Skip to content

Skip to table of contents

Di Bëibel ta tooka di libi fii jeti ö?

Di Bëibel ta tooka di libi fii jeti ö?

„Tooka di pakisei fii, be i ko abi wan hii oto pakisei.”​—LOOMË 12:2.

KANDA: 61, 52

1-3.(a) Un soni sa taanga da u fuu disa baka te u tei dopu? (b) Andi u sa hakisi useei te a ta taanga da u fuu tooka dee fasi fuu? (Luku di peentje a bigi u di woto.)

SÖMËNI jaa longi Kevin bi ta pëë möni pëë, a bi ta sumuku, a bi ta bebe dööngö, söseei a bi ta hai taku tabaku tu. [1] (Luku di pisi a kaba u di woto.) Bakaten Kevin bi ko lei soni u Jehovah, hën a bi kë ko dë wan mati fëën. Ma ee a bi kë ko dë wan mati u Jehovah, nöö a bi musu tooka di fasi fa a bi ta libi. A bi tooka di fasi fa a bi ta libi u di Jehovah bi heepi ën, söseei u di di Wöutu u Gadu bi heepi ën tu.​—Hebelejën 4:12.

2 Baka di Kevin tei dopu, a bi musu ta mbei möiti go dou faa bi sa ko toon wan möön bunu Keesitu sëmbë (Efeise 4:31, 32). Kevin bi dë wan sëmbë di hati bi lo’ u boonu hesihesi. Nöö a bi bigi dëën seei di a bi ko si fa a bi taanga dëën u hoi hënseei. A bi taki taa a bi möön taanga dëën faa hoi hënseei u hati fëën an boonu, möön fa a bi taanga dëën u disa dee hogi soni dee a bi ta du ufö a tei dopu! Ma a bi sa tooka u di a bi begi Jehovah faa heepi ën, söseei u di a bi ta lei soni u di Bëibel finifini.

 3 Ufö u bi tei dopu, nöö sömëni fuu bi musu tooka di fasi fa u bi ta libi, fuu bi sa libi kumafa di Bëibel ta lei u. Ma tökuseei u ta si taa pikipiki soni ta dë di u musu tooka jeti, fuu sa ta djeesi Gadu ku Keesitu (Efeise 5:1, 2; 1 Petuisi 2:21). Kandë u ta si taa u lo’ u kuutu sëmbë, nasö taa u lo’ u taki sëmbë soni. Nasö so juu u ta fëëë andi woto sëmbë o pakisei, nasö andi de o taki u wan soni di u kë du, nöö di soni dë sa mbei wa du soni a wan leti fasi. Kandë sömëni jaa kaa u ta mbei möiti u tooka dee fasi fuu, ma u ta mbei dee seei föutu jeti. Kandë u ta hakisi useei taa: ’Faandi mbei a ta taanga da mi sö u tooka dee pikipiki soni aki? Andi mi musu du u mi sa du andi di Bëibel ta taki, sö taa mi sa ko abi möön bunu fasi?’

I SA MBEI LIBI FII KAI KU JEHOVAH

4. Faandi mbei wa sa du soni di ta kai ku Jehovah hii juu?

4 U lobi Jehovah, nöö ku hii u hati u kë du soni di ta kai ku ën. Ma a tjali taa na hii juu u sa du soni di ta kai ku ën, u di u da zöndu libisëmbë. So juu u ta fii kuma apösutu Paulosu di a bi taki taa: „Fu mi du bumbuu soni mi dë kabakaba, ma di kaakiti an dë a mi u mi du ën.”​—Loomë 7:18; Jakobosi 3:2.

5. Andi u bi tooka ufö u tei dopu, nöö un suwakifasi sa ta toobi u jeti?

5 Ufö u ko dë wan sëmbë u di ölganisaasi u Jehovah, u bi musu disa dee soni dee u bi ta du di Jehovah ta buuse (1 Kolenti 6:9, 10). Ma tökuseei u dë zöndu libisëmbë jeti (Kolosën 3:9, 10). Fëën mbei u ta mbei föutu jeti, hii fa u dopu sömëni jaa kaa. So juu u sa ta kë du soni di an bunu, nasö a sa ta taanga da u u basi wan suwakifasi di u abi. Kandë u ta feti ku di wan seei suwakifasi sömëni jaa longi.

6, 7. (a) Unfa a du ko taa u ku Jehovah sa ko dë mati, hii fa u da zöndu libisëmbë? (b) Faandi mbei wa musu biabia u hakisi Jehovah paadon u dee zöndu fuu?

6 Hii fa u da zöndu libisëmbë, tökuseei u sa ko dë Jehovah mati, nöö u sa ta dini ën tu. Hii juu i musu ta hoi a pakisei unfa i ku Jehovah du ko dë mati. Hën da di sëmbë di bi si bunu soni a i, nöö a bi kë fii ko sabi ën möön bunu (Johanisi 6:44). A bi sabi taa i abi suwakifasi, nöö a bi sabi taa i bi o ta mbei föutu tu. Ma tökuseei Jehovah bi kë fii ko dë wan mati fëën.

7 Jehovah lobi u gaanfa seei, nöö fëën mbei a da u wan gaan dii kado. A manda di Womi Mii fëën Jesosi ko a goonliba, faa bi sa dëdë paka u dee zöndu fuu (Johanisi 3:16). Te u mbei wan föutu, nöö u sa hakisi Jehovah faa da u paadon. Söseei u di Jesosi dëdë da u, mbei u sa dë seiki taa Jehovah o da u paadon, nöö woo sa dë mati ku ën jeti (Loomë 7:24, 25; 1 Johanisi 2:1, 2). Hoi a pakisei taa Jesosi dëdë da dee sëmbë dee ta tjali u dee zöndu di de du. Fëën mbei aluwasi u ta fii taa u du wan gaan hogi, tökuseei wa musu disa u hakisi Jehovah faa da u paadon. Ee wa bi o hakisi ën faa da u paadon, nöö a bi o dë kuma wa kë wasi u maun hii fa u sabi taa maun fuu sundju. U ta tei ën u bigi seei taa u ku Jehovah sa ko dë mati, hii fa u da zöndu libisëmbë!​—Lesi 1 Timoteo 1:15.

8. Faandi mbei wa musu ta du kuma wa ta si dee suwakifasi fuu?

8 Wë, wa sa du kuma wa ta si dee suwakifasi dee u abi, nasö wa musu ta du kuma wa abi suwakifasi. Jehovah piki u un pei sëmbë a kë u dee mati fëën dë (Psalöm 15:1-5). Fëën mbei ee u kë fuu ku Jehovah dë mati, nöö u musu ta mbei möiti u djeesi ën ku di Womi Mii fëën. Söseei u musu mbei möiti u basi dee zöndu fii fuu, nöö te u du sö, nöö kandë wa o ta du so u dee soni dë möön. Aan toobi un longi u dopu, ma u musu ta mbei möiti nöömö u ko abi möön bunu fasi.​—2 Kolenti 13:11.

9. Unfa u du sabi taa u sa ta ko abi njunjun fasi nöömö?

9 Apösutu Paulosu bi piki dee Keesitu sëmbë taa: „De bi lei unu taa un musu kaba ku dee awoo fasi dee un bi abi a fesi. Biga di hatiböö fuu libisëmbë hën ta ganjan u ta tja u go kaba  a sösö. Nöö un musu bia disa di awoo fasi dë. Di hatiböö fuunu ku di pakisei fuunu musu tooka te i ko wan hii njunjun sëmbë. Un musu tei di njunjun libi di Gadu da u, nöö woon ko ta djeesi ën seei. Biga hën ta libi bunu a hii futu ku limbo hati” (Efeise 4:22-24). Di soni aki kë taki taa u musu ta mbei möiti nöömö u tooka di fasi fa u bi ta libi, nöö u „tei di njunjun libi [fasi, NW]”. Fëën mbei aan toobi un longi u ta dini Jehovah kaa, ma hii juu u sa ta lei möön soni u dee fasi fëën. Di Bëibel sa heepi u fuu tooka di fasi fa u bi ta libi fuu sa möön djeesi Jehovah.

FAANDI MBEI A TAANGA SÖ?

10. Andi u musu du ee u kë u di Bëibel ta heepi u fuu ta tooka nöömö, nöö andi u sa hakisi useei?

10 Hii u tuu kë du andi di Bëibel ta taki. Ma u musu ta mbei möiti nöömö ee u kë tooka di fasi fa u bi ta libi. Faandi mbei u musu mbei di lö möiti aki? Jehovah an bi sa du wan soni fu an ta taanga da u fuu du bunu soni ö?

11-13. Faandi mbei Jehovah kë taa u musu ta mbei taanga möiti u basi dee suwakifasi fuu?

11 Te u ta pakisei u hii di mundu ku hii dee soni dee dë nëën, nöö u ta dë seiki taa Jehovah abi di makiti u du hiniwan soni. Sö nöö a mbei di sonu di abi wan gaan kaakiti seei. Hiniwan sekonde di sonu ta tuwë gaan limbo da u seei, nöö a ta kendi gaanfa seei tu. Ma pikisö nöö u di kaakiti u di sonu, dë fanöudu u soni sa libi a goonliba aki (Psalöm 74:16; Jesaaja 40:26). Jehovah ta da dee dinima fëën dee dë a goonliba aki di kaakiti di de abi fanöudu (Jesaaja 40:29). A dë gbelingbelin u si taa ee Jehovah bi kë, nöö a bi sa mbei an taanga da u basi dee suwakifasi fuu, söseei fuu basi dee zöndu fii fuu. Wë nöö faandi mbei an ta du ën?

12 Jehovah da u pasi fuu taki da useei andi u kë du. A da u pasi fuu taki ee woo du andi a taki, nasö ee wa o du ën. Te u ta du andi a taki  ku te u ta mbei taanga möiti u du di kë fëën, nöö u ta lei taa u lobi ën, söseei taa u kë du soni di ta kai ku ën. Saatan bi taki taa Jehovah an abi leti u tii. Ma te u ta piki Jehovah buka, nöö u ta lei taa u kë ën kuma di Tiima fuu. Nöö u sa dë seiki taa di lobihati Tata fuu ta tei ën u bigi, te u ta mbei möiti u piki hën buka (Jöpu 2:3-5; Nöngö 27:11). Te u ta mbei taanga möiti u basi dee suwakifasi fuu hii fa a ta taanga da u, nöö u ta lei taa u ta hoi useei a Jehovah, söseei taa u kë ën kuma di Tiima fuu.

13 Jehovah piki u taa u musu mbei taanga möiti u djeesi ën a dee fasi dee abi (Kolosën 3:12 lesi 2 Petuisi 1:5-7). A kë tu taa u musu mbei taanga möiti u basi dee soni dee u ta pakisei ku di fasi fa u ta fii (Loomë 8:5; 12:9). Te u ta mbei taanga möiti u tooka di fasi fa u bi ta libi, ku te soni ta waka bunu da u, nöö woo ta dë waiwai seei.

DA DI WÖUTU U GADU PASI FAA TA TOOKA I NÖÖMÖ

14, 15. Andi u sa du fuu sa ko abi dee fasi dee Jehovah lobi? (Luku di pisi „Di Bëibel ku di begi di de bi ta begi tooka de libi”.)

14 Andi u musu du fuu ko abi dee fasi dee Jehovah lobi? Wë a bi o möön bunu fuu mbei Gadu tii u, ka fuu taki da useei andi u kë tooka a u libi. Loomë 12:2 ta taki taa: „Wan musu ta djeesi dee sëmbë u di goonliba aki dee na sabi Gadu a dee soni de ta du. Ma i musu da Gadu pasi faa tooka di pakisei fii, be i ko abi wan hii oto pakisei. Nöö joo sabi u wegi soni luku fii sabi andi Gadu kë. Biga di soni Gadu kë, a dë wan gaan bumbuu soni e. A dë wan gbelingbelin soni da i fii tei ku piizii.” Fëën mbei ee u kë ko sabi andi Jehovah kë, nöö u musu abi futoou a dee soni di a ta da u u heepi u. U musu ta lesi di Bëibel hiniwan daka, u musu ta pakisei fundu u dee soni dee u ta lesi, söseei u musu begi Jehovah faa da u di santa jeje fëën (Lukasi 11:13; Galasia 5:22, 23). Te u ta du dee soni aki, nöö Jehovah sa heepi u fuu ko sabi dee soni dee ta kai ku ën, nöö woo sa lei u ta pakisei kumafa a ta pakisei. Te u kaba fëën dee soni dee woo ta pakisei, dee soni dee woo ta taki, ku dee soni dee woo ta du o ta kai ku Jehovah. Nöö woo lei unfa u sa ta basi dee suwakifasi fuu tu. Ma tökuseei u musu ta feti ku dee fii aki nöömö.​—Nöngö 4:23.

Suku woto a dee buku fuu, söseei suku Bëibel tëkisi di sa heepi i u feti ku dee suwakifasi fii, nöö lesi de hiniwan juu baka (Luku palaklafu 15)

15 Boiti di lesi di u musu ta lesi di Bëibel hiniwan daka, u musu ta lei soni u di Bëibel a dee woto buku fuu tu. Dee buku aki sa dë Di Hei Wakitimawosu ku di Ontwaakt! Gaansë u dee woto dee dë a dee buku aki ta lei unfa u sa djeesi Jehovah a dee fasi fëën, söseei unfa u sa basi dee suwakifasi fuu. Kandë u sa feni woto nasö Bëibel tëkisi dee sa heepi u. U sa maaka dee Bëibel tëkisi nasö u sa suku dee woto buta a wan kamian, sö taa u sa ta lesi de hiniwan juu baka.

16. Faandi mbei wa musu lasi hati ee wa sa tooka dee fasi fuu hesi kumafa u bi o kë ën?

 16 Wan sëmbë abi ten fanöudu faa lei u djeesi Jehovah a dee fasi fëën. Fëën mbei ee i ta si kuma ja tooka soni tjika a i libi kumafa i bi o kë, nöö i musu abi pasensi. Di fosu soni di i musu du, hën da i musu duwengi iseei fii du andi di Bëibel ta taki. Ma möön i ta pakisei andi Jehovah kë fii du, söseei möön i ta du dee soni dë, möönmöön an o ta taanga da i fii ta pakisei kumafa Jehovah ta pakisei. Söseei an o ta taanga da i fii ta du bunu soni tu.​—Psalöm 37:31; Nöngö 23:12; Galasia 5:16, 17.

PAKISEI DI GAAN BUNU TEN DI WOO FENI A DI TEN DI TA KO

17. Un bunu ten u sa dë ta wakiti ee u ta hoi useei a Jehovah?

17 U dë seei ta wakiti di ten ka wa o dë zöndu libisëmbë möön, söseei ka woo sa dini Jehovah u teego. A di ten dë an o dë fuu ta feti ku dee suwakifasi fuu möön, nöö an o taanga da u sö möön u djeesi Jehovah. Ma nöunöu u sa ta dini Jehovah u di a mbei Jesosi ko dëdë paka u dee zöndu fuu. Hii fa u da zöndu libisëmbë, tökuseei u sa ta du soni di ta kai ku Jehovah, ee u ta mbei taanga möiti u tooka di fasi fa u ta libi, söseei te u ta libi ku dee soni dee a ta lei u a di Bëibel.

18, 19. Unfa u sa dë seiki taa di Bëibel abi di kaakiti u heepi u fuu sa ta tooka di libi fuu nöömö?

18 Kevin bi du hii soni di a bi sa du, u lei fa a musu duwengi hënseei u hati fëën an ta boonu möön. A bi ta pakisei fundu u dee soni dee a bi ta lesi a di Bëibel, nöö a bi mbei taanga möiti seei u tooka di fasi fa a bi ta libi. Söseei a bi tei dee lai di woto baaa ku sisa bi dëën. Hii fa a bi tei wantu jaa ufö Kevin bi sa tooka, tökuseei bakaten a bi ko toon wan dinai a di kemeente. Nöö söwan 20 jaa kaa a ta dini kuma wan gaanwomi. Ma te kuma tide a sabi taa a musu ta basi dee suwakifasi fëën go dou.

19 Leti kumafa Kevin bi sa tooka di fasi fa a bi ta libi, sö nöö useei sa du ën tu. Te u du sö, nöö möönmöön u ku Jehovah o ko dë gaan mati (Psalöm 25:14). Nöö te u ta du hii soni di u sa, u tooka di libi fuu faa kai ku Jehovah, nöö a o heepi u. U sa dë seiki taa di Bëibel sa heepi u fuu sa ta tooka di fasi fa u ta libi nöömö.​—Psalöm 34:8.

^ [1] (palaklafu 1) Di në aki tooka.