DI HEI WAKITIMAWOSU (U LEI SONI A KOMAKANDI) bakajailiba 2016

Di Hei Wakitimawosu aki abi dee woto dee woo luku a 4 u piki-deewei-liba te go miti 1 u sebitaa-liba u 2016.

Jehovah kai ën „mi mati”

I bi o kë ko dë wan mati u Jehovah u? Lei wan soni a di woto u Abahamu.

Djeesi dee sëmbë dee bi dë gaan mati u Jehovah

Unfa Luti, Esikia, ku Malia bi sa ko dë gaan mati u Gadu?

Lei taa i ta hoi iseei a Jehovah

Di woto u Jonatan sa heepi u fuu hoi useei a Jehovah a fö fasi.

Lei wan soni a dee dinima u Gadu dee bi ta hoi deseei nëën

Unfa Dafiti, Jonatan, Naatan, ku Husai bi lei taa de ta hoi deseei a Jehovah fosu?

WOTO U WAN SËMBË

Jehovah mbei mi feni piizii a di dini di mi ta dini ën

Corwin Robison dini Gadu 73 jaa longi, nöö möön leki sikisi jaa a bi dini a di Bëtëli na Amëëkanköndë.

I musu ta dini Jehovah waiwai nöömö

Te i ta pakisei fundu u dii mama wëti u Bëibel, nöö de o sa heepi i fii ta dë waiwai hii juu.