Skip to content

Skip to table of contents

Jakopu bi ko dë wan avo u di Mësiasi u di a bi feni di leti di Esau bi abi kuma di fosu pai mii ö?

Soni di dee lesima hakisi

Soni di dee lesima hakisi

Wan womi bi musu u dë di fosu pai mii fëën mama ku hën tata, ufö a bi sa dë wan avo u di Mësiasi ö?

A di ten di pasa, u bi ta mëni taa sö di soni aki bi dë, te u bi luku di tëkisi u Hebelejën 12:16. Di tëkisi dë ta taki taa Esau „an bi a’ toobi ku Gadu”, nöö hën a da Jakopu di leti di a bi abi „kuma di fosu mii fëën tata. Hii dee gaan bunu dë tuu a sei fu wan kodo paabi baafu hedi”. Fëën mbei u bi ta mëni taa di Jakopu bi feni di leti „kuma di fosu mii fëën tata”, nöö a bi dë wan gaandi di a bi feni faa ko toon wan avo u di Mësiasi.​—Mateosi 1:2, 16; Lukasi 3:23, 34.

Ma di u öndösuku soni a Bëibel finifini, hën u ko si taa wan womi an musu u dë di fosu pai mii fëën mama ku hën tata ufö a sa ko toon wan avo u di Mësiasi. Boo luku wantu woto di ta lei u di soni aki:

Di fosu womi mii di Jakopu bi pai ku Lea, da Lubëni, nöö di fosu womi mii di Jakopu bi pai ku Lakëli da Josëfu. Ma di Lubëni bi libi fanafiti a di së a manu ku mujëë soni, nöö a bi lasi di leti di a bi abi kuma fosu womi mii. Nöö Josëfu hën bi ko feni di leti dë (Kenesesi 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 1 Kloniki 5:1, 2). Ma tökuseei Lubëni an bi ko dë wan avo u di Mësiasi, nöö Josëfu seei an bi ko dë wan avo u di Mësiasi tu. Juda hën bi ko dë wan avo u di Mësiasi, hii fa Juda bi dë di u fö womi mii di Jakopu bi pai ku Lea.​—Kenesesi 49:10.

Lukasi 3:32 ta taki u feifi woto avo u di Mësiasi, nöö a ta djei kuma hiniwan u de bi dë di fosu pai mii fëën mama ku hën tata. Baosi bi dë di tata u Obëti, nöö Obëti bi dë di tata u Isai.​—Luti 4:17, 20-22; 1 Kloniki 2:10-12.

Ma di womi mii u Isai de kai Dafiti, an bi dë di fosu womi mii fëën tata. A bi dë di lasiti wan u dee aiti womi mii u Isai. Ma tökuseei Dafiti bi dë wan avo di Mësiasi (1 Samuëli 16:10, 11; 17:12; Mateosi 1:5, 6). Di woto avo u di Mësiasi di i ta kisi baka  Dafiti, bi dë Salumon, nöö hënseei an bi dë di fosu womi mii u Dafiti.​—2 Samuëli 3:2-5.

Di soni aki an ta puu taa di dë di wan sëmbë bi ta dë di fosu pai mii, bi dë wan fanöudu soni. Di fosu womi mii bi ta feni wanlö gaandi di dee woto womi mii an bi ta feni. Gaansë pasi, hën bi ta ko dë di hedima u di wosudendu, nöö a bi ta feni wan möön gaan pisi u dee gudu u di famii.​—Kenesesi 43:33; Detolonomi 21:17; Josua 17:1.

Ma wan woto womi mii bi sa feni di leti di di fosu womi mii bi abi. Di Abahamu bi manda Ismaëli ku hën mama go, nöö Isaki hën bi ko abi di leti u di fosu pai mii (Kenesesi 21:14-21; 22:2). Nöö u bi taki tu kaa taa Josëfu seei bi feni di leti di Lubëni bi abi kuma di fosu pai mii.

Wë nöö andi apösutu Paulosu bi kë taki a Hebelejën 12:16? Wë u ta lesi dë taa: „Nöö be un köni tu e, mbei na wan fuunu musu libi a wan fanafiti fasi a di së u manu ku mujëë. Nöö wan musu dë kuma di womi de kai Esau e, dee sëmbë. Biga Esau an bi a’ toobi ku Gadu, nöö hën a du sösö te a lasi di leti a bi o abi kuma di fosu mii fëën tata. Hii dee gaan bunu dë tuu a sei fu wan kodo paabi baafu hedi.”

Wë Paulosu an bi ta taki u dee avo u di Mësiasi. Ma a bi ta bai Keesitu sëmbë a wan soni. A bi piki de taa: „Un musu ta waka tololoo a di pasi u Masa Jesosi e, . . . fu na wan fuunu musu lasi di bunu di Gadu kë da u ku ën bunuhati.” Dee Keesitu sëmbë bi sa lasi di bunuhati u Gadu, ee de bi ta libi fanafiti a di së u manu ku mujëë soni (Hebelejën 12:12-16). Ee a bi ko pasa sö, nöö de bi o ko dë kuma Esau, di „an bi a’ toobi ku Gadu”, ma a bi ta kë du dee soni di di zöndu sinkii fëën ta mandëën faa du.

Te u luku unfa de bi guwenti u du soni na awooten, nöö kandë Esau bi o abi di gaandi faa sa nango ta tjuma soni da Jehovah (Kenesesi 8:20, 21; 12:7, 8; Jöpu 1:4, 5). Ma Esau bi ta buta pakisei a dee soni dee hati fëën ta kë nöö. Fëën mbei a bi lasi di gaandi dë, u wan kodo paabi baafu hedi. Kandë Esau an bi kë tja dee fuka di Jehovah bi taki taa dee bakamii u Abahamu bi o tja (Kenesesi 15:13). Esau bi lei tu taa an bi lobi soni u Gadu, di a bi go tööu ku tu mujëë di an bi ta dini di tuutuu Gadu. Di soni aki bi mbei hën mama ku hën tata bi tjali gaanfa seei (Kenesesi 26:34, 35). Jakopu ku Esau bi tooka a libi gaanfa seei, u di Jakopu hën a bi tööu ku wan sëmbë di bi ta dini di tuutuu Gadu!​—Kenesesi 28:6, 7; 29:10-12, 18.

Andi dee woto u Bëibel aki ta lei u u dee avo u di Mësiasi? Wë de ta lei u taa, so u dee avo u di Mësiasi bi dë di fosu pai mii u de mama ku de tata, ma so u de an bi dë di fosu pai mii u de mama ku de tata. Dee Dju bi fusutan di soni aki, nöö de bi tei taa sö a dë tu. Unfa u du sabi di soni aki? Wë u di dee Dju seei bi sabi taa Keesitu bi o dë wan bakamii u Dafiti, di lasiti womi mii u Isai.​—Mateosi 22:42.