisi useei dee soni aki: ’Mi ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni ö? Mi ko ta möön du soni kuma Keesitu ö? Andi mi ta si a di fasi fa mi ta tja miseei te mi dë a dee komakandi? Fuun soni mi ta taki möön gaanfa? Te mi luku di fasi fa mi ta lei soni u Bëibel, di fasi fa mi ta bisi soni, söseei di fasi fa mi ta du soni te de da mi lai, nöö andi mi ta si a miseei? Andi mi ta du te wan soni ta pooba mi u mi du soni di an ta kai ku Gadu? Mi ko dë wan Keesitu sëmbë di taanga a di biibi ö?’ (Efeise 4:13) Te u ta hakisi useei dee soni aki, nöö de sa heepi u fuu ko sabi ee u ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni.

6. Un woto soni sa heepi u fuu ko ta si soni kumafa Gadu ta si soni?

6 So juu wotowan hën musu piki u ee u ta si soni kumafa Gadu ta si soni. Apösutu Paulosu bi taki taa wan sëmbë di ta si soni kumafa libisëmbë ta si soni, an ta fusutan  taa di fasi fa a ta libi an ta kai ku Gadu. Ma wan sëmbë di ta si soni kumafa Gadu ta si soni ta fusutan un soni ta kai ku Gadu. A ta sabi taa Jehovah an lobi te wan sëmbë ta du dee soni di di zöndu sinkii fëën ta mandëën faa du (1 Kolenti 2:14-16; 3:1-3). Dee gaanwomi dee ta si soni kumafa Gadu ta si soni, ta si wantewante te wan baaa ta bigi du soni di di zöndu sinkii fëën ta mandëën faa du, nöö de ta mbei möiti u heepi ën tu. Ee dee gaanwomi ta mbei möiti u heepi u, woo tei di lai di de ta da u ö? Woo tooka soni a u libi ö? Ee u du sö, nöö woo lei taa u kë ko ta si soni kumafa Gadu ta si soni tuutuu.​—Peleikima 7:5, 9.

I MUSU KO TA MÖÖN SI SONI KUMAFA GADU TA SI SONI

7. Unfa u du sabi taa na te wan sëmbë sabi soni u Bëibel, hën da a dë wan sëmbë di ta si soni kumafa Gadu ta si soni?

7 Di sabi di u ko sabi soni u Bëibel an tjika u mbei u ko dë wan sëmbë di ta si soni kumafa Gadu ta si soni. Könu Salumon bi sabi sömëni soni u Jehovah, nöö so u dee köni soni dee a bi taki sikifi a di Bëibel. Ma bakaten, hën ku Jehovah an bi ko dë gaan mati möön, nöö an bi hoi hënseei a Jehovah go dou (1 Könu 4:29, 30; 11:4-6). Wë nöö andi u abi fanöudu, boiti di sabi di u ko sabi soni u di Bëibel? U musu ta mbei möiti nöömö u di biibi fuu ko möön taanga (Kolosën 2:6, 7). Unfa u sa du di soni aki?

8, 9. (a) Andi o heepi u fuu ko abi wan taanga biibi? (b) Ku un maaka u musu ta lei soni u Bëibel, söseei ku un maaka u musu ta pakisei fundu u dee soni dee u ta lei? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

8 A di pisiten u dee fesiten Keesitu sëmbë, Paulosu bi piki dee baaa ku dee sisa taa de musu „ta lei nango te de ko gaangaan sëmbë a di biibi” (Hebelejën 6:1). Unfa useei sa du di soni di Paulosu taki aki? Wan fanöudu soni di u musu du, hën da u musu lei soni a di buku Meki Gado tan lobi yu. Di soni aki o heepi i fii ko sabi unfa i musu ta libi ku dee mama wëti u Bëibel. Ee i bi lei soni a di buku aki kaa, nöö i sa lei soni a so u dee woto buku dee u abi, dee sa heepi i fii ko abi wan taanga biibi (Kolosën 1:23). U musu ta pakisei fundu u dee soni dee u ta lei tu, söseei u  musu ta hakisi Jehovah faa heepi u fuu ko sabi unfa u sa ta du dee soni dee u ta lei.

9 Te u ta lei soni u Bëibel, söseei te u ta pakisei fundu u dee soni dee u lei, nöö u musu ta du ën u di u kë u Jehovah wai ku u, söseei u di u kë piki hën buka (Psalöm 40:8; 119:97). U musu mbei möiti tu fuu ta koti pasi da hiniwan soni di sa mbei wa ko ta si soni kumafa Gadu ta si soni möön.​—Titusi 2:11, 12.

10. Andi njönkuwan sa du u de ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni?

10 Ee i da wan njönkuwan, nöö andi i buta kuma maaka di i kë dou a di biibi? Wan baaa di ta wooko a Bëtëli lo’ u fan ku dee njönkuwan dee o tei dopu a dee keling komakandi, nöö a ta hakisi de un maaka de kë dou a di biibi. A ta si taa sömëni u dee njönkuwan aki bi pakisei unfa de kë dini Jehovah a di ten di ta ko. So u de bi taki taa de o du di hii-ten diniwooko, nasö taa de o go peleiki a wan kamian ka de abi möön hia peleikima fanöudu. Ma so u de an bi sabi andi de bi musu piki. Kandë de bi ta si kuma an bi dë fanöudu u luku andi de o du da Jehovah. Wë ee i dë wan njönkuwan, nöö hakisi iseei di soni aki: ’Mi nango a dee komakandi, söseei a di peleikiwooko u di mi mama ku mi tata kë u mi du ën u? Naa mi ta du dee soni aki u di mi ku Gadu dë mati?’ Hii u tuu musu buta andi woo du a di dini di u ta Jehovah, aluwasi u njönku nasö aluwasi u ko gaandi kaa. Te u du di soni aki, nöö a o heepi u fuu ko ta  möön si soni kumafa Gadu ta si soni.​—Peleikima 12:1, 13.

11. (a) Andi u musu du fuu ko ta si soni kumafa Gadu ta si soni? (b) Ambë u sa djeesi?

11 Te u ko si kaa andi u sa du möön bunu a di dini di u ta dini Jehovah, nöö wantewante u musu tooka soni a u libi. Di soni aki sa mbei u feni libi, nasö a sa mbei u lasi u libi (Loomë 8:6-8). Jehovah sabi taa u da zöndu libisëmbë. Fëën mbei a ta da u di santa jeje fëën faa heepi u. Ma tökuseei useei musu ta mbei taanga möiti tu. Baaa John Barr, bi dë wan baaa u di tii kulupu, nöö a bi taki wan soni u Lukasi 13:24. A bi taki taa: „Sömëni sëmbë an ta ko taanga a di biibi, u di de an ta mbei möiti tjika.” U musu dë kuma Jakopu, di bi hasuwa ku wan ëngëli, nöö an bi disa möönsö u tefa a feni gaan bunu (Kenesesi 32:26-28). Hii fa di Bëibel da wan buku di suti u lesi, tökuseei wa musu ta hoi taa a o dë kuma wan kontu woto. U musu mbei taanga möiti fuu ko sabi dee tuutuu lei u Bëibel dee sa heepi u.

12, 13. (a) Andi sa heepi u fuu du di soni di sikifi a Loomë 15:5? (b) Unfa di woto u Petuisi sa heepi u, söseei unfa di lai di a bi da u sa heepi u? (c) Andi sa heepi i fii ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni? (Luku di pisi „ Soni di i sa du fii ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni”.)

12 Te u ta mbei möiti fuu ko ta si soni kumafa Gadu ta si soni, nöö di santa jeje o heepi u fuu tooka di fasi fa u ta pakisei. Pikipiki woo ko ta pakisei kumafa Keesitu ta pakisei (Loomë 15:5). Di santa jeje sa heepi u fu wa pakisei soni di an fiti, nöö a sa heepi u fuu ko abi dee fasi dee ta kai ku Gadu (Galasia 5:16, 22, 23). Ee hën u ko si taa u ta buta pakisei fuu gaanfa a gudu ku piizii, tökuseei wa musu disa u hakisi Jehovah faa heepi u ku di santa jeje fëën, sö taa u sa ta buta pakisei a dee möön fanöudu soni (Lukasi 11:13). Hoi a pakisei taa na hii juu apösutu Petuisi bi ta pakisei kumafa Keesitu bi ta pakisei (Mateosi 16:22, 23; Lukasi 22:34, 54-62; Galasia 2:11-14). Ma tökuseei a bi ta mbei möiti go dou, nöö Jehovah bi heepi ën. Pikipiki a bi ko ta pakisei kumafa Keesitu ta pakisei, nöö sö useei sa du ën tu.

13 Bakaten Petuisi bi taki u wanlö fasi di sa heepi u fuu ko ta pakisei kumafa Keesitu ta pakisei. (Lesi 2 Petuisi 1:5-8.) U musu mbei taanga möiti fuu ko sa’ u duwengi useei, fuu hoi dou, fuu ko ta lobi dee baaa ku dee sisa fuu, söseei fuu ko abi woto bunu fasi tu. Hiniwan daka u sa ta hakisi useei di soni aki: ’Un fasi mi sa mbei möiti u mi ko abi tide, di o sa heepi mi u mi ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni?’

HINIWAN DAKA I MUSU TA LEI TAA I TA SI SONI KUMAFA GADU TA SI SONI

14. Unfa di si di u ta si soni kumafa Gadu ta si soni, ta heepi u?

14 Ee u ta pakisei kumafa Keesitu ta pakisei, nöö a o dë u si a di fasi fa u ta tja useei te u dë a wooko, te u dë a siköö, te u ta fan, söseei te u ta du soni hiniwan daka. Dee soni dee u ta du o lei ee u ta mbei möiti fuu djeesi Keesitu. Ee u dë sëmbë di ta si soni kumafa Gadu ta si soni, nöö wa o kë du soni fuu ku Jehovah poi. Te wan soni ta pooba u fuu du soni di an bunu, nöö di si di u ta si soni kumafa Gadu ta si soni, o heepi u fuu koti pasi da di lö soni dë. Ufö u du wan soni, nöö woo hakisi useei dee soni aki: ’Un mama wëti u Bëibel sa heepi mi? Andi Keesitu bi o du? Andi Jehovah bi o kë u mi du?’ U musu abi di guwenti fuu ta hakisi useei dee soni aki ufö u du wan soni. Boo luku na un ten u sa  ta hakisi useei dee soni aki. Woo luku wantu mama wëti u Bëibel di sa heepi u fuu du soni a wan köni fasi.

15, 16. Unfa di si di u ta si soni kumafa Keesitu ta si soni sa heepi u fuu du soni a wan köni fasi, te a nama ku (a) di sëmbë di joo tei fii ku ën tööu? (b) dee sëmbë dee i ta tei ko mati fii?

15 Te u musu luku ku ambë woo tööu. Luku di mama wëti di dë a 2 Kolenti 6:14, 15. (Lesi ën.) Paulosu bi taki gbelingbelin taa wan sëmbë di ta si soni kumafa Gadu ta si soni, an dë kuma wan sëmbë di ta si soni kumafa libisëmbë ta si soni. Dee tu sëmbë aki an ta si soni a di wan seei fasi. Unfa di soni aki sa heepi i fii ko sabi ku ambë i musu tööu?

16 Te joo tei mati. Luku di mama wëti a 1 Kolenti 15:33. (Lesi ën.) Wan sëmbë di ta si soni kumafa Gadu ta si soni, an o go dë mati ku sëmbë di sa mbei a ko suwaki a di biibi. Pakisei unfa i sa wooko ku di mama wëti u Bëibel aki a peipei fasi. Unfa di mama wëti aki sa heepi i te a nama ku di fan di i ta fan ku sëmbë a Internet? Unfa a sa heepi i fii sabi ee a bunu fii pëë game a Internet ku sëmbë di ja sabi?

Dee soni dee mi ta du ta heepi mi u mi ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni ö? (Luku palaklafu 17)

17-19. Unfa di si di i ta si soni kumafa Gadu ta si soni o heepi i (a) fu ja go du soni di sa mbei di biibi fii ko suwaki? (b) fii ko abi soni di i kë du a di dini di u ta dini Jehovah? (c) te i ku wotowan abi toobi?

17 Soni di sa mbei di biibi fuu ko suwaki. Wan fanöudu soni sikifi a Hebelejën 6:1. (Lesi ën.) Wë andi da dee „guwenti dee an [o] heepi u fuu feni di libi u teego”, di sikifi a di tëkisi aki? Wë dee soni aki da dee sösö soni dee an ta heepi u fuu ko abi wan möön taanga biibi. Di tëkisi aki ta heepi u fuu piki dee hakisi aki: ’Di soni di mi o du aki o heepi mi u mi ko abi wan möön taanga biibi ö? Mi musu du di lö wooko aki ö? Faandi mbei ma musu go nama ku wan ölganisaasi di kë seeka soni a di goonliba aki?’

Dee soni dee mi ta du ta heepi mi u mi seti soni u mi du möön soni da Jehovah u? (Luku palaklafu 18)

18 Soni di i kë du da Jehovah. Di Jesosi bi hoi di taki a di kuun liba, hën a bi piki u na un soni baka u musu ta biinga (Mateosi 6:33). Wan sëmbë di ta si soni kumafa Gadu ta si soni, ta buta di Könuköndë a di fosu kamian nëën libi. Di mama wëti u Bëibel aki ta heepi u fuu piki dee hakisi aki: ’Mi musu u go a universiteit ö? Un wooko ku un wooko mi sa du?’

Dee soni dee mi ta du ta heepi mi u mi ta libi fiifii ku wotowan u? (Luku palaklafu 19)

19 Te u ku sëmbë abi toobi. Di soni di Paulosu bi piki dee Keesitu sëmbë u Loomë, sa heepi u fuu sabi andi u musu du te u ku wotowan abi toobi (Loomë 12:18). U di u ta djeesi Keesitu, mbei u ta mbei möiti fuu „libi fiifii ku hii sëmbë”. Andi u ta du te u ku wotowan abi toobi? A ta taanga da u fuu tei di soni di wotowan ta taki ö? Sëmbë sabi u kuma wan sëmbë di ta mbei möiti u libi fiifii ku wotowan u?​—Jakobosi 3:18.

20. Faandi mbei i kë ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni?

20 Dee soni dee u taki aki, ta heepi u fuu ko si unfa dee mama wëti u Bëibel sa heepi u fuu du soni a wan fasi di ta lei taa u ta mbei di jeje u Gadu tii u. Ee u ta si soni kumafa Gadu ta si soni, nöö woo ta dë waiwai, söseei woo ta fii bunu. Robert, di u bi taki fëën kaa, ta taki taa: „Baka di mi mbei möiti u mi ku Jehovah ko dë möön gaan mati, hën mi bi ko sa’ u tei fesi a di wosudendu u mi a wan möön bunu fasi. Mi bi ko ta dë waiwai seei, nöö mi bi ko dë tifeedi tu.” Ee u ta mbei hii möiti fuu ko ta möön si soni kumafa Gadu ta si soni, nöö woo feni sömëni wini. Woo ta dë waiwai nöunöu kaa, nöö a di ten di ta ko woo feni „di tuutuu libi”.​—1 Timoteo 6:19.