Skip to content

Skip to table of contents

Suku di Könuköndë, ma na suku woto soni

Suku di Könuköndë, ma na suku woto soni

„Un musu ta suku di Könuköndë u Gadu nöömö, nöö woon feni hii dee soni dee un abi fanöudu.”​—LUKASI 12:31, NW.

KANDA: 40, 98

1. Andi da di soni di tooka a dee soni dee u abi fanöudu ku dee soni dee u ta kë?

WANTU soni nöö u abi fanöudu fuu sa tan a libi. Dee soni dee u abi fanöudu da soni u njan, soni u bisi, ku wan tan kamian. Hii juu soni o dë di woo ta kë. Ma sömëni sëmbë an sabi taa na hii dee soni di de ta kë, da soni di de abi fanöudu tuutuu.

2. Andi da wantu soni di sëmbë ta kë?

2 Dee soni di wan sëmbë ta kë te a ta libi a wan pena köndë, tooka gaanfa ku dee soni di wan sëmbë ta kë te a ta libi a wan gudu köndë. A so kamian u goonliba, so sëmbë bi o kë abi wan tëlëfön, wan bölömu, nasö wan pisi goon. A woto kamian so sëmbë ta kë diidii koosu, wan möön gaan wosu, nasö wan möön dii wagi. Ma aluwasi ka u ta libi, nasö aluwasi un mëni möni u abi, tökuseei a sa pasa taa u sa bigi ta kë möön soni di wa abi fanöudu tuutuu, nasö u sa ta kë soni di wa sa bai.

DEE GUDU U DI GOONLIBA AKI, SA PUU U PAKISEI A DI DINI U GADU

3. Andi a kë taki te wan sëmbë lobi dee gudu u di goonliba aki?

3 Andi a kë taki te wan sëmbë lobi dee gudu u di goonliba aki? Hën da te wan sëmbë ta booko hën hedi ku dee gudu u di goonliba aki, möön leki fa a ta booko hën hedi ku di dë di hën ku Gadu  musu ko dë mati. Dee soni dee sö wan sëmbë abi fanöudu an ta tjikëën, ma hii juu a ta kë möön soni. Sëmbë di an abi hia möni nasö di an ta bai diidii soni seei sa ko lobi dee gudu u di goonliba aki. A sa pasa taa dee sëmbë aki an ta buta di Könuköndë a di fosu kamian a de libi möön.​—Hebelejën 13:5.

4. Unfa Saatan ta ganjan u ku „dee taku kë u libisëmbë hati”?

4 Saatan kë fuu biibi taa te u abi gaan hia soni, nöö nëën ufö woo sa abi wan bunu libi. Fëën mbei a ta ganjan u ku dee soni u di goonliba aki, söseei a ta wooko ku „dee taku kë u libisëmbë hati” u mbei u ta kë möön hia soni hii juu (1 Johanisi 2:15-17; Kenesesi 3:6; Nöngö 27:20). Hii juu de ta mbei popokanda a teefei, söseei a ladio, u piki u taa u musu go bai njunjun soni. I bai wan soni wan daka kaa, u di i si taa a hanse a di wënkë, nasö u di i bi si de mbei popokanda fëën u? Wë kandë bakaten i bi ko si taa ja bi abi ën fanöudu tuutuu. Te u ta bai soni di wa abi fanöudu tuutuu, nöö u ta mbei di libi fuu ko möön taanga. Dee soni aki sa puu u pakisei a di dini di u ta dini Jehovah. De sa mbei wa ta abi ten u lei soni u Bëibel möön, wa ta abi ten fuu seeka useei da dee komakandi, fuu go a dee komakandi, söseei fuu nango hii juu a di peleikiwooko. Hoi a pakisei taa apösutu Johanisi bi piki u taa: „Di goonliba aki o kaba ku hii dee lö libi dë tuu.”

5. Andi sa pasa ku dee sëmbë dee ta wooko ku gaansë u di kaakiti u de u ko abi möön hia soni?

5 Saatan kë fuu wooko ku di kaakiti fuu u ko abi möön hia möni ku woto soni, ka fuu wooko ku di kaakiti fuu da Jehovah (Mateosi 6:24). Ma ee u ta suku u ko abi möön hia soni, nöö wa o abi wan piizii libi. Söseei woo ta booko u hedi poi, nasö woo go suku paima buta a u liba tu. Di möön hogi soni di sa pasa ku u, hën da wa o abi biibi a Jehovah ku di Könuköndë fëën möön (1 Timoteo 6:9, 10; Akoalimbo 3:17). Jesosi bi taki taa te u „ta kë peipei sondi”, nöö dee soni aki sa dë kuma maka di ta tapa wan soni fu an göö, söseei fu an buta njanjan.​—Maikusi 4:14, 18, 19.

6. Andi u ta lei a di woto u Baluku?

6 Pakisei di woto u Baluku di bi dë di sikifibiifima u di tjabukama u Gadu de kai Jelemia. Di Baluku bigi „ta suku gaan soni”, hën Jehovah toona mëni ën taa an bi o tei longi möön, nöö de o booko Jelusalen kaba a sösö. Ma Jehovah bi paamusi Baluku taa a o tjubi ën (Jelemia 45:1-5). Fëën mbei an bi dë fanöudu u Baluku go ta suku woto soni möön, u di Jehovah an bi o tjubi dee gudu di dee sëmbë bi abi (Jelemia 20:5). Nöunöu u ta libi zuntu ku di kaba u di goonliba u Saatan. Fëën mbei nöunöu na juu fuu ta suku u ko abi möön hia soni. Söseei wa musu dë ku di mëni taa baka di gaan fuka woo abi dee soni dee u abi aki jeti, aluwasi u ta si de kuma dii soni di u abi.​—Nöngö 11:4; Mateosi 24:21, 22; Lukasi 12:15.

7. Andi woo luku nöunöu, nöö faandi mbei?

7 Andi u sa du sö taa u ku dee famii fuu sa ta buta pakisei a dee möön fanöudu soni u di libi? Andi u sa du fu wa ko lobi dee gudu u di goonliba aki? Andi sa heepi u fu wa ta booko u hedi poi ku dee soni dee u abi fanöudu? Jesosi bi da u di möön bunu lai di a bi hoi di taki a di kuun liba (Mateosi 6:19-21). Boo lesi Mateosi 6:25-34, söseei boo taki fëën. Di tëkisi aki o mbei u dë seiki taa u musu ta suku di Könuköndë, ma wa musu ta suku woto soni.​—Lukasi 12:31.

JEHOVAH TA DA U DEE SONI DEE U ABI FANÖUDU

8, 9. (a) Faandi mbei wa musu ta booko u hedi tumisi ku dee soni dee u abi fanöudu? (b) Andi Jesosi sabi u libisëmbë ku dee soni di de abi fanöudu?

8 Lesi Mateosi 6:25. Jesosi bi sabi taa dee bakama fëën bi ta booko de hedi ku andi de o  njan, andi de o bebe, söseei ku andi de o bisi. Fëën mbei di a bi hoi di taki a di kuun liba, hën a bi piki de taa: ’Ja musu ta booko i hedi ku di libi fii’. Jesosi bi kë heepi de u ko fusutan faandi mbei de an bi musu ta booko de hedi ku dee soni aki. A bi sabi taa ee de bi ta booko de hedi tumisi, aluwasi a nama ku soni di de abi fanöudu tuutuu, nöö a sa pasa taa de fëëkëtë dee möön fanöudu soni a di libi. Jesosi bi ta booko hën hedi ku dee bakama fëën sö tee taa di a bi hoi di taki fëën, hën a bi bai de fö pasi taa de musu luku bunu ku di soni aki.​—Mateosi 6:27, 28, 31, 34.

9 Ma faandi mbei Jesosi bi piki u taa wa musu ta booko u hedi ku andi woo njan, andi woo bebe, nasö andi woo bisi? Wa abi soni u njan ku soni u bisi fanöudu ö? Wë aai! Ma ee wa abi möni tjika u bai dee soni aki, nöö woo ta booko u hedi. Jesosi bi sabi di soni aki. A sabi andi libisëmbë abi fanöudu. Nöö a sabi tu taa a „dee lasiti daka” soni bi o taanga da dee bakama fëën (2 Timoteo 3:1). Kumafa u sabi nöö sömëni sëmbë a di ten aki an sa feni wooko, nöö daka fu daka soni ta ko möön dii. A sömëni köndë sëmbë ta pena gaanfa seei, de an ta abi soni u njan tjika, nasö de an ta abi soni u njan seei. Ma Jesosi sabi taa di libi u wan sëmbë ’bunu möön soni u njan . . . nöö di sinkii . . . bumbuu möön di koosu u bisi’.

10. Andi Jesosi bi piki dee bakama fëën taa da di möön fanöudu soni a di libi, di a bi ta lei de unfa de musu begi?

10 A di ten di pasa, Jesosi bi lei dee bakama fëën taa te de ta begi, nöö de musu hakisi de Tata a liba ala faa da de dee soni di de abi fanöudu. De bi sa begi taa: „U begi i tu, fii da u dee soni u abi fanöudu fuu pasa u libi tide” (Mateosi 6:11). Wan woto pasi, hën a bi toona piki de u de begi taa: „U begi i fii da u dee soni u abi fanöudu fuu pasa u libi tide” (Lukasi 11:3). Ma di soni aki an kë taki taa hiniwan juu u musu ta pakisei dee soni dee u abi fanöudu. Jesosi bi piki dee bakama fëën taa de musu ta begi möön gaanfa be di Könuköndë u Gadu ko, möön leki fa de ta begi da dee soni di de abi fanöudu (Mateosi 6:10; Lukasi 11:2). Di Jesosi bi kë heepi dee bakama fëën u de an ta booko de hedi möön, hën a piki de unfa Jehovah ta sölugu hii dee soni dee a mbei.

11, 12. Andi u ta lei u di fasi fa Jehovah ta sölugu dee fou? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

11 Lesi Mateosi 6:26. U musu ta „luku dee fou ta buwa ta lontu a liba ala”. Hii fa dee fou da piki soni di Gadu mbei, tökuseei de ta njan hia. Ee dee fou bi bigi kuma libisëmbë, nöö de bi o ta njan möön hia möön libisëmbë. Dee fou ta njan fuuta, pau sii, libilibi soni, söseei de ta njan bitju tu. Ma de an ta paandi soni sii faa göö u de sa feni njan. Jehovah ta da de hii soni di de abi fanöudu (Psalöm 147:9). Ma Jehovah an ta buta di njanjan a de buka! Deseei musu go suku soni u njan, ma di njanjan ta sai dë u de sa feni ën.

12 Jesosi bi sabi seiki taa ee hën Tata ta sölugu dee fou, nöö a o sölugu libisëmbë tu. (Luku di pisi a kaba u di woto.) (1 Petuisi 5:6, 7). Wë leti kumafa dee fou an malëngë, sö nöö useei wa musu malëngë tu. U musu wooko taanga fuu sa paandi soni fuu sa njan, nasö fuu sa abi möni fuu bai soni u njan. Te u ta mbei möiti, nöö Jehovah o mbei u feni gaan bunu. Ma te wa abi möni nasö soni u njan tjika, nöö Jehovah sa da u andi u abi fanöudu. Kandë wan sëmbë sa paati wan soni di a abi ku u. Jehovah ta da dee fou wan tan kamian tu. A da de di köni u mbei wosu u de sa libi, nöö a mbei dee soni di dee fou ta tei u mbei dee wosu u de. Sö nöö Jehovah sa heepi u fuu feni wan bunu tan kamian ka u ku dee sëmbë fuu wosudendu sa libi.

13. Andi ta lei taa u bumbuu möön dee fou?

 13 Baka di Jesosi piki dee bakama fëën taa Jehovah ta da dee fou soni u njan, hën a piki de taa: „Wë nöö mi taki da unu taa un bumbuu gaanfa möön dee fou e!” (Maakëën luku ku Lukasi 12:6, 7.) Di Jesosi bi taki di soni aki, nöö a kan taa a bi ta pakisei taa abiti möön a bi o dëdë da hii libisëmbë. Awa, Jesosi an bi dëdë da dee fou ku dee mbeti. Ma a bi dëdë da u sö taa u sa libi u teego.​—Mateosi 20:28.

14. Andi wan sëmbë di ta booko hën hedi poi an sa du nöiti?

14 Lesi Mateosi 6:27. Andi Jesosi bi kë taki di a taa wa sa libi tjë sö möön longi, fu di u ta booko u hedi? A bi kë taki taa wa sa libi möön longi te u ta booko u hedi ku dee soni dee u abi fanöudu. Hën da ee u ta booko hedi poi, nöö a sa mbei u ko siki, söseei a sa tja dëdë ko kii u.

15, 16. (a) Andi u ta lei a di fasi fa Jehovah ta sölugu dee folo? (Luku di peentje a bigi u di woto.) (b) Un soni u musu hakisi useei, nöö faandi mbei?

15 Lesi Mateosi 6:28-30. U ta wai seei te u abi hanse soni u bisi, möönmöön te woo go a di peleikiwooko, a dee komakandi, ku te woo go a dee gaan komakandi fuu. Ma u musu ta „booko hedi ku koosu soni” ö? Jesosi bi toona mëni dee bakama fëën fa Jehovah ta sölugu dee soni dee a mbei. Jesosi bi konda di woto u  „dee folo” da de. „Dee folo” dee Jesosi bi taki u de, sa dë dee folo di de ta kai gladiool, ku tulp. Na wan u dee folo aki ta mbei soni u de sa bisi. Ma dee folo aki waiti sö tee taa Jesosi bi taki taa „fa Könu Salumon bi ta bisi dee gaan waiti bisi fëën seei, ma dee bisi fëën an bi ta hanso kuma dee folo naandë”!

16 Pakisei di soni di Jesosi bi toona taki möön. A bi taki taa: „Nöö fa Gadu ta bisi dee sösö uwii ku hanse folo dë . . . , na möön hesi Gadu o sölugu unu ku soni u bisi tu nö? Ee, dee sëmbë aki, unfa seei a waka te nöö di biibi fuunu piki sö baa?” (Mateosi 8:26; 14:31; 16:8; 17:20) Dee bakama u Jesosi bi musu abi di biibi taa Jehovah kë sölugu de tuutuu, söseei taa a o du ën tu. Ma unfa a dë ku u a di ten aki? U ta biibi taa Jehovah o sölugu u tu ö?

17. Andi sa mbei u ku Jehovah an dë mati möön?

17 Lesi Mateosi 6:31, 32. Sömëni u dee sëmbë dee an sabi Jehovah ta du hii soni u ko abi hia möni, söseei u ko abi möön hia soni. Ma ee u ta du di wan seei soni, nöö u ku Jehovah an o sa dë mati möön. U sabi taa Jehovah da u Tata, nöö u sabi taa a lobi u tu. Söseei u sabi taa ee u ta buta di Könuköndë u Gadu a di fosu kamian a u libi, nöö a o da u hii dee soni dee u abi fanöudu, söseei a o da u möön hia soni seei. U ko fusutan tu taa te u ku Jehovah dë  mati, nöö woo ta dë waiwai, söseei di soni aki o heepi u fuu ta dë tifeedi te u abi „sondi fuu njan pasa u libi ku koosu fuu tapa u sinkii”.​—1 Timoteo 6:6-8.

I BUTA DI KÖNUKÖNDË U GADU A DI FOSU KAMIAN A I LIBI Ö?

18. Andi Jehovah sabi u hiniwan fuu, nöö andi a o du da u?

18 Lesi Mateosi 6:33. Ee u buta di Könuköndë a di fosu kamian a u libi, nöö Jehovah o da u hii dee soni dee u abi fanöudu. Jesosi bi konda da u faandi mbei u sa dë seiki u di soni di Gadu paamusi u aki. A bi taki taa: „Unu Tata a liba bi sabi gaanduwe kaa taa un abi dee lö soni naandë fanöudu.” Jehovah sabi andi i abi fanöudu, ufö iseei sabi taa i abi ën fanöudu (Filipi 4:19). Jehovah sabi un bisi fii o tënë abiti möön. A sabi söseei un soni u njan joo abi fanöudu. Nöö a sabi tu taa i ku dee sëmbë fii wosudendu abi wan tan kamian fanöudu. Jehovah o mbei i feni dee soni dee i abi fanöudu tuutuu.

19. Faandi mbei wa musu ta booko u hedi ku soni di o pasa a di ten di ta ko?

19 Lesi Mateosi 6:34. Jesosi bi piki dee bakama fëën wan pasi möön taa: ’Ja musu ta booko i hedi.’ Jehovah o da u dee soni dee u abi fanöudu hiniwan daka. Fëën mbei wa musu ta booko u hedi tumisi ku soni di o pasa a di ten di ta ko. Ee u ta booko u hedi tumisi, nöö a sa pasa taa woo ta buta futoou a useei. Te u kaba fëën di soni dë sa mbei u ku Jehovah an dë mati möön. Ma u musu buta hii u futoou a Jehovah.​—Nöngö 3:5, 6; Filipi 4:6, 7.

SUKU DI KÖNUKÖNDË FOSU, NÖÖ JEHOVAH O SÖLUGU I

I sa tooka soni a i libi fii sa buta möön pakisei a di Könuköndë u? (Luku palaklafu 20)

20. (a) Un maaka i sa buta a di dini di i ta dini Jehovah? (b) Andi i sa du u tooka soni a i libi?

20 A o dë wan tjali soni ee wa abi kaakiti möön u dini Jehovah bumbuu, u di u ta pooba u ko abi möön hia soni a di goonliba aki. Ma u musu da Jehovah di möön bunu soni di u abi. I sa go heepi wan kemeente di abi möön peleikima fanöudu ö? I sa du di pioniliwooko u? Nasö ee i ta du ën kaa, nöö i bi pakisei u fuu di pampia u go a di Siköö da Könuköndë Peleikima u? I bi o sa go heepi wantu daka a di wiki a Bëtëli, nasö a wan u dee kantoo ka de ta puu buku ko a woto töngö u? Nasö i sa go heepi u mbei Könuköndë zali nasö woto komakandi kamian u? Pakisei andi i sa du fii sa abi möön ten ku kaakiti fii sa du soni di nama ku di Könuköndë. I sa feni wantu lai a di pisi „ Soni di i sa du u tooka soni a i libi”. Begi Jehovah faa heepi i fii sabi andi i musu du. Baka di dë, nöö tooka andi dë fanöudu u tooka a i libi.

21. Andi o heepi i fii ku Jehovah ko dë gaan mati?

21 Jesosi bi lei u taa u musu suku di Könuköndë fosu. Te u ta du sö, nöö wa o ta booko u hedi tumisi ku dee soni dee u abi fanöudu. U ku Jehovah o ko dë gaan mati, u di u abi di futoou taa a o sölugu u. U musu lei u duwengi useei, söseei wa musu ta bai hiniwan soni di u hati ta kë, nasö hiniwan soni di di goonliba aki ta da u, aluwasi u abi di möni u bai ën. Ee u tooka soni a u libi nöunöu kaa, nöö a o heepi u fuu hoi useei a Jehovah, söseei fuu feni di „tuutuu libi” di a paamusi u.​—1 Timoteo 6:19.

[1] (palaklafu 12) So juu so u dee futuboi u Jehovah an ta abi soni u njan tjika. Ee u kë sabi faandi mbei Jehovah ta disa di soni aki ta pasa, nöö luku di pisi „Aksi fu leisiman” di dë a di Waktitoren u 15 u wajamaka-liba u di jaa 2014, bladsëidë 22.