Skip to content

Skip to table of contents

Ko abi tjalihati da „hii sëmbë u goonliba tuu”

Ko abi tjalihati da „hii sëmbë u goonliba tuu”

DI JESOSI bi ta lei dee bakama fëën unfa de musu paaja di bunu buka, hën a bi piki de tu taa na hii sëmbë bi o kë haika de (Lukasi 10:3, 5, 6). Sö nöö a dë a di ten fuu aki tu. So sëmbë di u ta miti a di peleikiwooko ta fan goofu ku u nasö so juu de ta kë fon u seei. Te de ta du dee soni aki, nöö a sa ta taanga da u fuu lei taa u abi tjalihati u de, söseei a sa ta taanga da u fuu peleiki da de.

Wan sëmbë di abi tjalihati u wotowan ta si di fuka di wotowan abi, a ta fii da de, nöö a ta kë heepi de. Ma andi sa pasa ee wa ko abi tjalihati möön da dee sëmbë dee u ta miti a di peleikiwooko? Wa o dë fajafaja u peleiki da de möön, söseei wa o sa heepi de möön. U sa tei di dë di u ta dë fajafaja a di peleikiwooko maaka ku wan faja di ta kisi. Ee i kë taa wan faja musu kisi möön taanga, nöö i musu buta möön udu da di faja. Sö nöö a dë ku u. Ee u kë dë fajafaja a di peleikiwooko, nöö u musu abi tjalihati u wotowan!​—1 Tesalonika 5:19.

Unfa u sa ko abi möön tjalihati da sëmbë, hii fa a ta taanga da u so juu? Boo taki u Jehovah, u Jesosi ku apösutu Paulosu, fuu si unfa u sa waka a de baka a di fasi fa de bi lei taa de abi tjalihati u wotowan.

DJEESI JEHOVAH A DI FASI FA A TA LEI TAA A ABI TJALIHATI U WOTOWAN

Dusudusu jaa longi kaa sëmbë ta mindi soni da Jehovah. Ma tökuseei „a abi bunuhati u sëmbë, biga dee sëmbë an ta dëën tangi seei a ta heepi te kisi ku dee hogihati sëmbë tuu” (Lukasi 6:35). Unfa Jehovah ta lei taa a abi bunuhati u sëmbë? A abi pasensi ku hii sëmbë. Jehovah kë taa „hii sëmbë u goonliba tuu” musu feni libi u teego (1 Timoteo 2:3, 4). Hii fa Gadu buuse hogidu, tökuseei a lobi hii sëmbë, nöö an kë u na wan u de dëdë.​—2 Petuisi 3:9.

Jehovah sabi taa Saatan sa’ u ganjan sëmbë u de ko ta biibi mindimindi woto (2 Kolenti 4:3, 4). Sëmbë bi lei sömëni woto sëmbë mindimindi woto u Gadu sensi di de bi dë miii. Fëën mbei a sa ta taanga da de u de haika dee tuutuu lei u Bëibel. Ma Jehovah kë heepi de seei. Unfa u du sabi di soni aki?

Pakisei unfa Jehovah bi ta si dee sëmbë u di foto Ninifei. Hii fa de bi ta du hogi, tökuseei Jehovah bi piki Jona taa: ’Wë ma musu abi tjalihati da dee sëmbë u di gaan foto Ninifei ö? Möön leki wan höndö ku tuwenti dusu sëmbë ta libi a Ninifei. Dee sëmbë dë an pena sabi andi da bunu ku hogi’ (Jona 4:11). Jehovah bi abi tjalihati u dee sëmbë aki u di de an bi sabi soni fëën. Fëën mbei a bi manda Jona faa go fan ku de.

Leti kumafa Jehovah abi tjalihati u sëmbë, sö nöö useei abi tjalihati u wotowan tu. U lobi de tu. U kë heepi de u de ko sabi soni u Jehovah aluwasi so juu a ta djei kuma de an o kë haika u.

DJEESI JESOSI A DI FASI FA A TA LEI TAA A ABI TJALIHATI U WOTOWAN

Jesosi bi lei taa a abi tjalihati u wotowan leti kumafa hën Tata bi ta du ën, „biga a si taa de dë fukafuka weiwei, kuma wanlö hia sikafu dë a mundu söndö sëmbë u kiija de” (Mateosi 9:36). Jesosi bi fusutan faandi mbei dee sëmbë bi dë sö. De bi dë sö u di dee hedima u keiki an bi ta libi bunu ku de, söseei u di de bi ta lei de soni di an bi dë tuu. Hii fa Jesosi bi sabi taa gaansë u dee sëmbë dee bi ta ko haikëën an bi o toon bakama fëën, tökuseei a bi ta lei de sömëni soni.​—Maikusi 4:1-9.

Na lasi hati te sëmbë an haika i di fosu pasi di i go peleiki da de

Te soni ta tooka a sëmbë libi, nöö de sa ko ta haika u te u ta peleiki da de

Te sëmbë an kë haika di bosikopu di u ta tja, nöö u musu mbei möiti fuu ko fusutan faandi mbei de an kë. Kandë de an ta si di Bëibel kuma wan bumbuu  buku, nasö de an ta si Keesitu sëmbë kuma bumbuu sëmbë, u di so u de ta du soni di an bunu. Kandë sëmbë bi taki poipoi soni u di biibi fuu da de. Kandë wotowan ta fëëë taa ee de fan ku u, nöö dee famii u de nasö sëmbë u di pisiwata ka de ta libi, o mbei de fa.

Kandë gaan soni bi miti so sëmbë di u ta miti a di peleikiwooko, nöö kandë dee soni aki ta da de bookohedi. Wan sisa di de ta kai Kim, di ta du di sëndëlengiwooko, bi taki taa sömëni sëmbë a di pisiwata ka a ta peleiki bi lasi hii soni di de bi abi a wan gaan feti. De an bi ta si kuma soni bi o sa waka bunu da de a di ten di ta ko. De bi ta fii bookosaka, nöö de an bi ta futoou na wan sëmbë. Dee sëmbë dee ta libi a di pisiwata aki an ta kë u dee Kotoigi peleiki da de. Wan daka de bi naki Kim di a bi ta du di peleikiwooko.

Ma unfa Kim bi lei taa a abi tjalihati u sëmbë, hii fa sëmbë ta du ku ën so juu? A ta mbei möiti u hoi Nöngö 19:11 a pakisei. A ta taki taa: „Te wan sëmbë abi di köni u si soni a wan bunu fasi, nöö hati fëën an ta boonu hesi.” Te a ta pakisei dee soni dee bi miti dee sëmbë, nöö di soni dë ta heepi ën faa abi tjalihati u de. Boiti di dë, Na hii sëmbë di a ta miti ta fan goofu ku ën. A di wan seei pisiwata dë, a abi sömëni sëmbë di a sa toona go luku u lei de soni u Bëibel.

U sa hakisi useei di soni aki: ’Andi mi bi o du ee dee Jehovah Kotoigi bi ko peleiki da mi ee ma bi sabi soni u di tuutuu lei?’ Unfa a bi o dë ee u bi jei sömëni soni u Kotoigi di an dë sö tuu? Kandë useei wa bi o kë haika de, nöö a bi o dë u de lei taa de abi tjalihati fuu. Jesosi bi taki taa u musu ta libi ku wotowan leti kumafa useei bi o kë u wotowan libi ku u. Fëën mbei u musu mbei möiti fuu ko fusutan unfa wotowan ta fii, söseei u musu abi pasensi ku de, aluwasi a ta taanga da u fuu du ën.​—Mateosi 7:12.

DJEESI PAULOSU A DI FASI FA A BI LEI TAA A ABI TJALIHATI U WOTOWAN

Apösutu Paulosu bi ta lei taa a abi tjalihati u wotowan, aluwasi sëmbë bi ta du hogi ku ën te a bi ta du di peleikiwooko. Faandi mbei? Wë u di a bi ta pakisei fa hënseei bi dë tu. A bi taki taa: „Biga a fesi, nöö mi bi dë gaan hogisonima. Mi bi ta sösö Masa Jesosi taa an dë u Gadu. Mi bi ta sitaafu dee sëmbë dee ta biibi nëën liba gaanfa seei. Sö mi bi libi hogi ku ën tjika. Ma nöö an hoi mi a bëë o. Nönö. Biga a sabi taa fa mi bi ta libi naandë, na ku sabi mi bi ta libi sö e, ma fu di ma bi ta biibi nëën mbei. Nöö hën wë i si a a’ tjalihati u mi gbolo” (1Timoteo 1:13). Paulosu bi sabi taa Jehovah ku Jesosi bi abi tjalihati fëën. Paulosu bi sa fusutan faandi mbei sëmbë bi ta kë tapa di peleiki di a bi ta peleiki, u di hënseei bi ta du di soni aki fosu.

So juu Paulosu bi ta miti sëmbë di bi ta biibi poipoi lei. Unfa a bi ta fii te a bi ta si di soni aki? Tjabukama 17:16 ta taki taa di Paulosu bi go „na Atene ta  luku dee otowan fëën dë, a ko ta si dee pindigadu gidjii hii di köndë. Nöö a toobi ën gaanfa, a [bi] ta fukëën seei”. Ma Paulosu bi wooko ku di soni di a bi si dë, u peleiki da dee sëmbë (Tjabukama 17:22, 23). A bi ta tooka di fasi fa a ta peleiki, söseei a bi ta fan a wan woto fasi ku peipei sëmbë di bi kiija a wan woto fasi, sö taa a bi sa ’ko sabi u libi ku hii sootu pei sëmbë faa sa wini de’.​—1 Kolenti 9:20-23.

Te sëmbë an kë haika u te u ta peleiki da de, nasö te de ta biibi soni di an dë sö tuutuu, nöö u musu du di wan seei soni di Paulosu bi du. U sa wooko ku dee soni dee u ko sabi u de, fuu sa lei de soni u di „bunu buka u wan möön bunu soni” (Jesaaja 52:7). Wan sisa de kai Dorothy bi taki taa: „De bi lei sömëni sëmbë a di pisiwata ka mi ta peleiki taa Gadu abi hogihati, söseei taa a lo’ u kuutu sëmbë. Mi ta gafa dee lö sëmbë dë, u di de ta biibi taa wan Gadu dë, nöö mi ta lei de andi Bëibel ta taki u dee fasi dee Jehovah abi, söseei andi a o du a di ten di ta ko.”

„I MUSU WINI HOGIDU KU BUNULIBI”

Möön di kaba u di goonliba aki ta zuntu, möönmöön u sa ta dë ku di mëni taa sëmbë o ta du „hogi nango fesi nöömö” (2 Timoteo 3:1, 13). Ma u musu ta lei taa u abi tjalihati u wotowan, söseei u musu ta dë waiwai hii juu, aluwasi andi sëmbë ta du ku u. Jehovah sa da u di kaakiti di u abi fanöudu fuu sa „wini hogidu ku bunulibi” (Loomë 12:21). Wan sisa di ta du di pioniliwooko de kai Jessica, ta taki taa a lo’ u miti sëmbë di abi gaanfasi, söseei di lo’ u mbei u fa. A bi taki tu taa: „Di soni aki sa ta toobi i seei. Te mi bigi fan ku wan sëmbë, nöö mi ta begi Jehovah a mi hati, ta hakisi ën faa heepi mi, u mi sa si di sëmbë kumafa a ta si ën.” Di soni aki ta heepi Jessica fu an buta pakisei a di fasi fa a ta fii, ma a ta heepi ën faa buta pakisei a di fasi fa a sa heepi di sëmbë.

U ta mbei möiti fuu miti dee sëmbë dee kë ko sabi soni u di tuutuu lei

So sëmbë o kë ko sabi soni u di tuutuu lei

U musu ta mbei möiti tu fuu ta da dee baaa ku dee sisa fuu taanga, te u ta peleiki makandi ku de. Jessica ta taki taa te a ta du di peleikiwooko ku wotowan, nöö te soni an bi waka bunu da wan u de, nöö a ta mbei möiti u na buta pakisei a di soni dë. Ma a ta taki u di fasi fa soni bi waka bunu a di peleikiwooko, hii fa so sëmbë an ta kë haika u te u ta peleiki da de.

Jehovah sabi taa so juu a ta taanga da u fuu du di peleikiwooko. Ma a ta wai seei te u ta djeesi ën a di fasi fa a ta lei taa a abi tjalihati u wotowan! (Lukasi 6:36) A dë sö tuu taa Jehovah an o lei taa a abi tjalihati ku wotowan, söseei taa a abi pasensi ku wotowan u nöömö. U sa dë seiki taa a sabi na un ten a o mbei di kaba ko. Ma nöunöu u musu ta du di peleikiwooko fajafaja solanga di ten dë an dou jeti (2 Timoteo 4:2). Fëën mbei boo ta du di peleikiwooko fajafaja, söseei boo lei taa u abi tjalihati da „hii sëmbë u goonliba tuu”.