Skip to content

Skip to table of contents

Ambë i kë taa musu feni i u bunu?

Ambë i kë taa musu feni i u bunu?

„Fa Gadu sai dë, an ta kuutu könku e, ma a ta kuutu leti a pasi. Nöö an o fëëkëtë dee bunu libi fuunu dee un ta libi naandë. A ta si fa un ta lobi ën.”​—HEBELEJËN 6:10.

KANDA: 39, 30

1. Na un fasi Jehovah mbei hii u tuu?

UNFA i ta fii te wan sëmbë di i sabi, söseei di i ta lesipeki, fëëkëtë di në fii, nasö kandë an pena sabi i möön seei? Wë an dë u taki taa di soni aki bi o toobi i gaanfa. Wë faandi mbei? Wë u di Jehovah mbei hii u tuu a sö wan fasi taa u ta kë u sëmbë buta pakisei a u, nasö u ta kë u de feni u u bunu. Ma na kë nöö u ta kë taa de sabi di në fuu, ma u ta kë taa de sabi unfa u dë tuutuu, söseei u ta kë u de sabi andi ku andi u du.​—Nöbu 11:16; Jöpu 31:6.

2, 3. Andi sa pasa ku u te u ta kë u wotowan feni u u bunu? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

2 Ma ee wa luku bunu, nöö di kë di u ta kë u sëmbë feni u u bunu, sa mbei u go du soni di an bunu. Di goonliba u Saatan sa mbei u kë ko dë wan nëbai sëmbë. Wë te a ko dë sö, nöö wa o mbei sëmbë gafa Jehovah Gadu, di Tata fuu di dë a liba ala, söseei wa o mbei sëmbë dini ën tu.​—Akoalimbo 4:11.

 3 A di ten u Jesosi, wanlö hedima u keiki bi ta du soni u mbei sëmbë buta pakisei a de. Jesosi bi piki dee bakama fëën taa: „Un musu luku bunu ku dee Sabima u Wëti e. Biga fa de sai dë, de lobi u tapa gaan langa bandjakoosu ta waka ta lontu u de a köndë ganda mindi nango a wojowojo, fu hii sëmbë musu ta si de ta da de odi a lesipeki fasi a hii sëmbë fesi. Nöö söseei tu, te de go a keiki, ee nasö tee de o go fu de go sindo a tafa a wan piizii, nöö de lobi u go sindo a dee möön hei kamian.” Jesosi bi taki tu taa: „Dee lö sëmbë dë, de o kisi di möön gaan hebi sitaafu” (Lukasi 20:46, 47). Jesosi bi gafa wan mujëë di manu fëën bi dëdë, u di a bi buta tu köpö sensi a di möni këdë u di Wosu u Gadu, hii fa kandë na wan sëmbë bi si ën (Lukasi 21:1-4). Di fasi fa Jesosi bi ta si di gafa di sëmbë bi ta kë u wotowan gafa de, bi tooka ku di fasi fa dee woto sëmbë bi ta si ën. Di woto aki o heepi u fuu ko ta si soni kumafa Jehovah ta si soni, te a nama ku di feni di u ta kë u wotowan feni u u bunu.

DU SONI U GADU FENI I U BUNU

4. Ambë i kë taa musu feni i u bunu, Gadu naa libisëmbë? Nöö faandi mbei i taki sö?

4 Ambë i kë taa musu feni i u bunu, Gadu naa libisëmbë? Wa musu kë taa sëmbë feni u u bunu, u di u go a hei siköö, u di soni ta waka bunu a di masikapei fuu, nasö u di u dë wan nëbai sëmbë a di goonliba aki. Paulosu bi taki taa: „Ma nöö di ten un ko sabi Masa Gadu, ma fuu taki, Masa Gadu hën fosu ko sabi unu, wë nöö andi mbei un toona go a dee lö sösö wëti dë möön u du? Saafu un kë dë sö möön nö?” (Galasia 4:9) A dë wan gaan soni te ’Gadu sabi u’, u di hën da di Möön Gaan Tiima u mundu! Jehovah sabi u bumbuu, a lobi u, nöö a kë fuu ku hën dë gaan mati. Jehovah mbei u a sö wan fasi taa u ku hën sa dë mati.​—Peleikima 12:13, 14.

5. Andi u musu du u Jehovah tei u ko mati fëën?

5 U sabi taa Mosesi bi dë wan mati u Jehovah. A bi hakisi Jehovah taa: „Lei mi dee pasi fii.” Hën Jehovah piki ën taa: „Mi o du di soni di i hakisi mi aki, u di mi feni i u bunu, söseei u di mi sabi i” (Ëkisodesi 33:12-17). Jehovah sa sabi u sö tu. Ma andi u musu du fuu ku Jehovah ko dë mati? Wë u musu lobi ën, nöö u musu buta u libi nëën maun.​—Lesi 1 Kolenti 8:3.

6, 7. Andi sa mbei u ku Jehovah an ko dë mati möön?

6 U musu mbei möiti fuu ku di Tata fuu di dë a liba ala dë mati u nöömö. Wa musu ta biinga a dee „sösö” soni u di goonliba aki baka. Wa musu kë ko dë gaan nëbai sëmbë u di goonliba aki, kumafa dee Keesitu sëmbë u Galasia bi ta suku u ko dë (Galasia 4:9). Dee baaa ku dee sisa u Galasia bi ko sabi Gadu kaa, nöö Gadu seei bi ko sabi de tu. Ma tökuseei Paulosu bi taki taa dee baaa ku dee sisa aki bi „toona go” a dee sösö soni u di goonliba aki baka. Wë a dë kuma Paulosu bi ta hakisi de taa: ’Faandi mbei un toona go ta biinga a dee sösö soni u di goonliba aki baka?’

7 Di soni aki sa miti u tu ö? Wë aai, a sa miti u. Kandë u bi dë gaan nëbai sëmbë a di goonliba u Saatan, ma di u ko sabi di tuutuu lei, hën u disa dee soni dë ko ta dini Jehovah, leti kumafa Paulosu bi du ën. (Lesi Filipi 3:7, 8.) Kandë u disa hei siköö, kandë u disa wan bumbuu wooko, nasö kandë u disa wan soni di u bi sa du fuu feni gaan hia möni. Kandë u bi sa ko dë gaan nëbai sëmbë,  nasö u bi sa dë gaan guduma, u di u bi ta pëë poku, nasö u di u bi sa’ u du wan sport. Ma u koti pasi da hii dee soni dë (Hebelejën 11:24-27). An musu hati u taa u disa dee soni dë, söseei wa musu si kuma libi fuu bi o waka möön bunu ee u bi ta biinga a dee soni dë baka! Ee u ta pakisei sö, nöö a sa pasa taa u toona go ta biinga a dee „sösö” soni u di goonliba aki baka.

DU SONI U MBEI JEHOVAH FENI I U BUNU

8. Andi sa heepi u fuu ko ta möön du soni u Jehovah feni u u bunu?

8 Andi sa heepi u fuu ko ta möön du soni u Gadu feni u u bunu, ma na u dee sëmbë u di goonliba aki feni u u bunu? U musu buta pakisei a tu fanöudu soni. Di fosuwan da: Hii juu Jehovah ta buta pakisei a dee sëmbë dee ta dini ën ku hii de hati. (Lesi Hebelejën 6:10; 11:6) Jehovah ta kai hii dee dinima fëën gaan soni. Nöö u di a ta kuutu soni a wan leti fasi, mbei nöiti a bi o fëëkëtë dee soni di de du. Jehovah sabi „ambë da dee sëmbë fëën” (2 Timoteo 2:19). A „sabi di pasi u di bunuhati sëmbë”, nöö a sabi unfa a musu tjubi ën u hogi an miti ën.​—Psalöm 1:6; 2 Petuisi 2:9.

9. Konda wan woto di ta lei unfa Jehovah bi lei taa a bi feni dee sëmbë fëën u bunu.

9 So juu Jehovah bi ta lei dee sëmbë fëën a wan apaiti fasi taa a ta feni de u bunu (2 Kloniki 20:20, 29). Pakisei fa Jehovah bi tjubi dee sëmbë fëën a di Bë Ze, di Falao ku dee sodati fëën bi ta ko kisi de (Ëkisodesi 14:21-30; Psalöm 106:9-11). Di soni aki bi dë wan gaan foombo soni, nöö dee sëmbë dee bi ta libi a hii dee pisiwata dë bi ta taki soni u di woto aki baka 40 jaa seei (Josua 2:9-11). A ta da u taanga seei te u ta mëni fa Jehovah bi lei taa a lobi dee sëmbë fëën a di ten di pasa, söseei fa a bi wooko ku di kaakiti fëën u tjubi de, u di abiti möön Gögi ku Magögi o ko du ku u tu (Ezekiëli 38:8-12). A di pisiten dë, woo wai seei taa u bi du soni u Gadu feni u u bunu, ka fuu bi du soni u dee sëmbë u di goonliba aki feni u u bunu.

So juu Jehovah ta mbei dee dinima fëën feni gaan bunu a wan fasi di de an bi pena mëni seei

10. Un woto soni u musu ta hoi a pakisei?

10 Di u tu soni di u musu hoi a pakisei, hën da: Jehovah sa lei u taa a ta feni u u bunu a wan fasi di wa bi pena mëni seei. Ee wan sëmbë ta du soni u di a kë woto sëmbë gafëën, nöö Jehovah an o paka di sëmbë dë. Wë faandi mbei? Wë u di Jesosi bi taki taa te woto sëmbë ta gafëën, hën da a feni di paka fëën kaa. (Lesi Mateosi 6:1-5.) Ma Jehovah ta luku „hii soni ee a tjubi seei, nöö hën o si ën nöö a o da i paima fëën”. A ta luku dee sëmbë dee wotowan an ta gafa u dee bunu soni di de ta du da wotowan. A ta si andi de ta du, nöö a ta paka de, nasö a ta mbei de feni gaan bunu. So juu Jehovah ta paka dee dinima fëën a wan fasi di de an bi pena mëni seei. Boo luku wantu fasi fa a bi du di soni aki.

JEHOVAH BI BUTA PAKISEI A WAN NJÖNKU MUJËË

11. Unfa Jehovah bi lei Malia taa a feni ën u bunu?

11 Jehovah bi mbei wan njönku mujëë de kai Malia, pai di Womi Mii fëën de kai Jesosi.  Malia bi ta libi a wan piki foto de kai Nazalëti. Di foto aki bi longi ku Jelusalen, ka di waiti Wosu u Gadu bi dë. (Lesi Lukasi 1:26-33.) Faandi mbei Malia hën Jehovah tei faa pai di Womi Mii fëën? Di ëngëli de kai Gabiëli bi ko piki Malia taa: „Gadu seei tei i apaiti kaa faa lei i di bunuhati fasi fëën.” Wë u ta si taa Malia ku Jehovah bi dë gaan mati, te u luku di soni di Malia bi piki Elizabëti (Lukasi 1:46-55). Jehovah bi ta buta pakisei a Malia, nöö u di Malia bi ta hoi hënseei nëën, mbei a bi mbei a feni gaan bunu a wan fasi di an bi mëni seei.

12, 13. Unfa Jehovah bi hei Jesosi di de pai ën, söseei di Malia bi tjëën go a di Wosu u Gadu 40 daka baka di dë?

12 Ambë Jehovah bi piki taa de pai Jesosi? Wë an bi piki na wan u dee heihei tiima u Jelusalen ku Betelehem. Ma a bi manda wanlö ëngëli go piki wanlö sikapuma di bi ta luku wanlö sikapu a döösë u Betelehem (Lukasi 2:8-14). Bakaten dee sikapuma aki bi go luku di mii di de pai (Lukasi 2:15-17). A bi musu u bigi da Malia ku Josëfu di de bi si unfa sëmbë bi ko gafa Jesosi. Di fasi fa Jehovah ta du soni tooka ku di fasi fa Didibi ta du soni. Di Saatan bi mbei dee womi dee ta luku dee teeja, go luku Jesosi ku dee gaansëmbë fëën, hën hii sëmbë u Jelusalen ko sabi di woto, nöö di soni dë bi tja sömëni bookohedi ko (Mateosi 2:3). Di soni aki bi mbei de kii sömëni mii bakaten.​—Mateosi 2:16.

13 Wan u dee wëti di Jehovah bi da dee Isaëli sëmbë, bi ta taki taa te wan mujëë pai wan womi mii, nöö baka 40 daka, nöö a musu tja wan soni go paka Jehovah. Fëën mbei Malia, Josëfu ku Jesosi bi kumutu a Betelehem go a di Wosu u Gadu di dë a Jelusalen. De bi musu waka söwan 9 kilomëti go ala (Lukasi 2:22-24). Kandë di de bi dë a pasi nango, hën Malia bi ta hakisi hënseei ee di mindima bi o du wan apaiti soni u gafa Jesosi. Wë de bi gafa Jesosi tuu, ma de bi du ën a wan fasi di Malia an bi pena mëni seei. Jehovah bi mbei Simion, di bi dë „wan gaan bumbuu sëmbë ta libi kumafa Gadu kë ta hoi dee wëti fëën”, taki taa Jesosi bi o dë di Mësiasi nasö di Keesitu. Jehovah bi mbei Hana, wan mujëë di bi ta taki tjabukama  woto seei taki di wan seei soni tu.​—Lukasi 2:25-38.

14. Unfa Jehovah bi mbei Malia feni gaan bunu?

14 Jehovah bi ta hei Malia jeti u di a bi kiija Jesosi a wan bunu fasi ö? Wë aai. Gadu bi mbei de sikifi so u dee soni dee Malia taki, ku so u dee soni dee a du, buta a di Bëibel. A ta djei kuma Malia an bi sa nango ku Jesosi te a bi nango peleiki a dee peipei kamian a dee dii jaa ku hafu dee a bi ta du di diniwooko fëën. Kandë u di a bi dë wan mujëë di manu fëën bi dëdë, nöö fëën mbei a bi musu ta dë a Nazalëti. U sa taki taa an bi si dee sömëni soni dee bi pasa di Jesosi bi ta du di diniwooko fëën. Ma a bi sai dë di Jesosi dëdë (Johanisi 19:26). Bakaten, Malia bi dë a Jelusalen makandi ku dee bakama u Jesosi, ufö de kisi di santa jeje a di Pensiti Daka (Tjabukama 1:13, 14). A musu u dë taa hënseei bi ko dë salufuwan tu ku dee woto bakama u Jesosi. Ee sö a bi dë, hën da a bi feni di okasi faa sa go libi ku Jesosi a liba ala u teego. Wë di soni aki da wan gaan bunu di Malia feni u di a bi ta dini Gadu!

JEHOVAH BI FENI DI WOMI MII FËËN U BUNU

15. Unfa Jehovah bi lei taa a bi feni Jesosi u bunu di a bi dë a goonliba aki?

15 Jesosi an bi ta du soni u dee hedima u keiki nasö u dee tiima u köndë gafëën. Ma dii pasi Jehovah bi fan kumutu a liba ala, u piki di Womi Mii fëën taa a lobi ën. Di soni aki bi musu u da Jesosi degihati seei! Kölö sö baka di Jesosi dopu a di Joodan Lio, hën Jehovah bi taki taa: „Hën wë da di lobi womi mii u mi. Libi fëën ta kai ku mi” (Mateosi 3:17). A djei kuma Johanisi ku Jesosi nöö bi jei di Jehovah bi taki di soni aki. Ma wan jaa ufö Jesosi dëdë, hën dii u dee apösutu fëën bi jei fa Jehovah bi taki taa: „Un luku di lobi Womi Mii u mi aki. Libi fëën ta kai ku mi. Nöö hën fuun ta haika e” (Mateosi 17:5). Wantu daka ufö Jesosi dëdë, hën Jehovah toona fan ku di Womi Mii fëën.​—Johanisi 12:28.

Andi i ta lei a di fasi fa Jehovah hei di Womi Mii fëën? (Luku palaklafu 15-17)

16, 17. Unfa Jehovah bi hei Jesosi a wan fasi di an bi pena mëni seei?

16 Jesosi bi sabi taa sëmbë bi o ta si ën kuma wan sëmbë di ta poi Gadu në, söseei a bi sabi taa de bi o kii ën a wan hogihati fasi.  Ma tökuseei a bi begi Gadu be di kë fëën pasa a fesi, ma na di u fëën seei kë (Mateosi 26:39, 42). ’Aluwasi fa di sitaafu u di posu bi hebi dëën u tjai, ma tökuseei a tjëën. An bi a’ toobi ku di sen di de dëën naandë’, u di a bi ta suku gafa nëën Tata, ma na a dee sëmbë u di goonliba aki (Hebelejën 12:2). Unfa Jehovah bi lei taa a bi feni Jesosi u bunu?

17 Di Jesosi bi dë a goonliba aki, hën a bi begi hën Tata faa mbei a toona feni di hei di a bi abi di a bi dë a liba ala (Johanisi 17:5). An sikifi a na wan kamian a Bëibel taa Jesosi bi dë ku di mëni faa feni möön hia soni. An bi dë ku di mëni taa a bi o feni wan apaiti paka u di a bi ta du di kë u Jehovah a goonliba aki. Ma andi Jehovah bi du? A bi hei Jesosi a wan apaiti fasi di an bi pena mëni seei. Di Jehovah bi weki Jesosi ko a libi baka, hën a dëën „di möön kaba hei kamian u mundu” a liba ala. Söseei a o ta libi u nöömö, nöö an o sa dëdë möönsö. Di soni aki da wan soni di na wan sëmbë bi feni wan daka! * (Luku di pisi a basu.) (Filipi 2:9; 1 Timoteo 6:16) A dë wan gaan waiti soni seei u si unfa Jehovah bi mbei Jesosi feni gaan bunu, u di a bi ta dini Gadu ku hii hën hati!

18. Andi o heepi u fuu du soni u Jehovah feni u u bunu, ma na u dee sëmbë u di goonliba aki feni u u bunu?

18 Andi o heepi u fuu du soni u Jehovah feni u u bunu, ma na u libisëmbë feni u u bunu? Wë u musu hoi a pakisei taa hii juu Jehovah ta buta pakisei a dee dinima fëën dee ta hoi deseei nëën, nöö a ta mbei de feni gaan bunu a wan fasi di de an bi mëni wan daka. Pooba nöö u sa ta pooba u pakisei unfa Jehovah o mbei u feni gaan bunu a di ten di ko! Ma nöunöu hii fa sömëni fuka ta miti u, tökuseei u musu ta hoi a pakisei taa di goonliba aki o poi kaba a sösö, nöö di gafa di dee sëmbë u di goonliba aki ta gafa sëmbë, an o dë möön tu (1 Johanisi 2:17). Ma di lobihati Tata fuu de kai Jehovah, an o fëëkëtë dee bunu soni dee u bi du. An o fëëkëtë di fasi fa u bi lei taa u lobi ën, u di „an ta kuutu könku” (Hebelejën 6:10). U sa dë seiki taa Jehovah o lei u taa a feni u u bunu, nöö kandë a o lei u ën a wan fasi di wa bi pena mëni seei!

^ pal. 17 A kan taa Jesosi an bi dë ku di mëni taa a bi o feni wan libi u teego ka an o sa dëdë möönsö, u di di soni dë an bi sikifi a dee Hebelejën Buku u Bëibel.