Skip to content

Skip to table of contents

U musu go paaja di bunu buka u lei sëmbë fa Gadu abi bunuhati tjika

U musu go paaja di bunu buka u lei sëmbë fa Gadu abi bunuhati tjika

„Konda di bunu buka fëën nöömö da sëmbë ta lei de kumafa Masa Gadu abi bunuhati fuu libisëmbë tjika.”​—TJABUKAMA 20:24.

KANDA: 101, 84

1, 2. Unfa Paulosu bi lei taa a bi dë ku tangi u di Gadu lei ën di bunuhati fëën?

APÖSUTU Paulosu bi taki taa: „Di bunuhati u Gadu dë, an dë taa an tja heepi ko e.” (Lesi 1 Kolenti 15:9, 10.) Paulosu bi sabi gbelingbelin taa an bi dë wan sëmbë di bi fiti u Gadu abi tjalihati fëën, u di a bi ta du ku dee Keesitu sëmbë gaanfa seei.

2 Ufö Paulosu dëdë, hën a piki Timoteo taa: „Mi ta da Jesosi Keesitu tangi seei fu di a futoou mi teee a buta mi ko wookoma fëën, nöö hën a toona da mi kaakiti u mi du di wooko tu. Aai, di soni dë, a bigi da mi e” (1 Timoteo 1:12-14). Fu un pei wooko Paulosu bi ta taki? Paulosu bi piki dee gaanwomi u Efeise taa: „Mi libi an dë wan gaan soni da mi. Wan soni nöö a dë da mi. Di wooko di Masa Jesosi da mi fu mi du dëën, nöö mi kë du ën te dou. Mi kë ta konda di bunu buka fëën nöömö da sëmbë ta lei de kumafa Masa Gadu abi bunuhati fuu libisëmbë tjika. Sö nöö di libi u mi dë da mi.”​—Tjabukama 20:24.

3. Un wooko de bi da Paulosu faa du? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

3 Un „bunu buka” Paulosu bi ta paaja, nöö unfa di buka dë ta lei fa Jehovah abi bunuhati tjika? Paulosu bi piki dee Keesitu sëmbë u  Efeise taa: „Un sabi kaa taa sö wan wooko Gadu bi da mi, fu mi konda di Buka u di bunuhati u Gadu da unu” (Efeise 3:1, 2). Jesosi bi piki Paulosu taa a musu paaja di bunu buka da dee sëmbë dee an bi dë Dju. Nöö a sö wan fasi dee woto sëmbë dee an bi dë Dju bi o sa tii di Könuköndë makandi ku di Mësiasi. (Lesi Efeise 3:5-8.) Paulosu bi ta peleiki fajafaja, nöö u kuma Keesitu sëmbë a di ten aki sa djeesi ën. A bi lei taa di bunuhati u Gadu bi „tja heepi ko”, hën da an bi dë u sösö.

DI BUNUHATI U GADU TA MBEI I KË GO PAAJA DI BUNU BUKA U?

4, 5. Faandi mbei u sa taki taa di „bunu buka u di Njunjun Tii u Gadu” dë di wan seei buka di u ta paaja taa „Masa Gadu abi bunuhati”?

4 A dee lasiti daka u di goonliba aki dee sëmbë u Jehovah kisi di wooko u paaja ’di bunu buka u di Njunjun Tii u Gadu . . . te dou hii goonliba, be hii föluku musu jei’ (Mateosi 24:14). Di bunu buka u di Könuköndë, hën nöö da di „bunu buka” di u ta paaja taa „Masa Gadu abi bunuhati”. Faandi mbei u taki sö? Wë hii dee gaan bunu di di Könuköndë u Gadu o tja ko da u, da soni di Jehovah o da u u di a abi bunuhati (Efeise 1:3). Paulosu bi lei taa a bi tei di bunuhati u Jehovah u bigi, u di a bi ta peleiki fajafaja. U ta peleiki fajafaja kuma Paulosu tu ö?​—Lesi Loomë 1:14-16.

5 A di woto ufö disi, u bi lei unfa u kuma zöndu libisëmbë ta feni wini u di bunuhati u Jehovah a peipei fasi. U di u feni hia wini u di bunuhati u Gadu, mbei u abi di faantiwöutu u lei wotowan unfa Jehovah ta lei sëmbë fa a lobi de tjika, söseei unfa de sa feni wini u di lobi fëën. Na un fasi u sa heepi wotowan u de tei di bunuhati u Gadu u bigi?

PAAJA DI BUNU BUKA U DI LUSUPAIMA

6, 7. Unfa u ta paaja di bunu buka taa Gadu abi bunuhati, te u ta konda soni u di lusupaima da sëmbë?

6 An ta hati sömëni sëmbë a di ten aki te de du wan zöndu. Fëën mbei de an ta fusutan faandi mbei libisëmbë abi di lusupaima fanöudu. Ma möönmöön sëmbë ta ko si taa di fasi fa de ta libi an ta mbei de ta dë waiwai. Te de fan ku Jehovah Kotoigi ufö de ta ko sabi andi da zöndu, andi a ta du ku u, söseei andi de musu du u kumutu a zöndu basu. Te dee limbohati sëmbë ko fusutan andi da zöndu tuutuu, nöö de ta tei ën u bigi, u di de ko sabi taa Jehovah manda di Womi Mii fëën ko a goonliba u ko puu u a zöndu ku dëdë basu. Jehovah du di soni aki, u di a lobi u gaanfa seei, söseei u di a abi bunuhati.​—1 Johanisi 4:9, 10.

7 Luku andi Paulosu bi taki u di Womi Mii u Jehovah di a lobi gaanfa seei. A bi taki taa: „Biga fu di Masa Jesosi dëdë tuwëën buuu a goon paka da dee wogi du fuu da u dë, hën mbei Masa Gadu puu u a bëë. Sö wan gaan bunuhati [Jehovah] abi e” (Efeise 1:7). Di lusupaima di Keesitu ko paka da u, da di möön gaan soni di Gadu du u lei u taa a lobi u, söseei u lei u unfa a abi bunuhati tjika. A ta da u kötöhati seei u di u ko sabi taa ee u ta biibi a di lusupaima u Jesosi, nöö Gadu o da u paadon u dee zöndu fuu, söseei woo ko abi wan limbo háti! (Hebelejën 9:14) Di soni aki da wan bunu buka seei di u musu konda da wotowan!

HEEPI SËMBË U DE KO DË GADU MATI

8. Faandi mbei zöndu libisëmbë musu ko dë Gadu mati?

8 Te sëmbë an ta biibi a di lusupaima u Jesosi, nöö Gadu ta si de kuma felantima fëën. Fëën mbei u abi di faantiwöutu u konda da de taa de sa ko dë Gadu mati. Apösutu Johanisi bi sikifi taa: „Ee wan sëmbë i ta biibi a di Womi Mii u Gadu i si dë, nöö i abi di libi u teego kaa. Ma ee wan sëmbë ja kë biibi ën, nöö ja o feni di libi dë möönsö, biga di hatiboonu u Gadu dë a i liba kaa” (Johanisi 3:36). U musu ta wai seei taa di paima di Keesitu paka da u, mbei u sa ko dë Gadu mati. Paulosu bi taki faandi mbei u musu wai ku di soni aki. A bi taki taa: „Dee sëmbë o,  a fesi unu ku Gadu bi dë felantima e. Biga hii dee pakisei ku dee wooko fuunu tuu bi dë hogi nëën wojo. Ma fa u dë aki, unu ku ën ko bunu u di Masa Jesosi dëdë da u hedi. Di libisëmbë sinkii fëën di a bi abi, ku ën a dëdë da u.”​—Kolosën 1:21, 22.

9, 10. (a) Un faantiwöutu Keesitu da dee salufu baaa fëën? (b) Unfa dee „oto sikafu” ta heepi dee salufuwan?

9 Keesitu bi da dee salufu baaa fëën a goonliba aki ’di wooko, u de tja sëmbë ko fii ku Gadu’. Paulosu bi piki de taa: „Nöö di wooko dë, Masa Gadu hën wë wooko ën da u e. Biga di ten u ku ën bi dë felantima, nöö hën a manda Jesosi Keesitu faa dëdë da u fuu sa toona ko fii ku ën baka. Nöö hën a toona buta u a di wooko aki, fuu sa tja sëmbë ko fii ku ën tu. Fa Masa Jesosi dëdë dë, dee sëmbë, nöö Gadu jabi pasi fu an hoi dee hogi du u libisëmbë nëën bëë möön. Nöö hën a da u di suti buka dë fuu sa konda da hii sëmbë taa de ku Gadu sa ko fiifii. Nöö hën mbei i si u ta lontu goonliba aki sö ta konda di Buka u Gadu da sëmbë a Keesitu kamian. Nöö hën mbei tu, te u ta fan ku unu, nöö a dë leti kuma Masa Gadu seei ta fan e. Nöö hën i si u ta begi unu a Keesitu kamian taa gaantangi, un ko fii ku Gadu baka e, dee sëmbë.”​—2 Kolenti 5:18-20.

10 Dee „oto sikafu” abi di gaandi u heepi dee salufuwan ku di peleikiwooko (Johanisi 10:16). Dee „oto sikafu” da tjabukama u Keesitu, nöö de ta du di möön gaansë u di peleikiwooko. De ta lei sëmbë soni u di tuutuu lei, söseei de ta heepi de u de ko dë gaan mati u Jehovah. Di soni aki da wan fanöudu pisi u di paaja di u ta paaja di buka taa Gadu abi bunuhati.

LEI SËMBË TAA GADU TA HAIKA BEGI

11, 12. Faandi mbei di lei di u ta lei sëmbë taa de sa begi Jehovah da wan bunu buka?

11 Gaansë u sëmbë ta begi u di a ta mbei de ta fii bunu, ma de an ta biibi tuutuu taa Gadu ta haika dee begi u de. A dë fanöudu u dee sëmbë aki ko sabi taa Jehovah „da di Sëmbë di ta haika begi”. Di psalöm sikifima bi sikifi taa: „I da di Sëmbë di ta haika begi. A i hii pei sëmbë o ta ko suku heepi. Dee föutu u mi hia sö tee taa ma sa tja de. Ju hën o tapa dee zöndu fuu.”​—Psalöm 65:2, 3.

12 Jesosi bi piki dee bakama fëën taa: „Hiniwan soni di un hakisi . . . a mi në nöö mi o du ën da unu e, dee sëmbë” (Johanisi 14:14). Di soni aki kë taki taa u sa begi u „hiniwan soni” di nama ku di kë u Jehovah. Johanisi bi sikifi taa: „U sabi tu taa te u begi ën wan soni, nöö ee di begi kai ku di pakisei fëën, nöö a o jei” (1 Johanisi 5:14). A dë wan bunu soni seei, te u ta heepi sëmbë u ko fusutan taa na heepi nöö begi ta heepi u fuu fii bunu, ma a ta heepi u fuu ko zuntu ku Jehovah „ka a dë nëën könubangi dë ta tii u ku ën bunuhati”! (Hebelejën 4:16) Te u ta lei sëmbë u begi a di soifi fasi, u begi di soifi sëmbë, söseei u begi u dee soifi soni, nöö u ta heepi de u ko dë Jehovah mati, söseei u de feni kötöhati te fuka ta miti de.​—Psalöm 4:1; 145:18.

GADU O LEI U DI BUNUHATI FËËN A DI NJUNJUN GOONLIBA

13, 14. (a) Un gaan bunu dee salufuwan o feni a di ten di ta ko? (b) Un gaan soni dee salufuwan o du da libisëmbë a di ten di ta ko?

13 Jehovah o lei u di bunuhati fëën möön gaanfa „a di ten di ta ko”. Unfa a o du ën? Wë Gadu o da dee 144.000 sëmbë dee o tii makandi ku Keesitu a liba ala wan gaan bunu. Paulosu bi taki andi di gaan bunu aki kë taki, di a bi sikifi taa: „Masa Gadu bi a’ tjalihati fuu te tjika. A lobi u gaanfa e. Biga aluwasi fa u bi dë paatipaati ku ën ta libi dee takulibi fuu seei, ma töku a puu u a di lö dëdë dë hën a da u libi. Biga fa Masa Gadu weki Keesitu a dëdë dë, nöö u ku ën tuu a bi weki makandi dë kaa. Nöö sö wë i si di bunuhati u Masa Gadu mbei u kumutu a di sitaafu. . . . Nöö fa Masa Gadu tja Jesosi Keesitu go buta nëën leti maun së a liba ala faa taki a hii  mundu liba dë, nöö hën da u ku ën dë makandi ala kaa e. Biga u ku Masa Jesosi dë di wan. Nöö di soni mbei Gadu wooko sö ku u mbei u ku Jesosi Keesitu ko di wan. [A o du ën a di ten di ta ko, NW] fu hii mundu sa si taa sö di bunuhati fëën bigi te pasa maaka.”​—Efeise 2:4-7.

14 A ta taanga u pakisei dee gaan bunu soni dee Jehovah seeka da dee Keesitu sëmbë dee dë salufuwan te de o tii makandi ku Keesitu a liba ala (Lukasi 22:28-30; Filipi 3:20, 21; 1 Johanisi 3:2). Jehovah o lei dee salufuwan a wan apaiti fasi taa „sö di bunuhati fëën bigi te pasa maaka”. De o dë „di Njunjun Jelusalen”, di dë di tööu mujëë u Keesitu (Akoalimbo 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10). De o wooko makandi ku Jesosi u „kula hii nasiön u goonliba”. De o heepi libisëmbë u de kumutu a zöndu ku dëdë basu, söseei de o heepi de u de ko dë sëmbë söndö zöndu.​—Lesi Akoalimbo 22:1, 2, 17.

15, 16. Unfa Jehovah o lei dee „oto sikafu” di bunuhati fëën a di ten di ta ko?

15 Efeise 2:7 ta taki taa Gadu o lei u di bunuhati fëën „a di ten di ta ko”. A di ten dë hii sëmbë a goonliba o si fa „di bunuhati fëën bigi te pasa maaka” (Lukasi 18:29, 30). Wan u dee fasi fa Jehovah o lei di bunuhati fëën a goonliba aki möön gaanfa, hën da te a o weki dëdë sëmbë puu a „geebi” (Jöpu 14:13-15; Johanisi 5:28, 29). Ambë ku ambë o weki ko a libi baka? Wë dee womi ku dee mujëë dee bi hoi deseei a Jehovah, dee bi dëdë ufö Keesitu dëdë, söseei dee „oto sikafu” dee hoi deseei a Jehovah a dee lasiti daka u di goonliba aki u te de dëdë. Hii dee sëmbë aki tuu o ko a libi baka u dini Jehovah go dou.

16 Milionmilion sëmbë di an bi sabi soni u Gadu ufö de dëdë, o toona ko a libi baka tu. Johanisi bi sikifi taa: „Mi si dee dëdë sëmbë, heiwan ku lagiwan tuu, taanputaanpu a di Sëmbë di dë a di könubangi fesi. Nöö aan soni, hën de jabi dee buku. Nöö hën de tei wan oto buku bi sai dë möön de kai di Buku u Libi, nöö hën de jabi ën tu. Nöö hën de kuutu dee dëdë sëmbë dee dë taanputaanpu dë te dou kumafa de bi libi  a goonliba. Biga hii fa de bi libi a goonliba tuu dë sikifisikifi a dee buku de jabi naandë dendu. Nöö fa de du dë, nöö di ze seei puu hii dee dëdë sëmbë dee bi dë nëën dendu tuu tja ko, nöö dëdë ku dëdëköndë [geebi NW] seei puu dee sëmbë u de tja ko tu. Nöö hën di Sëmbë di dë a di könubangi kuutu hiniwan u dee lö sëmbë dë te dou kumafa de bi libi” (Akoalimbo 20:12, 13). Dee sëmbë dee o toona ko a libi baka o feni di okasi u lei soni u Jehovah, söseei u de hoi dee wëti fëën. Dee sëmbë aki musu ko sabi dee mama wëti u Bëibel, ku di njunjun fasi fa de musu libi dee o dë sikifisikifi a „dee buku”, nöö de musu hoi deseei a de tu. Di njunjun fasi u libi aki o dë wan woto fasi fa Jehovah o lei u di bunuhati fëën.

U TA PAAJA DI BUNU BUKA NÖÖMÖ

17. Andi u musu ta hoi a pakisei te u ta du di peleikiwooko?

17 A di ten aki a dë fanöudu seei u paaja di bunu buka u di Könuköndë, u di di kaba zuntu! (Maikusi 13:10) U musu ta hoi a pakisei taa u ta peleiki u di u kë tja gafa ko da Jehovah. Unfa u sa du di soni aki? Wë u musu ta konda da sëmbë taa di bunuhati u Gadu hën nöö o sa mbei u feni hii dee gaan bunu a di njunjun goonliba.

Dini Jehovah fajafaja kuma „wan futuboi di feni di bunuhati u Gadu”.​—1 Petuisi 4:10 (Luku palaklafu 17-19)

18, 19. Unfa u ta tja gafa ko da Jehovah u di a abi bunuhati?

18 Te u ta peleiki da sëmbë, nöö u sa konda da de taa te di Könuköndë u Keesitu o tii, nöö libisëmbë o feni hii dee wini u di lusupaima, söseei taa pikipiki woo ko dë sëmbë di an o abi zöndu möön. Di Bëibel ta piki u taa: „Te di juu dë kisi, nöö woo feni di gaan waiti fuu di u musu abi. Woo kumutu a dëdë basu ko fii, nöö hii dee soni Gadu mbei tuu o feni di fii naandë tu” (Loomë 8:21). Di soni aki o pasa sö u di Jehovah abi bunuhati.

19 U abi di gaandi u piki hii sëmbë di soni di Gadu paamusi u na Akoalimbo 21:4, 5. Di tëkisi aki taki taa: „[Gadu] o feki hiniwan u de wojowata puu. Këë an o ta kisi de möön. Dëdë ku tjali ku kusumi an o dë a de dendu möön tu. Söseei sinkii hati an o dë möön seei, kwetikweti, biga dee awoo soni dee bi dë tuu pasa go kaa.” Nöö Jehovah di Sëmbë di dë sindosindo a di könubangi taki taa: „Wan si ö? Mi ta tooka hii soni buta ko njunjun.” Hën a toona taki möön taa: „Dee soni i si mi ta konda da i aki, nöö i musu sikifi de tuu e. Biga bumbuu soni seei de dë fii sa a’ futoou a de liba, nöö de tuu seei o ko pasa.” Te u ta paaja di buka aki da sëmbë fajafaja, nöö u ta tja gafa ko da Jehovah u di a abi bunuhati!